Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Thông báo 5793/TB-BNN-VP ý kiến kết luận của Thứ trưởng Nguyễn Thị Xuân Thu tại cuộc họp về công tác quản lý chất lượng vật tư nông nghiệp và an toàn thực phẩm nông lâm thủy sản tháng 10, 11 năm 2012 do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Số hiệu: 5793/TB-BNN-VP Loại văn bản: Thông báo
Nơi ban hành: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Người ký: Nguyễn Văn Việt
Ngày ban hành: 26/11/2012 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 5793/TB-BNN-VP

Hà Nội, ngày 26 tháng 11 năm 2012

 

THÔNG BÁO

Ý KIẾN KẾT LUẬN CỦA THỨ TRƯỞNG NGUYỄN THỊ XUÂN THU TẠI CUỘC HỌP VỀ CÔNG TÁC QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG VẬT TƯ NÔNG NGHIỆP VÀ AN TOÀN THỰC PHẨM NÔNG LÂM THỦY SẢN THÁNG 10, 11 NĂM 2012

Ngày 20 tháng 11 năm 2012, Thứ trưởng Nguyễn Thị Xuân Thu chủ trì cuộc họp về công tác quản lý chất lượng vật tư nông nghiệp và an toàn thực phẩm nông lâm thủy sản. Tham dự cuộc họp có đại diện Lãnh đạo và chuyên viên các Vụ: Khoa học công nghệ và Môi trường, Kế hoạch, Tổ chức cán bộ, Pháp chế, Tài chính, Thanh tra Bộ, Văn phòng Bộ; các Tổng cục: Thủy sản, Lâm nghiệp; các Cục: Thú y, Bảo vệ thực vật, Chăn nuôi, Trồng trọt, Chế biến Thương mại nông lâm thủy sản và nghề muối, Quản lý Chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản; Trung tâm Tin học và Thống kê.

Sau khi nghe Cục Quản lý chất lượng Nông lâm sản và Thuỷ sản báo cáo kiểm điểm công tác quản lý chất lượng vật tư nông nghiệp, an toàn thực phẩm nông lâm thủy sản và ý kiến của các đại biểu tham dự cuộc họp, Thứ trưởng Nguyễn Thị Xuân Thu đã kết luận trong tháng 10, 11 các đơn vị thuộc Bộ đã có nhiều cố gắng triển khai tích cực nhiệm vụ được giao tuy nhiên còn nhiều việc dở dang, chậm tiến độ như công tác xây dựng các văn bản QPPL, tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, việc kiểm tra chất lượng, ATTP đối với một số nhóm sản phẩm theo yêu cầu của Bộ trưởng. Trong tháng 12 Thứ trưởng yêu cầu các Tổng cục, Cục quản lý chuyên ngành tiếp tục triển khai các nhiệm vụ như sau:

1. Xây dựng cơ chế chính sách, pháp luật:

- Các Tổng cục, Cục quản lý chuyên ngành tập trung nguồn lực, khẩn trương hoàn thiện, trình ban hành 25 văn bản quy phạm pháp luật theo kế hoạch từ nay đến cuối năm, nhất là các văn bản cần thiết phục vụ cho công tác quản lý chất lượng VTNN, ATTP nông lâm thủy sản. Lưu ý các Tổng Cục, Cục trong quá trình ban hành Danh mục các sản phẩm vật tư nông nghiệp được phép lưu hành phải rà soát, đưa ra khỏi danh sách các sản phẩm đã được cấp phép quá lâu, hết thời hạn lưu hành.

- Các Tổng cục, Cục quản lý chuyên ngành khẩn trương xây dựng, hoàn thiện để trình ban hành các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật theo kế hoạch 2012; đây là căn cứ pháp lý quan trọng để thực hiện các Thông tư, quy định của Bộ về quản lý chất lượng, ATTP.

2. Tiếp tục tăng cường năng lực, bộ máy quản lý chất lượng VTNN, ATTP:

- Thanh tra Bộ gấp rút rà soát, hướng dẫn địa phương triển khai Luật Thanh tra 2010, sớm ban hành các Thông tư hướng dẫn liên quan; rà soát lại lực lượng công chức làm công tác thanh tra chuyên ngành tại địa phương để có kế hoạch đào tạo và triển khai các nhiệm vụ theo các Luật, văn bản mới ban hành.

- Về hoạt động của chi cục địa phương: Cục Quản lý Chất lượng NLTS thúc đẩy các tỉnh còn lại chưa thành lập Chi cục Quản lý Chất lượng NLTS địa phương để thành lập Chi cục và đi vào hoạt động. Sớm hoàn thiện trình ban hành văn bản phân cấp nhiệm vụ quản lý chất lượng, ATTP nông lâm thủy sản và hướng dẫn địa phương triển khai thực hiện.

3. Triển khai công tác quản lý chất lượng, ATTP:

a) Tiếp tục triển khai Thông tư “13”, “25”: “14” và chương trình giám sát quốc gia về ATTP nông lâm thủy sản:

- Tích cực triển khai có hiệu quả chương trình giám sát quốc gia về ATTP nông lâm thủy sản theo kế hoạch đã được phê duyệt.

- Các Tổng cục, Cục chuyên ngành tiếp tục đôn đốc địa phương triển khai Thông tư “14”. Đối với các cơ sở xếp loại C các Tổng cục, Cục chuyên ngành phối hợp với Thanh tra Bộ trực tiếp kiểm tra việc khắc phục của một số cơ sở có quy mô lớn, gây tác hại nghiêm trọng về môi trường để có biện pháp xử lý nghiêm nếu không khắc phục.

Cục Quản lý CL NLTS có văn bản hướng dẫn các tỉnh/thành phố tổng hợp, báo cáo tình hình triển khai Thông tư “14” để chuẩn bị tổ chức hội nghị sơ kết một năm thực hiện Thông tư “14” (dự kiến tổ chức vào tháng 1/2013).

- Đối với cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm: Cục Thú y tiếp tục triển khai các kết luận của Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân và Ban chỉ đạo liên ngành quốc gia về VSATTP tại Hội nghị quản lý giết mổ, vận chuyển, kinh doanh thịt gia súc, gia cầm tại một số tỉnh trọng điểm phía Bắc. Sớm ban hành hướng dẫn về thiết kế cơ sở giết mổ phù hợp cho địa phương, đôn đốc địa phương thực hiện công tác quy hoạch giết mổ gia súc gia cầm và đề xuất các chính sách hỗ trợ địa phương.

- Công tác quản lý gà nhập lậu: Cục Thú y có văn bản chỉ đạo địa phương tích cực kiểm tra, giám sát chất lượng gà nhập lậu; phối hợp với lực lượng liên ngành và Thanh tra Bộ kiểm tra phát hiện và xử lý các trường hợp vi phạm.

- Triển khai thí điểm kiểm soát ATTP theo chuỗi: Cục Quản lý Chất lượng NLTS sớm hoàn thiện, trình Bộ để trình TTCP phê duyệt Đề án xây dựng và phát triển mô hình chuỗi cung cấp thực phẩm an toàn trên phạm vi toàn quốc. Tiếp tục tổ chức triển khai thí điểm mô hình kiểm soát ATTP theo chuỗi tại một số tỉnh/thành phố trọng điểm miền Nam và miền Bắc.

- Cục Quản lý Chất lượng NLTS chuẩn bị tổ chức họp với các nhà tài trợ, dự án quốc tế để thống nhất kế hoạch phối hợp triển khai thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm về quản lý chất lượng, ATTP nông lâm thủy sản.

- Vụ TCCB chủ trì, phối hợp với Cục Quản lý CL NLTS tham mưu đề nghị Bộ thành lập Ban chỉ đạo ATTP của Bộ NN&PTNT.

b) Kiểm tra, xử lý đối với một số sản phẩm nông lâm thủy sản cụ thể:

- Cục BVTV tập trung quản lý chất lượng thuốc BVTV; đối với những sản phẩm không đạt yêu cầu cần điều tra, xác định nguồn gốc xuất xứ sản phẩm và có biện pháp xử lý thích đáng đối với cơ sở sản xuất thuốc BVTV không đúng quy định.

- Tổng cục Thủy sản tiếp tục kiểm tra, giám sát việc sử dụng chất Ethoxyquin, Enrofloxaxin và các hóa chất, chế phẩm sinh học khác trong nuôi trồng thủy sản, đảm bảo sản phẩm nuôi trồng không chứa các chất cấm hoặc vượt giới hạn tối đa cho phép. Tổng kiểm tra, rà soát các sản phẩm đang sản xuất lưu thông trên thị trường và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.

- Các Tổng cục, Cục chuyên ngành tập trung kiểm soát chất lượng giống, đặc biệt các giống cây trồng, vật nuôi nhập lậu để phòng chống dịch bệnh xảy ra.

- Trong tháng 11-12, các Cục chuyên ngành phối hợp với địa phương tiếp tục mở rộng phạm vi kiểm tra, đánh giá ATTP 03 sản phẩm nguy cơ cao: Cục Thú y kiểm tra mật ong và các sản phẩm từ mật ong, Cục Quản lý CL NLTS kiểm tra các sản phẩm mực khô, Cục BVTV phối hợp Cục Trồng trọt kiểm tra sản phẩm rau lá ăn sống (rau thơm, xà lách...) và nhóm rau có nguy cơ cao (rau muống, rau cải, đậu đỗ…).

- Cục BVTV có văn bản hướng dẫn địa phương về quá trình sấy măng, xử lý bao bì thuốc BVTV; Cục Quản lý CL NLTS hướng dẫn các cơ sở bảo quản mực khô/cá khô đạt yêu cầu về chất lượng và ATTP.

- Các đơn vị tích cực thực hiện công tác truyền thông trên các phương tiện thông tin đại chúng về an toàn thực phẩm nông lâm thủy sản, đặc biệt các mô hình sản xuất sạch để nông dân biết và hưởng ứng.

Văn phòng Bộ xin thông báo để các cơ quan, đơn vị liên quan biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Bộ trưởng (để b/c);
- TT. Nguyễn Thị Xuân Thu (để b/c);
- Các Vụ: KHCN&MT, KH, TCCB, PC, TC;
- Các Tổng cục: LN, TS;
- Các Cục: QLCLNLS&TS, TT, BVTV, CN,
TY, CB TMNLTS&NM, kinh tế hợp tác và
PTNT;
- Thanh tra Bộ, VP Bộ; TT Tin học & TK;
- Lưu: VT,TH.

TL. BỘ TRƯỞNG
CHÁNH VĂN PHÒNG
Nguyễn Văn Việt

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Thông báo 5793/TB-BNN-VP ý kiến kết luận của Thứ trưởng Nguyễn Thị Xuân Thu tại cuộc họp về công tác quản lý chất lượng vật tư nông nghiệp và an toàn thực phẩm nông lâm thủy sản tháng 10, 11 năm 2012 do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.002

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 34.239.150.57