Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Thông báo 313/TB-VPCP về kết luận của Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ tại cuộc họp về Báo cáo giữa kỳ tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016-2020 và Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội năm 2018, dự kiến kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2019 do Văn phòng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 313/TB-VPCP Loại văn bản: Thông báo
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Mai Tiến Dũng
Ngày ban hành: 25/08/2018 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 313/TB-VPCP

Hà Nội, ngày 25 tháng 08 năm 2018

 

THÔNG BÁO

KẾT LUẬN CỦA PHÓ THỦ TƯỚNG VƯƠNG ĐÌNH HUỆ TẠI CUỘC HỌP VỀ BÁO CÁO GIỮA KỲ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI 5 NĂM 2016 - 2020 VÀ BÁO CÁO TÌNH HÌNH KINH TẾ - XÃ HỘI NĂM 2018, DỰ KIẾN KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN KINH TẾ XÃ HỘI NĂM 2019

Ngày 23 tháng 8 năm 2018, tại Trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ đã chủ trì cuộc họp về Báo cáo giữa kỳ tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 - 2020 và Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội năm 2018, dự kiến kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2019. Tham dự cuộc họp có lãnh đạo Ủy ban Kinh tế và Ủy ban về các vấn đề xã hội của Quốc hội; lãnh đạo các Bộ, cơ quan ngang Bộ, Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê.

Sau khi nghe lãnh đạo Bộ Kế hoạch và Đầu tư báo cáo, ý kiến của các đại biểu dự họp, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ kết luận như sau:

1. Bộ Kế hoạch và Đầu tư nghiên cứu, tiếp thu các ý kiến phát biểu tại cuộc họp để hoàn thiện Báo cáo giữa kỳ tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 - 2020 và Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội năm 2018, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2019, trình Chính phủ tại Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 8 năm 2018, trong đó cần lưu ý:

a) Về Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội năm 2018 và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2019:

- Bám sát các văn bản: Kết luận số 20-KL/TW ngày 21 tháng 10 năm 2017 của Ban Chấp hành Trung ương, Nghị quyết số 48/2017/QH14 ngày 10 tháng 11 năm 2017 của Quốc hội, Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01 tháng 01 năm 2018 của Chính phủ và các văn bản liên quan khác để đánh giá kết quả thực hiện năm 2018 theo nhóm nhiệm vụ đã nêu trong Nghị quyết số 01/NQ-CP , từ đó có căn cứ xây dựng kế hoạch kinh tế - xã hội năm 2019.

- Số liệu báo cáo Chính phủ, Trung ương cập nhật đến tháng 8 năm 2018 và báo cáo Quốc hội cập nhật đến tháng 9 năm 2018.

- Bổ sung nội dung về đổi mới trong công tác điều hành của Chính phủ năm 2018; chọn lọc đưa vào Báo cáo những thành tựu kinh tế - xã hội nổi bật và những vấn đề còn tồn tại, hạn chế nổi cộm của năm 2018; nhấn mạnh yêu cầu của kế hoạch kinh tế - xã hội năm 2019 là năm củng cố nền tảng kinh tế vĩ mô và tăng tốc để hoàn thành kế hoạch 2016 - 2020.

- Nội dung Báo cáo cần chú ý những vấn đề được các đại biểu Quốc hội, các Ủy ban của Quốc hội quan tâm; cân đối hài hòa giữa nội dung về lĩnh vực kinh tế và các vấn đề xã hội; giữa quốc phòng, an ninh và các lĩnh vực khác; phải bảo đảm thống nhất trong đánh giá tình hình và số liệu nêu tại Báo cáo này với Báo cáo giữa kỳ kinh tế - xã hội 5 năm 2016 - 2020 và các Báo cáo khác của Chính phủ trình Quốc hội (về dự toán ngân sách nhà nước, cơ cấu lại nền kinh tế…).

b) Về Báo cáo giữa kỳ tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 - 2020:

- Bám sát Nghị quyết số 142/2016/QH13 ngày 12 tháng 4 năm 2016 của Quốc hội (mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ, nhóm giải pháp) và các văn bản liên quan để xây dựng Báo cáo.

- Đánh giá kết quả thực hiện 3 năm 2016-2018 (bao gồm cả kết quả thực hiện các chỉ tiêu Quốc hội giao) và dự báo kết quả thực hiện cuối kỳ; bổ sung phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp để hoàn thành kế hoạch kinh tế - xã hội 5 năm 2016 - 2020.

2. Yêu cầu các Bộ, cơ quan khẩn trương gửi ý kiến tham gia đối với hai dự thảo Báo cáo nêu trên đến Bộ Kế hoạch và Đầu tư để tổng hợp, hoàn thiện, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày 28 tháng 8 năm 2018 để kịp phục vụ Phiên họp Chính phủ tháng 8 năm 2018.

Văn phòng Chính phủ thông báo để các bộ, cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- TTgCP, các Phó TTgCP;
- Các bộ, cơ quan ngang bộ;
- Ủy ban Kinh tế của Quốc hội;
- Ủy ban về các vấn đề xã hội của Quốc hội;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý, Thư ký TTgCP, các Vụ: TH, QHĐP, CN, NN, KGVX, ĐMDN, KSTT, PL, TKBT;
- Lưu: VT, KTTH (3).LV

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
Mai Tiến Dũng

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Thông báo 313/TB-VPCP về kết luận của Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ tại cuộc họp về Báo cáo giữa kỳ tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016-2020 và Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội năm 2018, dự kiến kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2019 do Văn phòng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.385

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.234.252.109