Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 71/2005/QĐ-UBND phê duyệt giá bán, mức trợ giá, trợ cước vận chuyển thóc giống cấp 1 sản xuất tại các xã thuộc huyện An Lão, Hoài Ân, Tây Sơn và Vĩnh Thạnh để phục vụ đồng bào dân tộc xã miền núi, vùng cao do Tỉnh Bình Định ban hành

Số hiệu: 71/2005/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Bình Định Người ký: Nguyễn Văn Thiện
Ngày ban hành: 31/05/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH ĐỊNH

--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 71/2005/QĐ-UBND

Quy Nhơn, ngày 31 tháng 5 năm 2005

 

QUYẾT ĐỊNH

V/V PHÊ DUYỆT GIÁ BÁN, MỨC TRỢ GIÁ, TRỢ CƯỚC VẬN CHUYỂN THÓC GIỐNG CẤP 1 SẢN XUẤT TẠI CÁC XÃ THUỘC HUYỆN AN LÃO, HOÀI ÂN, TÂY SƠN VÀ VĨNH THẠNH ĐỂ PHỤC VỤ ĐỒNG BÀO DÂN TỘC XÃ MIỀN NÚI, VÙNG CAO

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH ĐỊNH

- Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

- Xét Tờ trình số 997/TT-TC ngày 20/5/2005 của Sở Tài chính về đề nghị phê duyệt giá bán, mức trợ giá, trợ cước vận chuyển thóc giống cấp 1 được sản xuất tại các xã thuộc huyện An Lão, Hoài Ân, Vĩnh Thạnh, Tây Sơn để phục vụ đồng bào dân tộc xã miền núi, vùng cao;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Phê duyệt giá bán, mức trợ giá, trợ cước vận chuyển thóc giống cấp 1 được sản xuất tại các xã thuộc huyện An Lão, Hoài Ân, Vĩnh Thạnh, Tây Sơn để bán đồng bào dân tộc xã miền núi, vùng cao theo kế hoạch phân bổ kinh phí trợ giá, trợ cước hàng năm được phê duyệt, cụ thể:

1- Giá bán thóc giống cấp I: 2.400 đ/kg

2- Mức trợ giá 1 kg thóc giống cấp I cho đơn vị sản xuất: 1.000 đ/kg

3- Trợ cước vận chuyển thóc giống: Thực hiện theo Quyết định số 127/2004/QĐ-UB ngày 08/12/2004 của UBND tỉnh về trợ cước vận chuyển hàng hóa bằng ô tô.

Điều 2: Ban Dân tộc chủ trì, phối hợp với các sở, ban liên quan hướng dẫn triển khai thực hiện bảo đảm đúng chế độ, chính sách quy định.

Điều 3: Quyết định này điều chỉnh điểm 1, mục I, điểm 2, mục II Quyết định số 53/2004/QĐ-UB ngày 14/6/2004 của UBND tỉnh và có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Trưởng ban Ban Dân tộc, Giám đốc các Sở Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện Tây Sơn, Vĩnh Thạnh, An Lão, Hoài Ân và Thủ trưởng các đơn vị liên quan thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3
- VP Chính phủ
- Các Bộ TP, TC
- UB Dân tộc
- Sở Tư pháp
- Lưu VP, K3

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Nguyễn Văn Thiện

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 71/2005/QĐ-UBND phê duyệt giá bán, mức trợ giá, trợ cước vận chuyển thóc giống cấp 1 sản xuất tại các xã thuộc huyện An Lão, Hoài Ân, Tây Sơn và Vĩnh Thạnh để phục vụ đồng bào dân tộc xã miền núi, vùng cao do Tỉnh Bình Định ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.435

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.235.30.155