Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 96/TM-XNK năm 1995 về Danh mục hàng hoá cấm xuất khẩu, cấm nhập khẩu do Bộ trưởng Bộ Thương mại ban hành

Số hiệu: 96-TM/XNK Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Thương mại Người ký: Lê Văn Triết
Ngày ban hành: 14/02/1995 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ THƯƠNG MẠI
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 96-TM/XNK

Hà Nội, ngày 14 tháng 2 năm 1995

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH DANH MỤC HÀNG HÓA CẤM XUẤT KHẨU, CẤM NHẬP KHẨU

BỘ TRƯỞNG BỘ THƯƠNG MẠI

Căn cứ Nghị định số 95/CP ngày 4 tháng 12 năm 1993 của Chính phủ về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Bộ Thương mại;
Căn cứ Điều 5 Quyết định số 752/TTg ngày 10 tháng 12 năm 1994 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách mặt hàng và điều hành công tác xuất - nhập khẩu năm 1995;
Căn cứ ý kiến Thủ tướng Chính phủ tại công văn số 294/KTTH ngày 19 tháng 1 năm 1995,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Nay công bố kèm theo Quyết định này:

Danh mục hàng hoá cấm xuất khẩu, cấm nhập khẩu

Điều 2. Danh mục hàng hoá này được áp dụng cho mọi hình thức xuất khẩu, nhập khẩu và có giá trị từ ngày 1 tháng 4 năm 1995.

Điều 3. Các cơ quan chức năng thuộc Bộ Thương mại và các pháp nhân, các thể nhân có hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Điều 4. Danh mục này thay thế " Danh mục hàng hoá cấm xuất khẩu, cấm nhập khẩu" ban hành kèm theo Quyết định số 238/TM-XNK ngày 24 tháng 3 năm 1994 của Bộ Thương mại./.

 

 

Lê Văn Triết

(Đã ký)

 

DANH MỤC

HÀNG HOÁ CẤM XUẤT KHẨU, CẤM NHẬP KHẨU
(ban hành kèm theo Quyết định số 96/TM-XNK ngày 14 tháng 02 năm 1995 của Bộ trưởng Bộ Thương mại)

I- MẶT HÀNG CẤM XUẤT KHẨU:

1- Vũ khí, đạn dược, vật liệu nổ, trang thiết bị kỹ thuật quân sự.

2- Đồ cổ.

3- Các loại ma tuý.

4- Hoá chất độc.

5- Gỗ tròn, gỗ xẻ, các loại sản phẩm gỗ sơ chế, song nguyên liệu.

6- Các loại động vật hoang và động vật, thực vật quy hiếm.

II- MẶT HÀNG CẤM NHẬP KHẨU:

1- Vũ khí, đạn dược, vật liệu nổ, trang thiết bị kỹ thuật quân sự.

2- Các loại ma tuý.

3- Hoá chất độc.

4- Các loại văn hoá phẩm đồi truỵ, phản động.

5- Pháo nổ. Đồ chơi trẻ em có ảnh hưởng xấu đến giáo dục nhân cách, đến trật tự, an toàn xã hội.

6- Thuốc lá điếu (trừ hành lý cá nhân theo định lượng).

7- Hàng tiêu dùng đã qua sử dụng (trừ ôtô dưới 12 chỗ ngồi, xe 2 bánh gắn máy. Tài sản di chuyển và hành lý cá nhân theo định lượng).

8- Ôtô và các loại phương tiện tự hành khác có tay lái nghịch (kể cả dạng tháo rời và phụ tùng).

Ghi chú:

1- Việc xuất, nhập khẩu hàng thuộc danh mục nói trên, trong trường hợp có nhu cầu cho an ninh quốc phòng hoặc nhu cầu khác, sẽ do Thủ tướng cho phép bằng văn bản.

2- Việc cấm xuất khẩu động vật hoang theo yêu cầu bảo vệ môi sinh do Bộ Lâm nghiệp cùng Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường hướng dẫn trong văn bản riêng.

3- Sau khi thống nhất ý kiến với các Bộ quản lý sản xuất và Bộ Thương mại, Bộ Khoa học - Công nghệ và Môi trường chủ trì công bố văn bản hướng dẫn việc nhập khẩu thiết bị toàn bộ và các loại máy lẻ đã qua sử dụng.

4- Sau khi thống nhất ý kiến với Bộ Thương mại và Bộ Ngoại giao, Tổng cục Hải quan chủ trì công bố văn bản hướng dẫn thi hành mục "tài sản di chuyển" nói trong phần cuối của điểm II/7.

THE MINISTRY OF TRADE
-------

SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM
Independence - Freedom – Happiness
--------

No: 96-TM/XNK

Hanoi, February 14, 1995

 

DECISION

PUBLICIZING THE LIST OF COMMODITIES BANNED FROM EXPORT AND IMPORT

THE MINISTER OF TRADE

Pursuant to Decree No.95-CP on the 4th of December 1993 of the Government on the functions, tasks, powers and organization of the apparatus of the Ministry of Trade;
Pursuant to Article 5 of Decision No.752-TTg on the 10th of December 1994 of the Prime Minister on the commodity policy and the running of import-export operations in 1995;
Proceeding from the opinion of the Prime Minister in official dispatch No.294/KTTH on the 19th of January 1995.

DECIDES:

Article 1.- To publicize together with this Decision:

The list of commodities banned from export and import.

Article 2.- This list of commodities shall apply to all forms of export and import, and takes effect as from the 1st of April 1995.

Article 3.- The specialized agencies under the Ministry of Trade and the juridical persons, and those engaged in export and import activities shall have to implement this Decision.
..................................................

..................................................

..................................................
Hãy đăng nhập hoặc đăng ký Thành viên Pro tại đây để xem toàn bộ văn bản tiếng Anh.Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 96/TM-XNK năm 1995 về Danh mục hàng hoá cấm xuất khẩu, cấm nhập khẩu do Bộ trưởng Bộ Thương mại ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


5.114

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 18.206.76.41