Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 8093/TB-TCHQ Loại văn bản: Thông báo
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Nguyễn Dương Thái
Ngày ban hành: 04/09/2015 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

B TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 8093/TB-TCHQ

Hà Nội, ngày 04 tháng 9 năm 2015

 

THÔNG BÁO

VỀ KẾT QUẢ XÁC ĐỊNH TRƯỚC MÃ SỐ

TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC HẢI QUAN

Căn cứ Luật Hải quan số 54/2014/QH13 ngày 23 tháng 6 năm 2014;

Căn cứ Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21 tháng 01 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Hải quan về thủ tục hải quan, kiểm tra giám sát, kiểm soát hải quan;

Căn cứ Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25 tháng 03 năm 2015 của Bộ Tài chính quy định về thủ tục hải quan; kiểm tra giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu; Thông tư số 14/2015/TT-BTC ngày 30 tháng 01 năm 2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phân loại hàng hóa, phân tích để phân loại hàng hóa, phân tích để kiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm; Thông tư số 156/2011/TT-BTC ngày 14/11/2011 của Bộ Tài chính về việc ban hành Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam;

Trên cơ sở hồ sơ đề nghị xác định trước mã số, Đơn đề nghị số 04/CV/NANO-15 ngày 20/5/2015 và công văn số 07/2015/CV-NANO ngày 16/7/2015 của Công ty TNHH Nano Hoàng Long, mã số thuế: 0106657613; công văn ngày 08/6/2015 của Vụ Chính sách thuế - Bộ Tài chính; Biên bản đối thoại ngày 09/6/2015 giữa cơ quan Hải quan và Công ty TNHH Nano Hoàng Long; Thông báo kết quả phân tích để phân loại trước số 772/TBPLTruoc-PTPL ngày 10/7/2015 và số 886/TBPL-PTPLTr ngày 30/7/2015 của Trung tâm PTPL hàng hóa XNK; công văn làm rõ công dụng sản phẩm số 54/2015/CV-NANO ngày 18/8/2015 của Công ty TNHH Nano Hoàng Long;

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Thuế Xuất nhập khẩu,

Tổng cục Hải quan thông báo kết quả xác định trước mã số như sau:

1. Hàng hóa đề ngh xác đnh trưc mã số do tổ chức, cá nhân cung cấp:

Tên thương mại: Dung dịch Gamma nano khử mùi cho ô tô được đóng trong bình xịt, bar code: 62845.1116.011

Tên gọi theo cấu tạo, công dụng: Dung dịch Gamma nano khử mùi cho ô tô.

Ký, mã hiệu, chủng loại: Gamma-nano

Nhà sản xuất: Empack Spraytech Inc - Canada.

2. Tóm tắt mô tả hàng hóa được xác định trước mã số:

- Cu tạo, công dụng, cách thức sử dụng: Mặt hàng theo kết quả phân tích là chế phẩm hóa học chứa dimethyl ether, nước - 99,44% và titan đioxit, phụ gia -- 0,56%, được đóng gói bán lẻ ở dạng bình xịt. Bình xịt chỉ được sử dụng một lần, không thể nạp hóa chất mới để sử dụng lại. Công dụng: chống bám mùi, không tạo ra bất kỳ loại mùi nào trong xe (mặt hàng không có khả năng khử mùi mà chỉ chống bám mùi mới)

3. Kết quả xác định trưc mã số:

Tên thương mại: Dung dịch Gamma nano khử mùi cho ô tô được đóng trong bình xịt, bar code: 62845.1116.011 (Product Item Numbers: AD-710059).

Tên gọi theo cấu tạo, công dụng: Chế phẩm hóa học chứa dimethyl ether, nước - 99,44% và titan đioxit, phụ gia - 0,56%, được đóng gói bán lẻ ở dạng bình xịt. Bình xịt chỉ được sử dụng một lần, không thể nạp hóa chất mới để sử dụng lại. Công dụng: chống bám mùi, không tạo ra bất kỳ loại mùi nào trong xe (mặt hàng không có khả năng khử mùi mà chỉ chống bám mùi mới).

Ký, mã hiệu, chủng loại: Gamma-nano

Nhà sản xuất: Empack Spraytech Inc - Canada

thuộc nhóm 38.24: Chất gắn đã điều chế dùng cho các loại khuôn đúc hoặc lõi đúc; các sản phm và chế phẩm hóa học của ngành công nghiệp hóa chất hoặc các ngành công nghiệp có liên quan (kể cả các sản phẩm và chế phm chứa hn hợp các sản phẩm tự nhiên), chưa được chi tiết hoặc ghi ở nơi khác”, phân nhóm 3824.90: “- Loại khác”, phân nhóm 2 gạch: “- - Loại khác”, mã số 3824.90.99: - - - Loại khác” tại Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam.

Thông báo này có hiệu lực từ ngày ký.

Tổng cục trưởng Tổng cục hải quan thông báo đ Công ty TNHH Nano Hoàng Long biết và thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
-
Công ty TNHH Nano Hoàng Long (địa ch: tầng 4, tòa
nhà h
n hợp HH3, KĐT Mỹ Đình - Mễ Trì, phường Mỹ
Đình 1, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội);

-
Các Cục Hải quan tnh, thành ph(để thực hiện);
-
Trung tâm PTPL hàng hóa XNK;
- W
ebsite Hải quan;
-
Lưu: VT, TXNK-Hạnh (3b).

KT. TNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Dương Thái

 

* Ghi chú: Kết quả xác định trước mã số trên chỉ có giá trị sử dụng đối với tổ chức, cá nhân đã gửi đnghị xác định trước mã số.

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Thông báo 8093/TB-TCHQ ngày 04/09/2015 về kết quả xác định trước mã số do Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.027

DMCA.com Protection Status
IP: 34.239.151.124
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!