Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 672/1999/QĐ-TCBĐ về việc giảm cước dịch vụ viễn thông ngày thứ bảy do Tổng cục trưởng Tổng cục Bưu điện ban hành

Số hiệu: 672/1999/QĐ-TCBĐ Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tổng cục Bưu điện Người ký: Mai Liêm Trực
Ngày ban hành: 29/09/1999 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC BƯU ĐIỆN
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 672/1999/QĐ-TCBĐ

Hà Nội, ngày 29 tháng 09 năm 1999 

 

QUYẾT ĐỊNH

V/V: GIẢM CƯỚC DỊCH VỤ VIỄN THÔNG NGÀY THỨ BẢY

TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC BƯU ĐIỆN

Căn cứ Nghị định số 12/CP ngày 11/3/1996 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức bộ máy của Tổng cục Bưu điện;
Căn cứ Nghị định số 109/1997/NĐ-CP ngày 12/11/1997 của Chính phủ về Bưu chính và Viễn thông;
Căn cứ Quyết định số 99/1998/QĐ-TTg ngày 26/5/1998 của Thủ tướng Chính phủ về quản lý giá và cước bưu chính, viễn thông;
Căn cứ Thông tư số 03/1999/TT-TCBĐ ngày 11/5/1999 của Tổng cục Bưu điện Hướng dẫn thực hiện Nghị định 109/1997/NĐ-CP ngày 12/11/1997 của Chính phủ về Bưu chính và Viễn thông và Quyết định số 99/1998/QĐ-TTg ngày 26/5/1998 của Thủ tướng Chính phủ về quản lý giá và cước bưu chính, viễn thông;
Căn cứ Quyết định số 188/1999/QĐ-TTg ngày 17/9/1999 của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện chế độ tuần làm việc 40 giờ trong 5 ngày, nghỉ vào ngày thứ bảy và ngày chủ nhật hàng tuần;
Theo đề nghị của ông Vụ trưởng Vụ Kinh tế - Kế hoạch.
 

QUYẾT ĐỊNH:  

Điều 1 . Các dịch vụ Viễn thông (kể cả Internet) hiện đang áp dụng giảm cước vào các ngày chủ nhật, ngày lễ (theo các Quyết định của Tổng cục trưởng Tổng cục Bưu điện) nay được áp dụng cho ngày nghỉ thứ bảy hàng tuần cho các đối tượng:

- Các cơ quan, đơn vị hành chính, sự nghiệp, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội;

- Cá nhân thuộc các cơ quan, đơn vị hành chính, sự nghiệp, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội được tiêu chuẩn sử dụng các dịch vụ viễn thông tại nhà riêng (theo Thông tư số 98/1998/TT-BTC ngày 14/7/1998 của Bộ Tài chính).

Điều 2 . Tổng Công ty Bưu chính Viễn thông Việt Nam, các doanh nghiệp cung cấp các dịch vụ Viễn thông và Internet (ISP) nghiên cứu cân đối khả năng thực hiện, xây dựng phương án cụ thể về mức giảm, loại dịch vụ và thời gian thực hiện trình Tổng cục Bưu điện quyết định để thực hiện từ 01/01/2000 và những thời gian tiếp theo cho các đối tượng còn lại.

Điều 3 . Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 4 . Các ông (bà) Chánh Văn phòng, Thủ trưởng các đơn vị chức năng và các đơn vị trực thuộc Tổng cục Bưu điện, Hội đồng quản trị và Tổng giám đốc Tổng Công ty Bưu chính Viễn thông Việt Nam. Thủ trưởng các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ Viễn thông, Internet và các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 


Nơi nhận:

- Như điều 4,
- Văn phòng Chính phủ,
- Ban Vật giá Chính phủ,
- Lưu VT, KTKH;

TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC BƯU ĐIỆN 
Mai Liêm Trực

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 672/1999/QĐ-TCBĐ về việc giảm cước dịch vụ viễn thông ngày thứ bảy do Tổng cục trưởng Tổng cục Bưu điện ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.683

DMCA.com Protection Status
IP: 100.24.113.182