Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Thông Tư Liên tịch 03/2001/TTLT- BTM-BKHCNMT hướng dẫn sử dụng đồng hồ xăng dầu trong giao nhận, mua bán nhiên liệu xuất cho phương tiện thủy do Bộ Thương mại - Bộ Khoa học Công nghệ và Môi trường ban hành

Số hiệu: 03/2001/TTLT-BTM-BKHCNMT Loại văn bản: Thông tư liên tịch
Nơi ban hành: Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường, Bộ Thương mại Người ký: Bùi Mạnh Hải, Hồ Huấn Nghiêm
Ngày ban hành: 06/02/2001 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ KHOA HỌC, CÔNG NGHỆ VÀ MÔI TRƯỜNG-BỘ THƯƠNG MẠI
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 03/2001/TTLT-BTM-BKHCNMT

Hà Nội , ngày 06 tháng 2 năm 2001

 

THÔNG TƯ LIÊN TỊCH

BỘ THƯƠNG MẠI - BỘ KHOA HỌC, CÔNG NGHỆ VÀ MÔI TRƯỜNG SỐ 03/2001/TTLT- BTM-BKHCNMT NGÀY 06 THÁNG 02 NĂM 2001 HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN VIỆC SỬ DỤNG ĐỒNG HỒ XĂNG DẦU TRONG GIAO NHẬN, MUA BÁN NHIÊN LIỆU XUẤT CHO PHƯƠNG TIỆN THỦY

Căn cứ Pháp lệnh Đo lường số 16/1999/PL-UBTVQH 10 ngày 06/10/1999;
Căn cứ Quyết định số 2537/1998/QĐ-BKHCNMT ngày 31/12/1998 của Bộ trưởng Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường về việc ban hành Danh mục phương tiện đo phải được kiểm định nhà nước;
Xét thực trạng trang bị đồng hồ xăng dầu của các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu hiện nay;
Liên Bộ Thương mại - Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường hướng dẫn thực hiện việc thống nhất sử dụng đồng hồ xăng dầu trong giao nhận, mua bán nhiên liệu xuất cho phương tiện thủy như sau:

1. Quy định chung

1.1. Việc giao nhận, mua bán nhiên liệu xuất cho phương tiện thủy được thống nhất sử dụng đồng hồ đo xăng dầu (sau đây gọi tắt là lượng kế).

Nhiên liệu được đề cập đến trong Thông tư này bao gồm: Xăng ô tô các loại, dầu hỏa dân dụng (KO), nhiên liệu diezen (DO), nhiên liệu phản lực (JET – A1, TC1) và dầu đốt lò (FO).

1.2. Trong giao nhận, mua bán nhiên liệu xuất cho phương tiện thủy, thống nhất sử dụng lượng kế làm phương tiện đo lường khi xuất bán. Giá trị đo được qua lượng kế được sử dụng để thanh quyết toán khi giao nhận, mua bán.

1.3. Người mua hàng, chủ phương tiện vận tải có quyền sử dụng bảng dung tích của phương tiện để đối chứng, nếu có sự chênh lệch lớn giữa chỉ số của lượng kế so với bảng dung tích mà các bên liên quan không thỏa thuận được thì thực hiện giải quyết tranh chấp theo quy định của pháp luật.

1.4. Hệ thống công nghệ sử dụng lượng kế (sau đây gọi là hệ thống công nghệ) để giao nhận, mua bán nhiên liệu phải đảm bảo các yêu cầu kỹ thuật và đo lường nêu tại Mục 2 của Thông tư này.

1.5. Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện việc kiểm định lượng kế, xác nhận hệ thống công nghệ phù hợp với lượng kế đã được kiểm định đảm bảo độ chính xác của phép đo đối với các điểm giao nhận, mua bán nhiên liệu xuất cho phương tiện thủy.

2. Yêu cầu kỹ thuật và đo lường đối với hệ thống công nghệ

Hệ thống công nghệ sử dụng lượng kế để giao nhận, mua bán nhiên liệu bao gồm các bộ phận chủ yếu là: lượng kế và cơ cấu chỉ thị, máy bơm, bể chứa và hệ thống đường ống công nghệ. Các thiết bị này phải đảm bảo các yêu cầu dưới đây:

a) Lượng kế phải có độ chính xác Ê 0,5% và phù hợp với từng loại xăng dầu, đảm bảo phòng chống cháy nổ.

b) Cơ cấu chỉ thị phải hoạt động tin cậy và được bố trí ở vị trí thuận tiện cho việc theo dõi, kiểm tra kết quả đo.

c) Máy bơm phải có công suất và lưu lượng phù hợp với phạm vi lưu lượng của lượng kế.

d) Trên hệ thống đường ống công nghệ phải bố trí 1 hoặc 1 số bộ lọc tách khí. Các bộ lọc tách khí này phải bảo đảm tách khí triệt để và có kết cấu phù hợp với hệ thống công nghệ.

3. Yêu cầu về vận hành, kiểm tra hệ thống công nghệ

3.1. Doanh nghiệp giao nhận, mua bán nhiên liệu bằng lượng kế phải có quy trình vận hành, kiểm tra hệ thống công nghệ. Quy trình này được niêm yết công khai để dễ theo dõi, kiểm tra.

3.2. Quy trình vận hành, kiểm tra hệ thống công nghệ của doanh nghiệp phải thể hiện được các nội dung sau:

a) Quy định rõ trình tự, nội dung các bước thao tác, vận hành, xác lập các thông số công nghệ phù hợp với yêu cầu kỹ thuật của hệ thống công nghệ;

b) Quy định chiều cao tối thiểu mức nhiên liệu trong bể nguồn đảm bảo không lọt khí trong quá trình bơm xuất nhiên liệu;

c) Quy định chế độ kiểm tra định kỳ của toàn hệ thống và kiểm tra độ chính xác chỉ thị của lượng kế;

d) Quy định chế độ kiểm tra thường xuyên trong quá trình giao nhận, mua bán nhiên liệu;

3.3. Công nhân thao tác, vận hành hệ thống công nghệ phải được tập huấn thành thạo quy trình, nắm vững chức năng, nhiệm vụ công tác của mình.

3.4. Duy trì hoạt động thường xuyên của hệ thống công nghệ, phát hiện những hư hỏng, sai lệch và kịp thời sửa chữa, hiệu chỉnh. Trong những trường hợp cần thiết phải tiến hành kiểm định lại lượng kế trước thời hạn quy định.

4. Điều khoản thi hành

4.1. Thông tư này có hiệu lực từ ngày 1 tháng 7 năm 2001. Khuyến khích các doanh nghiệp đã có đầy đủ điều kiện đáp ứng yêu cầu quy định của Thông tư này tổ chức thực hiện ngay sau khi Thông tư được ký ban hành.

4.2. Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc phát sinh cần báo cáo về Bộ Thương mại và Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường để có chỉ đạo giải quyết.

Bùi Mạnh Hải

(Đã ký)

Hồ Huấn Nghiêm

(Đã ký)

 

THE MINISTRY OF TRADE
THE MINISTRY OF SCIENCE, TECHNOLOGY AND ENVIRONMENT
--------

SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM
Independence - Freedom - Happiness
--------------------

No: 03/2001/TTLT/BTM-BKHCNMT

Hanoi, February 06, 2001

 

JOINT-CIRCULAR

GUIDING THE USE OF PETROL METERS IN THE DELIVERY AND RECEIPT, SALE AND PURCHASE OF FUEL FOR WATERWAY TRANSPORT MEANS

Pursuant to Measurement Ordinance No. 16/1999/PL-UBTVQH10 of October 16, 1999;
Pursuant to Decision No. 2537/1998/QD-BKHCNMT of December 31, 1998 of the Minister of Science, Technology and Environment issuing the List of measuring devices subject to State expertise;
Considering the actual status of petrol-meters used by petrol business enterprises;
The Ministry of Trade and the Ministry of Science, Technology and Environment hereby guide the uniform use of petrol-meters in delivery and receipt, sale and purchase of fuel for waterway transport means, as follows:

1. General provisions

1.1. Petrol-meters (hereunder called meters for short) shall be used uniformly in the delivery and receipt, sale and purchase of fuel for waterway transport means.

Fuel mentioned in this Circular include: cars petrol of various types, civil-use kerosene (KO), diesel oil (DO), jet petrol (JET-A1, TC1), furnace oil (FO).

1.2. During the course of delivery and receipt, sale and purchase of fuel for waterway transport means, meters shall be uniformly used as measuring devices for sale. The value measured by meters shall be used for making final settlement upon delivery, sale and purchase.

1.3. Goods purchasers and transport means owners may use the capacity tables of the transport means for comparison, if there is great disparity between the meters index and the capacity tables which cannot be negotiated by concerned parties, such disputes shall be settled according to the provisions of law.

1.4. The meter-using technological system (hereunder called technological system for short) used for the delivery and receipt, sale and purchase of fuel must ensure technical and measurement requirements stated in Section 2 of this Circular.
..................................................

..................................................

..................................................
Hãy đăng nhập hoặc đăng ký Thành viên Pro tại đây để xem toàn bộ văn bản tiếng Anh.Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Thông Tư Liên tịch 03/2001/TTLT- BTM-BKHCNMT hướng dẫn sử dụng đồng hồ xăng dầu trong giao nhận, mua bán nhiên liệu xuất cho phương tiện thủy do Bộ Thương mại - Bộ Khoa học Công nghệ và Môi trường ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.380
DMCA.com Protection Status

IP: 3.80.60.248