Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 249/WTO/VB Loại văn bản: WTO_Văn bản
Nơi ban hành: WTO Người ký: ***
Ngày ban hành: 01/01/1990 Ngày hiệu lực:
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

THOẢ THUẬN

VỀ CÁC CAM KẾT TRONG DỊCH VỤ TÀI CHÍNH

 Các nước tham gia Vòng đàm phán Uruguay đã được phép đưa ra các cam kết về dịch vụ tài chính theo Hiệp định chung về thương mại dịch vụ (sau đây được gọi tắt là "Hiệp định") trên cơ sở một phương thức thay thế cho phương thức được qui định tại Phần III của Hiệp định. Các nước đã thống nhất rằng phương thức này có thể được áp dụng với những thoả thuận như sau:

(i) phương thức này không trái với các qui định của Hiệp định.

(ii) phương thức này không được làm tổn hại đến quyền của bất cứ thành viên nào trong việc xây dựng các cam kết cụ thể theo phương thức được qui định tại Phần III của Hiệp định.

(iii) các cam kết cụ thể đạt được sẽ được áp dụng trên cơ sở MFN.

(iv) không có sự tiền định nào được đặt ra về mức độ tự do hoá mà một nước thành viên tự cam kết theo Hiệp định.

Trên cơ sở đàm phán, và tuỳ thuộc vào các điều kiện và tiêu chuẩn được nêu rõ ở từng nơi, các nước Thành viên có quan tâm đã đưa ra bảng cam kết cụ thể của mình phù hợp với phương thức được trình bày dưới đây.

A. Giữ nguyên hiện trạng (Standstill)

Bất cứ điều kiện, hạn chế và tiêu chuẩn đối với các cam kết ghi dưới đây sẽ được giới hạn ở các biện pháp chưa phù hợp hiện hành.

B. Tiếp cận thị trường (Market access)

Độc quyền

1. Ngoài điều VIII của Hiệp định, các qui định sau sẽ áp dụng:

Mỗi nước Thành viên sẽ liệt kê trong bảng cam kết liên quan đến dịch vụ tài chính của mình các độc quyền hiện hành và sẽ nỗ lực loại bỏ chúng hoặc giảm phạm vi của chúng. Không phụ thuộc vào khoản 1(b) của Phụ lục về dịch vụ tài chính, khoản này được áp dụng cho các hoạt động được được dẫn chiếu đến tại khoản 1(b)(iii) của Phụ lục.

 

(CÓ FILE ÐÍNH KÈM)

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Thoả thuận số 249/WTO/VB ngày 01/01/1990 về các cam kết trong dịch vụ tài chính

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


6.955

DMCA.com Protection Status
IP: 44.201.72.250
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!