Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Thông báo số 12/TB-VPCP về việc ý kiến kết luận của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng về một số quan điểm quản lý ngành thuốc lá do Văn phòng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 12/TB-VPCP Loại văn bản: Thông báo
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Văn Trọng Lý
Ngày ban hành: 16/01/2007 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-----

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------

Số: 12/TB-VPCP

Hà Nội, ngày 16 tháng 01 năm 2007

 

THÔNG BÁO

Ý KIẾN KẾT LUẬN CỦA THỦ TƯỚNG NGUYỄN TẤN DŨNG VỀ MỘT SỐ QUAN ĐIỂM QUẢN LÝ NGÀNH THUỐC LÁ

Ngày 03 tháng 01 năm 2007, tại Văn phòng Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng chủ trì cuộc họp về quan điểm quản lý ngành thuốc lá Việt Nam. Tham dự cuộc họp có Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Sinh Hùng, Bộ trưởng Bộ Công nghiệp Hoàng Trung Hải, lãnh đạo các Bộ, ngành liên quan, Chủ tịch Hội đồng quản lý và Tổng Giám đốc Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam.

Sau khi nghe Bộ trưởng Bộ Công nghiệp báo cáo, ý kiến Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Sinh Hùng và của các Bộ, ngành liên quan, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng kết luận như sau:

1. Thuốc lá là mặt hàng không khuyến khích phát triển nhưng cũng không phải là mặt hàng cấm sản xuất, kinh doanh. Nhà nước kiểm soát các nguồn cung cấp, độc quyền quản lý sản xuất, kinh doanh, xuất khẩu và tiêu thụ các sản phẩm thuốc lá. Sản xuất thuốc lá điếu thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện, giấy cuốn điếu thuốc lá phải được quản lý chuyên ngành để kiểm soát chặt chẽ nhằm ngăn chặn đầu tư tràn lan làm tăng sản lượng thuốc lá điều. Quản lý, tổ chức kinh doanh sản phẩm thuốc lá phải tập trung, thống nhất đầu mối thông qua doanh nghiệp nhà nước. Tuy nhiên, không biến độc quyền nhà nước thành độc quyền doanh nghiệp.

2. Về đầu tư nước ngoài sản xuất sản phẩm thuốc lá:

- Không đầu tư mới, đầu tư mở rộng quy mô, nâng công suất các cơ sở sản xuất sản phẩm thuốc lá để tiêu thụ nội địa vượt tổng năng lực sản phẩm thuốc lá điếu được cơ quan nhà nước thẩm quyền xác định;

- Sản xuất sản phẩm thuốc lá phải trên cơ sở liên doanh, hợp tác với doanh nghiệp trong nước có giấy phép sản xuất sản phẩm thuốc lá; phù hợp Chiến lược, Quy hoạch ngành thuốc lá;

- Nhà nước chiếm phần vốn chi phối;

- Phải được Thủ tướng Chính phủ chấp nhận và đáp ứng đủ các điều kiện để được cấp giấy phép sản xuất, kinh doanh.

3. Sản xuất sản phẩm thuốc lá điếu mới mang nhãn hiệu nước ngoài để tiêu thụ tại Việt nam phải trong phạm vi công suất cho phép và phải được Thủ tướng Chính phủ cho phép.

4. Năng lực sản xuất sản phẩm thuốc lá tính theo 3 ca/ngày của máy móc thiết bị đã có từ thời điểm ban hành Nghị quyết số 12/2000/NĐ-CP ngày 14 tháng 8 năm 2000 của Chính phủ về Chính sách quốc gia phòng chống tác hại của thuốc lá. Bộ Công nghiệp quy định sản lượng sản xuất sản phẩm thuốc lá mang nhãn hiệu trong nước, nước ngoài của các doanh nghiệp trong từng thời kỳ.

5. Quy định lời in cảnh báo sức khoẻ trên vỏ bao thuốc lá thực hiện có lộ trình theo Công ương khung (FCTC), in lời cảnh báo trên bao thuốc lá chiếm khoảng 30% diện tích vỏ bao thuốc lá với nội dung : "Hút thuốc lá có thể gây ung thư phổi".

6. Chưa cổ phần hoá các doanh nghiệp sản xuất thuốc lá điếu. Tổng Công ty Thuốc lá Việt Nam là doanh nghiệp nhà nước, đầu mối sản xuất, kinh doanh, xuất nhập khẩu và tiêu thụ các sản phẩm thuốc lá điếu.

7. Đồng ý Tổng Công ty Thuốc lá Việt nam bàn bạc, thống nhất với các đầu mối sản xuất thuốc lá nhà nước, trên cơ sở tự nguyện để lập đề án thành lập Tập đoàn Thuốc lá Việt Nam, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các cơ quan liên quan và Tổng Công ty Thuốc lá Việt Nam biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
-Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Ban Kinh tế TW;
- Các Bộ: Công nghiệp, Xây dựng, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Khoa học và Công nghệ, Y tế, Thương mại, Tài nguyên và Môi trường, Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Lao động - Thương binh và Xã hội;
- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;
- Ngân hàng Phát triển Việt Nam;
- Hiệp hội Thuốc lá Việt Nam;
- Tổng Công ty Thuốc lá Việt Nam;
- VPCP: BTCN, các PCN, các Vụ: ĐMDN, KTTH, TH, NN, QHQT, Khoa giáo, Văn xã, ĐP, Vụ I, TTCB, Website Chính phủ;
- Lưu: VT, CN (3). 45

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Văn Trọng Lý

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Thông báo số 12/TB-VPCP về việc ý kiến kết luận của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng về một số quan điểm quản lý ngành thuốc lá do Văn phòng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.259
DMCA.com Protection Status

IP: 54.226.25.74