Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Nghị quyết 57/NQ-CP về phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 7 năm 2015

Số hiệu: 57/NQ-CP Loại văn bản: Nghị quyết
Nơi ban hành: Chính phủ Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Ngày ban hành: 06/08/2015 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 57/NQ-CP

Hà Nội, ngày 06 tháng 08 năm 2015

 

NGHỊ QUYẾT

PHIÊN HỌP CHÍNH PHỦ THƯỜNG KỲ THÁNG 7 NĂM 2015

CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Căn cứ Nghị định số 08/2012/NĐ-CP ngày 16 tháng 02 năm 2012 của Chính phủ ban hành Quy chế làm việc của Chính phủ;

Trên cơ sở thảo luận của các thành viên Chính phủ và kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại phiên họp tháng 7 năm 2015, tổ chức ngày 31 tháng 7 năm 2015,

QUYẾT NGHỊ:

1. Về tình hình kinh tế - xã hội tháng 7 và 7 tháng năm 2015, tình hình thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 03 tháng 01 năm 2015 của Chính phủ

Tình hình kinh tế - xã hội tháng 7 và 7 tháng tiếp tục chuyển biến tích cực và đạt kết quả trên hầu hết các lĩnh vực. Kinh tế vĩ mô ổn định, lạm phát được kiểm soát ở mức thấp. Tăng trưởng tín dụng đạt khá; mặt bằng lãi suất, tỷ giá ổn định. Sản xuất công nghiệp, nhất là công nghiệp chế biến, chế tạo tiếp tục phục hồi với tốc độ tăng trưởng cao. Sản xuất nông nghiệp tuy gặp hạn hán kéo dài và mưa lũ bất thường ở một số địa phương nhưng vẫn tương đối ổn định. Khu vực dịch vụ phát triển khá, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tăng cao; số lượng khách du lịch quốc tế đến Việt Nam tăng. Giải ngân vốn FDI, vốn ODA và vay ưu đãi đạt mức khá cao. Xuất khẩu duy trì đà tăng trưởng; nhập khẩu nguyên vật liệu, máy móc, thiết bị phục vụ đầu tư sản xuất, kinh doanh và xuất khẩu tăng. Số doanh nghiệp và số vốn đăng ký thành lập mới tăng cao, số doanh nghiệp gặp khó khăn phải giải thể giảm. An sinh xã hội tiếp tục được bảo đảm. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông được tăng cường. Công tác đối ngoại được chú trọng và đạt nhiều kết quả quan trọng.

Bên cạnh đó, tình hình kinh tế - xã hội vẫn còn nhiều khó khăn, thách thức: Kim ngạch xuất khẩu nhiều mặt hàng nông, thủy sản đạt thấp; huy động vốn cho đầu tư phát triển kinh tế - xã hội còn khó khăn; tiến độ sắp xếp, đổi mới, cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước chậm so với yêu cầu; thiên tai, hạn hán kéo dài và mưa lũ bất thường đã tác động lớn tới sản xuất nông nghiệp và đời sống Nhân dân; tội phạm nghiêm trọng ở một số địa phương còn xảy ra nhiều. Tình hình kinh tế thế giới và an ninh khu vực Biển Đông còn diễn biến phức tạp, khó lường...

Chính phủ yêu cầu các Bộ, cơ quan và địa phương tiếp tục bám sát mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra trong các Nghị quyết của Quốc hội, Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 03 tháng 01 năm 2015, Nghị quyết số 19/NQ-CP ngày 12 tháng 3 năm 2015 và các Nghị quyết phiên họp Chính phủ thường kỳ, tổ chức triển khai đồng bộ, có hiệu quả các giải pháp; đồng thời, từng Bộ, ngành, địa phương cần lựa chọn lĩnh vực trọng điểm, quyết liệt triển khai, phấn đấu đạt và vượt các chỉ tiêu đã đề ra cho năm 2015. Tiếp tục đẩy mạnh việc triển khai các nhiệm vụ cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia; chú trọng thực hiện Đề án tổng thể tái cơ cấu kinh tế và các đề án tái cơ cấu ngành, lĩnh vực đã được cấp thẩm quyền phê duyệt; khẩn trương đẩy nhanh tiến độ triển khai các giải pháp sắp xếp, cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước giai đoạn 2014 - 2015 theo kế hoạch đề ra; đồng thời, tập trung thực hiện một số giải pháp cụ thể sau:

- Các ngành, các cấp huy động lực lượng tích cực khắc phục hậu quả đợt mưa lũ xảy ra ở tỉnh Quảng Ninh và một số tỉnh miền núi phía Bắc, giúp nhân dân sớm ổn định sản xuất và đời sống. Chủ động phòng, chống, ứng phó với diễn biến phức tạp của thiên tai, tăng cường các biện pháp phòng ngừa dịch bệnh tại các vùng bị mưa lũ.

- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tiếp tục theo dõi sát diễn biến tình hình kinh tế thế giới và trong nước, chủ động điều hành đồng bộ, linh hoạt các công cụ chính sách tiền tệ để tăng sức cạnh tranh của nền kinh tế; điều hành tăng trưởng tín dụng đi đôi với bảo đảm chất lượng và cơ cấu tín dụng hợp lý, kiểm soát chặt chẽ tín dụng đối với một số lĩnh vực rủi ro cao. Đẩy nhanh tiến trình cơ cấu lại các ngân hàng thương mại cổ phần yếu kém, đồng thời tập trung triển khai quyết liệt các giải pháp kiểm soát nợ xấu để hoàn thành mục tiêu đưa tỷ lệ nợ xấu về mức dưới 3% vào cuối năm 2015.

- Bộ Tài chính tăng cường chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ tài chính - ngân sách, bảo đảm giữ vững cân đối ngân sách nhà nước năm 2015 và chủ động ứng phó với diễn biến giá dầu thế giới. Triển khai quyết liệt các biện pháp quản lý thu, tăng cường thanh tra, kiểm tra chống thất thu, chuyển giá và xử lý nợ đọng thuế. Quản lý chi ngân sách chặt chẽ, triệt để tiết kiệm, chống lãng phí. Tiếp tục thực hiện đồng bộ các giải pháp quản lý nợ công, cơ cấu lại nợ công; quản lý chặt chẽ các khoản vay có bảo lãnh của Chính phủ và kiểm soát việc bảo đảm trả nợ đối với các khoản vay được Chính phủ bảo lãnh. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ huy động trái phiếu Chính phủ năm 2015 theo kế hoạch. Chủ trì, phối hợp với các lực lượng chức năng đẩy mạnh đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại. Chủ trì, phối hợp với Bộ Công Thương, Bộ Y tế nghiên cứu, báo cáo Chính phủ xem xét việc giao nhiệm vụ quản lý giá sữa dành cho trẻ em dưới 6 tuổi, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của các Bộ.

- Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các Bộ, cơ quan, địa phương khẩn trương xây dựng Kế hoạch tái cơ cấu nền kinh tế giai đoạn 2016 - 2020 trình Chính phủ cho ý kiến trước khi báo cáo Quốc hội khóa XIII kỳ họp thứ 10. Rà soát tình hình và tiến độ thực hiện kế hoạch giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản từ nguồn vốn ngân sách nhà nước và trái phiếu Chính phủ, xử lý dứt điểm các vướng mắc trong phân bổ và thực hiện kế hoạch vốn đầu tư năm 2015. Đổi mới chính sách, đa dạng hóa các hình thức thu hút vốn đầu tư từ các nguồn lực xã hội cho đầu tư phát triển.

- Bộ Công Thương chủ trì, phối hợp với các Bộ, cơ quan, địa phương tiếp tục triển khai các giải pháp nâng cao năng lực sản xuất công nghiệp, phát triển kinh doanh, tiêu thụ sản phẩm, đẩy mạnh tiêu dùng sản phẩm nội địa. Tập trung triển khai thực hiện đồng bộ các giải pháp mở rộng thị trường, đẩy mạnh xuất khẩu; kiểm soát chặt chẽ nhập khẩu phù hợp với các cam kết, thông lệ quốc tế. Tích cực phổ biến, tuyên truyền nội dung của các Hiệp định thương mại tự do mà Việt Nam đã và chuẩn bị ký kết nhằm hỗ trợ doanh nghiệp khai thác tối đa các cơ hội, thuận lợi cũng như thấy rõ những khó khăn, thách thức để từng bước khắc phục trong thực thi các Hiệp định.

- Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn triển khai quyết liệt Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới. Thường xuyên theo dõi sát diễn biến cung - cầu thị trường, khai thác tối đa thị trường trong nước, đồng thời tranh thủ khai thác các ưu đãi về thuế đối với mặt hàng nông sản từ các Hiệp định Thương mại Tự do đã ký kết và chuẩn bị ký kết để kịp thời có các giải pháp phù hợp tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy tiêu thụ các mặt hàng nông, lâm, thủy sản. Tiếp tục đôn đốc triển khai các hoạt động liên kết tiêu thụ nông sản, tạo điều kiện đưa khoa học - kỹ thuật, công nghệ mới, giống mới vào sản xuất; phối hợp với các địa phương xây dựng các mô hình điểm về kinh tế hợp tác và liên kết sản xuất, trước mắt tập trung vào các mặt hàng xuất khẩu có lợi thế. Tăng cường công tác quản lý chất lượng sản phẩm, vật tư nông nghiệp và an toàn vệ sinh thực phẩm. Xây dựng tiêu chuẩn và quy chuẩn các mặt hàng nông, lâm, thủy sản xuất khẩu để nâng cao chất lượng, hiệu quả xuất khẩu và bảo vệ uy tín, thương hiệu hàng Việt Nam. Khẩn trương rà soát, chuyển đổi một phần rừng phòng hộ ít xung yếu sang rừng sản xuất, phát huy hiệu quả kinh tế gắn với việc sắp xếp lại các nông lâm trường. Theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết, lượng mưa, mực nước các sông suối, vận hành các hồ chứa, chủ động triển khai các phương án phòng, chống lụt bão.

- Bộ Y tế tiếp tục đẩy mạnh công tác phòng, chống dịch bệnh, chủ động các biện pháp phòng, chống dịch trong mùa bão lũ. Phối hợp với các Bộ, ngành liên quan tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra an toàn thực phẩm. Triển khai các giải pháp nâng cao chất lượng khám chữa bệnh; phối hợp với Bộ Tài chính ban hành Thông tư liên tịch quy định thống nhất giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế giữa các bệnh viện cùng hạng trên toàn quốc; đẩy nhanh tiến độ xây dựng cơ sở 2 của 05 bệnh viện tuyến Trung ương, tuyến cuối để sớm đưa vào sử dụng nhằm giảm quá tải bệnh viện; đẩy mạnh việc thực hiện Đề án “Đổi mới phong cách, thái độ phục vụ của cán bộ y tế hướng tới sự hài lòng của người bệnh”. Nghiên cứu, đề xuất chính sách dân số đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội trong giai đoạn tới.

- Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với các Bộ, cơ quan, địa phương tập trung triển khai thực hiện hiệu quả các giải pháp đẩy mạnh phát triển du lịch Việt Nam đã nêu trong các Nghị quyết của Chính phủ và Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ; chủ trì, phối hợp với Bộ Công an và Bộ Ngoại giao tiếp tục nghiên cứu, đề xuất mở rộng diện được miễn thị thực đối với công dân một số nước để thúc đẩy phát triển du lịch. Chỉ đạo tổ chức tốt các hoạt động văn hóa, nghệ thuật, thể dục thể thao theo kế hoạch đã đề ra.

- Bộ Giáo dục và Đào tạo tiếp tục chỉ đạo triển khai thực hiện quyết liệt Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 (Khóa XI) về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo. Chỉ đạo triển khai hiệu quả công tác tuyển sinh đại học và cao đẳng năm 2015 và kế hoạch công tác năm học mới 2015 - 2016.

- Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với các Bộ, cơ quan, đoàn thể, địa phương nắm tình hình đời sống người dân ở các địa phương bị ảnh hưởng bởi thiên tai, kịp thời báo cáo, đề xuất Chính phủ có biện pháp hỗ trợ, bảo đảm ổn định cuộc sống của người dân. Thực hiện đầy đủ, kịp thời và đúng đối tượng các chính sách an sinh xã hội, phúc lợi xã hội và các chính sách ưu đãi đối với người có công với cách mạng; tiếp tục phối hợp với Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khẩn trương hoàn thành nội dung của chương trình phối hợp tổng rà soát chính sách đối với người có công; kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn các địa phương xử lý các hồ sơ còn tồn đọng. Triển khai đồng bộ các giải pháp về cơ chế, chính sách, huy động lồng ghép các nguồn lực để đào tạo nghề, giải quyết việc làm cho người lao động, đặc biệt chú trọng giải quyết việc làm cho học sinh, sinh viên sau khi ra trường và lao động nông thôn.

- Bộ Giao thông vận tải chủ trì, phối hợp với Bộ Công an và các địa phương chỉ đạo lực lượng chức năng tiếp tục đẩy mạnh công tác kiểm tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm về tải trọng xe ô tô. Đôn đốc đẩy nhanh tiến độ thi công xây dựng các công trình, dự án giao thông trọng điểm.

- Bộ Quốc phòng và Bộ Công an chỉ đạo lực lượng tăng cường phối hợp nắm tình hình, chủ động phát hiện, phòng ngừa, đấu tranh, ngăn chặn kịp thời mọi hoạt động chống phá, bảo vệ chủ quyền quốc gia, bảo đảm an ninh, an toàn các tuyến biên giới. Chuẩn bị sẵn sàng lực lượng và phương tiện tham gia phòng, chống khắc phục hậu quả thiên tai, lũ lụt và tìm kiếm cứu nạn. Bộ Quốc phòng chỉ đạo Tập đoàn Viễn thông Quân đội (Viettel) khẩn trương đẩy nhanh tiến độ triển khai dự án về cơ sở dữ liệu dân cư và đẩy mạnh tin học hóa trong lĩnh vực giáo dục, y tế để phục vụ người dân ngày càng tốt hơn và phát triển các dịch vụ hành chính công.

- Bộ Công an chỉ đạo Công an các địa phương chủ động nắm chắc tình hình, kịp thời tham mưu với cấp ủy, chính quyền địa phương trong việc giữ gìn an ninh, trật tự tại cơ sở; tiếp tục triển khai quyết liệt kế hoạch tấn công, trấn áp tội phạm; đẩy mạnh công tác phòng ngừa, kiềm chế gia tăng các loại tội phạm, bảo đảm an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội, nhất là trong dịp diễn ra Đại hội Đảng các cấp và kỷ niệm 70 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9.

- Bộ Ngoại giao và Bộ Công an tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết cấp thị thực, tiến tới thực hiện việc cấp thị thực điện tử. Bộ Ngoại giao tăng cường các hoạt động ngoại giao phục vụ phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ chủ quyền đất nước.

- Bộ Thông tin và Truyền thông tập trung triển khai Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 36-NQ/TW ngày 01 tháng 7 năm 2014 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh ứng dụng, phát triển công nghệ thông tin đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững và hội nhập quốc tế. Chỉ đạo các cơ quan thông tấn, báo chí tập trung thông tin, tuyên truyền đầy đủ, kịp thời các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và các giải pháp chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ. Xử lý kịp thời những thông tin sai sự thật, chống phá, xâm phạm lợi ích của Nhà nước và Nhân dân.

2. Về Báo cáo tổng kết thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2011 - 2015 và đề xuất chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016 - 2020

Chính phủ thống nhất với Báo cáo số 5316/BC-BKHĐT ngày 31 tháng 7 năm 2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về tổng kết thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2011 - 2015, định hướng xây dựng Chương trình mục tiêu quốc gia 2016 - 2020 và kết quả thẩm định chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới và Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016 - 2020.

Giao Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư và các Bộ, cơ quan liên quan tiếp thu ý kiến thành viên Chính phủ và Hội đồng thẩm định Nhà nước, hoàn chỉnh Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020; Chương trình mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016 - 2020, gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ. Trên cơ sở đó, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư thừa ủy quyền Thủ tướng Chính phủ, thay mặt Chính phủ báo cáo Quốc hội.

3. Về dự thảo Nghị quyết về Chính phủ điện tử

Giao Văn phòng Chính phủ chủ trì, phối hợp với Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Nội vụ và các cơ quan liên quan tiếp thu ý kiến thành viên Chính phủ tại phiên họp, hoàn thiện dự thảo Nghị quyết, gửi xin ý kiến thành viên Chính phủ, trình Thủ tướng Chính phủ ký ban hành trong tháng 8 năm 2015.

4. Về thực hiện thí điểm bình ổn giá dịch vụ bốc dỡ công - te - nơ khu vực cảng biển Cái Mép - Thị Vải tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Chính phủ đồng ý tiếp tục thực hiện thí điểm bình ổn giá dịch vụ bốc dỡ công - te - nơ tại các cảng biển khu vực Cái Mép - Thị Vải, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu bằng biện pháp định giá tối thiểu. Thời gian thí điểm chậm nhất đến ngày 30 tháng 6 năm 2017. Giao Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với Bộ Giao thông vận tải hướng dẫn mức giá tối thiểu phù hợp với tình hình thực tế.

Giao Bộ Giao thông vận tải chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan:

- Tổ chức thực hiện và tổng kết đánh giá kết quả thực hiện bình ổn giá dịch vụ bốc dỡ công - te - nơ khu vực cảng biển Cái Mép - Thị Vải, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu và các cảng biển lớn trong cả nước, gửi Bộ Tài chính để tổng hợp, báo cáo cấp có thẩm quyền theo quy định.

- Khẩn trương nghiên cứu, báo cáo Thủ tướng Chính phủ giải pháp nâng cao hiệu quả khai thác, sử dụng các cảng biển thuộc nhóm cảng biển số 5 và các cảng biển khu vực Cái Mép - Thị Vải, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu nhằm khai thác lợi thế của cảng biển nước sâu, phát huy chức năng cảng trung chuyển quốc tế; đồng thời thực hiện phát triển hệ thống cảng biển theo Quy hoạch phát triển hệ thống cảng biển Việt Nam đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 1037/QĐ-TTg ngày 24 tháng 6 năm 2014.

5. Về tổng biên chế, số lượng Kiểm sát viên, cơ cấu tỷ lệ các ngạch Kiểm sát viên tại mỗi cấp Viện Kiểm sát; số lượng, cơ cấu tỷ lệ các ngạch Điều tra viên của Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao

Chính phủ cơ bản thống nhất với đề nghị của Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao về: tổng biên chế của Viện Kiểm sát nhân dân các cấp như đã được Ủy ban Thường vụ Quốc hội giao tại Nghị quyết số 522e/NQ-UBTVQH13 ngày 16 tháng 8 năm 2012; số lượng, cơ cấu các ngạch Kiểm sát viên mỗi cấp và số lượng, cơ cấu ngạch Điều tra viên như hiện có. Đồng thời, đề nghị Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao báo cáo, xin ý kiến Bộ Chính trị về việc thực hiện chính sách tinh giản biên chế của ngành kiểm sát; tiếp tục hoàn thiện Đề án vị trí việc làm báo cáo cấp có thẩm quyền quyết định, trên cơ sở đó xác định hợp lý cơ cấu tỉ lệ các ngạch Kiểm sát viên, Điều tra viên.

Giao Bộ Nội vụ chủ trì, phối hợp với Bộ Tư pháp, Văn phòng Chính phủ tiếp thu ý kiến thành viên Chính phủ, dự thảo văn bản của Chính phủ. Bộ trưởng Bộ Nội vụ thừa ủy quyền Thủ tướng Chính phủ, thay mặt Chính phủ báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

6. Về dự án Luật bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em (sửa đổi)

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với Bộ Tư pháp, Văn phòng Chính phủ và các cơ quan liên quan tiếp thu ý kiến thành viên Chính phủ, chỉnh lý, hoàn thiện dự án Luật. Giao Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội thừa ủy quyền Thủ tướng Chính phủ, thay mặt Chính phủ trình Quốc hội.

7. Về dự án Luật dược (sửa đổi)

Bộ Y tế chủ trì, phối hợp với Bộ Tư pháp, Bộ Tài chính, Văn phòng Chính phủ và các cơ quan liên quan tiếp thu ý kiến thành viên Chính phủ, chỉnh lý, hoàn thiện dự án Luật, trong đó quy định nội dung: giao Chính phủ quy định cụ thể trách nhiệm hướng dẫn nguyên tắc xác định trường hợp có biến động bất thường về giá thuốc và trường hợp mặt bằng giá thuốc biến động ảnh hưởng đến ổn định kinh tế - xã hội. Bộ Y tế báo cáo Thủ tướng Chính phủ dự án Luật này trước khi trình Quốc hội.

8. Về dự án Pháp lệnh đào tạo một số chức danh tư pháp

Bộ Tư pháp chủ trì, phối hợp với Văn phòng Chính phủ và các cơ quan liên quan tiếp thu ý kiến thành viên Chính phủ, chỉnh lý, hoàn thiện dự án Pháp lệnh, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước khi trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội./.

 

 

Nơi nhận:
- Ban Bí thư Trung ương Đảng;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;
- Văn phòng Tổng Bí thư;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội;
- Văn phòng Quốc hội;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;
- Kiểm toán Nhà nước;
- Ủy ban Giám sát tài chính quốc gia;
- Ngân hàng Chính sách xã hội;
- Ngân hàng Phát triển Việt Nam;
- UBTW Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;
- VPCP: BTCN, các PCN; Trợ lý của TTgCP, PTTg;
- Tổng thư ký HĐGDQG; các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc, Công báo; TGĐ cổng TTĐT;
- Lưu: Văn thư, TH (3b).B

TM. CHÍNH PHỦ
THỦ TƯỚNG
Nguyễn Tấn Dũng

 

THE GOVERNMENT
--------

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness
----------------

No. 57/NQ-CP

Ha Noi, August 06, 2015

 

RESOLUTION

THE GOVERNMENT’S REGULAR MEETING - JULY 2015

THE GOVERNMENT

Pursuant to the Law on Organization of the Government dated December 25, 2001;

Pursuant to the Decree No. 08/2012/ND-CP of the Government dated February 16, 2012 promulgating the working regulation of the Government;

Based on the discussion of the Cabinet’s members and the conclusion of the Prime Minister at the Government’s regular meeting in July 2015 held on July 31, 2015,

RESOLVES:

1. Regarding the socio-economic performance in July and the first 7 months of 2015; the implementation of the Resolution No. 01/NQ-CP dated January 03, 2015 of the Government.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Besides, the socio-economic situation still faced many difficulties and challenges: Export value of many agricultural and fishery products remained low; capital mobilization for socio-economic development still faced many obstacles; the rearrangement, innovation and equitization of State owned enterprises (SOEs) remained slower than required; natural disasters, prolonged drought and unusual floods had major impacts on agricultural production and the people's life; serious crime in some localities remained rampant. International and regional economic status as well as security in the East Sea were complicated and unpredictable, etc.

The Government requests ministries, agencies and localities to continue following the targets and tasks set out in the Resolution of the National Assembly, Resolution No. 01/NQ-CP dated January 03, 2015, Resolution No. 19/NQ-CP dated March 12, 2015 and Resolutions of the Government’s regular meetings to implement synchronously and effectively solutions; at the same time, each ministry, sector and locality need to choose key areas for radical implementation, striving to achieve and exceed the targets set out for the year 2015. It is required to further promote the implementation of tasks, improve the business environment, enhance national competitiveness; focus on the implementation of the Master Plan on Economic Restructuring and the Schemes on restructuring of sectors and fields approved by competent authorities; urgently accelerate the implementation of solutions to rearrange and equitize SOEs in the 2014 - 2015 period under the proposed plan; at the same time, focus on implementing a number of specific measures as follows:

- All sectors and levels shall actively mobilize forces to overcome consequences of the flood occurring in Quang Ninh province and a number of mountainous provinces in Northern Viet Nam, help people stabilize production and life soon. Proactively prevent and cope with complex changes of natural disasters and strengthen preventive measures against epidemics in the flood areas.

- The State Bank of Viet Nam shall continue to closely monitor the development of international and domestic situation, actively apply synchronously and flexibly monetary policies to increase the competitiveness of the economy; manage credit growth together with quality assurance and reasonable credit structure, strictly control credit for certain high-risk areas. Accelerate the restructuring of weak joint stock commercial banks and, at the same time, focus on implementing radical measures to control bad debt to accomplish the goal of bringing non-performing loan ratio to below 3% by the end of 2015.

- The Ministry of Finance shall strengthen the direction of financial - budgetary tasks, maintain the State budget balance in 2015 and actively respond to changes in the world’s oil prices; take drastically measures on budget collection management, fortify inspection and examination to reduce losses, price transfer and address tax arrears; manage budget expenditures tightly and thriftily to combat waste; continue to implement synchronously solutions to public debt management, debt restructuring; strictly manage guaranteed loans by the Government and control repayment of loans guaranteed by the Government; continue to effectively mobilize Government bonds in 2015 as planned; lead and coordinate with functional forces to strengthen the combat against smuggling and trade fraud; lead and coordinate with the Ministry of Industry and Trade and Ministry of Health to study and report to the Government to assign the management of milk prices for children under 6 years old, in accordance with the functions and duties of ministries.

- The Ministry of Planning and Investment shall, in collaboration with other ministries, agencies and localities to expeditiously develop the Economic Restructuring Plan for the period 2016 - 2020 to submit to the Government for comments before reporting in the 10th working session of the National Assembly, tenure XIII; review the status and progress of disbursement of investment capital for fundamental construction from the State budget and Government bonds, comprehensively solve all problems in the allocation and implementation of investment plans in 2015; revise policies and diversify investment attraction approaches from social resources for development investment.

- The Ministry of Industry and Trade shall preside and coordinate with ministries, agencies and localities to continue solutions to improve industrial production, develop business, promote consumption, and increase consumption of domestic products; focus on synchronous implementation of measures to expand markets and boost export; strictly control imports in line with international commitments and practices; actively disseminate and propagate the contents of the free trade agreements that Viet Nam has signed and is going to sign, to assist enterprises to make the most of the opportunities and advantages, and at the same time, highlight the difficulties and challenges to gradually overcome in the implementation of agreements.

- The Ministry of Agriculture and Rural Development shall implement drastically the Scheme on the agricultural sector restructuring in connection with building new countryside; regularly and closely monitor changes in the market supply - demand, utilize the domestic market, at the same time, exploit the advantages of tax incentives for agricultural products from the free trade agreements which have been and shall be signed to have prompt and appropriate solutions to remove difficulties and boost consumption of agricultural, forestry and fishery products; continue to accelerate the implementation of activities linking consumption of agricultural products, creating favorable conditions to introduce science and technology, new technologies, new varieties into production; coordinate with localities to build pilot models of co-operative economics and joint production, at first strive to focus on exports of advantages; strengthen the quality management of agricultural products, supplies and food safety; develop standards and codes of agricultural, forestry and fishery exports to improve the quality, efficiency and protect prestigious brands of exporters in Viet Nam; urgently review and convert a part of less crucial protection forests into production forests, to promote economic efficiency associated with the reorganization of agro forestry farms; closely monitor the weather, rainfall, water levels of rivers, and the operation of reservoirs, to actively implement contingency plans against flood events.

- The Ministry of Health shall continue to promote the prevention and control of epidemics, proactively apply preventive anti-epidemic measures in flood season; coordinate with relevant ministries and departments to strengthen the inspection and examination of food safety; implement solutions to improve the quality of medical care; coordinate with the Ministry of Finance to issue a joint Circular stipulating the fees of medical services and health insurance among hospitals of the same level nationwide; accelerate the construction of the second facilities of five central hospitals, and soon put them into use in order to reduce hospital overload; accelerate the implementation of the project on "improving style and service attitude of health workers towards patients' satisfaction." Study and propose population policy to meet the requirements of socio- economic development in the upcoming period.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

- The Ministry of Education and Training shall continue to direct the drastic implementation of the action plan of the Government to implement the Resolution passed at the 8th Plenum of the Party Central Committee (tenure XI) on the fundamental and comprehensive renewal of the education and training system; effectively direct the university and college enrollment in 2015 and work plan for the new academic year 2015-2016.

- The Ministry of Labor - Invalids and Social Affairs shall preside and coordinate with other ministries, agencies, unions and localities to follow up with the living conditions of local residents in the localities affected by disasters, make timely report and proposal to the Government on support measures to ensure stability of people's lives; implement comprehensively, timely and correctly policies on social security, social welfare and preferential policies for people with meritorious services to the revolution; continue to coordinate with the Viet Nam Fatherland Front to expeditiously complete the content of the program consolidating and reviewing policies for people with meritorious services; examine, accelerate, and direct localities to process backlogs; synchronously implement solutions on mechanisms and policies, mobilize and integrate resources for vocational training and job creation for workers, pay special attention to creating jobs for pupils and students after graduation and rural workers.

- The Ministry of Transport shall preside and coordinate with the Ministry of Public Security and localities to direct functional forces to continue to promote the examination, management and strict handling of violations of gross weights for cars; beef up the construction of major transportation projects.

- The Ministry of National Defense and the Ministry of Public Security shall enhance coordination in monitoring situations, detection, prevention, combat and deterrence of destructive activities, protecting national sovereignty, ensuring security and safety at the border lines; prepare forces and means to prevent and overcome consequences of natural disasters and strengthen disaster search and rescue. The Ministry of National Defense shall direct the Viettel Group to urgently speed up the project on population database and promote the computerization of education and health care to provide better services to the people and develop public administration services.

- The Ministry of Public Security shall direct localities to actively monitor the current situation and promptly consult with leaders of local authorities in maintaining security and order; continue drastic implementation of plans to crack down on crime; promote the prevention and control of the rise of criminal activities, ensure political security, social order and safety, especially during the Party Congress at all levels and the 70th anniversary of the August Revolution and the National Day on September 2.

- The Ministry of Foreign Affairs and the Ministry of Public Security shall continue to promote the application of information technology in visa processing, proceed to apply electronic visa. The Ministry of Foreign Affairs shall strengthen diplomatic activities in service of socio-economic development and national sovereignty protection.

- The Ministry of Information and Communications shall focus on the deployment of the Action Plan of the Government to implement the Resolution No. 36-NQ/TW dated July 01, 2014 of the Political Bureau on promoting the application and development of information technology to meet the requirements of sustainable development and international integration; direct news agencies and newspapers to focus on comprehensive and timely communication and dissemination of guidelines and directions of the Party, policies and laws of the State and directive and administrative solutions of the Government and the Prime Minister; timely address false information destructive to and infringing the benefits of the State and the people.

2. Regarding the Report summarizing the implementation of the National Target Program for the period 2011-2015 and proposing investment guidelines for the National Target Program for the period 2016-2020

The Government agrees with the Report No. 5316/BC-BKHDT dated July 31, 2015 of the Ministry of Planning and Investment summarizing the implementation of the National Target Program for the period 2011 -2015, guiding the development of the National Target Program for the period 2016 - 2020 and the evaluation results of the National Target Program on New Rural Development and the National Target Program on Sustainable Poverty Reduction for the period 2016 to 2020.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

3. Regarding the draft Resolution on e-Government

The Government Office is assigned to preside and coordinate with the Ministry of Information and Communications, Ministry of Home Affairs and other relevant agencies to collect comments of the Cabinet’s members at the meeting to complete the draft Resolution, consult with all Cabinet’s members, and submit to the Prime Minister for issuance in August 2015.

4. Regarding the pilot price stabilization for the services of loading and unloading containers at the Cai Mep - Thi Vai seaport in Ba Ria - Vung Tau province.

The Government agrees to continue piloting the price stabilization for the services of loading and unloading containers at the Cai Mep - Thi Vai seaport in Ba Ria - Vung Tau province through the minimum pricing method. The deadline for the pilot implementation shall be June 30, 2017. The Ministry of Finance is assigned to preside and coordinate with the Ministry of Transport to provide guidelines on the appropriate minimum price rates based on practical situation.

The Ministry of Transport is assigned to preside and coordinate with relevant agencies to:

- Implement and evaluate the outcomes of price stabilization for the services of loading and unloading containers at area of Cai Mep - Thi Vai seaport in Ba Ria - Vung Tau province and large seaports nationwide, submit to the Ministry of Finance to synthesize and report to competent authorities as prescribed.

- Urgently study and report to the Prime Minister solutions to improve efficiency in the exploitation and utilization of the seaports in the seaport group No. 5 and seaports in Cai Mep - Thi Vai area in Ba Ria - Vung Tau province to exploit the advantages of deep-water seaports, promote their function as international transit ports; at the same time develop the seaport system under the Master Planning Scheme for Viet Nam seaport system development till 2020 and orientations till 2030 as approved by the Prime Minister in Decision No. 1037/QD-TTg dated June 24, 2014.

5. Regarding the total number of staff, structure and ratio of ranks for prosecutors at each level of Procuracy; the number, structure and ratio of ranks for investigators at the Supreme People’s Procuracy

The Government basically agrees with the proposal of the Supreme People's Procuracy regarding the total number of staff at the People's Procuracies of all levels as stipulated by the Standing Committee of the National Assembly in its Resolution No. 522e/NQ- UBTVQH13 dated August 16, 2012; the number and structure of ranks for prosecutors at each level and the number and structure of ranks for investigators.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

The Ministry of Home Affairs is assigned to preside and coordinate with the Ministry of Justice and Government Office to collect comments from the Cabinet’s members and prepare a Government’s document on this issue. The Minister of Home Affairs, authorized by the Prime Minister, on behalf of the Government, shall report the issue to the Standing Committee of the National Assembly.

6. Regarding the Law on the Protection, Care and Education of Children (revised)

The Ministry of Labor - Invalids and Social Affairs shall preside and coordinate with the Ministry of Justice, Government Office and relevant agencies to collect comments from the Cabinet’s members, thereby, correct and complete the draft Law. The Minister of Labor - Invalids and Social Affairs, authorized by the Prime Minister, on behalf of the Government, shall report to the National Assembly.

7. Regarding the Drug Law (revised)

The Ministry of Health shall preside and coordinate with the Ministry of Justice, Ministry of Finance, Government Office and relevant agencies to collect comments from the Cabinet’s members, thereby, correct and complete the Bill which covers regulations on the Government’s competence to specify the principles of price determination in cases of unusual drug price fluctuations and drug price volatility which affects the socio-economic stability. The Ministry of Health shall report the Bill to the Prime Minister before submitting to the National Assembly.

8. Regarding the draft Ordinance on training a number of judicial officials

The Ministry of Justice shall preside and coordinate with the Government Office and relevant agencies to collect comments from the Cabinet’s members, then edit and complete the draft ordinance and report to the Prime Minister before submitting to the Standing Committee of the National Assembly.

 

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

 

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Resolution No. 57/NQ-CP dated August 06, 2015, The Government’s regular meeting - July 2015

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.893

DMCA.com Protection Status
IP: 44.201.97.0
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!