Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 764/1998/QĐ-TTg lập Quỹ thưởng xuất khẩu do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 764/1998/QĐ-TTg Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Nguyễn Mạnh Cầm
Ngày ban hành: 24/08/1998 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 764/1998/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 24 tháng 08 năm 1998

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC LẬP QUỸ THƯỞNG XUẤT KHẨU.

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 30 tháng 09 năm 1992;
Căn cứ Nghị quyết Chính phủ số 02/1998/NQ-CP ngày 26/01/1998 số 08/1998/NQ-CP ngày 16/07/1998;
Để khuyến khích doanh nghiệp sản xuất kinh doanh đạt hiệu quả cao nhất hoạt động xuất khẩu;

Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Thương mại,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Lập Quỹ thưởng xuất khẩu để khen thưởng doanh nghiệp sản xuất kinh doanh thuộc các thành phần kinh tế, kể cả các công ty, xí nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, đạt hiệu quả cao trong hoạt động xuất khẩu, có một trong những tiêu chuẩn dưới đây:

- Sản xuất và xuất khẩu mặt hàng mới lần đầu tiên thâm nhập thị trường nước ngoài;

- Sản xuất và xuất khẩu sản phẩm có chất lượng cao, được tổ chức quốc tế về đánh giá chất lượng sản phẩm công nhận bằng văn bằng;

- Thâm nhập được thị trường xuất khẩu mới cho hàng hóa xuất khẩu của Việt Nam;

- Mở rộng được thị trường, gia tăng được kim ngạch xuất khẩu đối với những mặt hàng cần khuyến khích xuất khẩu. Sản xuất mặt hàng xuất khẩu sử dụng nhiều vật tư nguyên liệu sản xuất trong nước hoặc thu hút nhiều lao động trong nước;

- Xuất khẩu ngoài hạn ngạch, có kim ngạch từ 50 triệu USD/năm trở lên và đạt hiệu quả cao, theo xếp hạng hàng năm.

Điều 2. Nguồn thu của Quỹ thưởng xuất khẩu được cấp từ ngân sách trong dự toán chi hàng năm, tương ứng 5% tổng số thu các loại lệ phí về giao hạn ngạch hàng dệt may, cấp giấy phép đặt Văn phòng đại diện, mở Chi nhánh Công ty nước ngoài tại Việt Nam và cấp giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa.

Quỹ thưởng xuất khẩu được gửi trên tài khoản riêng tại Kho bạc Nhà nước; Bộ trưởng Bộ Thương mại trực tiếp quản lý Quỹ.

Điều 3. Giao Bộ Thương mại chủ trì cùng Bộ Tài chính ban hành Quy chế quản lý, sử dụng, chế độ khen thưởng và Bộ trưởng Bộ Thương mại trực tiếp tổ chức xét khen hàng năm từ Quỹ thưởng xuất khẩu theo Quy chế này.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày ban hành. Bộ trưởng Bộ Thương mại, Bộ trưởng Bộ Tài chính chịu trách nhiệm hướng thi hành Quyết định này. Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

KT. THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
PHÓ THỦ TƯỚNG
Nguyễn Mạnh Cầm

 

THE PRIME MINISTER OF GOVERNMENT
-------

SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM
Independence - Freedom – Happiness
----------

No. 764/QD-TTg

Hanoi, August 24, 1998

 

DECISION

ON THE SETTING UP OF EXPORT REWARD FUND

THE PRIME MINISTER

Pursuant to the Law on Organization of the Government of September 30, 1992;
Pursuant to the Government's Resolutions No.02/1998/NQ-CP of January 26, 1998 and No.08/1998/NQ-CP of July 16, 1998;
To encourage production and business enterprises to achieve high efficiency in export activities;
At the proposal of the Minister of Trade,

DECIDES:

Article 1.- To set up the export reward fund to reward production and business enterprises of all economic sectors, including foreign-invested companies and enterprises, which achieve high efficiency in export activities and meet one of the following criteria:

- Producing and exporting new goods items that have for the first time penetrated into foreign markets;

- Producing and exporting high-quality products that have been awarded product quality certificates by competent international organizations;

- Finding new outlets for Vietnamese export goods;
..................................................

..................................................

..................................................
Hãy đăng nhập hoặc đăng ký Thành viên Pro tại đây để xem toàn bộ văn bản tiếng Anh.Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 764/1998/QĐ-TTg lập Quỹ thưởng xuất khẩu do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.078
DMCA.com Protection Status

IP: 35.172.233.215