Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 718/2001/QĐ-BKH ban hành danh mục các sản phẩm công nghiệp phải đảm bảo xuất khẩu ít nhất 80% sản phẩm do Bộ trưởng Bộ công nghiệp ban hành

Số hiệu: 718/2001/QĐ-BKH Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Công nghiệp Người ký: Trần Xuân Giá
Ngày ban hành: 07/12/2001 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ CÔNG NGHIỆP
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 718/2001/QĐ-BKH

Hà Nội, ngày 07 tháng 12 năm 2001

 

QUYẾT ĐỊNH

CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ SỐ 718/2001/QĐ-BKH NGÀY 07 THÁNG 12 NĂM 2001 VỀ VIỆC BAN HÀNH DANH MỤC CÁC SẢN PHẨM CÔNG NGHIỆP PHẢI ĐẢM BẢO XUẤT KHẨU ÍT NHẤT 80% SẢN PHẨM

BỘ TRƯỞNG BỘ KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ

Căn cứ Nghị định số 75/CP ngày 01 tháng 11 năm 1995 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
Căn cứ Nghị định số 24/2000/NĐ-CP ngày 31 tháng 07 năm 2000 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Đầu tư nước ngoài tại Việt Nam;
Sau khi có ý kiến thống nhất của các Bộ, Ngành liên quan.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Danh mục các sản phẩm công nghiệp mà các dự án đầu tư nước ngoài phải đảm bảo xuất khẩu ít nhất 80% sản phẩm.

Điều 2. Danh mục này áp dụng đối với các dự án đầu tư nước ngoài được cấp Giấy phép đầu tư theo Luật Đầu tư nước ngoài tại Việt Nam kể từ ngày Quyết định có hiệu lực, đồng thời là căn cứ điều chỉnh tỷ lệ xuất khẩu sản phẩm đối với các Giấy phép đầu tư đã cấp thuộc phạm vi điều chỉnh của Quyết định số 229/1998/QĐ-BKH ngày 29 tháng 4 năm 1998.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 229/1998/QĐ-BKH ngày 29 tháng 4 năm 1998 của Bộ Kế hoạch đầu tư. Những quy định trước đây trái với Quyết định này đều bãi bỏ.

 

Trần Xuân Giá

(Đã ký)

 

DANH MỤC

CÁC SẢN PHẨM CÔNG NHIỆP PHẢI ĐẢM BẢO XUẤT KHẨU ÍT NHẤT 80%SẢN PHẨM
(Ban hành kèm theo Quyết định số 718/2001/QĐ-BKH ngày 07 tháng 12 năm 2001 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư)

1. Xe hai bánh gắn máy

2. Xe ô tôdu lịch, xe tải dưới 10 tấn.

3. Máy bơm nước thuỷ lợi dưới 30.000m3/h, máy bơm nước sinh hoạt dưới 540m3/h.

4. Dây cáp điện trung hạ thế.

5. Dây cáp thông tin thông thường.

6. Tàu vận tải biển dưới 30.000 DWT; tàu đánh cá dưới 1000cv; tàu sông, ca-nô, sà
lan (áp dụng đối với các dự án đầu tư theo hình thức 100% vốn nước ngoài).

7. Các sản phẩm nghe nhìn.

8. Sản phẩm nhôm hình.

9. Thép xây dựng thông dụng (F<40mm).

10. Phân NPK.

11. Nhựa PVC.

12. Xe đạp và phụ tùng.

13. Các loại máy biến áp phân phối dưới 35 KV.

14. Động cơ đi-ê-den dưới 15cv.

THE MINISTRY OF PLANNING AND INVESTMENT
-------

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence- Freedom- Happiness
-----------

No.718/2001/QD-BKH

Hanoi, December 07, 2001

 

DECISION

ON ISSUING THE LIST OF INDUSTRIAL PRODUCTS WHICH MUST ENSURE TO EXPORT BY AT LEAST 80 PERCENT OF PRODUCTS

THE MINISTER OF PLANNING AND INVESTMENT

Pursuant to Decree No. 75/CP of November 01, 1995 of the Government stipulating the functions, tasks, and powers of the Ministry of Planning and Investment;
Pursuant to Decree No. 24/2000/ND-CP of July 31, 2000 of the Government detailing the implementation of the Law on Foreign Investment in Vietnam;
After the unification of opinions of the relevant Ministries and Branches,

DECIDES:

Article 1. To issue together with this Decision the List of industrial products that the foreign invested projects must ensure to export at least 80 per cent of its products.

Article 2. This List shall apply to foreign invested projects which have been granted Investment Licenses according to the Law on Foreign Investment in Vietnam as from the date the Decision takes effect and concurrently be the basis for adjustment of the product export percentage for the granted Investment Licenses under the scope of regulation of Decision No. 229/1998/QD-BKH of April 29, 1998.

Article 3. This Decision takes effect 15 days after its signing and replaces Decision No. 229/1998/QD-BKH of April 29, 1998 of the Ministry of Planning and Investment. All previous provisions which are contrary to this Decision are hereby annulled.

 
..................................................

..................................................

..................................................
Hãy đăng nhập hoặc đăng ký Thành viên Pro tại đây để xem toàn bộ văn bản tiếng Anh.Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 718/2001/QĐ-BKH ngày 07/12/2001 ban hành danh mục các sản phẩm công nghiệp phải đảm bảo xuất khẩu ít nhất 80% sản phẩm do Bộ trưởng Bộ công nghiệp ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.777

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 35.173.35.159