Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 67/2000/QĐ-BCN Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Công nghiệp Người ký: Đặng Vũ Chư
Ngày ban hành: 20/11/2000 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ CÔNG NGHIỆP
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 67/2000/QĐ-BCN

Hà Nội, ngày 20 tháng 11 năm 2000 

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH DANH MỤC CÁC SẢN PHẨM CƠ KHÍ ĐƯỢC HƯỞNG ƯU ĐÃI THEO QUY ĐỊNH TẠI ĐIỀU 5, MỤC I , NGHỊ QUYẾT SỐ 11/2000/NQ-CP NGÀY 31 THÁNG 7 NĂM 2000 CỦA CHÍNH PHỦ 

BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG NGHIỆP

Căn cứ Nghị định số 74/CP ngày 01 tháng 11 năm 1995 của Chính phủ về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy Bộ Công nghiệp;
Căn cứ Nghị quyết số 11/2000/NQ-CP ngày 31 tháng 7 năm 2000 của Chính phủ về một số giải pháp điều hành kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội trong 6 tháng cuối năm 2000;
Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công văn số 3530/VPCP- CN ngày 22 tháng 8 năm 2000 giao Bộ Công nghiệp chủ trì, phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính, Quỹ hỗ trợ phát triển sớm công bố danh mục các dự án, các sản phẩm cơ khí được hưởng ưu đãi theo Nghị quyết của Chính phủ số 11/2000/NQ-CP ngày 31 tháng 7 năm 2000;
Sau khi đã có ý kiến thống nhất của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính, Quỹ Hỗ trợ phát triển;
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Kế hoạch và Đầu tư;

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Danh mục các sản phẩm cơ khí được hưởng ưu đãi theo Điều 5, Mục I, Nghị quyết số 11/2000/NQ-CP ngày 31 tháng 7 năm 2000 của Chính phủ về một số giải pháp điều hành kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội trong 6 tháng cuối năm 2000.

Điều 2. Các chủ đầu tư có các sản phẩm cơ khí nằm trong danh mục nêu ở Điều 1 phải xây dựng các Dự án đầu tư cụ thể theo đúng các quy định về Quy chế quản lý đầu tư và xây dựng được ban hành tại các Nghị định số 52/1999/NĐ-CP ngày 08 tháng 7 năm 1999, số 12/2000/NĐ-CP ngày 05 tháng 5 năm 2000 của Chính phủ và phải được các cơ quan chủ quản đầu tư thẩm định, phê duyệt sau khi đã có ý kiến thoả thuận của Bộ Công nghiệp.

Điều 3. Các dự án đầu tư để sản xuất các sản phẩm cơ khí được ban hành theo các Quyết định số 29/1998/QĐ-TTg ngày 09 tháng 2 năm 1998, số 37/2000/QĐ-TTg ngày 24 tháng 3 năm 2000 của Thủ tướng Chính phủ và các dự án đầu tư cho ngành sản xuất cơ khí đã được phê duyệt và triển khai từ năm 1999 cũng được hưởng các ưu đãi theo quy định tại Điều 5, Mục I, Nghị quyết số 11/2000/NQ-CP ngày 31 tháng 7 năm 2000 của Chính phủ.

Điều 4. Ngoài danh mục các sản phẩm cơ khí được công bố kèm theo Quyết định này, trong quá trình triển khai thực hiện, Bộ Công nghiệp sẽ ban hành Quyết định bổ sung Danh mục các sản phẩm cơ khí được hưởng ưu đãi theo quy định tại Điều 5, Mục I Nghị quyết số 11/2000/NQ-CP ngày 31 tháng 7 năm 2000 của Chính phủ sau khi có sự thoả thuận của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính và Quỹ hỗ trợ phát triển.

Điều 5. Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày ký. Chánh Văn phòng Bộ, Chánh thanh tra Bộ, Các Vụ trưởng, Cục trưởng thuộc Bộ, các Tổng giám đốc, Giám đốc doanh nghiệp sản xuất các sản phẩm cơ khí có trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận :
-Như điều 5,
-VPCP (để b/c TTCP),
-Các Bộ: TC, KHĐT, GTVT,
XD, NN và PTNT,
-Quỹ Hỗ trợ phát triển,
-UBND các tỉnh, TP trực thuộc TW,
-Hội cơ khí Việt Nam,
-Công báo,
-Lưu VP, KHĐT.

BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG NGHIỆP 
Đặng Vũ Chư

 
DANH MỤC

CÁC SẢN PHẨM CƠ KHÍ ĐƯỢC HƯỞNG CÁC ƯU ĐÃI THEO QUY ĐỊNH TẠI ĐIỀU 5, MỤC I, NGHỊ QUYẾT SỐ 11/2000/NQ-CP NGÀY 31/7/2000 CỦA CHÍNH PHỦ
(Ban hành kèm theo Quyết định số 67 /2000/QĐ/BCN ngày 20 tháng 11 năm 2000 của Bộ Công nghiệp)

I- NHÓM CÁC SẢN PHẨM CƠ KHÍ PHỤC VỤ NÔNG, LÂM, NGƯ NGHIỆP VÀ CÔNG NGHIỆP CHẾ BIẾN, BAO GỒM:

1)- Các loại động cơ đốt trong công suất đến 30 CV;

2)- Các loại máy kéo 02 bánh, 04 bánh, máy theo sau máy kéo và phụ tùng phục vụ nông nghiệp;

3)- Các thiết bị chế biến, canh tác, thu hoạch quy mô vừa và nhỏ, các thiết bị chế biến hải sản v.v...

4- Các loại máy sấy thóc và sấy các loại lương thực khác;

5)-Các loại máy bơm cỡ vừa và nhỏ phục vụ gia đình và các trang trại.

II)- NHÓM CÁC SẢN PHẨM CƠ KHÍ CHẾ TẠO MÁY CHO CÔNG NGHIỆP VÀ THIẾT BỊ ĐỒNG BỘ, THIẾT BỊ XÂY DỰNG VÀ MÁY CÔNG CỤ CÁC LOẠI, BAO GỒM:

1- Các thiết bị cho các nhà máy xi măng, hóa chất, cầu đường, dầu khí và hóa dầu;

2- Thiết bị cho các nhà máy cơ khí;

3- Các loại máy bơm nước lớn để tiêu úng lụt ;

4- Các loại máy công cụ CNC và các loại máy công cụ khác;

5- Chương trình sản xuất động cơ Diesel cỡ lớn từ 80 đến 400CV phục vụ cho đóng tàu đánh cá xa bờ, tàu vận tải sông biển, cho các tổ máy phát điện v.v...

III- CÁC DỰ ÁN ĐẦU TƯ PHỤC VỤ CHO NGÀNH GIAO THÔNG VẬN TẢI BÁO GỒM:

1- Các dự án đóng tàu biển, tàu sông, tàu pha sông biển có tải trọng đến 12.000 tấn;

2- Chương trình sản xuất toa xe cho ngành đường sắt.

IV)- NHÓM CÁC SẢN PHẨM CƠ KHÍ THUỘC NGÀNH CHẾ TẠO THIẾT BỊ VÀ VẬT LIỆU ĐIỆN, BAO GỒM:

1- Các loại động cơ điện, máy phát điện;

2- Các sản phẩm khí cụ điện cao thế bao gồm: các thiết bị phân phối và truyền dẫn, biến áp tới 100 MVA, 220KV;

3- Thiết bị thuỷ điện, nhiệt điện, điện gió, nhà máy nhiệt điện chu trình hỗn hợp;

V)- NHÓM CÁC SẢN PHẨM PHỤ TÙNG, PHỤ KIỆN CƠ KHÍ PHỤC VỤ LẮP RÁP ÔTÔ, XE GẮN MÁY, BAO GỒM:

1- Động cơ xe gắn máy;

2- Phụ tùng ôtô, xe máy các loại;

3- Chương trình sản xuất ôtô nông dụng, ôtô chở khách loại 25-30 chỗ ngồi và loại 46-50 chỗ ngồi.

4- Chế tạo khuôn, mẫu chính xác bằng kim loại phục vụ cho ngành công nghiệp ôtô, xe máy.

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 67/2000/QĐ-BCN ngày 20/11/2000 về Danh mục các sản phẩm cơ khí được hưởng ưu đãi theo Điều 5, Mục I , Nghị quyết 11/2000/NQ-CP do Bộ trưởng Bộ Công nghiệp ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


5.230

DMCA.com Protection Status
IP: 44.222.104.206
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!