Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Thông báo 7581/TB-TCHQ năm 2013 ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo Tổng cục thực hiện Điều 17, Thông tư 128/2013/TT-BTC do Tổng cục Hải quan ban hành

Số hiệu: 7581/TB-TCHQ Loại văn bản: Thông báo
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Lê Xuân Huế
Ngày ban hành: 10/12/2013 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 7581/TB-TCHQ

Hà Nội, ngày 10 tháng 12 năm 2013

 

THÔNG BÁO

Ý KIẾN CHỈ ĐẠO CỦA LÃNH ĐẠO TỔNG CỤC VỀ VIỆC THỰC HIỆN ĐIỀU 17, THÔNG TƯ SỐ 128/2013/TT-BTC NGÀY 10/9/2013 CỦA BỘ TÀI CHÍNH

Ngày 10/9/2013, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 128/2013/TT-BTC quy định về thủ tục hải quan; kiểm tra, giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu. Triển khai thực hiện Điều 17 của Thông tư, ngày 4/11/2013, Tổng cục Hải quan đã có Thông báo số 6519/TB-TCHQ về chỉ đạo của Phó Tổng cục trưởng Hoàng Việt Cường về việc xây dựng Quy trình phân tích và Quy trình phân loại hàng hóa xuất nhập khẩu. Sau đó, ngày 4/12/2013, Tổng cục Hải quan đã ban hành Quyết định số 3987/QĐ-TCHQ kèm theo Quy trình xác định trước mã số và Quy trình phân loại đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu phải phân tích; Ngày 9/12/2013, Tổng cục Hải quan ban hành Quyết định số 4023/QĐ-TCHQ kèm theo Quy chế phân tích hàng hóa xuất nhập khẩu trong ngành Hải quan.

Để thực hiện đúng các quy định của Thông tư của Bộ Tài chính và Quyết định của Tổng cục Hải quan nêu trên, Văn phòng Tổng cục thông báo ý kiến chỉ đạo của Phó Tổng cục trưởng Hoàng Việt Cường như sau:

1. Từ ngày 01/11/2013 đến ngày 8/12/2013 (trước ngày hiệu lực của Quyết định số 4023/QĐ-TCHQ):

Yêu cầu các đồng chí Giám đốc Trung tâm PTPL hàng hóa XNK, Phó Giám đốc Trung tâm phụ trách các Chi nhánh và Cục trưởng Cục Thuế XNK thực hiện đúng nội dung điểm 2, Thông báo số 6519/TB-TCHQ ngày 4/11/2013. Theo đó:

- Để các kết quả phân loại do Tổng cục ban hành được đầy đủ, kịp thời và chính xác, Cục Thuế XNK tổng hợp các Thông báo kết quả phân tích còn tồn đọng cần phải bổ sung ý kiến phân loại hoặc bổ sung thông tin về các mẫu hàng hóa phân tích, gửi Trung tâm PTPL hàng hóa XNK và các Chi nhánh (Thời hạn hoàn thành: trong ngày 11/12/2013).

- Trung tâm PTPL hàng hóa XNK và các Chi nhánh thực hiện bổ sung đầy đủ ý kiến phân loại và thông tin về các mẫu hàng theo đề nghị của Cục Thuế XNK (Thời hạn hoàn thành: trong ngày 16/12/2013).

2. Từ ngày 9/12/2013 (ngày hiệu lực của Quyết định số 4023/QĐ-TCHQ):

- Các đơn vị có liên quan nghiêm chỉnh thực hiện Điều 17, Thông tư số 128/2013/TT-BTC và các Quyết định số 3987/QĐ-TCHQ và Quyết định số 4023/QĐ-TCHQ .

- Trong quá trình thực hiện, nếu phát sinh vướng mắc thì các đơn vị chủ động phối hợp xử lý. Trường hợp vượt thẩm quyền thì kịp thời báo cáo Lãnh đạo Tổng cục, Lãnh đạo Bộ Tài chính để xử lý.

- Lãnh đạo đơn vị, cán bộ, công chức không thực hiện đúng quy định sẽ làm rõ, kiểm điểm trách nhiệm trong nội bộ và chuyển Vụ Tổ chức cán bộ xem xét xử lý theo quy chế hiện hành.

Thừa lệnh lãnh đạo Tổng cục, Văn phòng thông báo để các đơn vị có liên quan biết và tổ chức triển khai thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- LĐTC (để b/c);
- Các đơn vị: Cục Thuế XNK, Cục GSQL, Cục
KTSTQ, TTPTPL và các Chi nhành, vụ PC, Vụ TCCB (để t/h);
- Các Cục Hải quan tỉnh, thành phố (để t/h);
- Lưu: VT, VP (3b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
CHÁNH VĂN PHÒNG
Lê Xuân Huế

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Thông báo 7581/TB-TCHQ năm 2013 ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo Tổng cục thực hiện Điều 17, Thông tư 128/2013/TT-BTC do Tổng cục Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.315
DMCA.com Protection Status

IP: 100.26.182.28