Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Thông báo 4352/TB-BNN-VP kết luận của Thứ trưởng Bùi Bá Bổng tại phiên họp lần thứ hai Ban chỉ đạo mở rộng áp dụng VietGAP trong sản xuất rau, quả, chè do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Số hiệu: 4352/TB-BNN-VP Loại văn bản: Thông báo
Nơi ban hành: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Người ký: Nguyễn Văn Việt
Ngày ban hành: 07/09/2012 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 4352/TB-BNN-VP

Hà Nội, ngày 07 tháng 09 năm 2012

 

THÔNG BÁO

KẾT LUẬN CỦA THỨ TRƯỞNG BÙI BÁ BỔNG TẠI PHIÊN HỌP LẦN THỨ HAI BAN CHỈ ĐẠO MỞ RỘNG ÁP DỤNG VIETGAP TRONG SẢN XUẤT RAU, QUẢ, CHÈ

Ngày 21 tháng 7 năm 2012 tại Tp. Vũng Tàu, Thứ trưởng Bùi Bá Bổng, Trưởng ban chỉ đạo mở rộng áp dụng VietGAP trong sản xuất rau, quả, chè an toàn giai đoạn 2011-2015 (Ban chỉ đạo VietGAP) đã chủ trì Phiên họp lần thứ hai. Tham dự cuộc họp có các thành viên Ban chỉ đạo, Tổ thư ký của Ban chỉ đạo, đại diện các Cục, Vụ thuộc Bộ; Sở Nông nghiệp và PTNT các tỉnh phía Nam, Viện nghiên cứu cây ăn quả miền Nam, Viện lúa đồng bằng sông Cửu Long, Viện Khoa học kỹ thuật nông nghiệp miền Nam.

Sau khi nghe báo cáo của Cục Trồng trọt – Thường trực Ban chỉ đạo VietGAP về Kết quả triển khai áp dụng VietGAP giai đoạn 2009-2012; Dự thảo các Thông tư hướng dẫn thực hiện Quyết định 01/2012/QĐ-TTg ngày 09/01/2012 của Thủ tướng Chính phủ về một số chính sách hỗ trợ việc áp dụng Quy trình thực hành sản xuất nông nghiệp tốt trong nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản; ý kiến phát biểu tham luận của các đại biểu, Thứ trưởng Bùi Bá Bổng kết luận cuộc họp như sau:

1. Về định hướng áp dụng VietGAP

- Tiếp tục triển khai thực hiện Chỉ thị số 1311/CT-BNN-TT ngày 04/5/2012 của Bộ Nông nghiệp và PTNT về việc đẩy mạnh áp dụng thực hành nông nghiệp tốt trong sản xuất trồng trọt;

- Đẩy mạnh áp dụng VietGAP có chứng nhận khi đáp ứng các điều kiện sau: i) Sản xuất có quy mô tập trung hoặc nông dân liên kết lại và ii) sản phẩm có thị trường;

- Rà soát lại các quy định VietGAP đối với một số cây trồng đã ban hành để phù hợp hơn với điều kiện Việt Nam, đồng thời hài hòa với quốc tế;

- Xây dựng lộ trình để nâng cấp tiêu chuẩn VietGAP tiến đến hội nhập với GAP quốc tế từ sau 2015.

2. Về Lô-gô VietGAP

- Việc xây dựng lô-gô VietGAP để nhận diện sản phẩm được chứng nhận trên thị trường là cần thiết và phù hợp với xu hướng quốc tế, nhất là một số nước trong khu vực ASEAN như Thái Lan, Malaysia.

- Ban chỉ đạo VietGAP giao Cục Trồng trọt chủ trì, phối hợp với Ban Quản lý các Dự án Nông nghiệp xây dựng Lô gô. Hình thức lựa chọn có thể thông qua tổ chức cuộc thi sáng tác Lô gô VietGAP để thống nhất sử dụng chung cho các sản phẩm được chứng nhận VietGAP. Dự án Nâng cao chất lượng, an toàn các sản phẩm nông nghiệp và phát triển khí sinh học bố trí kinh phí của Dự án để xây dựng lô gô.

3. Về văn bản pháp luật liên quan đến VietGAP và quản lý chất lượng, an toàn thực phẩm

- Cục Trồng trọt: đẩy mạnh tiến độ xây dựng để sớm trình Bộ ban hành các Thông tư hướng dẫn thực hiện Quyết định 01/2012/QĐ-TTg ngày 09/01/2012 của Thủ tướng Chính phủ về một số chính sách hỗ trợ việc áp dụng Quy trình thực hành sản xuất nông nghiệp tốt trong nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản; Quy chuẩn kỹ thuật về điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm đối với rau, quả, chè búp tươi trong quá trình sản xuất, sơ chế.

- Cục Quản lý chất lượng Nông Lâm sản và Thủy sản: xây dựng Thông tư hướng dẫn kiểm tra, quản lý chất lượng nông sản tại các chợ đầu mối.

4. Về Ban chỉ đạo VietGAP

Cục Trồng trọt chủ trì xây dựng phương án kiện toàn Ban chỉ đạo VietGAP để báo cáo Bộ trưởng. Ban chỉ đạo VietGAP mới có thể bao gồm cả 3 lĩnh vực: trồng trọt, chăn nuôi và thủy sản, đồng thời đề xuất cơ quan đầu mối, thường trực Ban chỉ đạo cho phù hợp.

Văn phòng Bộ thông báo để các đơn vị liên quan thuộc Bộ, các Sở Nông nghiệp và PTNT và các thành viên Ban chỉ đạo áp dụng VietGAP thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Bộ trưởng (để b/c);
- Thứ trưởng Bùi Bá Bổng (để b/c);
- Thứ trưởng Nguyễn Thị Xuân Thu (để b/c);
- Các Thành viên BCĐ;
- Các Cục, Vụ có liên quan;
- Lưu VT, IPMU.

TL. BỘ TRƯỞNG
CHÁNH VĂN PHÒNG
Nguyễn Văn Việt

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Thông báo 4352/TB-BNN-VP kết luận của Thứ trưởng Bùi Bá Bổng tại phiên họp lần thứ hai Ban chỉ đạo mở rộng áp dụng VietGAP trong sản xuất rau, quả, chè do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.126
DMCA.com Protection Status

IP: 34.236.216.93