Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Quyết định 790/QĐ-UBND 2021 sản phẩm chủ lực cần ưu tiên truy xuất nguồn gốc tỉnh Bắc Kạn

Số hiệu: 790/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Bắc Kạn Người ký: Đỗ Thị Minh Hoa
Ngày ban hành: 02/06/2021 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẮC KẠN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 790/QĐ-UBND

Bắc Kạn, ngày 02 tháng 6 năm 2021

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT DANH MỤC SẢN PHẨM HÀNG HÓA CHỦ LỰC TRỌNG ĐIỂM CỦA TỈNH CẦN ƯU TIÊN TRIỂN KHAI TRUY XUẤT NGUỒN GỐC GIAI ĐOẠN 2021 - 2025

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC KẠN

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Quyết định số 100/QĐ-TTg ngày 19/01/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt “Đề án triển khai, áp dụng và quản lý hệ thống truy xuất nguồn gốc”;

Căn cứ Quyết định số 1633/QĐ-UBND ngày 09/9/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Kế hoạch thực hiện Quyết định số 100/QĐ-TTg ngày 19/01/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt “Đề án triển khai, áp dụng và quản lý hệ thống truy xuất nguồn gốc”;

Theo đề nghị của Sở Khoa học và Công nghệ tại Tờ trình số 18/TTr-SKHCN ngày 20/4/2021.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt danh mục sản phẩm hàng hóa chủ lực trọng điểm của tỉnh cần ưu tiên triển khai truy xuất nguồn gốc giai đoạn 2021 - 2025.

(Có danh mục sản phẩm kèm theo)

Điều 2. Giao Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan xây dựng hoàn thiện hệ thống truy xuất nguồn gốc cho các sản phẩm thuộc danh mục được phê duyệt.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ, Thủ trưởng các sở, ban, ngành thuộc tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Đỗ Thị Minh Hoa

 

DANH MỤC

SẢN PHẨM HÀNG HÓA CHỦ LỰC, TRỌNG ĐIỂM CỦA TỈNH ƯU TIÊN TRUY XUẤT NGUỒN GỐC GIAI ĐOẠN 2021 - 2025
(Kèm theo Quyết định số 790/QĐ-UBND ngày 02 tháng 6 năm 2021của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn)

TT

Tên hợp tác xã, cơ sở sản xuất

Địa chỉ

Tên sản phẩm

Sản phẩm tham gia OCOP

Chi chú

3 sao

4 sao

I. SẢN PHẨM ƯU TIÊN TRUY XUẤT GIAI ĐOẠN 2021 - 2023

1

Công ty Trách nhiệm hữu hạn Curcumin Bắc Hà

Thôn Nam Đội Thân, xã Nông Thượng, thành phố Bắc Kạn

ĐT: 0983.893.789

Vi-cumax Nano Curcumin

 

x

 

2

Hợp tác xã Nông nghiệp Tân Thành

Thôn Tân Thành, xã Nông Thượng, thành phố Bắc Kạn

ĐT: 0917.482.777

Tinh bột nghệ cao cấp

 

x

 

3

Hợp tác xã Tài Hoan, huyện Na Rì

Thôn Chè Cọ, xã Côn Minh, huyện Na Rì

ĐT: 0911.646.672

Miến dong Tài hoan

 

x

 

4

Hợp tác xã Trần Phú, huyện Na Rì

Thôn Nà Sát, xã Trần Phú, huyện Na Rì

ĐT: 0988.117.956

Lợn đen bản địa

x

 

 

5

Hợp tác xã Thanh niên Như cố, huyện Chợ Mới

Thôn Nà Chào, xã Như Cố, huyện Chợ Mới - Bắc Kạn

ĐT: 0943368678

Chè Như Cố

x

 

 

6

Hợp tác xã Rượu men lá Bằng Phúc, huyện Chợ Đồn

Thôn Nà Pài, xã Bằng Phúc, huyện Chợ Đồn

ĐT: 0333.997959

Rượu men lá Bằng Phúc

x

 

 

7

Hợp tác xã Hương Ngàn, huyện Bạch Thông

Thôn Nà Cà, xã Nguyên Phúc, huyện Bạch Thông

ĐT: 0915206988

Tinh dầu quýt

x

 

 

8

Hợp tác xã Thiên An, Huyện Bạch Thông

Thôn Nà Ít, xã Vi Hương, huyện Bạch Thông

ĐT: 0977.466.119

Thuốc tắm thảo dược

x

 

 

9

Hợp tác xã Khẩu nua lếch Thượng Quan, Ngân Sơn

Xã Thượng Quan, huyện Ngân Sơn

ĐT: 0984.259794

Gạo Khẩu nua lếch Ngân Sơn

x

 

 

10

Hợp tác xã Yến Dương, huyện Ba Bể

Thôn Nà Giảo, xã Yến Dương, huyện Ba Bể

ĐT: 0868.068.525

Bí thơm

x

 

 

II. SẢN PHẨM ƯU TIÊN TRUY XUẤT GIAI ĐOẠN 2023 - 2025

1

Công ty Trách nhiệm hữu hạn Hỏa Tự Long

Nam Đội Thân, xã Nông Thượng, thành phố Bắc Kạn

Nano Curcumin

 

x

 

2

Công ty Cổ phần Nông sản Bắc Kạn

Tổ 9A, Phường Đức Xuân, thành phố Bắc Kạn

Tinh bột nghệ

 

x

 

3

Cơ sở sản xuất miến dong Nhất Thiện

Xã Mỹ Phương, huyện Ba Bể

Miến dong Nhất thiện

 

 

Sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu

4

Cơ sở sản xuất Hoàng Thị Mười

Xã Yến Dương, huyện Ba Bể

Miến dong Triệu Thị Tá

x

 

 

5

Hợp tác xã Thanh Đức

Xã Địa Linh, huyện Ba Bể

Bí Thơm

x

 

 

6

Hợp tác xã chè Mỹ Phương

Xã Mỹ Phương, huyện Ba Bể

Chè Lê Hà

x

 

 

7

Hợp tác xã Tân Phong

Xã Quảng Bạch, huyện Chợ Đồn

Hồng không hạt

x

 

 

8

Hợp tác xã Hoàn Thành

Xã Phương Viên, huyện Chợ Đồn

Gạo Bao thai Chợ Đồn

x

 

 

9

Hợp tác xã Hồng Hà

Xã Bằng Phúc, huyện Chợ Đồn

Chè Shan tuyết

x

 

 

10

Hợp tác xã Đoàn Kết

Xã Cao Kỳ, huyện Chợ Mới

Ô mai mơ

x

 

 

11

Hợp tác xã Đồng Tiến

Xã Dương Phong, huyện Bạch Thông

Cam sành

 

 

 

12

Hợp tác xã Trồng cây ăn quả

Huyện Na Rì, tỉnh Bắc Kạn

Cam

x

 

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 790/QĐ-UBND ngày 02/06/2021 phê duyệt danh mục sản phẩm hàng hóa chủ lực trọng điểm của tỉnh cần ưu tiên triển khai truy xuất nguồn gốc giai đoạn 2021-2025 do tỉnh Bắc Kạn ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


580

DMCA.com Protection Status
IP: 3.235.182.206
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!