Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 93/2005/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thành phố Hồ Chí Minh Người ký: Nguyễn Thành Tài
Ngày ban hành: 09/06/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số:93/2005/QĐ-UBND

TP.Hồ Chí Minh, ngày 09 tháng 06 năm 2005 

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ PHÊ DUYỆT ĐIỀU CHỈNH QUY HOẠCH MỘT SỐ NGÀNH NGHỀ THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ TRONG LĨNH VỰC VĂN HÓA-XÃ HỘI “NHẠY CẢM” DỄ PHÁT SINH TỆ NẠN XÃ HỘI TRÊN ĐỊA BÀN QUẬN 1, NĂM 2005.

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003 ;
Căn cứ Nghị quyết số 20/NQ-TW ngày 18 tháng 11 năm 2002 của Bộ Chính trị về phương hướng, nhiệm vụ phát triển thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2010 ;
Căn cứ Nghị định số 93/2001/NĐ-CP ngày 12 tháng 12 năm 2001 của Chính phủ về phân cấp quản lý một số lĩnh vực cho thành phố Hồ Chí Minh ;
Căn cứ Nghị định số 87/CP ngày 12 tháng 12 năm 1995 của Chính phủ về tăng cường quản lý các hoạt động văn hóa và dịch vụ văn hóa, đẩy mạnh bài trừ một số tệ nạn xã hội nghiêm trọng ;
Căn cứ các Quyết định của ủy ban nhân dân thành phố : số 105/2002/QĐ-UB ngày 24 tháng 9 năm 2002 ban hành quy định về quản lý tổ chức và hoạt động khiêu vũ nơi công cộng trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh ; số 106/2002/QĐ-UB ngày 24 tháng 9 năm 2002 ban hành quy định về quản lý tổ chức và hoạt động karaoke nơi công cộng trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh ; số 05/2003/QĐ-UB ngày 06 tháng 01 năm 2003 ban hành quy định về quản lý tổ chức và hoạt động dịch vụ xoa bóp trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh ;
Xét đề nghị của ủy ban nhân dân quận 1 tại Tờ trình số 195/TT-UB ngày 18 tháng 02 năm 2005 ;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Nay phê duyệt điều chỉnh quy hoạch một số ngành nghề thương mại và dịch vụ trong lĩnh vực văn hóa-xã hội “nhạy cảm” dễ phát sinh tệ nạn xã hội trên địa bàn quận 1, năm 2005, nội dung chi tiết kèm theo Quyết định này.

1.1- Dịch vụ khiêu vũ :

1.1.1. Hiện trạng :

Tổng số điểm hiện có giấy phép hoạt động : 30 điểm, gồm có :

+ Số điểm đang hoạt động ổn định : 16 điểm

+ Số điểm không được tiếp tục hoạt động : 14 điểm

1.1.2. Quy hoạch :

a) Tổng số điểm được tiếp tục hoạt động : 16 điểm

 (trong đó có 04 điểm đã được duyệt cấp mới)

b) Thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và Giấy phép hành nghề : 14 điểm.

c) Tạm ngưng cấp mới Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và Giấy phép hành nghề hoạt động khiêu vũ.

1.2- Dịch vụ karaoke :

1.2.1. Hiện trạng :

Tổng số điểm hiện có giấy phép hoạt động : 90 điểm, gồm có :

+ Số điểm đang hoạt động ổn định : 63 điểm

+ Số điểm không được tiếp tục hoạt động : 27 điểm

1.2.2. Quy hoạch :

a) Tổng số điểm được tiếp tục hoạt động : 63 điểm (trong đó có 06 điểm phải di dời địa điểm và 06 điểm đã được duyệt cấp mới) ;

b) Thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và Giấy phép hành nghề : 27 điểm.

c) Tạm ngưng cấp mới Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và Giấy phép hành nghề hoạt động karaoke.

1.3- Dịch vụ bán và cho thuê băng đĩa hình :

1.3.1. Hiện trạng :

Tổng số điểm hiện có giấy phép hoạt động : 79 điểm

+ Số điểm đang hoạt động ổn định : 77 điểm

+ Số điểm không được tiếp tục hoạt động : 02 điểm

1.3.2. Quy hoạch :

a) Tổng số điểm được tiếp tục hoạt động : 77 điểm

b) Thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và Giấy phép hành nghề : 02 điểm.

b) Tạm ngưng cấp mới Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và Giấy phép hành nghề dịch vụ bán và cho thuê băng đĩa hình.

1.4- Dịch vụ bán băng đĩa nhạc :

1.4.1. Hiện trạng :

Tổng số điểm hiện có giấy phép hoạt động : 172 điểm

+ Số điểm đang hoạt động ổn định : 167 điểm

+ Số điểm không được tiếp tục hoạt động : 05 điểm

1.4.2. Quy hoạch :

a) Tổng số điểm được tiếp tục hoạt động : 167 điểm

b) Thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và Giấy phép hành nghề : 05 điểm.

b) Tạm ngưng cấp mới Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh ngành nghề bán băng đĩa nhạc.

1.5- Dịch vụ trò chơi điện tử :

1.5.1. Hiện trạng :

Tổng số điểm hiện có giấy phép hoạt động : 56 điểm

1.5.2. Quy hoạch :

a) Tổng số điểm được tiếp tục hoạt động : 56 điểm

b) Tạm ngưng cấp mới Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh ngành nghề dịch vụ trò chơi điện tử.

1.6- Dịch vụ In ấn :

1.6.1. Hiện trạng :

Tổng số điểm hiện có giấy phép hoạt động : 55 điểm

1.6.2. Quy hoạch :

a) Tổng số điểm được tiếp tục hoạt động : 55 điểm

b) Tạm ngưng cấp mới Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh ngành nghề dịch vụ In ấn.

1.7- Dịch vụ Internet :

1.7.1. Hiện trạng :

Tổng số điểm hiện có giấy phép hoạt động : 145 điểm

1.7.2. Quy hoạch :

a) Tổng số điểm được tiếp tục hoạt động : 145 điểm

b) Tạm ngưng cấp mới Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh ngành nghề dịch vụ Internet.

1.8- Dịch vụ xoa bóp :

1.8.1. Hiện trạng :

Tổng số điểm hiện có giấy phép hoạt động : 54 điểm

1.8.2. Quy hoạch :

 a) Tổng số điểm được tiếp tục hoạt động : 54 điểm

b) Tạm ngưng cấp mới Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh ngành nghề dịch vụ xoa bóp.

1.9- Dịch vụ ăn uống-giải khát có kinh doanh ca nhạc hoặc rượu trên 30 độ cồn:

1.9.1. Hiện trạng :

Tổng số điểm hiện có giấy phép hoạt động : 264 điểm

1.9.2. Quy hoạch :

a) Tổng số điểm được tiếp tục hoạt động : 264 điểm

b) Tạm ngưng cấp mới Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh đối với ngành nghề dịch vụ ăn uống-giải khát có kinh doanh ca nhạc hoặc rượu trên 30 độ cồn.

c) Tạm ngưng cấp mới bổ sung chức năng kinh doanh rượu trên 30 độ cồn.

1.10- Dịch vụ lưu trú khách sạn - nhà trọ - phòng cho thuê :

1.10.1. Hiện trạng :

Tổng số điểm hiện có giấy phép hoạt động : 580 điểm

1.10.2. Quy hoạch :

a) Tổng số điểm được tiếp tục hoạt động : 580 điểm

b) Tạm ngưng cấp mới Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh đối với kinh doanh dịch vụ lưu trú khách sạn - nhà trọ - phòng cho thuê không đạt tiêu chuẩn hạng sao của ngành du lịch.

1.11- Dịch vụ hớt tóc nam có sử dụng thợ nữ :

1.11.1. Hiện trạng :

Tổng số điểm hiện có giấy phép hoạt động : 115 điểm

1.11.2. Quy hoạch :

a) Tổng số điểm được tiếp tục hoạt động : 115 điểm

b) Tạm ngưng cấp mới Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh đối với ngành nghề dịch vụ hớt tóc nam có sử dụng thợ nữ.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký; Bãi bỏ Quyết định số 181/2004/QĐ-UB ngày 22 tháng 7 năm 2004 của ủy ban nhân dân thành phố về phê duyệt quy hoạch một số ngành nghề thương mại và dịch vụ trong lĩnh vực văn hóa-xã hội “nhạy cảm” dễ phát sinh tệ nạn xã hội trên địa bàn quận 1, giai đoạn 2004-2005.

Điều 3. Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và ủy ban nhân dân thành phố, Giám đốc Sở Văn hóa và Thông tin, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Giám đốc Sở Y tế, Giám đốc Sở Thương mại, Giám đốc Sở Du lịch, Giám đốc Sở Lao động-Thương binh và Xã hội, Giám đốc Sở Quy hoạch-Kiến trúc, Giám đốc Công an thành phố, Chủ tịch ủy ban nhân dân quận 1, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan và các cá nhân, tổ chức kinh doanh các ngành nghề nêu ở Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận :
- Như điều 3
- Thường trực Thành ủy
- Thường trực HĐND thành phố
- ủy ban nhân dân thành phố
- Ban Tư tưởng Văn hóa Thành ủy
- Ban Văn hóa Xã hội-HĐND thành phố
- ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố
- Các Đoàn thể thành phố
- ủy ban nhân dân các quận-huyện
- Báo, Đài thành phố
- VPHĐ-UB : Các PVP
- Các Tổ NCTH
- Lưu (VX/T) D..

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH 
Nguyễn Thành Tài

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 93/2005/QĐ-UBND phê duyệt điều chỉnh quy hoạch một số ngành nghề thương mại và dịch vụ trong lĩnh vực văn hóa-xã hội "nhạy cảm" dễ phát sinh tệ nạn xã hội trên địa bàn quận 1, ngày 09/06/2005 do Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.791

DMCA.com Protection Status
IP: 3.236.237.61
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!