Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 137/TB-VPCP Loại văn bản: Thông báo
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Nguyễn Sỹ Hiệp
Ngày ban hành: 12/04/2018 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 137/TB-VPCP

Hà Nội, ngày 12 tháng 4 năm 2018

 

THÔNG BÁO

KẾT LUẬN CỦA PHÓ THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ VƯƠNG ĐÌNH HUỆ VỀ CÔNG TÁC CHUẨN BỊ HỘI NGHỊ CHUYÊN ĐỀ "GIẢI PHÁP THÚC ĐẨY PHÁT TRIỂN CƠ CHẾ MỘT CỬA QUỐC GIA, CƠ CHẾ MỘT CỬA ASEAN VÀ TẠO THUẬN LỢI THƯƠNG MẠI

Ngày 03 tháng 4 năm 2018, tại Trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ đã chủ trì cuộc họp bàn về công tác chuẩn bị Hội nghị chuyên đề “Giải pháp thúc đẩy phát triển cơ chế một cửa quốc gia, cơ chế một cửa ASEAN và tạo thuận lợi thương mại”. Dự họp có Lãnh đạo các Bộ: Tài chính, Công Thương, Y tế, Giao thông vận tải, Kế hoạch và Đầu tư, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Văn phòng Chính phủ; Tổng cục Hải quan. Sau khi nghe Bộ Tài chính báo cáo; ý kiến của các đại biểu dự họp, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ kết luận như sau:

1. Tên gọi của Hội nghị là: Hội nghị Thúc đẩy cơ chế một cửa quốc gia, cơ chế một cửa ASEAN và tạo thuận lợi thương mại.

2. Địa điểm tổ chức Hội nghị: Căn cứ thành phần và số lượng đại biểu dự kiến để lựa chọn địa điểm tổ chức Hội nghị tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia hoặc Trung tâm Hội nghị quốc tế.

3. Thời gian tổ chức Hội nghị: dự kiến 01 buổi sáng (tối đa 01 ngày) trong tháng 5 năm 2018.

4. Thành phần mời dự Hội nghị:

- Chủ trì, điều hành Hội nghị: Thủ tướng Chính phủ; các Phó Thủ tướng Chính phủ; Bộ trưởng Bộ Tài chính.

- Các cơ quan Trung ương; các Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; Văn phòng Trung ương, Ban Kinh tế Trung ương, Ủy ban kinh tế của Quốc hội, Ủy ban Tài chính - Ngân sách của Quốc hội.

- Các thành viên Ủy ban chỉ đạo quốc gia cơ chế một cửa quốc gia, cơ chế một cửa ASEAN và tạo thuận lợi thương mại.

- Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố: Hà Nội, Hồ Chí Minh, Đà Nng, Hải Phòng, Cần Thơ, Quảng Ninh, Lạng Sơn, Bắc Ninh, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Thừa Thiên Huế, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Khánh Hòa, Đồng Nai, Bình Dương, Tây Ninh, Bà Rịa - Vũng Tàu, An Giang, Kiên Giang.

- Viện quản lý kinh tế Trung ương.

- Các Hiệp hội ngành nghề, doanh nghiệp.

- Đại diện Đại sứ quán một số nước ASEAN.

- Đại diện Ngân hàng thế giới tại Việt Nam, một số đối tác nước ngoài, một số doanh nghiệp có kim ngạch xuất nhập khẩu lớn và doanh nghiệp thực hiện cung cấp dịch vụ về kiểm tra chuyên ngành đối với hàng hóa xuất nhập khẩu do Tổng cục hải quan đề xuất.

5. Về tài liệu phục vụ Hội nghị, gồm:

- Báo cáo tổng hợp và báo cáo tóm tắt do Bộ Tài chính xây dựng và Bộ Tài chính trình bày tại Hội nghị.

- Báo cáo của các thành viên Ủy ban chỉ đạo quốc gia cơ chế một cửa quốc gia, cơ chế một cửa ASEAN và tạo thuận lợi thương mại đánh giá việc thực hiện các Quyết định của Thủ tướng Chính phủ: số 2026/QĐ-TTg ngày 17 tháng 11 năm 2015 về giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động kiểm tra chuyên ngành đối với hàng hóa xuất nhập khẩu, số 2185/QĐ-TTg ngày 14 tháng 11 năm 2016 về kế hoạch triển khai Cơ chế một cửa quốc gia, cơ chế một cửa ASEAN thời gian qua; kế hoạch, chương trình hành động của Bộ, ngành mình thời gian tới.

- Báo cáo của Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam.

- Báo cáo của Viện quản lý kinh tế Trung ương đánh giá tình hình cắt giảm điều kiện và thủ tục hành chính đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu.

- Các tài liệu, báo cáo của Ngân hàng Thế giới, các Hiệp hội, doanh nghiệp và đại biểu khác dự Hội nghị.

- Bài phát biểu của Thủ tướng Chính phủ khai mạc Hội nghị (Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với Văn phòng Chính phủ dự thảo).

- Dự thảo Thông báo kết luận của Thủ tướng Chính phủ về Hội nghị (Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với Văn phòng Chính phủ dự thảo).

- Dự thảo Nghị định của Chính phủ quy định về thực hiện Cơ chế một cửa quốc gia, Cơ chế một cửa ASEAN và kiểm tra chuyên ngành đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu.

- Kế hoạch hành động thúc đẩy cơ chế một cửa quốc gia, cơ chế một cửa ASEAN và tạo thuận lợi thương mại (Bộ Tài chính dự thảo gửi các đại biểu dự họp xin ý kiến).

- Báo cáo các giải pháp triển khai cơ chế một cửa quốc gia, cơ chế một cửa ASEAN (Tổng cục Hải quan dự thảo).

6. Bộ Tài chính thành lập Ban tổ chức Hội nghị do Bộ trưởng Bộ Tài chính làm Trưởng ban để chỉ đạo tổ chức và triển khai Hội nghị.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các cơ quan biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Thủ tướng, các Phó TTg Chính phủ;
- Các Bộ: Tài chính, Công Thương, Công an, Giao thông vận tải, Kế hoạch và Đầu tư, Khoa học và Công nghệ, Ngoại giao, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Quốc phòng, Tài nguyên và Môi trường, Thông tin và Truyền thông, Tư pháp, Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Xây dựng, Y tế, Nội vụ;
- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;
- Viện quản lý kinh tế Trung ương;
- Tổng cục Hải quan;
- Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam;
- VPCP: BTCN, các PCN; TGĐ C
ng TTĐT; Cục Quản trị, các Vụ: TH, TKBT;
- Lưu: V
ăn thư, KTTH (3b).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Sỹ Hiệp

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Thông báo 137/TB-VPCP ngày 12/04/2018 về kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ về công tác chuẩn bị hội nghị chuyên đề "giải pháp thúc đẩy phát triển cơ chế một cửa quốc gia, cơ chế một cửa ASEAN và tạo thuận lợi thương mại do Văn phòng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.378

DMCA.com Protection Status
IP: 34.229.63.28
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!