Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Thông báo 113/TB-UB về 10 việc phải sửa ngay ở các cửa hàng hợp tác kinh doanh do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Số hiệu: 113/TB-UB Loại văn bản: Thông báo
Nơi ban hành: Thành phố Hồ Chí Minh Người ký: Lê Khắc Bình
Ngày ban hành: 16/09/1987 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 113/TB-UB

TP. Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 9 năm 1987

 

THÔNG BÁO

VỀ 10 VIỆC PHẢI SỬA NGAY Ở CÁC CỬA HÀNG HỢP TÁC KINH DOANH

Thực hiện Quyết định số 168/QĐ-UB ngày 29-6-1987 của Ủy ban nhân dân thành phố về việc kiểm tra các cửa hàng Hợp tác kinh doanh, qua kết luật kiểm tra 25 cửa hàng lớn thuộc các quận 1, 5, 6 và Tân Bình. Ủy ban nhân dân thành phố chỉ đạo 10 việc phải sửa ngay nhằm một bước chấn chỉnh cửa hàng Hợp tác kinh doanh như sau:

1) Cửa hàng Hợp tác kinh doanh phải hạch toán đủ từ tháng 10-87, không được kéo dài hạch toán báo số. Cửa hàng trực tiếp nộp thuế doanh nghiệp, thuế lợi tức cho Phòng thuế Quận. Bốn quỹ giao trả về cửa hàng quản lý và sử dụng dưới sự kiểm soát của Công ty chủ quản: không nên chiếm dụng 4 quỹ sử dụng vào việc khác. Phải để cơ quan chức năng trực tiếp kiểm tra kiểm soát hoạt động của cửa hàng Hợp tác kinh doanh.

2) Thực hiện việc tách đầu mua của cửa hàng (theo Chỉ thị 48/CT-UB). Nơi đã tách được đầu mua, phải củng cố ngay tổ thu mua của cửa hàng cho đúng thực chất bằng cách tăng cường tổ thu mua có trình độ chính trị, biết quản lý và có nghiệp vụ.

3) Ngoài thuế doanh nghiệp, thuế lợi tức, trích lập 4 quỹ, phí kinh doanh, không được trích thêm một khoản nào nữa của các cửa hàng vì nhiều khoản trích thêm sẽ tăng lãi nộp cao.

4) Nghiên cứu giảm bớt phí lưu thông và lãi gộp (hiện đang từ 8 đến 15% là quá cao, đẩy giá bán cao vượt khung giá chỉ đạo của thành phố).

5) Tăng thêm kế toán trưởng cửa hàng Hợp tác kinh doanh, kế toán quần có năng lực, rút số kém năng lực đi tập huấn bồi dưỡng thêm. Rút bớt số cán bộ công nhân viên từ công ty đưa xuống cửa hàng Hợp tác kinh doanh vì hiện nay bộ máy quá đông, có những chức danh đặt ra không cần thiết.

6) Dẹp bỏ tất cả các tổ chức Hợp tác kinh doanh, sử dụng tư thương buôn bán trong các ngành thương nghiệp, ăn uống, dịch vụ ở cấp phường. Phường phải thực hiện tốt chức năng quản lý hành chánh kinh tế: Quản lý đăng ký kinh doanh, quản lý thuế, quản lý giá, quản lý trật tự thị trường. Những phường có khó khăn về ngân sách, quận chú ý giúp đỡ.

7) Công ty chủ quản cần đầu tư vốn vào Cửa hàng HTKD và chia lãi trên vốn góp.

8) Chọn lọc cán bộ có trình độ chính trị, có đạo đức, có năng lực quản lý kinh doanh đưa về thành phố tập huấn, thay thế ngay số cán bộ công nhân viên quá yếu kém.

9) Tăng cường giáo dục chính trị, tư tưởng cổ đông bằng nhiều hình thức linh hoạt, đi đôi với quản lý dân chủ và thực hiện công khai hạch toán kinh doanh.

10) Tiếp tục kiểm tra các cửa hàng Hợp tác kinh doanh còn lại để chấn chỉnh, nhằm bổ sung vào Quyết định 290/QĐ-UB , xem đây là một việc làm thường xuyên liên tục để củng cố cửa hàng Hợp tác kinh doanh.

Ngoài ra, Ban Cải tạo công thương nghiệp thành phố cùng với Sở Thương nghiệp, Ủy ban nhân dân các quận, huyện nghiên cứu dự thảo quy chế quản lý cửa hàng Hợp tác kinh doanh thích hợp với hình thức kinh tế quá độ này.

Để tổ chức thực hiện tốt việc sửa ngay 10 việc nêu trên cho có hiệu quả, Ủy ban nhân dân quận, huyện phải thông suốt và triển khai ngay cho các công ty ngành hàng trực tiếp quản lý các cửa hàng HTKD theo tư tưởng chỉ đạo cải tạo để sử dụng, sử dụng để cải tạo tốt hơn và từng bước chuyển dần cổ đông qua sản xuất tiểu công nghiệp – thủ công nghiệp, dịch vụ, chế biến. Phải nắm vững mục tiêu cải tạo dưới hình thức kinh tế quá độ là nắm hàng, nắm tiền, nắm bán buôn, phát triển thương nghiệp quốc doanh, trên cơ sở đó tiến tới làm chủ từng ngành hàng, làm chủ thị trường xã hội.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
KT/CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lê Khắc Bình

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Thông báo 113/TB-UB về 10 việc phải sửa ngay ở các cửa hàng hợp tác kinh doanh do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.600
DMCA.com Protection Status

IP: 18.212.92.235