Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 832/1999/QĐ-TTg về việc xử lý thuế và giá xăng dầu do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 832/1999/QĐ-TTg Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Ngày ban hành: 01/09/1999 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 832/1999/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 01 tháng 09 năm 1999 

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC XỬ LÝ THUẾ VÀ GIÁ XĂNG DẦU 

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 30 tháng 9 năm 1992;
Xét đề nghị của Bộ Thương mại tại các công văn số 3675/TM-CSTNTN ngày 19 tháng 8 năm 1999 và số 3785/TM-CSTNTN ngày 26 tháng 8 năm 1999, của Ban Vật giá Chính phủ tại công văn số 868/BVGCP ngày 26 tháng 8 năm 1999 và ý kiến của các Bộ, ngành tại cuộc họp ngày 30 tháng 8 năm 1999 về xử lý thuế và giá xăng dầu,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bộ Tài chính phối hợp với Bộ Thương mại, Ban Vật giá Chính phủ xây dựng bảng thuế suất thuế nhập khẩu xăng dầu ứng với biến động giá ngoài nước; tiếp tục rà soát lại thuế suất thuế nhập khẩu xăng ô tô, nhiên liệu bay, dầu hoả và condensat nhằm đảm bảo tương quan hợp lý giá bán giữa các chủng loại xăng dầu và sau khi đã bù trừ lỗ lãi kinh doanh giữa các chủng loại xăng dầu, doanh nghiệp kinh doanh không bị lỗ.

Điều 2. Từ ngày 4 tháng 9 năm 1999, thực hiện thống nhất giá bán lẻ tối đa (giá trần) xăng dầu trong cả nước theo mức giá trần hiện hành ở khu vực phía Bắc (KVII). Giao Ban Vật giá Chính phủ công bố việc thống nhất giá nêu trên.

Điều 3. Bộ Tài chính phối hợp với Bộ Thương mại, Ban Vật giá Chính phủ tiếp tục theo dõi tình hình biến động giá nhập khẩu xăng dầu để có những giải pháp bổ sung cần thiết bảo đảm việc cung cấp bình thường xăng dầu cho các nhu cầu của nền kinh tế./.

 


Nơi nhận :

- Thủ tướng, các PTTg Chính phủ,
- Các Bộ : Thương mại, Tài chính,
Kế hoạch và Đầu tư,
- Ban Vật giá Chính phủ,
- VPCP : BTCN, PCN Nguyễn Quốc Huy,
các Vụ : CN, TH,
- Lưu : KTTH (3), VT.

KT. THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
PHÓ THỦ TƯỚNG 
Nguyễn Tấn Dũng

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 832/1999/QĐ-TTg về việc xử lý thuế và giá xăng dầu do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.550

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 34.204.200.74