Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Thông báo 193/TB-VPCP kết luận của Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng tại cuộc họp về tình hình sản xuất kinh doanh ngành kinh tế và giải pháp nhằm thúc đẩy tăng trưởng chung năm 2017 do Văn phòng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 193/TB-VPCP Loại văn bản: Thông báo
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Nguyễn Cao Lục
Ngày ban hành: 14/04/2017 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 193/TB-VPCP

Hà Nội, ngày 14 tháng 04 năm 2017

 

THÔNG BÁO

KẾT LUẬN CỦA PHÓ THỦ TƯỚNG TRỊNH ĐÌNH DŨNG TẠI CUỘC HP VỀ TÌNH HÌNH SẢN XUẤT KINH DOANH MỘT SỐ NGÀNH KINH TẾ VÀ CÁC GIẢI PHÁP NHẰM THÚC ĐẨY TĂNG TRƯỞNG CHUNG NĂM 2017

Ngày 12 tháng 4 năm 2017, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng đã chủ trì cuộc họp về tình hình sản xuất kinh doanh một số ngành kinh tế và các giải pháp nhm thúc đẩy tăng trưởng chung năm 2017. Tham dự cuộc họp có đại diện lãnh đạo các Bộ, cơ quan: Công Thương, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Giao thông vận tải, Văn phòng Chính phủ, Tổng cục Thống kê; các Tập đoàn: Dầu Khí Việt Nam, Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam, Điện lực Việt Nam; các Tổng công ty: Thép Việt Nam, Xi măng Việt Nam, Công nghiệp Tàu thủy, Công nghiệp Ô tô Việt Nam; một số Hiệp hội. Sau khi nghe Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê báo cáo về tình hình kinh tế quý I năm 2017 và đánh giá các kịch bản tăng trưởng năm 2017; báo cáo của một số Tập đoàn, Tổng công ty, Hiệp hội; phát biểu của đồng chí Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và đại diện lãnh đạo Bộ Công Thương, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng kết luận như sau:

I. ĐÁNH GIÁ CHUNG

1. Quý I năm 2017, phát triển kinh tế - xã hội trong bối cảnh có nhiều thuận lợi, kế thừa được các kết quả của năm 2016 cũng như các thành tựu chung trong quá trình phát triển của đất nước; bên cạnh đó các khó khăn, thách thức cũng còn rất lớn. Với sự nỗ lực, cố gắng cao của toàn Đảng, toàn dân; sự vào cuộc của các ngành, các cấp và các doanh nghiệp; sự chỉ đạo quyết liệt của Chính phủ nên đã đạt được những kết quả quan trọng và tích cực về phát triển kinh tế - xã hội. Tuy nhiên tăng trưởng GDP quý I năm 2017 là chưa cao, ước đạt 5,1% so với cùng kỳ năm trước, thấp hơn mức tăng của quý I năm 2015 (6,12%) và 2016 (5,48%). Do đó, để đạt được mục tiêu tăng trưởng cả năm 2017 ở mức 6,7% thì nhiệm vụ đặt ra cho các tháng cuối năm là rất nặng nề.

2. Chính phủ đã có đánh giá, xác định một số nguyên nhân căn bản tác động đến tăng trưởng GPD quý I năm 2017 chưa cao, trong đó, tăng trưởng khu vực công nghiệp và xây dựng đạt thấp hơn so với cùng kỳ, đặc biệt là ngành khai khoáng mặc dù thực hiện cơ bản theo kế hoạch song sản lượng sụt giảm mạnh so với cùng kỳ năm 2016, tiến độ giải ngân vốn đầu tư công chậm v.v...

3. Yêu cầu tăng trưởng kinh tế của đất nước trong bối cảnh hiện nay là rất quan trọng, để tăng cao giá trị của nền kinh tế, từ đó tăng khả năng thanh toán, tạo thêm việc làm, rút ngắn khoảng cách phát triển với các nước trong khu vực và thế giới. Nhiệm vụ đặt ra là tiếp tục tập trung phát triển kinh tế nhanh và bền vững, gắn với ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát (theo mục tiêu không quá 4% năm 2017), đảm bảo các cân đối lớn của nền kinh tế.

4. Để hoàn thành mục tiêu tăng trưởng năm 2017, Chính phủ đã yêu cầu các bộ, cơ quan, địa phương tăng cường chỉ đạo, thực hiện quyết liệt, đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp đã đề ra trong các Nghị quyết của Đảng, Quốc hội, Chính phủ, nhất là các Nghị quyết số 01/NQ-CP, số 19-2017/NQ-CP và số 35/NQ-CP gắn với chương trình, kế hoạch hành động của các cơ quan, đơn vị; các ngành, các cấp, các doanh nghiệp phải vào cuộc để rà soát lại tất cả các chỉ tiêu kế hoạch, xác định rõ các nguyên nhân, hạn chế, từ đó đề ra các biện pháp tháo gỡ các khó khăn, thúc đẩy tăng trưởng.

II. NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP TRONG THỜI GIAN TỚI

Để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế quý II năm 2017 cũng như các tháng còn lại trong năm 2017, yêu cầu các Bộ, ngành, địa phương, các doanh nghiệp tập trung thực hiện một số nhiệm vụ, giải pháp sau:

1. Tiếp tục triển khai thực hiện đồng bộ và quyết liệt các giải pháp theo Nghị quyết của Chính phủ và chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ để ổn định kinh tế vĩ mô, kiềm chế lạm phát và phát triển bền vững kinh tế - xã hội đất nước.

2. Các Bộ quản lý ngành, lĩnh vực:

- Chủ động theo dõi sát tình hình sản xuất kinh doanh trong phạm vi quản lý; kịp thời tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp và người dân, tạo điều kiện cho doanh nghiệp và người dân có điều kiện huy động các nguồn lực cho đầu tư phát triển, trong đó có đất đai, nguồn vốn, thủ tục hành chính, đào tạo nguồn nhân lực.

- Thực hiện đồng bộ các giải pháp để tái cấu trúc nền kinh tế gắn với việc lựa chọn mô hình tăng trưởng hợp lý; thực hiện tái cấu trúc cho mỗi ngành, lĩnh vực, sản phẩm gắn với thị trường trong nước và hội nhập quốc tế, đặc biệt là tái cấu trúc ngành nông nghiệp gắn với ứng phó với biến đi khí hậu, nước bin dâng.

- Tiếp tục nghiên cứu, mở rộng thị trường để thúc đẩy sản xuất, trong đó chú trọng thị trường trong nước và xem xét các chính sách hàng rào kỹ thuật cần thiết và phù hợp đbảo vệ sản xuất trong nước với mục tiêu cuối cùng là bảo vệ người tiêu dùng, nâng cao chất lượng cuộc sống người dân, tạo việc làm mới; đồng thời, tiếp tục thực hiện các biện pháp đmở rộng thị trường khu vực và quốc tế, phải coi thị trường quốc tế làm đích đến, để đổi mới nâng cao chất lượng sản phẩm, nâng cao năng suất lao động, tăng kim ngạch xuất khẩu, qua đó thúc đẩy xuất khẩu và mở rộng sản xuất trong nước.

- Tăng cường các biện pháp nhằm thúc đẩy đầu tư xây dựng tạo ra tăng trưởng trực tiếp và việc làm; có các biện pháp tháo gỡ việc giải ngân chậm của các dự án sử dụng nguồn vốn ngân sách, tháo gỡ khó khăn về vốn cho đầu tư phát triển hạ tầng, đặc biệt là các dự án phát triển hạ tầng giao thông (đường cao tốc, cảng hàng không, cảng biển...), các dự án điện lực; lọc hóa dầu v.v...

3. Bộ Kế hoạch và Đầu tư:

- Cùng với Bộ Công Thương, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tiếp tục rà soát lại chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội nói chung và của từng ngành, từng lĩnh vực, từng sản phẩm theo tháng, quý và cả năm 2017, xác định rõ các sản phẩm, lĩnh vực, ngành kinh tế có dư địa tốt để có biện pháp thúc đẩy tăng trưởng cao hơn, từ đó có các đánh giá và dự báo chính xác hơn tình hình tăng trưởng chung của nền kinh tế năm 2017.

- Tiếp tục xây dựng, hoàn thiện các cơ chế huy động các nguồn vốn xã hội, vốn đầu tư nước ngoài trực tiếp, vốn trong nước, đầu tư theo hình thức đối tác công tư cho phát triển hạ tầng.

- Tổng cục Thống kê chủ động làm việc với các tập đoàn, tổng công ty, doanh nghiệp và các Bộ, ngành, địa phương liên quan đ tng hợp đánh giá sát tình hình tăng trưởng chung và các ngành kinh tế hàng tháng, hàng quý; kịp thời báo cáo Thủ tướng Chính phủ các biện pháp thúc đẩy tăng trưởng các ngành kinh tế và nền kinh tế đất nước.

4. Bộ Công Thương:

- Chỉ đạo Tập đoàn Dầu Khí Việt Nam rà soát, có biện pháp để tăng sản lượng khai thác dầu thô trong nước năm 2017 thêm 1 triệu tấn so với kế hoạch.

- Thực hiện rà soát thị trường than trong nước và quốc tế và xem xét các giải pháp phù hợp để có thể điều chỉnh sản lượng than sản xuất trong nước với mức sản lượng tương tự năm 2016.

- Tập trung chỉ đạo thúc đẩy sản xuất và xuất khẩu các ngành dệt may, da giày, túi xách, phát huy yếu tố thị trường ổn định, tỷ lệ nội địa hóa cao, có nhiều lợi thế như trình độ lao động, quy mô sản xuất, thị trường cho sản phẩm; chỉ đạo các ngành dệt may, da giày chủ động, tích cực trong công tác thị trường, phấn đấu đạt mức tăng trưởng xuất khẩu năm 2017 đối với ngành dệt là 11%, và ngành da giày không thấp hơn kết quả năm 2016 (8,8%).

- Tăng cường triển khai các biện pháp khuyến khích phù hợp đối với ngành công nghiệp hỗ trợ, công nghiệp ô tô theo hướng tăng tỷ lệ nội địa hóa, tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị toàn cầu.

- Tăng cường các biện pháp quản lý, phối hợp với các doanh nghiệp FDI trong lĩnh vực sản xuất điện thoại, linh kiện điện tử; xem xét, hỗ trợ tháo gỡ kịp thời các khó khăn khi cần thiết để góp phần vào tăng trưởng chung của đất nước.

- Chỉ đạo ngành điện đảm bảo cung ứng điện cho phát triển sản xuất và sinh hoạt của người dân, đồng thời tích cực thực hiện các biện pháp nhằm tăng cường nguồn cung điện cho miền Nam, không đxảy ra thiếu điện trong giai đoạn tới; hoàn thiện quy hoạch phát triển năng lượng quốc gia và chiến lược phát triển ngành điện cho giai đoạn tới, trong đó cần có giải pháp về nguồn cung điện phù hợp với phát triển kinh tế đất nước gắn với thực hiện các biện pháp bảo vệ môi trường đđảm bảo tăng trưởng kinh tế và phát triển bền vững.

5. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tập trung chỉ đạo, thực hiện các giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất nông nghiệp, tái cấu trúc ngành, sản phẩm để ứng phó với biến đổi khí hậu, nước biển dâng, hạn chế hậu quả của thiên tai, với mục tiêu phương án tăng trưởng cao nhất (3,05%).

6. Bộ Xây dựng:

- Tiếp tục tháo gỡ các khó khăn trong việc cấp phép xây dựng và quá trình thực hiện đầu tư xây dựng các công trình; hướng dẫn sử dụng an toàn, hiệu quả các công trình xây dựng gắn với bảo vệ môi trường.

- Chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành liên quan thực hiện các giải pháp bảo đảm thị trường bất động sản phát triển ổn định, lành mạnh, hài hòa quỹ nhà và quỹ đất phù hợp nhu cầu của người dân; phát triển bất động sản phải bảo đảm theo quy hoạch, kế hoạch, cân đối cung cầu, nguồn lực và khả năng thanh toán.

Văn phòng Chính phủ thông báo để các cơ quan, đơn vị liên quan biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng;
- Các Bộ: CT, NNPTNT, KHĐT, TC, XD, GTVT;
- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Tổng cục Thống kê - Bộ KHĐT;
- PVN, EVN, Vinacomin, Vinachem, Vinatex;
- Các TCT
: Thép VN, Xi măng VN, Công nghiệp Tàu thủy, Công nghiệp Ô tô VN;
- Các Hiệp hội: Cơ khí VN, Dệt may, Da giầy, Các nhà sản xuất ô tô VN, Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản VN, Bất động sản VN;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, các Vụ: TH, NN, KTTH, TKBT;
- Lưu: VT, CN (3). nvq

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Cao Lục

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Thông báo 193/TB-VPCP kết luận của Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng tại cuộc họp về tình hình sản xuất kinh doanh ngành kinh tế và giải pháp nhằm thúc đẩy tăng trưởng chung năm 2017 do Văn phòng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


843

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.238.249.17