Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 0977/2005/TM-DM Loại văn bản: Thông báo
Nơi ban hành: Bộ Thương mại Người ký: Lê Danh Vĩnh
Ngày ban hành: 05/10/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết


BỘ THƯƠNG MẠI

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

Số: 0977/TM-DM

Hà Nội, ngày 05 tháng 10 năm 2005

 

THÔNG BÁO

VỀ VIỆC THỰC HIỆN HẠN NGẠCH HÀNG DỆT MAY XUẤT KHẨU SANG THỊ TRƯỜNG HOA KỲ CAT. 340/640 TRONG 3 THÁNG CUỐI NĂM 2005

Căn cứ Thông tư liên tịch số 07/2005/TTLT/BTM/BCN ngày 01/04/2005 bổ sung sửa đổi Thông tư liên tịch 04/2004/TTLT/BTM/BCN ngày 28/7/2004 của Liên Bộ Thương mại và Công nghiệp hướng dẫn việc giao và thực hiện hạn ngạch xuất khẩu hàng dệt may vào thị trường Hoa Kỳ năm 2005;
Căn cứ Thông tư liên tịch số 15/2005/TTLT/BTM/BCN ngày 09/8/2005 của Liên tịch Bộ Thương mại - Bộ Công nghiệp hướng dẫn thực hiện ký quỹ/bảo lãnh thực hiện hạn ngạch hàng dệt may xuất khẩu;
Căn cứ tình hình thực hiện hạn ngạch dệt may sang Hoa Kỳ 9 tháng đầu năm 2005;
Bộ Thương mại thông báo ý kiến của Liên Bộ Công nghiệp – Thương mại như sau:

1. Thương nhân tiếp tục được cấp visa để xuất khẩu hàng dệt may sang thị trường Hoa Kỳ theo các thông báo giao hạn ngạch Cat. 340/640 cho đến hết ngày 31/10/2005.

2. Đề nghị thương nhân báo cáo cụ thể kế hoạch giao hàng đối với phần hạn ngạch còn lại trong tháng 10 (nếu có) và đăng ký nhu cầu xuất khẩu trong tháng 11 và tháng 12 theo mẫu kèm theo thông báo này đến Bộ Thương mại chậm nhất là ngày 12/10/2005 (kể cả thương nhân được giao hạn ngạch cat. 340/640 nhưng đã sử dụng hết/còn thiếu hạn ngạch và thương nhân chưa được giao hạn ngạch Cat. này).

3. Căn cứ số liệu báo cáo, tình hình đăng ký của thương nhân, chậm nhất là ngày 17/10/2005, Liên Bộ Thương mại - Bộ Công nghiệp sẽ thông báo cụ thể về phương án điều hành hạn ngạch Cat. 340/640 trong hai tháng cuối năm 2005, dự kiến theo thứ tự ưu tiên sau:

3.1 Các thương nhân còn hạn ngạch tại các thông báo giao hạn ngạch để giao hàng theo kế hoạch cho hai tháng cuối năm và đăng ký ký quỹ/bảo lãnh phần hạn ngạch còn lại sẽ được đảm bảo phần hạn ngạch đó. Phần đăng ký vượt lượng còn lại sẽ được Liên Bộ xem xét theo các nguyên tắc tiếp theo. Phần không đăng ký được Liên Bộ tự động chuyển vào nguồn chung. Thương nhân còn hạn ngạch nhưng không gửi hoặc gửi đăng ký đến Bộ Thương mại chậm hơn ngày 12/10/2005 được coi là không có nhu cầu xuất khẩu và lượng hạn ngạch này được chuyển vào nguồn chung. Phần đăng ký chậm phụ thuộc nguồn còn lại do Liên Bộ công bố.

3.2 Phần hạn ngạch còn lại (nếu có sau khi cân đối các đăng ký trên) sẽ dành để cấp cho các trường hợp thiếu hạn ngạch/không còn hạn ngạch để giao các lô hàng trong tháng 10/2005.

3.3 Trường hợp vẫn còn nguồn dư ra thì phần hạn ngạch này được tiếp tục giao cho các thương nhân (thương nhân đăng ký vượt hạn ngạch còn lại, thương nhân không còn/không có hạn ngạch) có đăng ký ký quỹ bảo lãnh đối với số lượng dự kiến giao hàng trong tháng 11 và tháng 12 năm 2005.

4. Căn cứ thông báo cụ thể của Bộ Thương mại được nêu tại điểm 3, đề nghị thương nhân tiến hành các thủ tục về ký quỹ/bảo lãnh và có hồ sơ gửi đến Bộ Thương mại chậm nhất là ngày 27/10/2005.

Trường hợp điều chỉnh số liệu về đăng ký ký quỹ/bảo lãnh so với đăng ký ban đầu, đề nghị có đơn xin điều chỉnh chậm nhất là ngày 20/10, sau khi có xác nhận của Bộ Thương mại về số liệu điều chỉnh, thương nhân tiến hành thủ tục nêu trên.

Căn cứ hồ sơ ký quỹ/bảo lãnh của các thương nhân, Bộ Thương mại sẽ thông báo cho thương nhân và các phòng quản lý xuất nhập khẩu khu vực để thương nhân thực hiện phần hạn ngạch theo số lượng đã ký quỹ/bảo lãnh kể từ ngày 1/11/2005.

5. Trường hợp thương nhân đã nhận chuyển nhượng trước ngày ban hành thông báo này để giao hàng trong tháng 11 và tháng 12 sẽ không phải ký quỹ/bảo lãnh đối với số lượng đã nhận chuyển nhượng. Đề nghị thương nhân gửi hợp đồng chuyển nhượng có xác nhận của Phòng Quản lý Xuất nhập khẩu khu vực nơi thương nhân nhận chuyển nhượng làm thủ tục xuất nhập khẩu.

            6. Thương nhân không thực hiện hết số lượng đăng ký (không thực hiện theo ký quỹ/bảo lãnh) sẽ bị phạt vào hạn ngạch giao năm 2006/hoặc số lượng được cấp visa năm 2006 theo tỷ lệ gấp 3 lần số lượng hạn ngạch không thực hiện hết theo đăng ký vào cat.340/640 hoặc cat. nóng khác tính theo tỷ lệ quy đổi của Hiệp định.

            7. Liên Bộ Thương mại - Bộ Công nghiệp sẽ cân đối khả năng về số lượng hạn ngạch vay trước của năm 2006 dùng cho năm 2005 và số lượng hàng giao từ khoảng ngày 10/12/2005 dùng hạn ngạch của năm 2006.

            Bộ Thương mại thông báo cho các Phòng Quản lý XNK khu vực và các thương nhân biết để thực hiện.

 

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG

Lê Danh Vĩnh

                                              

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số công văn:  ........, ngày tháng năm 200..

Tên thương nhân:                                 

Tên viết tắt:                                                                                                                  

Mã số XNK(Mã số Hải quan)::

Giấy đăng ký kinh doanh số: Cấp ngày:

Địa chỉ giao dịch:                                             

Địa chỉ cơ sở sản xuất chính:    

Số điện thoại cố định:                           Số fax:                                     Email:

Người liên hệ:               Chức danh:                   Di động:

Tổng số thiết bị hiện có:             

Tổng số lao động có hợp đồng từ 1 năm trở lên:          

Làm thủ tục xuất nhập khẩu tại Phòng QLXNK khu vực:

-------------------------------------------------------------

           

                                                Kính gửi: Bộ Thương mại (Ban Điều hành hạn ngạch Dệt may)

- Căn cứ TTLT 15/2005/TTLT/BTM/BCN ngày 9/8/2005 về hướng dẫn thực hiện ký quỹ/ bảo lãnh thực hiện hạn ngạch dệt may xuất khẩu

- Căn cứ thông báo số 0926/TM-DM ngày 8/9/2005 về việc ký quỹ/ bảo lãnh thực hiện hạn ngach dệt may xuất khẩu vào thị trường Hoa kỳ năm 2005;

- Căn cứ thông báo số 0977/TM-DM ngày 5/10/2005 về việc thực hiện hạn ngạch hàng dệt may xuất khẩu sang thị trường Hoa Kỳ Cat. 340/640 trong 3 tháng cuối năm 2005

- Công ty đề nghị Liên Bộ cấp hạn ngạch cho Công ty theo nội dung cụ thể như sau:

Số lượng hạn ngạch còn lại tính đến ngày 30/9

Số lượng đã xuất khẩu trong tháng 10

Số lượng dự kiến xuất khẩu trong tháng 10

Số lượng hạn ngạch đăng ký quỹ/bảo lãnh

Số lượng dự kiến xuất khẩu sau 10/12/2005

Hình thức đăng ký

Ký quỹ / Bảo lãnh

Ghi chú

Tháng 11

Từ 1/12 đến 10/12

 

 

 

 

 

 

 

 

Chúng tôi xin cam kết các thông tin trên là chính xác và chịu mọi trách nhiệm với pháp luật và Liên Bộ nếu vi phạm. Trường hợp chúng tôi không thực hiện được 95% trở lên tổng hạn ngạch được phân giao theo hình thức ký quỹ/ bảo lãnh, sẽ chỉ được Liên Bộ Thương mại - Bộ Công nghiệp hoàn trả tiền ký quỹ / bảo lãnh ngân hàng theo mức quy định tại Mục II.4.2b tại Thông tư liên tịch số 15/2005/TTLT/BTM/BCN ngày 9/8/2005.

                                                                                                           

                                                                                                             Người đứng đầu thương nhân

                                                                                                             (ký tên, đóng dấu)

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Thông báo số 0977/2005/TM-DM về việc thực hiện hạn ngạch hàng dệt may xuất khẩu sang thị trường Hoa Kỳ Cat. 340/640 trong 3 tháng cuối ngày 05/10/2005 do Bộ Thương mại ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.212

DMCA.com Protection Status
IP: 34.204.169.230
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!