Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Thông báo số 148/TB-VPCP về việc kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng tại cuộc họp thường trực chính phủ về dự án Trung tâm hội chợ triển lãm quốc gia do Văn phòng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 148/TB-VPCP Loại văn bản: Thông báo
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Trần Quốc Toản
Ngày ban hành: 26/06/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-----

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------

Số: 148/TB-VPCP

Hà Nội, ngày 26 tháng 6 năm 2008

 

THÔNG BÁO

KẾT LUẬN CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ NGUYỄN TẤN DŨNG TẠI CUỘC HỌP THƯỜNG TRỰC CHÍNH PHỦ VỀ DỰ ÁN TRUNG TÂM HỘI  CHỢ TRIỂN LÃM QUỐC GIA

Ngày 05 tháng 6 năm 2008, tại Văn phòng Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã chủ trì cuộc họp về Dự án Trung tâm Hội trợ Triển lãm Quốc gia. Tham dự cuộc họp có các Phó Thủ tướng Chính phủ: Nguyễn Sinh Hùng, Hoàng Trung Hải, Nguyễn Thiện Nhân; đại diện lãnh đạo các Bộ: Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Xây dựng, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư và Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội.

Sau khi nghe Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và Giám đốc Trung tâm Hội chợ Triển lãm Việt Nam (chủ đầu tư) báo cáo, ý kiến của các đại biểu tham dự, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng đã có ý kiến kết luận như sau:

1. Việc xây dựng Trung tâm Hội chợ Triển lãm Quốc gia hiện đại, có quy mô lớn là rất cần thiết, vừa là nơi quảng bá hình ảnh đất nước Việt Nam, vừa là nơi xúc tiến thương mại, thúc đẩy phát triển kinh tế, nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển của đất nước trong thời kỳ mới; cần xây dựng ít nhất hai Trung tâm lớn: một ở Hà Nội, một ở Thành phố Hồ Chí Minh.

2. Bộ Xây dựng, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội và Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cần khẩn trương xem xét, có ý kiến cụ thể về vị trí quy hoạch xây dựng Trung tâm Hội trợ Triển lãm Quốc gia nhằm bảo đảm phù hợp với quy hoạch của Thủ đô Hà Nội mới mở rộng.

3. Trên cơ sở xác định vị trí quy hoạch xây dựng, sẽ tiếp tục thực hiện các bước tiếp theo, theo đúng quy định của pháp luật hiện hành.

4. Không đưa Công trình Xây dựng Trung tâm Hội chợ Triển lãm Quốc gia vào danh mục các công trình kỷ niệm 1000 năm Thăng Long Hà Nội.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Bộ Xây dựng, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội, Trung tâm Hội trợ Triển lãm Việt Nam (chủ đầu tư) và các các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- TTg CP, các PTTg;
- Các Bộ: VHTT&DL, KH&ĐT, XD, TC;
- UBND thành phố Hà Nội;
- Trung tâm HCTL Việt Nam;
- VPCP: BTCN, các PCN, các Vụ: KTN, ĐP, TH, TTĐT;
- Lưu: VT, KGVX, (5), DVT 27

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Trần Quốc Toản

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Thông báo số 148/TB-VPCP về việc kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng tại cuộc họp thường trực chính phủ về dự án Trung tâm hội chợ triển lãm quốc gia do Văn phòng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.275
DMCA.com Protection Status

IP: 34.228.41.66