Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 0757/2005/TM-DM Loại văn bản: Thông báo
Nơi ban hành: Bộ Thương mại Người ký: Lê Danh Vĩnh
Ngày ban hành: 30/06/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ THƯƠNG MẠI
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 0757/2005/TM-DM

Hà Nội, ngày 30 tháng 06 năm 2005 

 

THÔNG BÁO

HƯỚNG DẪN VIỆC THỰC HIỆN CẤP VISA TỰ ĐỘNG ĐỐI VỚI MỘT SỐ CHỦNG LOẠI HÀNG DỆT MAY XUẤT KHẨU SANG THỊ TRƯỜNG HOA KỲ NĂM 2005 

Căn cứ Thông tư liên tịch số 07/2005/TTLT/BTM/BCN ngày 01/04/2005 bổ sung sửa đổi Thông tư liên tịch số 04/2004/TTLT/BTM/BCN ngày 28/7/2004 của liên tịch Bộ Thương mại – Bộ Công nghiệp hướng dẫn việc giao và thực hiện hạn ngạch xuất khẩu hàng dệt may vào thị trường Hoa Kỳ năm 2005;
Căn cứ tình hình xuất khẩu hàng dệt may sang thị trường Hoa Kỳ 6 tháng đầu năm 2005;
Tiếp theo Thông báo số 0186/TM-DM ngày 01/02/2005 của Bộ Thương mại hướng dẫn việc giao và thực hiện hạn ngạch hàng dệt may xuất khẩu sang thị trường Hoa Kỳ năm 2005;
Sau khi thống nhất ý kiến của Bộ Công nghiệp và Hiệp hội Dệt may Việt Nam, Bộ Thương mại hướng dẫn việc thực hiện cấp visa tự động đối với một số chủng loại hàng dệt may xuất khẩu hàng dệt may vào thị trường Hoa Kỳ năm 2005 như sau:

1. Liên Bộ Thương mại – Bộ Công nghiệp tiếp tục thực hiện cấp visa tự động đối với 12 chủng loại hàng (cat.) 200, 301, 332, 341/641, 345, 351/651, 352/652, 359-C/659-C, 447, 620, 622 và 645/646.

2. Khi số lượng cấp visa tự động của một chủng loại hàng (cat.) nêu trên đạt 80% hạn ngạch năm 2005, Bộ Thương mại sẽ dừng cấp visa tự độngđối với chủng loại hàng đó.

3. Khi số lượng cấp visa tự động của một chủng loại hàng (cat.) nêu trên đạt 70% hạn ngạch năm 2005, Bộ Thương mại sẽ thông báo và đề nghị thương nhân trong vòng 05 ngày làm việc gửi đăng ký theo mẫu kèm theo thông báo này đến Bộ Thương mại (Ban Điều hành Hạn ngạch Dệt may) để liên Bộ Thương mại – Bộ Công nghiệp quản lý được tình hình giao hàng để ra quyết định thời gian dừng cấp visa tự động và nguyên tắc giao hạn ngạch còn lại cho phù hợp.

4. Hàng ngày, Bộ Thương mại sẽ thông báo tình hình thực hiện hạn ngạch của từng chủng loại hàng (cat.) trên trang mạng của Bộ Thương mại (www.mot.gov.vn) để thương nhân theo dõi, chủ động ký kết và thực hiện hợp đồng xuất khẩu.

5. Liên Bộ Thương mại – Bộ Công nghiệp đang làm việc với các cơ quan hữu quan để có biện pháp đảm bảo hạn ngạch cho các thương nhân có nhu cầu và khả năng thực hiện đơn hàng đến hết năm 2005.

Bộ Thương mại thông báo thương nhân biết và thực hiện. Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, đề nghị phản ánh về Bộ Thương mại để kịp thời giải quyết.

Nơi nhận:
- Như trên
- Văn phòng Chính phủ (để báo cáo)
- Bộ trưởng Trương Đình Tuyển (để báo cáo)
- Bộ Công nghiệp
- Tổng cục Hải quan (để phối hợp thực hiện)
- Hiệp hội Dệt may VN
- Sở Thương mại các tỉnh, thành phố
- Các Phòng QLXNK khu vực
- Lưu: VT, DM.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG 
Lê Danh Vĩnh

 

MẪU BÁO CÁO TÌNH HÌNH XUẤT KHẨU HÀNG DỆT MAY SANG THỊ TRƯỜNG HOA KỲ NĂM 2005 THEO THÔNG BÁO SỐ 0757/TM-DM NGÀY 30/6/2005

1. Tên thương nhân:

2. Giấy đăng ký kinh doanh số:

3. Mã số doanh nghiệp:

4. Điện thoại: Fax:

5. Email:

6. Địa chỉ giao dịch:

7. Địa chỉ cơ sở sản xuất chính:

8. Tổng số thiết bị hiện có:

9. Tổng số lao động:

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

…, ngày… tháng… năm…

Số:

BÁO CÁO TÌNH HÌNH XUẤT KHẨU HÀNG DỆT MAY SANG THỊ TRƯỜNG HOA KỲ NĂM 2005 THEO THÔNG BÁO SỐ 0757/TM-DM NGÀY 30/6/2005

Mặt hàng (cat.)

Số lượng XK từ 01/01/2005 đến ngày 00/00/2005

Số lượng đã ký hợp đồng và kế hoạch giao hàng

Ghi chú

Đã SX chờ giao hàng

Đã nhập NPL, chưa SX

Chưa mua NPL

Số lượng

Ngày giao hàng

Số lượng

Ngày giao hàng

Số lượng

Ngày giao hàng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Thương nhân) cam đoan những nội dung báo cáo nêu trên là đúng, nếu sai (thương nhân) hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

                                                                                   Người đứng đầu của thương nhân
                                                                                             (Ký tên và đóng dấu)

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Thông báo số 0757/2005/TM-DM về việc thực hiện cấp visa tự động đối với một số chủng loại hàng dệt may xuất khẩu sang thị trường Hoa Kỳ ngày 30/06/2005 do Bộ Thương mại ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.967

DMCA.com Protection Status
IP: 35.174.62.162
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!