Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 933-NN/BVTV/QĐ năm 1995 về việc cho đăng ký chính thức và đăng ký bổ sung một số thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng và hạn chế sử dụng trong nông nghiệp ở Việt nam do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và công nghiệp thực phẩm ban hành

Số hiệu: 933-NN/BVTV/QĐ Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Nông nghiệp và Công nghiệp thực phẩm Người ký: Ngô Thế Dân
Ngày ban hành: 28/10/1995 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ CÔNG NGHIỆP THỰC PHẨM
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 933-NN/BVTV/QĐ

Hà Nội , ngày 28 tháng 10 năm 1995

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CHO ĐĂNG KÝ CHÍNH THỨC VÀ ĐĂNG KÝ BỔ SUNG MỘT SỐ THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT ĐƯỢC PHÉP SỬ DỤNG VÀ HẠN CHẾ SỬ DỤNG TRONG NÔNG NGHIỆP Ở VIỆT NAM

BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP - CÔNG NGHIỆP THỰC PHẨM

Căn cứ Điều 26, Pháp lệnh bảo vệ và Kiểm dịch thực vật, công bố ngày 15-2-1993;
Căn cứ Nghị định 92/CP ngày 27-11-1993 của Chính phủ về việc ban hành Điều lệ quản lý thuốc bảo vệ thực vật;
Căn cứ Nghị định 46/HĐBT ngày 5-3-1987 của Hội đồng Bộ trưởng (nay là Chính phủ) quy định chức năng, nhiệm vụ và tổ chức bộ máy của Bộ Nông nghiệp - Công nghiệp thực phẩm;
Xét đề nghị của các ông Cục trưởng Cục Bảo vệ thực vật, Vụ trưởng Vụ Khoa học - kỹ thuật;
Căn cứ vào kết quả cuộc họp Hội đồng tư vấn thuốc bảo vệ thực vật, họp ngày 19 tháng 10 năm 1995,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Cho đăng ký chính thức 08 loại thuốc bảo vệ thực vật vào danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng trong nông nghiệp ở Việt Nam (có danh mục kèm theo) gồm 02 loại thuốc trừ sâu, 02 loại thuốc trừ bệnh, 02 loại thuốc trừ cỏ, 02 chất kích thích sinh trưởng cây trồng.

Điều 2. Cho đăng ký chính thức 01 loại thuốc trừ bệnh là thuốc chuyên dùng trong xử lý gỗ vào danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép hạn chế sử dụng ở Việt Nam.

Điều 3. Cho đăng ký bổ sung các thuốc bảo vệ thực vật vào danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng ở Việt Nam (có danh mục kèm theo) gồm 25 loại thuốc trừ sâu, 21 loại thuốc trừ bệnh, 9 loại thuốc trừ cỏ.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Cục Bảo vệ thực vật chịu trách nhiệm hướng dẫn chi tiết cách sử dụng, an toàn và có hiệu quả các thuốc bảo vệ thực vật kể trên.

Điều 5. Tổ chức, cá nhân trong nước và người nước ngoài quản lý sản xuất, kinh doanh buôn bán và sử dụng thuốc bảo vệ thực vật ở Việt Nam chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Chú ý: file này trong tài liệu gốc có kẻ bảng nhưng trong đĩa không có kẻ bảng

 

 

Ngô Thế Dân

(Đã Ký)

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 933-NN/BVTV/QĐ năm 1995 về việc cho đăng ký chính thức và đăng ký bổ sung một số thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng và hạn chế sử dụng trong nông nghiệp ở Việt nam do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và công nghiệp thực phẩm ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.332
DMCA.com Protection Status

IP: 34.203.213.116