Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 0374/2005/TM-DM Loại văn bản: Thông báo
Nơi ban hành: Bộ Thương mại Người ký: Lê Danh Vĩnh
Ngày ban hành: 29/03/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ THƯƠNG MẠI
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 0374/2005/TM-DM

Hà Nội, ngày 29 tháng 03 năm 2005 

 

THÔNG BÁO

VỀ VIỆC GIAO HẠN NGẠCH 05 CHỦNG LOẠI HÀNG (CAT.) 333, 434, 435, 440 VÀ 448 XUẤT KHẨU HÀNG DỆT MAY SANG THỊ TRƯỜNG HOA KỲ NĂM 2005

Căn cứ Thông tư liên tịch số 04/2004/TTLT/BTM/BCN ngày 28/7/2004 của Liên Bộ Thương mại và Công nghiệp hướng dẫn việc giao và thực hiện hạn ngạch xuất khẩu hàng dệt may vào thị trường Hoa Kỳ năm 2005;
Căn cứ Thông báo số 0186/TM-DM ngày 01/02/2005 của Bộ Thương mại về việc giao và thực hiện hạn ngạch hàng dệt may xuất khẩu sang thị trường Hoa Kỳ năm 2005;
Căn cứ đề nghị của thương nhân đăng ký hạn ngạch 5 chủng loại hàng nêu trên theo Thông báo số 0186/TM-DM ngày 01/02/2005;
Căn cứ năng lực sản xuất theo khai báo của thương nhân;
Bộ Thương mại thông báo như sau:

1.Giao hạn ngạch cho các thương nhân xuất khẩu hàng dệt may sang thị trường Hoa Kỳ năm 2005 trong danh sách đính kèm theo Thông báo này theo các nguyên tắc:

Cat.

<1.000 thiết bị, hạn ngạch giao tối đa

từ 1.000đến 2.000 thiết bị, hạn ngạch giao tối đa

Trên 2.000 thiết bị, hạn ngạch giao tối đa

333

5,300

6,000

8,000

434

700

1,200

1,700

435

1,500

2,000

3,000

440

Không có

650

448

Theo nhu cầu thương nhân

2. Hạn ngạch giao cho thương nhân để trực tiếp sản xuất và xuất khẩu, không được dùng để chuyển đổi và chuyển nhượng hạn ngạch.

3. Thông báo giao hạn ngạch có giá trị đến ngày 01/10/2005. Hết thời hạn hiệu lực, nếu chưa thực hiện hết hạn ngạch, thương nhân gửi công văn đăng ký lại kèm theo hợp đồng, kế hoạch hoặc chứng từ nhập khẩu, mua nguyên liệu chính để liên Bộ Thương mại - Bộ Công nghiệp xem xét điều chỉnh.
4. Do số lượng hạn ngạch có hạn, việc bổ sung nhỏ lẻ cho đủ lô hàng xuất khẩu của 05 cat. này có thể được thực hiện theo những nguyên tắc cụ thể, khác với nguyên tắc áp dụng cho các cat. khác trong cùng thời kỳ.

Bộ Thương mại thông báo thương nhân biết và thực hiện./.

 

KT.BỘ TRƯỞNG BỘ THƯƠNG MẠI
THỨ TRƯỞNG

 
Lê Danh Vĩnh

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Thông báo số 374/2005/TM-DM về việc giao hạn ngạch 05 chủng loại hàng (cat.) 333, 434, 435, 440 và 448 xuất khẩu hàng dệt may sang thị trường Hoa Kỳ ngày 29/03/2005 do Bộ Thương mại ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.542

DMCA.com Protection Status
IP: 3.236.46.172
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!