Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Thông báo 06/SXD-KTXDTH tiếp nhận bản công bố sản phẩm xi măng Điện Biên PCB30, PCB40 và PC40 phù hợp với tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật do Sở Xây dựng tỉnh Điện Biên ban hành

Số hiệu: 06/SXD-KTXDTH Loại văn bản: Thông báo
Nơi ban hành: Tỉnh Điện Biên Người ký: Nguyễn Sỹ Cương
Ngày ban hành: 04/01/2013 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

UBND TỈNH ĐIỆN BIÊN
SỞ XÂY DỰNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 06/SXD-KTXDTH

Điện Biên, ngày 04 tháng 01 năm 2013

 

THÔNG BÁO

TIẾP NHẬN BẢN CÔNG BỐ SẢN PHẨM XI MĂNG ĐIỆN BIÊN PCB30, PCB40 VÀ PC40 PHÙ HỢP VỚI TIÊU CHUẨN, QUY CHUẨN KỸ THUẬT

Sở Xây dựng xác nhận đã nhận Bản công bố hp chuẩn/hp quy của: Công ty cổ phần xi măng Điện Biên theo Bản Công bố hợp chuẩn/hợp quy số 01/2013/CB-XMĐB ngày 01/01/2013 và Bản mô tả chung về sản phẩm hàng hóa xi măng Điện Biên PCB30, PCB40 và PC40.

Địa chỉ doanh nghiệp: Số nhà 15 - phố 12 - Phường Mường Thanh - Thành phố Điện Biên phủ - tỉnh Điện Biên

1. Sản phẩm, hàng hóa, quá trình, dịch vụ, môi trường (mô tả sản phẩm, hàng hóa).

- Xi măng Điện Biên: PCB30, PCB40, PC40.

- Nhãn hiệu: Hình mặt con hổ.

- Nơi sản xuất: Nhà máy xi măng Điện Biên thuộc Công ty cổ phần xi măng Điện Biên tại bản Na Thìn, xã Sam Mứn, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên.

Đặc trưng kỹ thuật:

+ Các chỉ tiêu chất lượng của Xi măng PCB30, PCB40:

STT

Tên chỉ tiêu

Mức đạt

PCB30

PCB40

1

Giới hạn bền nén (N/mm2):

- Sau 72 giờ ± 45 phút, không nhỏ hơn

- Sau 28 ngày ± 2 giờ, không nhỏ hơn

 

18

35

 

20

45

2

Độ nghiền mịn:

- Phần còn lại trên sàng 0,09mm không lớn hơn (%)

- Bề mặt riêng (theo phương pháp Blaine) - không nhỏ hơn cm2/g

 

10

3200

3

Thời gian đông kết:

- Bắt đầu: Không sớm hơn (phút)

- Kết thúc: Không muộn hơn (phút)

 

45

420

4

Độ ổn định: Phương pháp Lechatelier (độ nở càng cua) không lớn hơn (mm)

10

5

Hàm lượng SO3: không lớn hơn (%)

3.5

6

Độ nở Autoclave %, không lớn hơn

0.8

+ Các chỉ tiêu chất lượng của xi măng PC40:

STT

Tên chỉ tiêu

Mức đạt PC40

1

Giới hạn bền nén (N/mm2):

- Sau 72 giờ ± 45 phút, không nhỏ hơn

- Sau 28 ngày ± 8 giờ, không nhỏ hơn

 

25

45

2

Độ nghiền mịn:

- Phần còn lại trên sàng 0,09mm không lớn hơn (%)

- Bề mặt riêng (theo phương pháp Blaine) - không nhỏ hơn cm2/g

 

10

3200

3

Thời gian đông kết:

- Bắt đầu: Không sớm hơn (phút)

- Kết thúc: Không muộn hơn (phút)

 

45

375

4

Độ ổn định: Phương pháp Lechatelier (độ nở càng cua) không lớn hơn (mm)

10

5

Hàm lượng SO3, % không lớn hơn

3.5

6

Hàm lượng MgO, % không lớn hơn.

5.0

7

Hàm lượng mất khi nung (MKN), % không lớn hơn.

3.0

8

Hàm lượng cặn không tan (CKT), % không lớn hơn.

1.5

9

Hàm lượng kiềm quy đổi (Na2O), % không lớn hơn % Na2Oqđ - %Na2O + 0.658K2O (%).

0.6

2. Phù hợp tiêu chuẩn (số hiệu tiêu chuẩn)/ quy chuẩn kỹ thuật: (s hiệu tiêu chun kỹ thuật)

- Công ty Cổ phần Xi măng Điện Biên được chứng nhận Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001: 2008

+ Xi măng Poóc lăng hỗn hợp PCB30 và PCB40 phù hợp tiêu chuẩn: TCVN 6260:2009.

+ Xi măng Poóc lăng PC 40 phù hợp với Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia: QCVN 16-1:2011/BXD.

+ Xi măng Poóc lăng hỗn hợp PCB30 và PCB40 phù hợp với Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia: QCVN 16-1:2011/BXD.

- Căn cứ công bố hợp chuẩn/hợp quy, phương thức đánh giá sự phù hợp...

Căn cứ Quyết định số 6413/QĐ-QUACERT ngày 08/11/2012 của Trung tâm chứng nhận phù hợp - QUACERT - Tổng cục tiêu chuẩn đo lường chất lượng v/v cấp Giấy chứng nhận phù hợp tiêu chuẩn

Căn cứ Quyết định s 6414/QĐ-QUACERT ngày 08/11/2012 của Trung tâm chứng nhận phù hp - QUACERT - Tổng cục tiêu chuẩn đo lường chất lượng v/v cấp Giấy chứng nhận phù hp Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia.

Căn cứ Quyết định số 6729/QĐ-QUACERT ngày 22/11/2012 của Trung tâm chứng nhận phù hợp - QUACERT - Tổng cục tiêu chuẩn đo lường chất lượng v/v cấp Giấy chứng nhận phù hợp Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia.

Căn cứ Quyết định số 6128/QĐ-QUACERT ngày 29 tháng 10 năm 2012 của Trung tâm chứng nhận phù hợp - QUACERT - Tổng cục tiêu chuẩn đo lường chất lượng v/v cấp Giấy chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2008

Bản thông báo này chỉ ghi nhận sự cam kết của Công ty cổ phần xi măng Điện Biên, không có giá trị chứng nhận cho sản phẩm, hàng hóa, quá trình, dịch vụ, môi trường phù hợp với tiêu chuẩn/quy chuẩn kỹ thuật tương ứng. Công ty cổ phần xi măng Điện Biên phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về tính phù hợp của sản phẩm xi măng Điện Biên PCB30; PCB40, PC40 do mình sản xuất, kinh doanh./.

 

 

Nơi nhận:
- UBND tnh (thay B/c);
- Công ty CP xi măng Điện Biên;
- Lưu: VT + KTXDTH.

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

Nguyễn Sỹ Cương

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Thông báo 06/SXD-KTXDTH tiếp nhận bản công bố sản phẩm xi măng Điện Biên PCB30, PCB40 và PC40 phù hợp với tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật do Sở Xây dựng tỉnh Điện Biên ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.142

DMCA.com Protection Status
IP: 3.239.236.140