Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Thông báo 109/TB-VPCP năm 2015 kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại phiên họp quý I năm 2015 của các Bộ, cơ quan liên quan thực hiện Quy chế phối hợp trong quản lý và điều hành kinh tế vĩ mô do Văn phòng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 109/TB-VPCP Loại văn bản: Thông báo
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Nguyễn Văn Nên
Ngày ban hành: 02/04/2015 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 109/TB-VPCP

Hà Nội, ngày 02 tháng 04 năm 2015

 

THÔNG BÁO

KẾT LUẬN CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ TẠI PHIÊN HỌP QUÝ I NĂM 2015 CỦA CÁC BỘ, CƠ QUAN LIÊN QUAN THỰC HIỆN QUY CHẾ PHỐI HỢP TRONG QUẢN LÝ VÀ ĐIỀU HÀNH KINH TẾ VĨ MÔ

Ngày 30 tháng 3 năm 2015, tại trụ sở Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Thủ tướng Chính phủ đã tham dự phiên họp quý I năm 2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Công Thương, Bộ Tài chính và Ngân hàng Nhà nước Việt Nam thực hiện Quy chế phối hợp trong quản lý và điều hành kinh tế vĩ mô. Tham dự cuộc họp có Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ trưởng Bộ Công Thương, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ, đại diện lãnh đạo Bộ Tài chính. Sau khi nghe đại diện Tổ công tác liên Bộ báo cáo và ý kiến của các đại biểu dự họp, Thủ tướng Chính phủ kết luận như sau:

1. Về cơ bản, đồng ý với báo cáo của Tổ công tác liên Bộ và ý kiến của các đại biểu dự họp. Nền kinh tế nước ta quý I năm 2015 tiếp tục ổn định, tăng trưởng cao hơn cùng kỳ, đặc biệt là sản xuất công nghiệp tăng khá mạnh. Lạm phát được kiểm soát, tỷ giá về cơ bản ổn định, dự trữ ngoại hối tiếp tục tăng, cán cân thanh toán tổng thể thặng dư. Tín dụng có sự tăng trưởng. Thu ngân sách nhà nước bảo đảm tiến độ. Tuy nhiên, mức độ tăng trưởng lĩnh vực dịch vụ mới đạt xấp xỉ cùng kỳ năm 2014, lĩnh vực nông nghiệp còn gặp nhiều khó khăn. Xuất khẩu tăng thấp. Giải ngân vốn đầu tư phát triển từ nguồn ngân sách nhà nước và trái phiếu Chính phủ trong quý I chậm so với yêu cầu đề ra. Môi trường kinh doanh, sức cạnh tranh của nền kinh tế tuy tiếp tục được cải thiện nhưng còn thấp. Biến động khó lường của giá dầu thế giới, tăng trưởng kinh tế chậm lại của một số nền kinh tế lớn dự báo có những tác động đến nền kinh tế nước ta.

2. Giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư tiếp thu, hoàn chỉnh báo cáo để đưa ra thảo luận tại phiên họp Chính phủ tháng 3 năm 2015; trong đó cần làm rõ thực trạng tình hình kinh tế vĩ mô, các mặt được, hạn chế, phân tích nguyên nhân, đồng thời dự báo tình hình thời gian tới và đề ra các giải pháp, nhiệm vụ cụ thể cho quý II và những quý tiếp theo của năm 2015.

3. Các Bộ, cơ quan theo chức năng, nhiệm vụ được giao lưu ý một số nhiệm vụ sau:

a) Thường xuyên theo dõi sát diễn biến giá xăng dầu thế giới, tình hình phát triển kinh tế của một số nền kinh tế lớn, kịp thời phân tích những tác động, ảnh hưởng đến nền kinh tế nước ta để có phản ứng chính sách hiệu quả.

b) Điều hành chính sách tiền tệ theo các định hướng, nguyên tắc trong Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 03 tháng 01 năm 2015 của Chính phủ; đồng thời theo dõi chặt chẽ diễn biến trong và ngoài nước để có giải pháp điều hành phù hợp, bảo đảm phối hợp chặt chẽ giữa chính sách tiền tệ và chính sách tài khóa, yêu cầu cân đối ngân sách nhà nước nhằm đạt được mục tiêu kiểm soát lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, tăng trưởng kinh tế đã đề ra.

c) Tập trung phân tích tình hình và nguyên nhân xuất khẩu giảm trong quý I năm 2015 đối với từng ngành, nhóm hàng và thị trường xuất khẩu để có các giải pháp cụ thể đẩy mạnh xuất khẩu, nhất là nhóm hàng nông sản, thủy sản nhằm đạt mục tiêu tăng trưởng xuất khẩu năm 2015 đã đề ra. Tăng cường các biện pháp quản lý nhập khẩu phù hợp với quy định của pháp luật và cam kết quốc tế.

d) Nghiên cứu, đề xuất các giải pháp về thuế phù hợp với lộ trình cắt giảm thuế xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam theo các cam kết quốc tế, góp phần đẩy mạnh sản xuất trong nước.

đ) Phân tích làm rõ nguyên nhân lĩnh vực dịch vụ tăng trưởng chưa cao để có các giải pháp tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy phát triển.

e) Kịp thời rà soát, tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc để đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư phát triển từ nguồn ngân sách nhà nước và trái phiếu Chính phủ.

g) Triển khai thực hiện kịp thời, có hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu tiếp tục cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia tại Nghị quyết số 19/NQ-CP ngày 12 tháng 3 năm 2015 của Chính phủ.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng;
- Các Bộ: KHĐT, TC, CT;
- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, các Vụ: KTN, TKBT, HC, TH, TGĐ Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, KTTH (3).LT

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
Nguyễn Văn Nên

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Thông báo 109/TB-VPCP năm 2015 kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại phiên họp quý I năm 2015 của các Bộ, cơ quan liên quan thực hiện Quy chế phối hợp trong quản lý và điều hành kinh tế vĩ mô do Văn phòng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.783

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 18.232.188.251