Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Thông báo 7622/TB-TCHQ năm 2015 về kết quả phân loại hàng hóa xuất, nhập khẩu là Phụ kiện máy lọc nước do Tổng cục Hải quan ban hành

Số hiệu: 7622/TB-TCHQ Loại văn bản: Thông báo
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Nguyễn Dương Thái
Ngày ban hành: 20/08/2015 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

B TÀI CHÍNH
TNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 7622/TB-TCHQ

Hà Nội, ngày 20 tháng 08 năm 2015

 

THÔNG BÁO

VỀ KẾT QUẢ PHÂN LOẠI ĐỐI VỚI HÀNG HÓA XUẤT KHẨU, NHẬP KHẨU

Căn cứ Luật Hải quan số 54/2014/QH13 ngày 23 tháng 6 năm 2014;

Căn cứ Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21 tháng 01 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Hải quan về thủ tục hải quan, kim tra giám sát, kim soát hải quan;

Căn cứ Thông tư số 14/2015/TT-BTC ngày 30/01/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phân loại hàng hóa, phân tích để phân loại hàng hóa, phân tích để kiểm tra cht lượng, kim tra an toàn thực phm; Thông tư s156/2011/TT-BTC ngày 14/11/2011 của Bộ Tài chính về việc ban hành Danh mục hàng hóa xuất khu, nhập khẩu Việt Nam;

Trên cơ sở kết quả phân tích của Trung tâm Phân tích phân loại hàng hóa XNK Chi nhánh tại TP. Hải Phòng tại thông báo số 157/TB1-CNHP ngày 29/6/2015 và đề nghị của Cục trưởng Cục Thuế XNK, Tổng cục Hải quan thông báo kết quả phân loại hàng hóa như sau:

1. Tên hàng theo khai báo:

Mục 6 (PLTK):

Phụ kiện máy lọc nước R.O: Van áp thấp 1/4 trong máy lọc nước R.O dùng trong gia đình.

2. Đơn vị xuất khẩu/nhập khẩu:

CN Công ty cổ phần XNK Côn Sơn- XN kinh doanh dịch vụ và sản xuất Côn Sơn (tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu);

Địa chỉ: 182 Hồ Văn Huê, phường 9, quận Phú Nhuận, TP. Hồ Chí Minh;

Mã số thuế: 3500122026-006

3. Tờ khai số 10040447820/A11 ngày 18/5/2015 đăng ký tại Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Hải Phòng KV3 - Cục Hải quan Tp. Hải Phòng.

4. Tóm tắt mô tả và đặc tính hàng hóa:

Thiết bị đóng ngắt mạch điện dùng cho điện áp không quá 1000V, thường dùng trong hthống bơm của máy lọc nước dựa trên nguyên lý ấn bật tắt mạch điện khi áp suất nước thay đổi.

5. Kết quả phân loại:

Tên gọi theo cấu tạo, công dụng: Thiết bị đóng ngắt mạch điện dùng cho điện áp không quá 1000V, thường dùng trong hệ thống bơm của máy lọc nước dựa trên nguyên lý ấn bật tắt mạch điện khi áp sut nước thay đi.

thuộc nhóm 85.36 Thiết bị điện để đóng ngt mạch hay bảo vệ mạch điện, hoặc dùng để đấu nối hay lp trong mạch điện (ví dụ, cu dao, rơ le, công tắc, chi tiết đóng ngt mạch, cu chì, bộ triệt xung điện, phích cm, đui đèn và các đầu ni khác, hp đu nối), dùng cho điện áp không quá 1.000V; đầu ni dùng cho sợi quang, bó sợi hoặc cáp quang; phân nhóm 8536.50 - Cầu dao khác; phân nhóm - - Loại khác; mã s8536.50.99 - - - Loại khác ti Danh mc hàng hóa xuất khu, nhập khẩu Việt Nam./.

Thông báo này có hiệu lực kể từ ngày ban hành./.

 

 

Nơi nhận:
- Tổng cục trưởng (để báo cáo);
-
Các Cục HQ tnh,TP (để thực hiện);
-
CC HQ CK cảng Hải Phòng KV3;
-
Trung tâm PTPL HH XNK và các chi nhánh;
-
CN Cty CP XNK Côn Sơn - XN KD DV & SX Côn Sơn (tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu) (18 Hồ Văn Huê, P. 9, Q. Phú Nhuận, TP. HCM);
-
Website Hi quan;
-
Lưu: VT, TXNK-PL-Nhung (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Dương Thái

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Thông báo 7622/TB-TCHQ năm 2015 về kết quả phân loại hàng hóa xuất, nhập khẩu là Phụ kiện máy lọc nước do Tổng cục Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.461
DMCA.com Protection Status

IP: 54.234.13.175