Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Thông báo 233/TB-VPCP kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại cuộc họp về tình hình thực hiện Nghị định 84/2009/NĐ-CP về kinh doanh xăng dầu do Văn phòng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 233/TB-VPCP Loại văn bản: Thông báo
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Phạm Văn Phượng
Ngày ban hành: 29/09/2011 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 233/TB-VPCP

Hà Nội, ngày 29 tháng 9 năm 2011

 

THÔNG BÁO

KẾT LUẬN CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ TẠI CUỘC HỌP VỀ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NGHỊ ĐỊNH SỐ 84/2009/NĐ-CP VỀ KINH DOANH XĂNG DẦU

Ngày 26 tháng 9 năm 2011, tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã chủ trì cuộc họp về tình hình thực hiện Nghị định số 84/2009/NĐ-CP ngày 15 tháng 10 năm 2009 của Chính phủ về kinh doanh xăng dầu. Cùng họp có các Phó Thủ tướng: Nguyễn Xuân Phúc, Vũ Văn Ninh, Hoàng Trung Hải; các Bộ trưởng: Tài chính, Công Thương; Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ; đồng chí Trương Đình Tuyển, Thành viên Hội đồng Tư vấn chính sách tài chính, tiền tệ quốc gia. Sau khi nghe các Bộ trưởng: Tài chính, Công Thương báo cáo, ý kiến các Phó Thủ tướng Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ kết luận như sau:

1. Chính phủ đã chỉ đạo điều hành kinh doanh, giá xăng dầu nhất quán, từng bước theo cơ chế thị trường có sự quản lý của Nhà nước theo đúng quy định tại Nghị định số 84/2009/NĐ-CP ngày 15 tháng 10 năm 2009 của Chính phủ về kinh doanh xăng dầu. Việc điều hành giá bán lẻ xăng dầu trong thời gian tới phải tiếp tục thực hiện nghiêm, theo đúng các quy định tại Nghị định này; các yếu tố hình thành giá, chi phí và kết quả kinh doanh phải được công bố, công khai rõ ràng. Các Bộ: Tài chính, Công Thương phối hợp chặt chẽ và chịu trách nhiệm kiểm tra, giám sát việc điều chỉnh của các doanh nghiệp, công bố công khai phương án giá được áp dụng theo quy định.

2. Các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu thực hiện điều chỉnh giá bán lẻ xăng dầu các loại theo đúng quy định tại Nghị định số 84/2009/NĐ-CP ngày 15 tháng 10 năm 2009 của Chính phủ.

3. Các cơ quan có liên quan thường xuyên phối hợp trong điều hành và kiểm soát giá xăng dầu theo quy định hiện hành; chủ động xử lý các khó khăn, vướng mắc và những vấn đề phát sinh; trường hợp vượt thẩm quyền, báo cáo, kiến nghị Thủ tướng Chính phủ xử lý kịp thời, không để thị trường biến động xấu và quyền lợi tiêu dùng bị ảnh hưởng.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Thủ tướng CP, các Phó TTg;
- Các Bộ: Tài chính, Công Thương;
- VPCP: BTCN, các PCN,
các Vụ: KTN, TKBT, TH;
- Lưu: VT, KTTH (3)22

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Phạm Văn Phượng

 

THE GOVERNMENT OFFICE
-------

SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM
Independence - Freedom – Happiness
---------

No. 233/TB-VPCP

Hanoi, September 29, 20110

 

NOTICE

ON THE PRIME MINISTER’S CONCLUSIONS AT THE MEETING ABOUT THE IMPLEMENTATION OF THE DECREE NO. 84/2009/ND-CP ON PETROL AND OIL TRADING

On September 26, 2011, at Government’s headquarter; the Prime Minister took the prime meeting on the implementation of the Decree No. No. 84/2009/ND-CP dated October 15, 2009 of the Government on petrol and oil trading. Deputy Ministers: Mr. Nguyen Xuan Phuc, Mr. Vu Van Ninh, Mr. Hoang Trung Hai; the Minister of Finance, the Minister of Industry and Trade; Ministers, Chairman of Office Government, Mr. Truong Dinh Tuyen, Member of National Advisory Council for Financial and Monetary

Policies also attend the meeting. After reports of the Minister of Finance and the Minister of Industry and Trade, as well as contribution opinions from Deputy Ministers, the Prime Minister has opinions as follows:

1. The Government has directed and controlled petrol and oil sale

prices to subject to the state-controlled market mechanism in accordance with regulations at the Decree No. 84/2009/ND-CP dated October 15, 2009 of the Government on petrol and oil trading. The control of petrol and oil sale prices in the next time must be followed strictly right to regulations at this Decree; factors to set the petrol and oil retail price, expenses and business results must be public and announced clearly. The Ministry of Finance and the Ministry of Industry and Trade must coordinate closely and take prime responsibilities in investigating, supervising the adjustments among enterprises, make price plans which are applied public in accordance with regulations.

2. Enterprises in petrol and oil trading will adjust petrol and oil retail

prices in accordance with regulations in the Decree No. 184/2009/ND-CP dated October 15, 2009 of the Government. 3. Relevant agencies always coordinate in managing and control petrol

and oil prices in accordance with current regulations; actively solve difficulties in arising problems; over-authorization, report and propose to the Prime Minister promptly to be timely solved, bad fluctuations and effects on consumer’s benefits are not allowed.
..................................................

..................................................

..................................................
Hãy đăng nhập hoặc đăng ký Thành viên Pro tại đây để xem toàn bộ văn bản tiếng Anh.Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Thông báo 233/TB-VPCP kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại cuộc họp về tình hình thực hiện Nghị định 84/2009/NĐ-CP về kinh doanh xăng dầu do Văn phòng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.587

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 18.204.48.199