Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 93/2001/QĐ-BTM sửa đổi Quy chế xét thưởng xuất khẩu do Bộ trưởng Bộ Thương mại ban hành

Số hiệu: 93/2001/QĐ-BTM Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Thương mại Người ký: Mai Văn Dâu
Ngày ban hành: 05/02/2001 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ THƯƠNG MẠI
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 93/2001/QĐ-BTM

Hà Nội, ngày 05 tháng 2 năm 2001

 

QUYẾT ĐỊNH

CỦA BỘ THƯƠNG MẠI SỐ 93/2001/QĐ-BTM NGÀY 5 THÁNG 2 NĂM 2001 VỀ VIỆC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG QUY CHẾ XÉT THƯỞNG XUẤT KHẨU

BỘ TRƯỞNG BỘ THƯƠNG MẠI

Căn cứ vào Nghị định số 95/CP ngày 4/12/1993 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Bộ Thương mại;
Căn cứ Quyết định số 195/1999/QĐ-TTg ngày 27/9/1999 của Thủ tướng Chính phủ về việc lập, sử dụng và quản lý Quỹ Hỗ trợ xuất khẩu;
Căn cứ Quyết định số 1555/1999/QĐ-BTM ngày 30/12/1999 của Bộ Thương mại về việc ban hành Quy chế xét thưởng xuất khẩu;
Theo đề nghị của Hội đồng xét thưởng trong cuộc họp tổng kết công tác xét thưởng xuất khẩu ngày 16/01/2001;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Nay sửa đổi, bổ sung một số quy định tại Quy chế xét thưởng xuất khẩu ban hành kèm theo Quyết định số 1555/1999/QĐ-BTM ngày 30/12/1999 của Bộ Thương mại, như sau:

- Điều 4, Chương II của Quy chế được sửa đổi lại là:

"Doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế được thành lập theo quy định của pháp luật có thành tích trực tiếp xuất khẩu xuất sắc, hiệu quả cao đạt tiêu chuẩn quy định tại Điều 5 dưới đây đều được xét khen thưởng theo quy chế này.

Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài nếu thực hiện đầy đủ nhiệm vụ xuất khẩu theo giấy phép đầu tư được cấp và có thành tích xuất khẩu đặc biệt xuất sắc thì cũng được xét khen thưởng."

- Điểm 5.1, Điều 5, Chương II của Quy chế, nay là:

"Xuất khẩu mặt hàng (hoặc một chủng loại của mặt hàng) sản xuất tại Việt Nam mà lần đầu tiên tiêu thụ ở thị trường nước ngoài, được bổ sung vào danh mục hàng xuất khẩu của Việt Nam (không phải mặt hàng hoặc một chủng loại của mặt hàng mà doanh nghiệp lần đầu tiên xuất khẩu ra nước ngoài) và/hoặc lần đầu tiên tiêu thụ được ở thị trường xuất khẩu mới có hiệu quả với kim ngạch đạt từ 100.000USD/năm trở lên. Riêng đối với các tỉnh miền núi, hải đảo kim ngạch đạt từ 50.000 USD/năm trở lên.

Tiêu chuẩn này được tính chung cho cả hai trường hợp (mặt hàng mới, thị trường mới). Nếu một trong hai trường hợp đạt kim ngạch 100.000 USD/năm (hoặc 50.000 USD/năm) hoặc kim ngạch của cả hai trường hợp gộp lại đạt mức nêu trên thì doanh nghiệp được đề nghị xét thưởng; nhưng thành tích về mặt hàng nào tính riêng cho mặt hàng đó, không tính gộp kim ngạch nhiều mặt hàng của doanh nghiệp để xét thưởng.

Hiệu quả xuất khẩu tính theo từng mặt hàng đề nghị xét thưởng. Những tiêu thức chủ yếu để xác định hiệu quả kinh tế là việc xuất khẩu mặt hàng đó doanh nghiệp thu được đủ vốn, và có lãi."

Điểm 5.2, Điều 5, Chương II của Quy chế được sửa đổi, bổ sung như sau:

"Do mở rộng thị trường và mặt hàng xuất khẩu đã có hoặc mở thêm thị trường và mặt hàng mới có hiệu quả mà tổng kim ngạch xuất khẩu của doanh nghiệp năm sau cao hơn năm trước với mức tăng trưởng được quy định và công bố cho từng thời kỳ tuỳ theo yêu cầu chung về mức tăng trưởng xuất khẩu của cả nước, trước mắt áp dụng mức tăng trưởng là 20%, riêng cho các tỉnh miền núi, hải đảo là 15%; đồng thời mức tăng kim ngạch phải đạt từ 500.000 USD trở lên. Riêng đối với các tỉnh miền núi, hải đảo mức tăng kim ngạch đạt từ 200.000 USD trở lên."

- Về thủ tục xét khen thưởng:

Ngoài các quy định tại Điều 8, các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài khi gửi hồ sơ đề nghị xét thưởng cần kèm theo:

+ Bản sao giấy phép đầu tư

+ Báo cáo cụ thể tình hình thực hiện nghĩa vụ xuất khẩu đã ghi trong Giấy phép đầu tư có xác nhận của cơ quan quản lý trực tiếp (Khu công nghiệp, Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố...).

Điều 2. Các nội dung khác của Quy chế xét thưởng xuất khẩu ban hành kèm theo Quyết định số 1555/1999/QĐ-BTM ngày 30/12/1999, không đề cập đến tại Điều 1 của Quyết định này, được giữ nguyên hiệu lực thi hành.

Điều 3. Các nội dung sửa đổi, bổ sung tại Điều 1 của Quyết định này được áp dụng cho việc xét thưởng thành tích xuất khẩu từ năm 2000.

Điều 4. Các đơn vị chức năng liên quan của Bộ Thương mại, Hội đồng xét thưởng xuất khẩu và các doanh nghiệp xuất khẩu có trách nhiệm thực hiện Quyết định này.

 

Mai Văn Dâu

(Đã ký)

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 93/2001/QĐ-BTM sửa đổi Quy chế xét thưởng xuất khẩu do Bộ trưởng Bộ Thương mại ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.901
DMCA.com Protection Status

IP: 3.82.52.91