Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Thông báo 4213/TB-BNN-VP ý kiến kết luận của Bộ trưởng Cao Đức Phát tại buổi làm việc với Hiệp hội Chế biến và xuất khẩu thủy sản Việt Nam do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Số hiệu: 4213/TB-BNN-VP Loại văn bản: Thông báo
Nơi ban hành: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Người ký: Nguyễn Văn Việt
Ngày ban hành: 29/08/2012 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
-----

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4213/TB-BNN-VP

Hà Nội, ngày 29 tháng 08 năm 2012

 

THÔNG BÁO

Ý KIẾN KẾT LUẬN CỦA BỘ TRƯỞNG CAO ĐỨC PHÁT TẠI BUỔI LÀM VIỆC VỚI HIỆP HỘI CHẾ BIẾN VÀ XUẤT KHẨU THỦY SẢN VIỆT NAM

Ngày 24 tháng 8 năm 2012, Bộ trưởng Cao Đức Phát đã có buổi làm việc với Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam (VASEP). Cùng dự buổi làm việc có một số thành viên Ban Chấp hành Hiệp hội; đại diện Lãnh đạo Tổng cục Thủy sản, Các Cục: Quản lý Chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản, Thú y, Bảo vệ thực vật; các Vụ: Kế hoạch, Tài chính, Hợp tác quốc tế, Pháp chế, Khoa học công nghệ và môi trường; Văn phòng Bộ. Trên cơ sở báo cáo, kiến nghị của Hiệp hội Chế biến và Xuất khu Thủy sản Việt Nam và ý kiến của các đại biu dự họp, Bộ trưởng Cao Đức Phát có ý kiến kết luận như sau:

I. ĐÁNH GIÁ CHUNG

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đánh giá cao Hiệp hội Chế biến và Xuất khu Thủy sản Việt Nam đã thường xuyên nắm bắt tình hình sản xuất và kinh doanh, cũng như khó khăn, vướng mắc của các doanh nghiệp chế biến, xuất khu thủy sản Việt Nam và kiến nghị với Bộ những hướng giải quyết hợp lý theo thông lệ của quốc tế. Trên cơ sở các kiến nghị đó, Bộ Nông nghiệp và PTNT đã chỉ đạo các đơn vị có liên quan thuộc Bộ và kiến nghị với các Bộ ngành, Thủ tướng Chính phủ các biện pháp tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp, tạo điều kiện cho ngành chế biến và xuất khẩu thủy sản Việt Nam phát triển mạnh trong những năm qua.

II. PHÂN CÔNG GIẢI QUYẾT KIẾN NGHỊ CỦA VASEP

1. Về kiến nghị thay đổi một số quy định về kiểm soát an toàn thực phẩm thủy sản xuất khẩu theo Thông tư 55/2011/TT-BNNPTNT , ngày 02/8/2011

Giao Cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản khẩn trương rà soát, nghiên cứu kinh nghiệm của các nước đhoàn chỉnh việc sửa đi, bổ sung Thông tư “55” cho phù hp với thông lệ quốc tế và thực tiễn tại Việt Nam, đảm bảo độ tin cậy về an toàn thực phm cho hàng hóa thủy sản nước ta trên thị trường thế giới (trong tháng 9/2012 hoàn thành dự thảo).

2. Về kiến nghị đối với vấn đề kiểm soát Ethoxyquin và kháng sinh khi xuất khẩu vào Nhật Bản

Bộ ghi nhận và tiếp tục đàm phán với phía Nhật Bản theo cả hình thức song phương và đa phương nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp xuất khẩu thủy sản vào thị trường này; đồng thời tiếp tục điều chỉnh đối với sản xuất trong nước. Giao Tổng cục Thủy sản tiếp tục nghiên cứu tìm các chất thay thế chất Ethoxyquin dùng trong bảo quản thức ăn thủy sản.

3. Về kiến nghị khả năng tiếp cận vốn và quy định lãi suất của Ngân hàng

Bộ đã làm việc với Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và báo cáo Chính phủ về vấn đề này, đồng thời giữa Bộ Nông nghiệp và PTNT và Ngân hàng Nhà nước Việt Nam có đu mối để phối hợp triển khai các chính sách tín dụng cho nông nghiệp, nông thôn và xử lý các vấn đề phát sinh. Đề nghị Hiệp hội tiếp tục phản ánh khó khăn cụ thcủa các doanh nghiệp và phối hợp với Bộ đgiải quyết khó khăn cụ thể cho các doanh nghiệp về tiếp cận vốn và hỗ trợ lãi suất vay.

4. Kiến nghị về khó khăn trong việc quy định áp mã HS và tên latin sản phm thủy sản không chính xác

Giao Cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản chủ trì rà soát, hoàn chỉnh Danh mục tiếng latin các loài, sản phẩm thủy sản (hoàn thành trong tháng 9/2012).

Giao Cục Chế biến thương mại nông lâm thủy sản và nghề muối làm việc với Tổng cục Hải quan hoàn thiện mã HS đối với các loài, sản phẩm thủy sản sau khi có Danh mục tiếng latin các loài thủy sản.

5. Về kiến nghị điều chnh quy định mức phí kiểm dịch lô hàng thủy sản nhập khẩu:

Giao Cục Thú y kiểm tra lại mức phí kiểm dịch lô hàng thủy sản nhập khẩu theo Thông tư số 04/2012/TT-BTC của Bộ Tài chính và đề xuất điều chỉnh mức thu theo công việc nhằm giảm thiểu chi phí cho các doanh nghiệp.

6. Kiến nghị về khó khăn khi quy định có bão lãnh Ngân hàng để hưởng ân hạn nộp thuế 275 ngày khi nhập khẩu để gia công hoặc sản xuất xuất khẩu

Bộ ghi nhận và giao Cục Chế biến thương mại nông lâm thủy sản và nghề muối nghiên cứu kỹ để tham mưu cho Bộ có văn bản gửi Bộ Tài chính, báo cáo Thủ tướng Chính phủ nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp.

7. Về kiến nghị xếp mặt hàng bao bì PE bao gói hàng xuất khẩu vào đối tượng không chịu thuế bảo vệ môi trường:

Giao Vụ Pháp chế chủ trì nghiên cứu các quy định có liên quan và tham mưu cho Bộ có văn bản gửi Bộ Tài chính, Thủ tướng Chính phủ xem xét, xếp mặt hàng bao bì túi ni lông để bao gói hàng xuất khẩu vào đối tượng không chịu thuế bảo vệ môi trường.

8. Kiến nghị về khó khăn trong việc tuân thủ các quy định bảo vệ môi trường

Giao Vụ Khoa học Công nghệ và Môi trường nghiên cứu các quy định về bảo vệ môi trường đi với các doanh nghiệp chế biên thủy sản và tham mưu đề xut các kiến nghị để Bộ có ý kiến với Bộ Tài nguyên và Môi trường xem xét, giải quyết vấn đề này.

9. Kiến nghị về những khó khăn khi thực hiện Thông tư “01” của Bộ Tài chính về thông quan hàng hóa nhập khẩu phải kiểm dịch

Giao Cục Thú y kiểm tra, nắm lại tình hình và có báo cáo đề xuất hướng xử lý phù hợp trên cơ sở phân loại theo doanh nghiệp, tính chất hàng hóa và nước xuất khẩu đBộ có văn bản gửi Tng cục Hải quan xem xét, giải quyết; đồng thời tham mưu cho Bộ có văn bản chỉ đạo hệ thống kiểm dịch ở các tỉnh biên giới.

10. Kiến nghị về điều kiện xuất khẩu cá tra:

Bộ ghi nhận và đang tiếp tục hoàn thiện Nghị định về sản xuất và chế biến xuất khẩu cá tra, basa trình Chính phủ, trong đó có quy định rõ về các điều kiện đxuất khẩu cá tra.

11. Kiến nghị về kiểm dịch các giống cá tầm Nga, thức ăn cho cá tầm và chống buôn lậu cá tầm thương phẩm từ Trung Quốc:

- Giao Tng cục Thủy sản nghiên cứu kỹ, chỉ đạo hoàn thành việc khảo nghiệm, kim nghiệm các giống cá tầm Nga và thức ăn cho cá tầm để xem xét, bsung giống cá tầm Nga vào Danh mục giống, các loài thủy sản được phép sản xuất và lưu hành tại Việt Nam và bổ sung thức ăn cho cá tầm vào Danh mục thức ăn thủy sản được phép sản xuất và lưu hành tại Việt Nam (hoàn thành trong năm 2012).

- Giao Cục Thú y tham mưu cho Bộ có văn bản chỉ đạo tăng cường kiểm soát việc nhập lậu cá tầm thương phm từ Trung Quốc qua cửa khẩu biên giới.

12. Kiến nghị về quy định nguyên liệu hải sản từ tàu đánh cá có code EU:

Giao Cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản kiểm tra lại tình hình và đề xuất ban hành các quy định phù hợp với thông lệ quốc tế nhằm giảm thiu chi phí và thủ tục cho doanh nghiệp.

Văn phòng Bộ xin thông báo để các đơn vị biết và triển khai thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Lãnh đạo Bộ (để b/c);
- Tổng Cục Thủy sản;
- Các Cục: Quản lý NLS&TS, Chế biến TMNLTS&NM, Thú y, Bảo vệ thực vật;
- Các Vụ: Kế hoạch, Tài chính, Hp tác quốc tế, KHCN&MT, Pháp chế;
- Hiệp hội Chế biến và XK Thủy sản VN;
- Lưu: VT, TH.

TL. BỘ TRƯỞNG
CHÁNH VĂN PHÒNG
Nguyễn Văn Việt

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Thông báo 4213/TB-BNN-VP ý kiến kết luận của Bộ trưởng Cao Đức Phát tại buổi làm việc với Hiệp hội Chế biến và xuất khẩu thủy sản Việt Nam do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.838
DMCA.com Protection Status

IP: 18.208.159.25