Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Thỏa thuận uỷ thác giám định (1992)

Số hiệu: Khongso Loại văn bản: Thoả thuận
Nơi ban hành: Chính phủ Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa, Chính phủ Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam Người ký: Trần Hồng Hoa, Hu baisen
Ngày ban hành: 18/11/1992 Ngày hiệu lực:
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

THOẢ THUẬN

UỶ THÁC GIÁM ĐỊNH (1992).

Cục kiểm định hàng xuất nhập khẩu Trung Quốc (dưới đây gọi tắt là CCIC), địa chỉ pháp lý: 12 Phố Jianguomenwai, Beijing 100022, Trung Quốc và Công ty Giám định hàng hóa XNK Việt Nam (dưới đây gọi tắt là VINACONTROL), địa chỉ pháp lý: 54 Phố Trần Nhân Tông, Hà Nội, Việt Nam, qua đàm phán trên tinh thần thiện chí đã đạt được thỏa thuận về việc cùng ủy thác giám định và trao đổi kỹ thuật với những điều khoản chi tiết như sau:

1. Nguyên tắc:

CCIC và VINACONTROL đồng ý lập quan hệ hợp tác nhằm ủy thác cho nhau việc kinh doanh giám định, giúp đỡ nhau trên cơ sở vận động để kinh doanh giám định hàng hóa xuất nhập khẩu cũng như trao đổi các tiêu chuẩn kỹ thuật giám định hay kiểm tra mà hai bên cùng quan tâm.

2. Thể thức ủy thác yêu cầu giám định, cấp giấy chứng nhận giám định, thực hiện giám định lại:

1. Người ủy thác (bên ủy thác) phải thông báo cho Người được ủy thác (bên nhận được ủy thác) bằng fax hoặc telex những chi tiết như tên hàng, số lượng hoặc khối lượng, số hợp đồng, số L/C, tên Công ty có liên quan đến việc thực hiện và hình thức liên lạc, cảng/nơi xếp hoặc dỡ hàng, phương tiện vận tải cũng như những hạng mục yêu cầu gíam định để cấp giấy chứng nhận và sau đó gửi qua đường bưu điện đơn yêu cầu giám định chính thức bằng văn bản cho Người được ủy thác.

2. Sau khi nhận được thông tin ủy thác giám định, Người được ủy thác phải trả lời một cách kịp thời cùng với báo giá (phí giám định ) cho Người ủy thác bằng fax hoặc telex. Một khi đơn ủy thác giám định đã được hai bên xác nhận thì không một bên nào được tùy ý hủy bỏ mà không có sự đồng ý trước của bên kia.

3. Người được ủy thác có thể áp dụng phương pháp và tiêu chuẩn giám định và kiểm tra của nước xuất khẩu hoặc tiêu chuẩn và quy tắc quốc tế hiện hành để thực hiện việc giám định hoặc kiểm tra với điều kiện là trong hợp đồng không có quy định tiêu chuẩn giám định cụ thể nào được áp dụng.

4. Sau khi hoàn thành vụ giám định Người được ủy thác phải thông báo kịp thời cho Người ủy thác kết qủa giám định và gửi bằng đường bưu điện giấy chứng nhận giám định càng sớm càng tốt.

5. Nếu Người ủy thác có bất đồng đối với kết qủa giám định do Người được ủy thác cung cấp thì Người ủy thác có thể yêu cầu Người được ủy thác giám định lại. Nếu đối chiếu với kết qủa ban đầu, kết qủa giám định lại nằm trong giới hạn cho phép đã được quy định trong tiều chuẩn được áp dụng thì Người ủy thác phải xác nhận tính chính xác của kết qủa giám định ban đầu và phải trả tiền cho việc giám định lại. Nếu kết qủa giám định lại nằm ngoài giới hạn cho phép thì Người được ủy thác không được thu phí giám định và phải bàn bạc với Người ủy thác để giải quyết.

3. Phí giám định và hoa hồng:

1. Việc thanh toán tiền phí giám định sẽ thực hiện bằng Dollar Mỹ. Sau khi kết thúc vụ giám định, Người được ủy thác sẽ gửi một hóa đơn (hóa đơn thanh toán phí giám định) trên cơ sở mức phí đã được hai bên xác nhận cho Người uỷ thác. Sau khi nhận được hóa đơn, Người ủy thác phải chuyển tiền vào tài khoản tại ngân hàng do văn phòng của Người được ủy thác chỉ định để thanh toán phí giám định theo số tiền đã được ghi trong hóa đơn trong vòng 30 ngày kể từ ngày nhận được hóa đơn.

2. Người được ủy thác phải trả cho Người ủy thác một khoản tiền hoa hồng được tính bằng 10% phí giám định của mỗi vụ ủy thác. Khi tổng số tiền hoa hồng lên tới 5.000 Dollar Mỹ thì văn phòng của Người được ủy thác phải chuyển kịp thời vào tài khoản tại ngân hàng do văn phòng của Người ủy thác chỉ định.

4. Bí mật:

1. Nội dung của thỏa thuận này chỉ được thông báo đến các chi nhánh dưới quyền.

2. Sau khi ký thỏa thuận này, không một bên nào có chữ ký dưới đây được tiết lộ những thông tin về việc giao dịch có liên quan và nhưngx chi tiết về việc giám định cho bên thứ ba mà không có sự đồng ý của bên kia.

5. Thỏa thuận này có hiệu lực từ ngày hai bên ký và giữ nguyên giá trị trong thời gian là ba năm.

Thỏa thuận này sẽ tự động được kéo dài thêm một năm nếu không bên nào thông báo cho bên kia bằng văn bản về việc chấm dứt thực hiện thỏa thuận trong vòng một tháng trước khi hết thời hạn của Thỏa thuận.

6. Sửa đổi và chấm dứt thỏa thuận:

1. Thỏa thuận này có thể được sửa đổi hoặc thay đổi khi hai bên đồng ý.

2. Toàn bộ thỏa thuận hay từng điều khoản của thỏa thuận có thể được hai bên chấm dứt thực hiện nếu gặp bất khả kháng hoặc có những lý do chính đáng.

3. Việc chấm dứt thực hiện thỏa thuận phải được bên đề nghị chấm dứt thông báo cho bên kia bằng văn bản. Tuy nhiên phải để thời gian ít nhất là một tháng cho hai bên giải quyết hết những công việc có liên quan.

7. Tranh chấp và khiếu nại:

Mọi tranh chấp và khiều nại nảy sinh từ việc thực hiện Thỏa thuận sẽ được hai bên giải quyết thông qua bàn bạc trên tinh thần hữu nghị. Nếu không giải quyết được những tranh chấp trên bằng thương lượng thì những tranh chấp đó sẽ được đưa ra hội đồng trọng tài mà hai bên thỏa thuận để giải quyết. Những chi phí phát sinh cho việc giải quyết tranh chấp bằng trọng tài sẽ do bên thua kiện chịu.

8. Ký kết và ngôn ngữ của thỏa thuận:

Thỏa thuận này được viết bằng tiếng Anh và ký tại Beijing ngày 18 tháng 11 năm 1992. Mỗi bên giữ hai bản có giá trị như nhau.

 

CỤC KIỂM NGHIỆM HÀNG HÓA XUẤT NHẬP KHẨU TRUNG QUỐC
(CCIC)
CỤC TRƯỞNG
Hu baisen

CÔNG TY GIÁM ĐỊNH HÀNG HÓA XUẤT NHẬP KHẨU VIỆT NAM
(VINACONTROL)
PHÓ GIÁM ĐỐC
Trần Hồng Hoa

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Thỏa thuận uỷ thác giám định (1992)

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.342

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.95.131.208