Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 69/2005/QĐ-BTC Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Tài chính Người ký: Trương Chí Trung
Ngày ban hành: 13/10/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 69/2005/QĐ-BTC

Hà Nội, ngày 13 tháng 10 năm 2005

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH DANH MỤC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG THUẾ SUẤT THUẾ NHẬP KHẨU ƯU ĐÃI MỘT SỐ MẶT HÀNG CỦA BIỂU THUẾ NHẬP KHẨU ƯU ĐÃI

BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH

Căn cứ Biểu thuế theo Danh mục nhóm hàng chịu thuế nhập khẩu ban hành kèm theo Nghị quyết số 63/NQ-UBTVQH10 ngày 10/10/1998 của Uỷ ban thường vụ Quốc hội khoá X đã được sửa đổ, bổ sung theo Nghị quyết số 399/2003/NQ-UBTVQH11 ngày 19/06/2003 của Uỷ ban thường vụ Quốc hội khoá XI về việc sửa đổi, bổ sung Biểu thuế theo Danh mục nhóm hàng chịu thuế nhập khẩu;
Căn cứ Nghị định số 77/2003/NĐ-CP ngày 01/07/2003 của Chính phủ qui định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính;
Căn cứ Điều 1 Nghị định số 94/1998/NĐ-CP ngày 17/11/1998 của Chính phủ qui định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu số 04/1998/QH10 ngày 20/5/1998;
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Chính sách Thuế;

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Ban hành kèm theo Quyết định này Danh mục sửa đổi, bổ sung mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với một số mặt hàng của Biểu thuế thuế nhập khẩu ưu đãi (gồm Biểu số I và Biểu số II).

Đối với những mặt hàng không được chi tiết tên cụ thể trong Biểu số II thì áp dụng mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi theo qui định tại Biểu số I.

Điều 2: Các mức thuế suất ưu đãi qui định tại Danh mục ban hành kèm theo Quyết định này thay thế cho các mức thuế suất qui định tại Quyết định số 110/2003/QĐ- BTC ngày 25/7/2003 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc ban hành Biểu thuế thuế nhập khẩu ưu đãi và các quyết định sửa đổi, bổ sung số 71/2004/QĐ-BTC ngày 31/08/2004 và số 90/2004/QĐ-BTC ngày 25/11/2004 của Bộ trưởng Bộ Tài chính.

Điều 3: Quyết định này có hiệu lực thi hành và áp dụng cho tất cả các tờ khai hàng hoá nhập khẩu đăng ký với cơ quan Hải quan sau 15 ngày kể từ ngày đăng công báo.

 

 

Nơi nhận:
-Thủ tướng và các phó Thủ tướng
-Văn phòng Chính phủ
-Văn phòng TW Đảng
-VP Quốc hội, VP Chủ tịch nước
-Viện kiểm sát NDTC, Toà án nhân dân tối cao
-Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ
-UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW
-Công báo
-Cục Kiểm tra văn bản (Bộ Tư pháp)
-Cục Hải quan các tỉnh, liên tỉnh, thành phố
-Các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ Tài chính.
-Lưu: VT, Vụ PC, TCHQ, CST (3
)

KT.BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Trương Chí Trung

 

PHỤ LỤC I

DANH MỤC SỬA ĐỔI THUẾ SUẤT THUẾ NHẬP KHẨU MỘT SỐ MẶT HÀNG TRONG BIỂU THUẾ THUẾ NHẬP KHẨU ƯU ĐÃI (BIỂU SỐ I)
(Ban hành kèm theo Quyết định số 69/2005/QĐ-BTC ngày 13 tháng 10 năm 2005 của Bộ trưởng Bộ Tài chính

Mã hàng

Mô tả hàng hoá

Thuế suất  (%)

(1)

(2)

(3)

2009

90

00

- Nước ép hỗn hợp

 

2106

 

 

Các chế phẩm thực phẩm chưa được chi tiết hoặc ghi ở nơi khác

 

2106

10

00

-  Protein cô đặc và chất protein được làm rắn

10

2106

90

 

- Loại khác:

 

2106

90

10

- - Đậu phụ đã làm khô và đậu phụ dạng thanh 

30

2106

90

20

- - Si rô đã pha mầu hoặc hương liệu

30

2106

90

30

- - Kem không sữa

30

2106

90

40

- - Các chế phẩm men tự phân

20

 

 

 

- - Chế phẩm dùng để sản xuất đồ uống:

 

 

 

 

- - - Chế phẩm không chứa cồn:

 

2106

90

51

- - - - Chế phẩm dùng làm nguyên liệu thô để chế biến chất cô đặc tổng hợp

30

2106

90

52

- - - - Chất cô đặc tổng hợp để pha đơn giản vào nước làm đồ uống

30

2106

90

53

- - - - Chế phẩm làm từ sâm

20

2106

90

54

- - - - Hỗn hợp của hoá chất với thực phẩm hoặc với các chất khác, có giá trị dinh dưỡng dùng để chế biến thực phẩm

20

2106

90

59

- - - - Loại khác

30

 

 

 

- - - Chế phẩm có chứa cồn:

 

 

 

 

- - - - Chế phẩm dùng làm nguyên liệu thô để chế biến chất cô đặc hỗn hợp:

 

2106

90

61

- - - - - Loại sử dụng để sản xuất đồ uống có cồn, ở dạng lỏng

30

2106

90

62

- - - - - Loại sử dụng để sản xuất đồ uống có cồn, ở dạng khác

30

2106

90

63

- - - - - Loại khác

30

 

 

 

- - - - Các chất cô đặc hỗn hợp để pha đơn giản vào nước làm đồ uống:

 

2106

90

64

- - - - - Loại sử dụng để sản xuất đồ uống có cồn, ở dạng lỏng

30

2106

90

65

- - - - - Loại sử dụng để sản xuất đồ uống có cồn, ở dạng khác

30

2106

90

66

- - - - - Loại khác

30

2106

90

67

- - - - Hỗn hợp của hoá chất với thực phẩm hoặc với các chất khác, có giá trị dinh dưỡng dùng để chế biến thực phẩm

20

2106

90

69

- - - - Loại khác

30

 

 

 

- - Các chế phẩm làm ngọt gồm chất tạo ngọt nhân tạo và chất thực phẩm:

 

2106

90

71

- - - Chứa saccarin hoặc aspartam như chất tạo ngọt

30

2106

90

79

- - - Loại khác

30

 

 

 

- - Các chế phẩm hương liệu:

 

2106

90

81

- - - Bột hương liệu pho-mát

20

2106

90

82

- - - Loại khác

20

 

 

 

- - Các chất phụ trợ thực phẩm:

 

2106

90

83

- - - Các chế phẩm có chứa vitamin hoặc khoáng chất

10

2106

90

84

- - - Sản phẩm dinh dưỡng y tế

15

2106

90

89

- - - Loại khác

20

 

 

 

- - Loại khác:

 

2106

90

91

- - - Chế phẩm thực phẩm cho trẻ thiếu lactase  

30

2106

90

92

- - - Sản phẩm dinh dưỡng y tế

15

2106

90

93

- - - Chế phẩm sử dụng cho trẻ em khác

30

2106

90

94

- - - Bột làm kem lạnh

30

2106

90

95

- - - Chế phẩm hỗn hợp các vitamin và khoáng chất để tăng cường dinh dưỡng

20

2106

90

96

- - - Hỗn hợp khác của hoá chất với chất thực phẩm hoặc với chất khác có giá trị dinh dưỡng, dùng để chế biến thực phẩm

20

2106

90

99

- - - Loại khác

30

 

 

 

 

 

2302

 

 

Cám, tấm và phế liệu khác, ở dạng bột viên hoặc không ở dạng bột viên, thu được từ quá trình giần, sàng, rây, xay xát hoặc chế biến cách khác từ các loại ngũ cốc hay các loại cây họ đậu

 

2302

10

00

- Từ ngô

10

2302

20

00

- Từ thóc, gạo

10

2302

30

00

- Từ lúa mì

5

2302

40

00

- Từ ngũ cốc khác

10

2302

50

00

- Từ cây họ đậu

10

 

 

 

 

 

2303

 

 

Phế liệu từ quá trình sản xuất tinh bột và phế liệu tương tự, bã ép củ cải đường, bã mía và phế thải khác từ quá trình sản xuất đường, bã và phế thải từ quá trình ủ hay chưng cất, ở dạng bột viên hoặc không ở dạng bột viên.

 

2303

10

 

- Phế liệu từ quá trình sản xuất tinh bột và phế liệu tương tự:

 

2303

10

10

- - Từ sắn hoặc bột cọ sa-go

10

2303

10

90

- - Loại khác

5

2303

20

00

- Bã ép củ cải đường, bã mía và phế thải khác từ quá trình sản xuất đường

10

2303

30

00

- Bã và phế thải từ quá trình ủ hoặc chưng cất

5

 

 

 

 

 

2309

 

 

Chế phẩm dùng trong chăn nuôi động vật

 

2309

10

 

- Thức ăn cho chó hoặc mèo đã đóng gói để bán lẻ:

 

2309

10

10

- - Chứa thịt

10

2309

10

90

- - Loại khác

10

2309

90

 

- Loại khác:

 

 

 

 

- - Thức ăn hoàn chỉnh:

 

2309

90

11

- - - Cho gia cầm

10

2309

90

12

- - - Cho lợn

10

2309

90

13

- - - Cho tôm

10

2309

90

19

- - - Loại khác

10

2309

90

20

- - Chất tổng hợp, chất bổ trợ, chất phụ gia thức ăn

5

2309

90

30

- - Loại khác, có chứa thịt

10

2309

90

90

- - Loại khác

5

 

 

 

 

 

2922

 

 

Hợp chất amino chức oxy

 

 

 

 

- Rượu amino,  trừ loại chứa 2 chức oxy trở lên, ete, este của chúng;  muối của chúng:

 

2922

11

00

- - Monoethanolamine và muối của chúng

3

2922

12

00

- - Diethanolamine và muối của chúng

3

2922

13

00

- - Triethanolamine và muối của chúng

3

2922

14

00

- - Dextropropoxyphene (INN) và muối của chúng

3

2922

19

 

- - Loại khác:

 

2922

19

10

- - - Ethambutol và muối của nó, este và các dẫn xuất khác dùng để sản xuất chế phẩm chống lao

3

2922

19

20

- - - Rượu butyl thường D-2-Amino (D-2-Amino-Normal-Butyl-Alcohol)

3

2922

19

90

- - - Loại khác

3

 

 

 

-  Amino-naphtol và  Amino-phenol khác, trừ loại chứa 2 chức oxy trở lên, ete, este của chúng; muối của chúng:

 

2922

21

00

- - Axit aminohydroxynaphthalenesulphonic và muối của chúng

3

2922

22

00

- - Anisidines, dianisidines, phenetidines và muối của chúng

3

2922

29

00

- - Loại khác

3

 

 

 

- Amino aldehyt, amino-xeton và amino-quinon, trừ loại chứa 2 chức oxy trở lên; muối của chúng:

 

2922

31

00

- - Amfepramone (INN), methadone (INN) và normethadone (INN); muối của chúng

3

2922

39

00

- - Loại khác

3

 

 

 

- Axit amino, trừ loại chứa 2 chức oxy trở lên, este của nó; muối của chúng:

 

2922

41

00

- - Lysin và este của nó; muối của chúng

10

2922

42

 

- - Axit glutamic và muối của chúng:

 

2922

42

10

- - - Axit glutamic

15

2922

42

20

- - - Muối natri của axit glutamic

50

2922

42

90

- - - Muối loại khác

50

2922

43

00

- - Axit anthranilic và muối của nó

3

2922

44

00

- - Tilidine (INN) và muối của nó

3

2922

49

 

- - Loại khác:

 

2922

49

10

- - - Axit mefenamic và muối của chúng

3

2922

49

90

 - - - Loại khác

3

2922

50

 

- Phenol rượu amino, phenol axit amino và các hợp chất amino khác có chức oxy:

 

2922

50

10

- - p-Aminosalicylic axit và muối, este và các dẫn xuất khác của chúng

0

2922

50

90

- - Loại khác

0

 

 

 

 

 

3208

 

 

Sơn, vecni (kể cả men tráng (enamels) và lacquers) làm từ các loại polyme tổng hợp hoặc các polyme tự nhiên đã biến đổi về mặt hóa học, đã phân tán hay hòa tan trong môi trường không chứa nước; các dung dịch như đã ghi trong chú giải 4 của chương này

 

3208

10

 

- Từ polyeste:

 

 

 

 

- - Vecni (kể cả lacquers) loại chịu được nhiệt trên 1000C:

 

3208

10

11

- - - Dùng trong nha khoa

5

3208

10

19

- - - Loại khác

15

 

 

 

- - Vecni (kể cả lacquers), loại chịu nhiệt không quá 1000C:

 

3208

10

21

- - - Dùng trong nha khoa

5

3208

10

29

- - - Loại khác

30

3208

10

30

- - Men tráng

30

3208

10

40

- - Sơn chống hà và sơn chống ăn mòn dùng để sơn vỏ tàu thủy

10

3208

10

50

- - Sơn lót và sơn dùng để làm nước sơn ban đầu

30

 

 

 

- - Các loại sơn khác:

 

3208

10

61

- - - Chứa chất dẫn xuất chống côn trùng

30

3208

10

69

- - - Loại khác

30

3208

10

90

- - Loại khác

30

3208

20

 

- Từ polyme acrylic hoặc polyme vinyl:

 

 

 

 

- - Vecni (kể cả lacquers) loại chịu được nhiệt trên 1000C:

 

3208

20

11

- - - Dùng trong nha khoa

5

3208

20

19

- - - Loại khác

15

 

 

 

- - Vecni (kể cả lacquerrs), loại chịu nhiệt không quá 1000C:

 

3208

20

21

- - - Dùng trong nha khoa

5

3208

20

29

- - - Loại khác

30

3208

20

30

- - Men tráng

30

3208

20

40

- - Sơn chống hà và sơn chống ăn mòn dùng để sơn vỏ tàu thủy

10

3208

20

50

- - Sơn lót và sơn dùng để làm nước sơn ban đầu

30

 

 

 

- - Các loại sơn khác:

 

3208

20

61

- - - Chứa chất dẫn xuất chống côn trùng

30

3208

20

69

- - - Loại khác

30

3208

20

90

- - Loại khác

30*

3208

90

 

- Loại khác:

 

 

 

 

- - Vecni (kể cả lacquers) loại chịu được nhiệt trên 1000C:

 

3208

90

11

- - - Dùng trong nha khoa

5

3208

90

19

- - - Loại khác

15

 

 

 

- - Vecni (kể cả lacquers), loại chịu nhiệt không quá 1000C:

 

3208

90

21

- - - Dùng trong nha khoa

5

3208

90

29

- - - Loại khác

30

3208

90

30

- - Men tráng

30

3208

90

40

- - Sơn chống hà và sơn chống ăn mòn dùng để sơn vỏ tàu thủy

10

3208

90

50

- - Sơn lót và sơn dùng để làm nước sơn ban đầu

30

 

 

 

- - Các loại sơn khác:

 

3208

90

61

- - - Chứa chất dẫn xuất chống côn trùng

30

3208

90

69

- - - Loại khác

30

3208

90

90

- - Loại khác

30*

 

 

 

 

 

3907

 

 

Polyaxetal, polyete khác và nhựa epoxy, dạng nguyên sinh; polycarbonat, nhựa ankyt, polyalyl este và các polyeste khác, dạng nguyên sinh

 

3907

10

 

- Polyaxetal:

 

3907

10

10

- - Dạng hạt

0

3907

10

20

- - Dạng lỏng hoặc bột nhão

0

3907

10

90

- - Loại khác

0

3907

20

 

- Polyete khác:

 

 

 

 

- - Dạng lỏng hoặc bột nhão:

 

3907

20

11

 - - - Polyete polyol

0

3907

20

19

- - - Loại khác

0

3907

20

90

- - Loại khác

0

3907

30

 

- Nhựa epoxit:

 

3907

30

10

- - Dạng hạt

0

3907

30

20

- - Chất phủ bằng bột làm từ epoxy

0

3907

30

30

- - Dạng lỏng hoặc bột nhão

0

3907

30

90

- - Dạng khác

0

3907

40

 

- Polycarbonat:

 

3907

40

10

- - Dạng phân tán trong nước

0

3907

40

20

- - Dạng lỏng hoặc bột nhão khác

0

3907

40

90

- - Loại khác

0

3907

50

 

- Nhựa alkyt:

 

3907

50

10

- - Dạng lỏng hoặc bột nhão

3

3907

50

90

- - Loại khác

0

3907

60

 

- Poly (etylen terephthalat):

 

3907

60

10

- - Dạng phân tán trong nước

0

3907

60

20

- - Dạng lỏng hoặc bột nhão khác

0

3907

60

90

- - Loại khác

0

 

 

 

- Polyeste khác:

 

3907

91

 

- - Chưa no:

 

3907

91

10

- - - Dạng lỏng hoặc bột nhão

0

3907

91

90

- - - Loại khác

0

3907

99

 

- - Loại khác, trừ dạng chưa no:

 

3907

99

10

- - - Dạng phân tán trong nước

0

3907

99

20

- - - Dạng lỏng hoặc bột nhão khác

0

3907

99

30

- - - Dạng hạt hoặc mảnh, vảy

0

3907

99

40

- - - Chất phủ bằng bột làm từ polyeste

0

 

 

 

 

 

3926

 

 

Sản phẩm khác bằng plastic và các sản phẩm bằng các vật liệu khác của các nhóm từ 39.01 đến 39.14

 

3926

10

 

- Đồ dùng trong văn phòng hoặc trường học:

 

3926

10

10

- - Đồ dùng trong trường học

40

3926

10

20

- - Đồ dùng trong văn phòng

40

3926

20

 

- Hàng may mặc và đồ phụ trợ may mặc (kể cả găng tay, găng hở ngón và găng bao tay):

 

3926

20

10

- - áo mưa

40

3926

20

20

- - Găng tay

40

3926

20

30

- - Yếm dãi trẻ em, miếng lót vai hoặc tấm độn

40

3926

20

40

- - Tạp dề và hàng may mặc khác

40

3926

20

50

- - Hàng may mặc dùng để tránh các chất hoá học, phóng xạ

20

3926

20

90

- - Loại khác, kể cả thắt lưng

40

3926

30

00

- Linh kiện lắp vào đồ đạc trong nhà, trong xe cộ và các loại tương tự

40

3926

40

00

- Tượng nhỏ và các đồ trang trí khác

40

3926

90

 

- Loại khác:

 

3926

90

10

- - Phao cho lưới đánh cá

30

3926

90

20

- - Quạt và màn che kéo bằng tay, khung và các dụng cụ cầm tay kèm theo, các bộ phận của chúng

30

 

 

 

- - Các sản phẩm vệ sinh, y tế và phẫu thuật:

 

3926

90

31

- - - Các vật phẩm để làm hậu môn giả, mở thông ruột giả và túi đựng nước tiểu

20

3926

90

32

- - - Khuôn plastic lấy dấu răng

20

3926

90

33

- - - Lưới tẩm thuốc diệt muỗi

20

3926

90

39

- - - Loại khác

20

 

 

 

- - Các thiết bị, dụng cụ an toàn và bảo vệ:

 

3926

90

41

- - - Lá chắn bảo vệ của cảnh sát

5

3926

90

42

- - - Mặt nạ bảo hộ và các vật phẩm tương tự sử dụng khi hàn hoặc trong các công việc tương tự

20

3926

90

43

- - - Thiết bị, dụng cụ giảm tiếng ồn và chụp tai; dụng cụ đo hơi thuỷ ngân hoặc chất hữu cơ

20

3926

90

44

- - - Đệm cứu sinh để bảo vệ người ngã từ trên cao xuống

20

3926

90

49

- - - Loại khác

20

 

 

 

- - Các sản phẩm công nghiệp:

 

3926

90

51

- - - Thanh chắn chống tràn dầu

20

3926

90

52

- - - Băng dính để gắn kín ống hoặc đường ren

20

3926

90

53

- - - Dây băng truyền hoặc băng tải

20

3926

90

54

- - - Các vật phẩm khác dùng cho máy móc

20

3926

90

55

- - - Móc hình chữ J và khối chùm bằng plastic dùng cho ngòi nổ, kíp nổ

20

3926

90

59

- - - Loại khác

20

3926

90

60

- - Núm vú, khung ngực (breastshell), tấm chắn núm vú, phễu vắt sữa bằng tay, hệ thống chăm sóc , nuôi dưỡng bệnh nhân (loại Haberman)

30

3926

90

70

- - Độn coocxê và các đồ phụ trợ tương tự dùng kèm theo y phục hoặc các đồ phụ trợ của quần áo

30

 

 

 

- - Loại khác:

 

3926

90

91

- - - Để chăm sóc gia cầm

30

3926

90

92

- - - Tấm thẻ để trình bày đồ nữ trang hoặc những đồ vật nhỏ để trang điểm cá nhân; chuỗi hạt; khuôn giầy

30*

3926

90

93

- - - Dây vợt racket có chiều dài không quá 15m đã đóng gói để bán lẻ

30

3926

90

94

- - - Đinh phản quang

5

3926

90

95

- - - Các hàng hoá khác từ sản phẩm xốp không cứng

30

3926

90

96

- - - Chuỗi tràng hạt cho người cầu nguyện

30

3926

90

99

 - - - Loại khác

30

 

 

 

 

 

4002

 

 

Cao su tổng hợp và các chất thay thế cao su dẫn xuất từ dầu, ở dạng nguyên sinh hoặc dạng tấm, lá hoặc dải; hỗn hợp của một sản phẩm bất kỳ của nhóm 40.01 với một sản phẩm bất kỳ của nhóm này, ở dạng nguyên sinh hoặc dạng tấm, lá hoặc dải

 

 

 

 

- Cao su styren-butadien (SBR); cao su styren-butadien đã được carboxyl hoá (XSBR)

 

4002

11

00

- - Dạng latex (dạng mủ cao su)

3

4002

19

00

- - Loại khác

3

4002

20

00

- Cao su butadien (BR)

0

 

 

 

- Cao su isobuten-isopren (butyl) (IIR); cao su halo-isobuten-isopren (CIIR hoặc BIIR):

 

4002

31

00

- - Cao su isobuten-isopren (butyl) (IIR)

0

4002

39

00

- - Loại khác

0

 

 

 

- Cao su cloropren (clorobutadien) (CR):

 

4002

41

00

- - Dạng latex (dạng mủ cao su)

3

4002

49

00

- - Loại khác

3

 

 

 

- Cao su acrylonitrile-butadien (NBR):

 

4002

51

00

- - Dạng latex (dạng mủ cao su)

3

4002

59

00

- - Loại khác

3

4002

60

00

- Cao su isopren (IR)

3

4002

70

00

- Cao su diene chưa liên hợp - Etylen-propylen (EPDM) (ethylene-propylene-non conjugated diene rubber)

3

4002

80

 

- Hỗn hợp của sản phẩm bất kỳ thuộc nhóm 40.01 với sản phẩm bất kỳ của nhóm này:

 

4002

80

10

- - Hỗn hợp mủ cao su tự nhiên với mủ cao su tổng hợp

3

4002

80

90

- - Loại khác

3

 

 

 

- Loại khác:

 

4002

91

00

- - Dạng latex (dạng mủ cao su)

3

4002

99

00

- - Loại khác

3

 

 

 

 

 

4802

 

 

Giấy và cactông không tráng, loại dùng để in, viết hoặc dùng cho các mục đích đồ bản khác, giấy làm thẻ và giấy băng không đục lỗ, dạng cuộn hoặc tờ hình chữ nhật (kể cả hình vuông), kích thước bất kỳ trừ giấy thuộc nhóm 4801 hoặc 4803; giấy và cactông sản xuất thủ công

 

4802

10

00

- Giấy và cáctông, sản xuất thủ công

40

4802

20

00

- Giấy và cáctông sử dụng làm nền cho giấy và cáctông nhạy sáng, nhạy nhiệt hoặc nhạy điện

5

4802

30

 

- Giấy làm nền sản xuất giấy carbon:

 

4802

30

10

- - Định lượng dưới 20g/m2

5

4802

30

90

- - Loại khác

5

4802

40

00

- Giấy làm nền sản xuất giấy dán tường

10

 

 

 

- Giấy và cáctông khác, không chứa bột giấy cơ học hoặc hoá cơ hoặc có hàm lượng bột giấy này không lớn hơn 10%:

 

4802

54

 

- - Có định lượng dưới 40g/ m2:

 

4802

54

10

- - - Sử dụng để sản xuất bìa thạch cao hoặc thẻ máy tính

40

4802

54

20

- - - Giấy làm nền sản xuất giấy nhôm

5

4802

54

30

- - - Giấy photocopy, viết và in khác và giấy dùng cho đồ họa

50

4802

54

90

- - - Loại khác

40

4802

55

 

- - Có định lượng từ 40g/ m2 đến 150g/ m2, dạng cuộn:

 

4802

55

10

- - - Loại để in tiền; loại dùng để sản xuất bìa thạch cao hoặc thẻ máy tính

40

4802

55

20

- - - Giấy và cáctông trang trí, kể cả loại có hình bóng nước, loại làm giả vân đá, loại có các sợi hoặc hỗn hợp các đốm khác mầu và giấy da giả cổ

40

4802

55

30

- - - Giấy làm nền sản xuất giấy nhôm

5

4802

55

40

- - - Giấy photocopy, viết và in khác và giấy dùng cho đồ họa

50

4802

55

90

- - - Loại khác

40*

4802

56

 

- - Có định lượng từ 40g/ m2 đến 150g/ m2, dạng tờ với một chiều không quá 435mm và chiều kia không quá 297 mm ở dạng không gấp :

 

4802

56

10

- - - Loại để in tiền; loại dùng để sản xuất bìa thạch cao hoặc thẻ máy tính

40

4802

56

20

- - - Giấy và cáctông trang trí, kể cả loại có hình bóng nước, loại làm giả vân đá, loại có các sợi hoặc hỗn hợp các đốm khác mầu và giấy da giả cổ

40

4802

56

30

- - - Giấy photocopy, viết và in khác và giấy dùng cho đồ họa

50

4802

56

90

- - - Loại khác

40

4802

57

 

- - Loại khác, có định lượng từ 40g/ m2 đến 150g/ m2:

 

4802

57

10

- - - Loại để in tiền; loại dùng để sản xuất bìa thạch cao hoặc thẻ máy tính

40

4802

57

20

- - - Giấy và cáctông trang trí, kể cả loại có hình bóng nước, loại làm giả vân đá, loại có các sợi hoặc hỗn hợp các đốm khác mầu và giấy da giả cổ

40

4802

57

30

- - - Giấy photocopy, viết và in khác và giấy dùng cho đồ họa

50

4802

57

90

- - - Loại khác

40

4802

58

 

- - Có định lượng trên 150g/ m2:

 

4802

58

10

- - - Loại dùng để sản xuất bìa thạch cao hoặc thẻ máy tính

40

4802

58

20

- - - Giấy và cáctông trang trí, kể cả loại có hình bóng nước, loại làm giả vân đá, loại có các sợi hoặc hỗn hợp các đốm khác mầu và giấy da giả cổ

40

4802

58

30

- - - Giấy photocopy, viết và in khác và giấy dùng cho đồ họa

50

4802

58

90

- - - Loại khác

40

 

 

 

- Giấy và cáctông khác, có hàm lượng bột giấy cơ học hoặc hoá cơ trên 10% so với tổng lượng bột giấy:

 

4802

61

 

- - Dạng cuộn:

 

4802

61

10

- - - Giấy làm nền sản xuất giấy nhôm

5

4802

61

20

- - - Loại để in tiền; loại dùng để sản xuất bìa thạch cao hoặc thẻ máy tính

40

4802

61

30

- - - Giấy photocopy, viết và in khác và giấy dùng cho đồ họa

50

4802

61

90

- - - Loại khác

40

4802

62

 

- - Dạng tờ với một chiều không quá 435mm và chiều kia không quá 297 mm, ở dạng không gấp:

 

4802

62

10

- - - Giấy làm nền sản xuất giấy nhôm

5

4802

62

20

- - - Loại để in tiền; loại dùng để sản xuất bìa thạch cao hoặc thẻ máy tính

40

4802

62

30

- - - Giấy photocopy, viết và in khác và giấy dùng cho đồ họa

50

4802

62

90

- - - Loại khác

40

4802

69

 

- - Loại khác:

 

4802

69

10

- - - Giấy làm nền sản xuất giấy nhôm

5

4802

69

20

- - - Loại để in tiền; loại dùng để sản xuất bìa thạch cao hoặc thẻ máy tính

40

4802

69

30

- - - Giấy photocopy, viết và in khác và giấy dùng cho đồ họa

50

4802

69

90

- - - Loại khác

40

 

 

 

 

 

4804

 

 

Giấy và cáctông kraft không tráng, ở dạng cuộn hoặc tờ, trừ loại thuộc nhóm 48.02 hoặc 48.03

 

 

 

 

- Cáctông kraft lớp mặt:

 

4804

11

00

- - Loại chưa tẩy trắng

20

4804

19

00

- - Loại khác

30

 

 

 

- Giấy kraft làm bao:

 

4804

21

 

- - Loại chưa tẩy trắng:

 

4804

21

10

- - - Làm bao xi măng

3

4804

21

90

- - - Loại khác

30

4804

29

 

- - Loại khác:

 

4804

29

10

- - - Giấy bồi (composite paper)

20

4804

29

90

- - - Loại khác

20

 

 

 

- Giấy và cáctông kraft khác có định lượng từ 150g/ m2 trở xuống:

 

4804

31

 

- - Loại chưa tẩy trắng:

 

4804

31

10

- - - Giấy kraft cách điện

5

4804

31

20

- - - Giấy kraft ở dạng cuộn có chiều rộng 209 mm dùng để gói que dinamite

10

4804

31

30

- - - Có độ bền ướt từ 40g đến 60g, để làm băng dính gỗ dán

10

4804

31

90

- - - Loại khác

20*

4804

39

 

- - Loại khác:

 

4804

39

10

- - - Có độ bền ướt từ 40g đến 60g, để làm băng dính gỗ dán

10

4804

39

90

- - - Loại khác

20

 

 

 

- Giấy và cáctông kraft khác có định lượng trên 150g/ m2 đến dưới 225g/ m2:

 

4804

41

 

- - Loại chưa tẩy trắng:

 

4804

41

10

- - - Giấy kraft cách điện

5

4804

41

90

- - - Loại khác

30

4804

42

00

- - Loại đã tẩy trắng có hàm lượng bột giấy hoá học từ gỗ trên 95% so với tổng lượng bột giấy

30

4804

49

00

- - Loại khác

30

 

 

 

- Giấy và cáctông kraft khác có định lượng từ 225g/ m2 trở lên:

 

4804

51

 

- - Loại chưa tẩy trắng:

 

4804

51

10

- - - Giấy kraft cách điện; cáctông ép có định lượng từ 600 g/ m2 trở lên

5

4804

51

20

- - - Giấy kraft ở dạng cuộn có chiều rộng 209 mm dùng để gói que dinamite

30

4804

51

30

- - - Có độ bền ướt từ 40g đến 60g, để làm băng dính gỗ dán

10

4804

51

90

- - - Loại khác

30

4804

52

00

- - Loại đã tẩy trắng có hàm lượng bột giấy hoá học từ gỗ trên 95% so với tổng lượng bột giấy

30

4804

59

00

- - Loại khác

30

 

 

 

 

 

4811

 

 

Giấy, cáctông, tấm lót xenlulo và súc xơ sợi xenlulo, đã tráng, thấm tẩm, phủ, nhuộm màu bề mặt, trang trí hoặc in bề mặt, ở dạng cuộn hoặc tờ hình chữ nhật (kể cả hình vuông), với kích thước bất kỳ, trừ các loại thuộc các nhóm 48.03, 48.09 hoặc 48.10

 

4811

10

00

- Giấy và cáctông đã quét hắc ín, chất bi-tum hoặc asphalt

5

 

 

 

- Giấy và cáctông dính hoặc đã quét lớp keo dính:

 

4811

41

00

- - Loại tự dính

15

4811

49

00

- - Loại khác

15

 

 

 

- Giấy và cáctông đã tráng, thấm tẩm hoặc phủ bằng plastic (trừ chất dính):

 

4811

51

00

- - Loại đã tẩy trắng, định lượng trên 150 g/ m2

15

4811

59

00

- - Loại khác

15

4811

60

00

- Giấy và cáctông đã tráng, thấm, tẩm hoặc phủ bằng sáp, sáp parafin, stearin, dầu hoặc glycerol

15

4811

90

 

- Giấy, cáctông, tấm lót xenlulo và súc xơ sợi xenlulo khác:

 

4811

90

10

- - Giấy và cáctông, đã tráng hoặc phủ lớp nhôm ở mặt trong, có gắn chữ hoặc nhãn để chỉ ra rằng loại giấy hoặc cáctông này được dùng để đựng sữa

10

4811

90

20

- - Giấy làm nền sản xuất giấy nhôm

5

4811

90

90

- - Loại khác

10*

 

 

 

 

 

5902

 

 

Vải mành dùng làm lốp từ sợi có độ bền cao từ nylon hoặc các polyamit, các polyeste khác hoặc viscose rayon

 

5902

10

 

- Từ nylon hoặc các polyamit khác:

 

5902

10

10

- - Vải bạt làm lốp được cao su hoá

5*

5902

10

90

- - Loại khác

5

5902

20

 

- Từ polyeste:

 

5902

20

10

- - Vải mành dùng làm lốp từ sợi có độ bền cao từ polyeste và bông

5

5902

20

20

- - Vải bạt làm lốp được cao su hoá

1

5902

20

90

- - Loại khác

1

5902

90

 

- Loại khác:

 

5902

90

10

- - Vải bạt làm lốp được cao su hoá

1

5902

90

90

- - Loại khác

1

 

 

 

 

 

7102

 

 

Kim cương đã hoặc chưa được gia công nhưng chưa được gắn hoặc nạm dát

 

7102

10

00

- Chưa được phân loại

1

 

 

 

- Kim cương công nghiệp:

 

7102

21

00

- - Chưa gia công hoặc mới chỉ được cắt, tách một cách đơn giản hay mới chỉ được chuốt hoặc mài sơ qua

0

7102

29

00

- - Loại khác

0

 

 

 

- Kim cương phi công nghiệp:

 

7102

31

00

- - Chưa gia công hoặc mới chỉ được cắt, tách một cách đơn giản hay mới chỉ được chuốt hoặc mài sơ qua

0

7102

39

00

- - Loại khác

0

 

 

 

 

 

7103

 

 

Đá quý (trừ kim cương), đá bán quý, đã hoặc chưa được gia công hoặc phân loại nhưng chưa xâu chuỗi, chưa gắn hoặc nạm dát; đá quý (trừ kim cương) và đá bán quý chưa được phân loại, đã được xâu thành chuỗi tạm thời để tiện vận chuyển

 

7103

10

00

- Chưa gia công hoặc mới chỉ được cắt đơn giản hoặc tạo hình thô

0

 

 

 

- Đã gia công cách khác:

 

7103

91

00

- - Rubi, saphia và ngọc lục bảo

0

7103

99

00

- - Loại khác

0

 

 

 

 

 

7104

 

 

Đá quý hoặc đá bán quý tổng hợp hoặc tái tạo, đã hoặc chưa gia công hoặc phân loại nhưng chưa xâu thành chuỗi, chưa gắn hoặc nạm dát; đá quý hoặc đá bán quý tổng hợp hoặc tái tạo chưa phân loại, đã được xâu thành chuỗi tạm thời để tiện vận chuyển

 

7104

10

 

- Thạch anh áp điện:

 

7104

10

10

- - Chưa gia công

0

7104

10

20

- - Đã gia công

0

7104

20

00

- Loại khác, chưa gia công hoặc mới chỉ được cắt đơn giản hoặc tạo hình thô

0

7104

90

00

- Loại khác

0

 

 

 

 

 

7208

 

 

Các sản phẩm sắt hoặc thép không hợp kim được cán phẳng, có chiều rộng từ 600mm trở lên, được cán nóng, chưa phủ, mạ hoặc tráng

 

7208

10

 

- ở dạng cuộn, không được gia công quá mức cán nóng, có hình dập nổi:

 

7208

10

10

- - Chiều dầy từ 10mm đến 125mm; chiều dầy dưới 3mm và có hàm lượng carbon dưới 0,6% trọng lượng

0

7208

10

20

- - Chiều dầy từ 3mm đến dưới 4,75mm và có hàm lượng carbon dưới 0,6% trọng lượng; chiều dầy dưới 3mm và có hàm lượng carbon từ 0,6% trọng lượng trở lên

0

7208

10

30

- - Chiều dầy từ 3mm đến dưới 4,75mm và có hàm lượng carbon từ 0,6% trọng lượng trở lên

0

7208

10

90

- - Loại khác

0

 

 

 

- Loại khác, dạng cuộn, không được gia công quá mức cán nóng, đã ngâm tẩy gỉ:

 

7208

25

 

- - Chiều dầy từ 4,75mm trở lên:

 

7208

25

10

- - - Dạng cuộn để cán lại

0

 

 

 

- - - Loại khác:

 

7208

25

91

- - - - Thép tấm và thép lá không hợp kim có hàm lượng carbon dưới 0,6% trọng lượng

0

7208

25

99

- - - - Loại khác

0

7208

26

 

- - Chiều dày từ 3mm đến dưới 4,75mm:

 

7208

26

10

- - - Thép tấm và thép lá có hàm lượng carbon dưới 0,6% trọng lượng

0

7208

26

90

- - - Loại khác

0

7208

27

 

- - Chiều dày dưới 3mm:

 

 

 

 

- - - Chiều dầy dưới 1,5mm:

 

7208

27

11

- - - - Thép tấm và thép lá có hàm lượng carbon từ 0,6% trọng lượng trở lên

0

7208

27

19

- - - - Loại khác

0

 

 

 

- - - Loại khác:

 

7208

27

91

- - - - Thép tấm và thép lá có hàm lượng carbon từ 0,6% trọng lượng trở lên

0

7208

27

99

- - - - Loại khác

0

 

 

 

- Loại khác, dạng cuộn, không được gia công quá mức cán nóng:

 

7208

36

00

- - Chiều dày trên 10mm

0

7208

37

 

- - Chiều dày từ 4,75mm đến 10mm:

 

7208

37

10

- - - Thép tấm và thép lá có hàm lượng carbon dưới 0,6% trọng lượng

0

7208

37

90

- - - Loại khác

0

7208

38

 

- - Chiều dày từ 3mm đến dưới 4,75mm:

 

7208

38

10

 - - - Thép tấm và thép lá có hàm lượng carbon dưới 0,6% trọng lượng

0

7208

38

90

- - - Loại khác

0

7208

39

 

- - Chiều dày dưới 3mm:

 

 

 

 

- - - Chiều dầy dưới 1,5mm:

 

7208

39

11

 - - - - Thép tấm và thép lá có hàm lượng carbon từ 0,6% trọng lượng trở lên

0

7208

39

19

- - - - Loại khác

0

7208

39

90

 - - - Loại khác

0

7208

40

00

- ở dạng không cuộn, không được gia công quá mức cán nóng, có hình dập nổi trên bề mặt

0

 

 

 

- Loại khác, ở dạng không cuộn, không được gia công quá mức cán nóng:

 

7208

51

00

- - Chiều dày trên 10mm

0

7208

52

00

- - Chiều dày từ 4,75mm đến 10mm

0

7208

53

00

- - Chiều dày từ 3mm đến dưới 4,75mm

0

7208

54

00

- - Chiều dày dưới 3mm

5

7208

90

 

- Loại khác:

 

7208

90

10

- - Chiều dày từ 10mm đến 125mm; chiều dày dưới 3mm và có hàm lượng carbon dưới 0,6% trọng lượng

0

7208

90

20

- - Chiều dày từ 3mm đến dưới 4,75mm và có hàm lượng carbon dưới 0,6% trọng lượng; chiều dày dưới 3mm và có hàm lượng carbon từ 0,6% trọng lượng trở lên

0

7208

90

30

- - Chiều dày từ 3mm đến dưới 4,75mm và có hàm lượng carbon từ 0,6% trọng lượng trở lên

0

7208

90

90

- - Loại khác

0

 

 

 

 

 

7209

 

 

Các sản phẩm sắt hoặc thép không hợp kim được cán phẳng, có chiều rộng từ 600mm trở lên, cán nguội (ép nguội), chưa dát phủ, mạ hoặc tráng

 

 

 

 

- ở dạng cuộn, không được gia công quá mức cán nguội (ép nguội):

 

7209

15

00

- - Có chiều dày từ 3mm trở lên

7

7209

16

00

- - Có chiều dày trên 1mm đến dưới 3mm

7

7209

17

00

- - Có chiều dày từ 0,5mm đến 1mm

7

7209

18

 

- - Có chiều dày dưới 0,5mm:

 

7209

18

10

- - - Tấm thép đen (tôn đen) cán để tráng thiếc (Tin - mill blackplate - TMBP)

7

7209

18

90

- - - Loại khác

7

 

 

 

- ở dạng không cuộn, không được gia công quá mức cán nguội (ép nguội):

 

7209

25

00

- - Có chiều dày từ 3mm trở lên

7

7209

26

00

- - Có chiều dày trên 1mm đến dưới 3mm

7

7209

27

00

- - Có chiều dày từ 0,5mm đến 1mm

7

7209

28

00

- - Có chiều dày dưới 0,5mm

7

7209

90

00

- Loại khác

7

 

 

 

 

 

7210

 

 

Các sản phẩm sắt hoặc thép không hợp kim được cán phẳng, có chiều rộng từ 600mm trở lên, đã phủ, mạ hoặc tráng

 

 

 

 

- Được mạ hoặc tráng thiếc:

 

7210

11

00

- - Có chiều dày từ 0,5mm trở lên

7

7210

12

00

- - Có chiều dày dưới 0,5mm

7

7210

20

00

- Được mạ hoặc tráng chì, kể cả hợp kim chì thiếc

0

7210

30

 

- Được mạ hoặc tráng kẽm bằng phương pháp điện phân:

 

 

 

 

- - Có hàm lượng carbon dưới 0,6% trọng lượng:

 

7210

30

11

- - - Chiều dầy không qúa 1,2mm

10

7210

30

19

- - - Loại khác

5

 

 

 

- - Có hàm lượng carbon từ 0,6% trọng lượng trở lên:

 

7210

30

91

- - - Chiều dầy không quá 1,2mm

10

7210

30

99

- - - Loại khác

5

 

 

 

- Được mạ hoặc tráng kẽm bằng phương pháp khác:

 

7210

41

 

- - Hình lượn sóng:

 

7210

41

10

- - - Chiều dầy không quá 1,2 mm

10

7210

41

90

- - - Loại khác

10

7210

49

 

- - Loại khác:

 

7210

49

10

- - - Chiều dầy không quá 1,2 mm

10*

7210

49

90

- - - Loại khác

10

7210

50

00

- Được mạ hoặc tráng bằng oxit crom hoặc bằng crom và oxit crom

7

 

 

 

- Được mạ hoặc tráng nhôm:

 

7210

61

 

- - Được mạ hoặc tráng hợp kim nhôm-kẽm:

 

7210

61

10

- - - Chiều dầy không quá 1,2 mm

10

7210

61

90

- - - Loại khác

10

7210

69

 

- - Loại khác:

 

7210

69

10

- - - Chiều dầy không quá 1,2 mm

10

7210

69

90

- - - Loại khác

10

7210

70

 

- Được sơn, quét hoặc tráng plastic:

 

 

 

 

- - Không phủ, mạ hoặc tráng kim loại:

 

7210

70

11

- - - Chiều dầy từ 4,75mm đến 125mm

10

7210

70

12

- - - Chiều dầy dưới 4,75mm hoặc trên 125mm

10

7210

70

20

- - Được mạ hoặc tráng thiếc, chì, oxit crom hoặc bằng crom và oxit crom

7

7210

70

30

- - Được mạ hoặc tráng kẽm bằng phương pháp điện phân, chiều dầy không qúa 1,2mm

10

7210

70

40

- - Được mạ hoặc tráng kẽm bằng phương pháp điện phân, chiều dầy trên 1,2mm

5

7210

70

50

- - Đuợc mạ hoặc tráng kẽm hoặc nhôm bằng phương pháp khác, chiều dầy trên 1,2 mm

10

7210

70

60

- - Được mạ hoặc tráng kẽm hoặc nhôm, chiều dầy không qúa 1,2mm

10

7210

70

70

- - Được mạ hoặc tráng kim loại khác, chiều dầy không qúa 1,2mm

0

7210

70

90

- - Loại khác

0

7210

90

 

- Loại khác:

 

 

 

 

- - Chưa được phủ, mạ hoặc tráng kim loại:

 

7210

90

11

- - - Chiều dầy từ 4,75mm đến 125mm

5

7210

90

12

- - - Chiều dầy dưới 4,75mm hoặc trên 125mm

5

7210

90

20

- - Được mạ hoặc tráng thiếc, chì hoặc oxit crom hoặc bằng crom và oxit crom

7

7210

90

30

- - Được mạ hoặc tráng kẽm bằng phương pháp điện phân, chiều dầy không qúa 1,2mm

10

7210

90

40

- - Được mạ hoặc tráng kẽm bằng phương pháp điện phân, chiều dầy trên 1,2mm

5

7210

90

50

- - Đuợc mạ hoặc tráng kẽm hay nhôm bằng phương pháp khác, chiều dầy trên 1,2 mm

10

7210

90

60

- - Được mạ hoặc tráng kẽm hay nhôm, chiều dầy không qúa 1,2mm

10

7210

90

70

- - Được mạ hoặc tráng kim loại khác, chiều dầy không quá 1,2mm

0

7210

90

90

- - Loại khác

0

 

 

 

 

 

7217

 

 

Dây sắt hoặc thép không hợp kim

 

7217

10

 

- Không được mạ hoặc tráng, đã hoặc chưa được đánh bóng:

 

7217

10

10

- - Có hàm lượng carbon dưới 0,25% trọng lượng

10

 

 

 

- - Có chứa hàm lượng các bon từ 0,25% đến dưới 0,6% trọng lượng:

 

7217

10

21

- - - Dây thép làm nan hoa

5

7217

10

22

- - - Dây tanh, thép dây dẹt cuộn tang; thép dây dự ứng lực; dây thép dễ cắt gọt

5

7217

10

29

- - - Loại khác

5

 

 

 

- - Có hàm lượng carbon từ 0,6% trọng lượng trở lên:

 

7217

10

31

- - - Dây thép làm nan hoa, dây tanh, thép dây dẹt cuộn tang; thép dây dự ứng lực; dây thép dễ cắt gọt

5

7217

10

39

- - - Loại khác

5

7217

20

 

- Được mạ hoặc tráng kẽm:

 

7217

20

10

 - - Có chứa hàm lượng carbon dưới 0,25% trọng lượng

10

 

 

 

- - Có chứa hàm lượng carbon từ 0,25% đến dưới 0,45% trọng lượng:

 

7217

20

21

- - - Được tráng bằng phương pháp điện phân và dây thép làm nan hoa

5

7217

20

22

- - - Thép dây dẹt cuộn tang; thép dây dự ứng lực; thép dây có hàm lượng silic không dưới 0,1%, trọng lượng lớp kẽm mạ không dưới 240g/ m²

5

7217

20

29

- - - Loại khác

5

 

 

 

 - - Có hàm lượng carbon từ 0,45% đến dưới 0,6% trọng lượng:

 

7217

20

31

- - - Được tráng bằng phương pháp điện phân và dây thép làm nan hoa

5

7217

20

32

- - - Thép dây dẹt cuộn tang; thép dây dự ứng lực; thép dây có hàm lượng silic không dưới 0,1%, được mạ kẽm với trọng lượng lớp kẽm mạ không dưới 240g/ m²

5

7217

20

33

- - - Dây thép carbon cao để làm lõi cáp nhôm dẫn điện chịu lực (ACSR)

0

7217

20

39

- - - Loại khác

5

 

 

 

- - Có hàm lượng carbon từ 0,6% trọng lượng trở lên:

 

7217

20

41

- - - Được tráng bằng phương pháp điện phân và dây thép làm nan hoa

5

7217

20

42

- - - Thép dây dẹt cuộn tang; thép dây dự ứng lực; thép dây có hàm lượng silic không dưới 0,1%, được mạ kẽm với trọng lượng lớp kẽm mạ không dưới 240g/ m²

5

7217

20

43

- - - Dây thép carbon cao để làm lõi cáp nhôm dẫn điện chịu lực (ACSR)

0

7217

20

49

- - - Loại khác

5

7217

30

 

- Được mạ hoặc tráng kim loại cơ bản khác:

 

7217

30

10

- - Có hàm lượng carbon dưới 0,25% trọng lượng

10

7217

30

20

- - Có hàm lượng carbon từ 0,25% đến dưới 0,6% trọng lượng

5

 

 

 

- - Có chứa hàm lượng carbon từ 0,6% trọng lượng trở lên:

 

 

 

 

- - - Dây tanh (dây thép carbon cao phủ hợp kim đồng để làm tanh lốp):

 

7217

30

31

- - - - Dây tanh (dây thép carbon cao phủ đồng thau để làm tanh lốp)

5

7217

30

32

- - - - Dây tanh (phủ hợp kim đồng khác, dây thép carbon cao để làm tanh lốp)

5

7217

30

33

- - - - Được mạ hoặc tráng thiếc

5

7217

30

39

- - - - Loại khác

5

7217

30

90

- - Loại khác

5

7217

90

 

- Loại khác:

 

7217

90

10

- - Có hàm lượng silic không dưới 0,1% trọng lượng và được mạ kẽm với trọng lượng lớp kẽm mạ không dưới 240 g/ m², ngoài bọc bằng PVC

5

7217

90

20

- - Loại khác có hàm lượng carbon dưới 0,25% trọng lượng, trừ hàng hoá thuộc mã số 7217.90.10

10

7217

90

30

- - Loại khác có hàm lượng carbon từ 0,25% đến dưới 0,45% trọng lượng, trừ hàng hoá thuộc mã số 7217.90.10

5

7217

90

40

- - Loại khác có hàm lượng carbon từ 0,45% đến dưới 0,6% trọng lượng, trừ hàng hoá thuộc mã số 7217.90.10

5

7217

90

50

- - Loại khác có hàm lượng carbon từ 0,6% trọng lượng trở lên, trừ hàng hoá thuộc mã số 7217.90.10

5

 

 

 

 

 

7326

 

 

Các sản phẩm khác bằng sắt hoặc thép

 

 

 

 

- Đã được rèn hoặc dập nhưng không được gia công tiếp:

 

7326

11

00

- - Bi nghiền và các hàng hoá tương tự dùng cho máy nghiền

20

7326

19

00

- - Loại khác

20

7326

20

 

- Sản phẩm bằng dây sắt hoặc thép:

 

7326

20

10

- - Loại để sản xuất tanh lốp xe

0

7326

20

20

- - Bẫy chuột

20

7326

20

30

- - Loại được phủ plastic để sản xuất các sản phẩm khác với rổ, rây, giần sàng hoặc các loại tương tự, tráng

20

7326

20

40

- - Sọt và đệm bằng dây thép bọc nhựa PVC

20

7326

20

90

- - Loại khác

20

7326

90

 

- Loại khác:

 

7326

90

10

- - Bánh lái tàu thuỷ

5

7326

90

20

- - Xích khoá nòng súng lục hoặc súng lục ổ quay với cò súng

0

7326

90

30

- - Tấm chắn bảo vệ và bàn kẹp đã lắp với măng sông cao su, bằng thép không rỉ, dùng cho các ống hoặc ống nối, khớp nối bằng gang

20

7326

90

40

- - ống và cốc dùng cho nhựa mủ cao su

20

7326

90

50

- - Bẫy chuột

20

7326

90

60

- - Bi bằng thép dùng làm đầu bút bi

20

7326

90

90

- - Loại khác

20

 

 

 

 

 

8415

 

 

Máy điều hòa không khí, gồm có một quạt chạy bằng mô tơ và các bộ phận làm thay đổi nhiệt độ và độ ẩm kể cả các loại máy không điều chỉnh độ ẩm một cách riêng biệt

 

8415

10

 

- Loại lắp vào cửa sổ hoặc lắp vào tường, hoạt động độc lập hoặc có hệ chia luồng:

 

8415

10

10

- - Có công suất không quá 21,1 kW

50

8415

10

20

- - Có công suất trên 21,1 kW nhưng không quá 26,38 kW

50

8415

10

30

- - Có công suất trên 26,38 kW nhưng không quá 52,75kW

20

8415

10

40

- - Có công suất trên 52,75 kW

20

8415

20

00

- Loại sử dụng cho người, trong xe có động cơ

30*

 

 

 

- Loại khác:

 

8415

81

 

- - Kèm theo bộ phận làm lạnh và một van đảo chiều chu trình nóng/ lạnh (bơm nhiệt có đảo chiều):

 

 

 

 

- - - Dùng cho máy bay:

 

8415

81

11

- - - - Có công suất không quá 21,1 kW

50

8415

81

12

- - - - Có công suất trên 21,1 kW nhưng không quá 26,38 kW

50

8415

81

13

- - - - Có công suất trên 26,38 kW nhưng không quá 52,75kW

20

8415

81

14

- - - - Có công suất trên 52,75 kW

20

 

 

 

- - - Sử dụng cho xe chạy trên đường ray:

 

8415

81

21

- - - - Có công suất không quá 21,1 kW

50

8415

81

22

- - - - Có công suất trên 21,1 kW nhưng không quá 26,38 kW

50

8415

81

23

- - - - Có công suất trên 26,38 kW nhưng không quá 52,75kW

20

8415

81

24

- - - - Có công suất trên 52,75 kW

20

 

 

 

- - - Sử dụng cho xe cơ giới đường bộ:

 

8415

81

31

- - - - Có công suất không quá 21,1 kW

50

8415

81

32

- - - - Có công suất trên 21,1 kW nhưng không quá 26,38 kW

50

8415

81

33

- - - - Có công suất trên 26,38 kW nhưng không quá 52,75kW

20

8415

81

34

- - - - Có công suất trên 52,75 kW

20

 

 

 

- - - Loại khác:

 

8415

81

91

- - - - Có công suất không quá 21,1 kW

50

8415

81

92

- - - - Có công suất trên 21,1 kW nhưng không quá 26,38 kW

50

8415

81

93

- - - - Có công suất trên 26,38 kW nhưng không quá 52,75kW

20

8415

81