Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 639/QĐ-UBND năm 2017 điều chỉnh Quy hoạch phát triển ngành thương mại tỉnh Quảng Nam đến năm 2020 và định hướng đến năm 2025

Số hiệu: 639/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Quảng Nam Người ký: Huỳnh Khánh Toàn
Ngày ban hành: 02/03/2017 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NAM
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 639/QĐ-UBND

Quảng Nam, ngày 02 tháng 3 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG QUY HOẠCH PHÁT TRIỂN NGÀNH THƯƠNG MẠI TỈNH QUẢNG NAM ĐẾN NĂM 2020 VÀ ĐỊNH HƯỚNG ĐẾN NĂM 2025

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Quyết định số 3464/QĐ-UBND ngày 27/10/2011 của UBND tỉnh Quảng Nam về việc phê duyệt Quy hoạch phát triển ngành thương mại tỉnh Quảng Nam đến năm 2020 và định hướng đến năm 2025;

Theo đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư (Tờ trình số 32/TTr-SKHĐT ngày 22/02/2017) và Sở Công Thương tại (Tờ trình số 1612/TTr-SCT ngày 06/12/2016 và Công văn số 64/SCT-QLTM ngày 16/01/2017),

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch phát triển ngành thương mại tỉnh Quảng Nam đến năm 2020 và định hướng đến năm 2025 ban hành tại Quyết định số 3464/QĐ-UBND ngày 27/10/2011 của UBND tỉnh Quảng Nam với các nội dung như sau:

1. Bổ sung quy hoạch mạng lưới xăng dầu trên địa bàn tỉnh:

TT

Địa điểm

Giai đoạn xây dựng

Cấp cửa hàng

1

Cửa hàng xăng dầu Trung Việt, phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn

2016-2020

3

2

Cửa hàng xăng dầu đường ĐH1, xã Điện Thọ, thị xã Điện Bàn

2016-2020

3

3

Cửa hàng xăng dầu Sông Hội tại Khối Phước Hải, phường Cửa Đại, thành phố Hội An

2016-2020

3

4

Cửa hàng xăng dầu trên tuyến đường ĐH 15, thôn Thanh Nhì, xã Cẩm Thanh, thành phố Hội An

2016-2020

3

2. Điều chỉnh quy hoạch mạng lưới xăng dầu trên địa bàn tỉnh:

TT

Địa điểm cũ

Địa điểm mới

Giai đoạn xây dựng

Cấp cửa hàng

1

CHXD số 20 đường ĐH 8 thôn Quý Phước, xã Bình Quý, huyện Thăng Bình

Cửa hàng xăng dầu trên tuyến đường ĐH 8, xã Bình Định Nam, huyện Thăng Bình

2016-2020

3

2

Cửa hàng xăng dầu số 3 đường Hùng Vương, phường Thanh Hà, thành phố Hội An

Cửa hàng xăng dầu đường Hùng Vương đoạn từ ngã 3 Hùng Vương - đường 28/3 đến giáp thị xã Điện Bàn

2016-2020

3

3

Cửa hàng xăng dầu số 8, đường ĐH, khu vực Cảng Cá, xã Cẩm Thanh, thành phố Hội An

Cửa hàng xăng dầu trên tuyến đường dẫn Cầu Cửa Đại, xã Cẩm Thanh, thành phố Hội An

2016-2020

3

4

Cửa hàng xăng dầu 28/3, khối 6, phường Thanh Hà, thành phố Hội An

Cửa hàng xăng dầu trên tuyến đường Nguyễn Chí Thanh (đoạn từ ngã 3 đường Nguyễn Chí Thanh - đường ĐX 39 đến Chùa Vạn Đức).

2016-2020

3

3. Điều chỉnh đưa ra khỏi quy hoạch mạng lưới xăng dầu trên địa bàn tỉnh:

TT

Tên cửa hàng xăng dầu

Địa chỉ

1

Cửa hàng xăng dầu Việt Phương

Đường Trần Quang Khải, phường Cẩm Châu, thành phố Hội An

2

Cửa hàng xăng dầu số 5

Đường Hùng Vương, phường Thanh Hà, thành phố Hội An

3

Cửa hàng xăng dầu số 7

Đường 3/2 khu vực xã Cẩm Hà, thành phố Hội An

4

Cửa hàng xăng dầu số 9

Đường 3/2 khu vực phường Cẩm Châu, thành phố Hội An

5

Cửa hàng xăng dầu số 10

Đường Âu Cơ, khu vực Cảng Cửa Đại, thành phố Hội An

Điều 2. Sở Công Thương, UBND các huyện, thị xã, thành phố và các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm kiểm tra, giám sát việc đầu tư xây dựng các địa điểm kinh doanh xăng dầu theo Quy hoạch đã được phê duyệt và bảo đảm các quy định hiện hành.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Công Thương, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Giao thông vận tải, Tài nguyên và Môi trường, Khoa học và Công nghệ; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố và Thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Huỳnh Khánh Toàn

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 639/QĐ-UBND năm 2017 điều chỉnh Quy hoạch phát triển ngành thương mại tỉnh Quảng Nam đến năm 2020 và định hướng đến năm 2025

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


578

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.230.173.249