Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 6115/QĐ-UBND công nhận lại sản phẩm công nghiệp chủ lực của Thành phố Hà Nội năm 2013

Số hiệu: 6115/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thành phố Hà Nội Người ký: Nguyễn Văn Sửu
Ngày ban hành: 10/10/2013 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 6115/QĐ-UBND

Hà Nội, ngày 10 tháng 10 năm 2013

 

QUYẾT ĐỊNH

CÔNG NHẬN LẠI SẢN PHẨM CÔNG NGHIỆP CHỦ LỰC THÀNH PHỐ HÀ NỘI NĂM 2013

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Quyết định số 75/2009/QĐ-UBND ngày 29 tháng 5 năm 2009 của UBND thành phố Hà Nội về việc Ban hành Quy chế đánh giá, xét chọn và hỗ trợ phát triển sản phẩm công nghiệp chủ lực của Thành phố Hà Nội;

Xét đề nghị của Sở Công Thương Hà Nội tại Tờ trình số 3965/TTr-SCT ngày 26/9/2013 về việc công nhận sản phẩm công nghiệp chủ lực Thành phố Hà Nội năm 2013,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công nhận 03 sản phẩm của 03 doanh nghiệp (có danh sách đính kèm theo) là các sản phẩm công nghiệp chủ lực của Thành phố Hà Nội, thời gian công nhận là 24 tháng kể từ ngày được công nhận.

Điều 2. Việc đánh giá duy trì công nhận và thực hiện ưu đãi, hỗ trợ cho các sản phẩm công nghiệp chủ lực Thành phố Hà Nội được thực hiện theo Quy chế đánh giá, xét chọn và hỗ trợ phát triển sản phẩm công nghiệp chủ lực của Thành phố Hà Nội.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND Thành phố, Giám đốc các Sở, Ngành: Công Thương, Kế hoạch & Đầu tư, Tài chính, Tài nguyên & Môi trường, Khoa học & Công nghệ, các Doanh nghiệp sản xuất sản phẩm công nghiệp chủ lực được công nhận và các đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Đ/c Chủ tịch UBND TP (để b/c);
- Các đ/c Phó Chủ tịch UBND TP;
- VPUB: CVP, PCVP Lý Văn Giao;
- Các phòng: TH, KT, CT;
- Lưu: VT, CT (02b).

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Sửu

 

DANH SÁCH

SẢN PHẨM CÔNG NGHIỆP CHỦ LỰC THÀNH PHỐ HÀ NỘI NĂM 2013
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 6115/QĐ-UBND ngày 10/10/2013 của UBND Thành phố Hà Nội)

TT

Tên sản phẩm

Tên đơn vị

1

Nhóm sản phẩm phụ tùng xe máy và hàng tiêu dùng xuất khẩu

Công ty cổ phần Kim khí Thăng Long

2

Sản phẩm Thanh nhựa Profile nhãn hiệu Sea profile và Shide Profile

Công ty cổ phần Tập đoàn Nhựa Đông Á

3

Nhóm sản phẩm đồ gia dụng thương hiệu Sunhouse (đồ Inox, nhôm, bếp gas, nồi cơm điện)

Công ty cổ phần Tập đoàn Sunhouse

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 6115/QĐ-UBND công nhận lại sản phẩm công nghiệp chủ lực của Thành phố Hà Nội năm 2013

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.001
DMCA.com Protection Status

IP: 54.227.76.180