Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Thông báo 53/TB-VPCP về ý kiến kết luận của Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải về xây dựng Thị trường phát điện cạnh tranh Việt Nam do Văn phòng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 53/TB-VPCP Loại văn bản: Thông báo
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Phạm Viết Muôn
Ngày ban hành: 16/03/2011 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 53/TB-VPCP

Hà Nội, ngày 16 tháng 3 năm 2011

 

THÔNG BÁO

Ý KIẾN KẾT LUẬN CỦA PHÓ THỦ TƯỚNG HOÀNG TRUNG HẢI VỀ XÂY DỰNG THỊ TRƯỜNG PHÁT ĐIỆN CẠNH TRANH VIỆT NAM

Ngày 11 tháng 3 năm 2011, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải đã chủ trì cuộc họp về xây dựng Thị trường phát điện cạnh tranh Việt Nam. Tham gia cuộc họp có lãnh đạo và đại diện các Bộ, cơ quan: Công Thương, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Văn phòng Chính phủ; các Tập đoàn: Điện lực Việt Nam, Dầu khí Việt Nam, Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam. Sau khi nghe Bộ Công Thương, Tập đoàn Điện lực Việt Nam báo cáo, ý kiến của các cơ quan, đơn vị liên quan, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải kết luận như sau:

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc đưa Thị trường phát điện cạnh tranh Việt Nam vào vận hành trong năm 2011, Bộ Công Thương, Tập đoàn Điện lực Việt Nam và các đơn vị liên quan đã có nhiều cố gắng trong công tác chuẩn bị. Đến nay, các điều kiện cho vận hành thị trường điện đã tương đối đầy đủ, dư luận xã hội cũng đã quen dần với khái niệm thị trường năng lượng (thị trường xăng dầu, thị trường điện). Việc hình thành và phát triển thị trường phát điện cạnh tranh tại Việt Nam cần thực hiện thận trọng, từng bước, từ thị trường thí điểm đến thị trường chính thức, đảm bảo mục tiêu cung cấp điện ổn định cho phát triển kinh tế - xã hội, tạo điều kiện để thu xếp đủ vốn cho phát triển điện, khuyến khích sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả.

Để đạt mục tiêu đưa vào vận hành Thị trường phát điện cạnh tranh thí điểm vào ngày 01 tháng 7 năm 2011, các đơn vị cần thực hiện tốt các nhiệm vụ sau:

1. Bộ Công Thương:

- Hoàn thành hệ thống văn bản quy định cần thiết cho vận hành thị trường phát điện cạnh tranh Việt Nam trước ngày 30 tháng 6 năm 2011.

- Hoàn chỉnh Đề án tái cơ cấu ngành điện trong tháng 3 năm 2011, báo cáo Thường trực Chính phủ.

- Nghiên cứu, xây dựng Đề án thành lập Hội đồng điều tiết điện lực quốc gia, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét phê duyệt trong quý IV năm 2011.

- Chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam rà soát để ban hành các quy trình thanh toán giữa các khâu trong thị trường phát điện cạnh tranh, bảo đảm tính chặt chẽ, minh bạch, phù hợp với các quy định hiện hành về công tác kế toán, tài chính.

- Chỉ đạo Tập đoàn Điện lực Việt Nam và các đơn vị tham gia thị trường điện đầu tư các hệ thống công nghệ thông tin cần thiết, đáp ứng tiến độ đưa thị trường phát điện cạnh tranh vào vận hành.

- Nghiên cứu, đưa vào áp dụng các công cụ điều tiết để đảm bảo cho thị trường vận hành ổn định kể cả trong điều kiện hệ thống điện thiếu nguồn hoặc dự phòng thấp.

- Nghiên cứu, trao đổi với Ngân hàng Thế giới (WB), đề xuất cơ chế bão lãnh một phần cho thanh toán trong thị trường phát điện cạnh tranh, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

- Chủ trì tổ chức các chương trình đào tạo, tập huấn cho các đơn vị tham gia thị trường phát điện cạnh tranh.

- Căn cứ vào tình hình chuẩn bị thị trường điện và kết quả vận hành Thị trường phát điện cạnh tranh thí điểm, Bộ trưởng Bộ Công Thương quyết định và công bố thời điểm bắt đầu vận hành chính thức Thị trường phát điện cạnh tranh Việt Nam.

2. Tập đoàn Điện lực Việt Nam:

- Chủ trì, phối hợp với các đơn vị tham gia thị trường điện thực hiện các cơ chế đặc biệt theo thẩm quyền để đẩy nhanh tiến độ đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin phục vụ vận hành thị trường phát điện cạnh tranh, bảo đảm tiến độ và tính đồng bộ trên toàn hệ thống; trường hợp vượt thẩm quyền đề xuất, báo cáo Thủ tướng Chính phủ hoặc Bộ Công Thương xem xét, giải quyết theo thẩm quyền.

- Thực hiện các chương trình đào tạo, tập huấn vận hành thị trường điện cho các đơn vị tham gia thị trường điện; tổ chức đào tạo trực tiếp ở nước ngoài về vận hành thị trường điện và thuê tư vấn nước ngoài tham gia hướng dẫn vận hành thị trường điện tại Việt Nam.

- Phối hợp với các đơn vị phát điện để đầu tư xây dựng, lắp đặt các trang thiết bị đầu cuối và vận hành thử nghiệm hệ thống công nghệ thông tin đáp ứng yêu cầu vận hành Thị trường phát điện cạnh tranh các giai đoạn.

- Bố trí trụ sở làm việc mới của đơn vị vận hành hệ thống điện và thị trường điện, đáp ứng yêu cầu hoạt động và giám sát vận hành thị trường điện trước thời điểm thị trường phát điện cạnh tranh chính thức đi vào hoạt động.

3. Các đơn vị phát điện phối hợp chặt chẽ với Tập đoàn Điện lực Việt Nam để đầu tư xây dựng, lắp đặt hệ thống công nghệ thông tin. Đối với các nhà máy ngoài Tập đoàn Điện lực Việt Nam, chi phí đầu tư sẽ do các đơn vị thanh toán thông qua hình thức thuê tài sản.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các Bộ, ngành và các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng;
- Các Bộ: CT, KH&ĐT, TC;
- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;
- Cục Điều tiết điện lực;
- Các Tập đoàn: Điện lực VN, Dầu khí VN, CN Than và Khoáng sản Việt Nam;
- Tổng công ty Truyền tải điện quốc gia;
- VPCP: BTCN, các PCN, Các Vụ: TKBT, TH, KTTH, ĐMDN, Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, KTN (4), v. (32).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Phạm Viết Muôn

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Thông báo 53/TB-VPCP ngày 16/03/2011 về ý kiến kết luận của Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải về xây dựng Thị trường phát điện cạnh tranh Việt Nam do Văn phòng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.291

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.89.204.127