Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 74/2001/QĐ-TCBĐ ban hành cước kết nối Internet trực tiếp áp dụng cho khu công nghiệp phần mềm tập trung do Tổng cục trưởng Tổng Cục Bưu Điện ban hành

Số hiệu: 74/2001/QĐ-TCBĐ Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tổng cục Bưu điện Người ký: Mai Liêm Trực
Ngày ban hành: 12/02/2001 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC BƯU ĐIỆN
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 74/2001/QĐ-TCBĐ

Hà Nội, ngày 12 tháng 2 năm 2001

 

QUYẾT ĐỊNH

CỦA TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC BƯU ĐIỆN SỐ 74/2001/QĐ-TCBĐ NGÀY 12 THÁNG 02 NĂM 2001 VỀ BAN HÀNH CƯỚC KẾT NỐI INTERNET TRỰC TIẾP ÁP DỤNG CHO KHU CÔNG NGHIỆP PHẦN MỀM TẬP TRUNG

TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC BƯU ĐIỆN

Căn cứ Nghị định 12/CP ngày 11/03/1996 của Chính phủ về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức bộ máy của Tổng cục Bưu điện;
Căn cứ Nghị định 109/1997/NĐ-CP ngày 12/11/1997 của Chính phủ về Bưu chính và Viễn Thông;
Căn cứ Nghị định 21/CP ngày 5/03/1997 của Chính phủ về việc ban hành Quy chế tạm thời về quản lý, thiết lập, sử dụng mạng Internet ở Việt Nam;
Căn cứ Quyết định 99/1998/QĐ-TTg ngày 26/05/1998 của Thủ tướng Chính phủ về quản lý giá và cước Bưu chính, viễn thông;
Căn cứ Quyết định số 128/2000/QĐ-TTg ngày 20/11/2000 của Thủ tướng Chính phủ về một số chính sách và biện pháp khuyến khích đầu tư phát triển công nghiệp phần mềm;
Căn cứ Thông tư 03/1999/TT-TCBĐ ngày 11/05/1999 của Tổng cục trưởng Tổng cục Buu điện hướng dẫn thi hành Nghị định số 109/CP ngày 12/11/1997 của Chính phủ về Bưu chính, Viễn thông và Quyết định số 99/1998/QĐ-TTg ngày 26/5/1998 của Thủ tướng Chính phủ về quản lý giá và cước Bưu chính viễn thông;
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Kinh tế kế hoạch:

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Ban hành tạm thời cuộc kết nối truy nhập lnternet của các Khu công nghiệp phần mềm tập trung kết nối với Nhà cung cấp dịch vụ kết nối truy nhập lnternet (IAP) như sau:

1. Cước cài đặt: 2.275.500 đ/cổng (Thu một lần).

2. Cước thuê cổng:

- 64 Kbps: 13.050.000 đồng/tháng

- 128 Kbps: 20.358.000 đồng/tháng

- 192 Kbps: 27.013.000 đồng/tháng

- 256 Kbps: 33.669.000 đồng/tháng

- 384 Kbps: 44.892.000 đồng/tháng

- 512 Kbps: 56.506.000 đồng/tháng

- 768 Kbps : 79.213.000 đồng/tháng

- 1.024 Kbps: 96.048.000 đồng/tháng

- 2.048 Kbps (2M): 156.600.000 đồng/tháng

Các mức trên chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng.

Điều 2: Căn cứ mức cước quy định tại Điều 1, Khu công nghiệp phần mềm tập trung quy định mức cước truy nhập lnternet áp dụng cho các doanh nghiệp (đối tượng) phần mềm trong khu công nghiệp sử dụng trên cơ sở bù đắp đủ chi phí (không có lợi nhuận).

Điều 3: Chi phí lắp đặt đường truyền dẫn từ Nhà cung cấp dịch vụ kết nối truy nhập lnternet (IAP) đến Khu công nghiệp phần mềm tập trung do hai bên thỏa thuận trên cơ sở giá thành.

Điều 4: Cước thuê kênh truyền dẫn nội hạt từ Nhà cung cấp dịch vụ kết nối truy nhập lnternet (IAP) đến Khu công nghiệp phần mềm tập trung do hai bên thỏa thuận trên cơ sở giá thành nhưng không vượt quá 50% mức cước thuê kênh truyền dẫn nội hạt hiện hành.

Điều 5: Quyết định này có hiệu lực từ ngày 01/01/2001 đến hết 30/6/2001.

Điều 6: Các ông (bà) Chánh Văn phòng, Thủ trưởng các đơn vị chức năng và các đơn vị trực thuộc Tổng cục Bưu điện, Tổng Giám đốc Tổng công ty Bưu chính Viễn thông Việt Nam, Giám đốc các Khu công nghiệp phần mềm tập trung và các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

Mai Liêm Trực

(Đã ký)

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 74/2001/QĐ-TCBĐ ban hành cước kết nối Internet trực tiếp áp dụng cho khu công nghiệp phần mềm tập trung do Tổng cục trưởng Tổng Cục Bưu Điện ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.395
DMCA.com Protection Status

IP: 52.91.176.251