Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 61/2004/QĐ-BTC sửa đổi Quy chế tổ chức phát hành xổ số bóc biết kết quả ngay kèm theo Quyết định 141/2003/QĐ-BTC do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

Số hiệu: 61/2004/QĐ-BTC Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Tài chính Người ký: Lê Thị Băng Tâm
Ngày ban hành: 16/07/2004 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 61/2004/QĐ-BTC

Hà Nội, ngày 16 tháng 7 năm 2004

 

QUYẾT ĐỊNH

CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH SỐ 61/2004/QĐ-BTC NGÀY 16 THÁNG 7 NĂM 2004 VỀ VIỆC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA QUY CHẾ TỔ CHỨC PHÁT HÀNH XỔ SỐ BÓC BIẾT KẾT QUẢ NGAY BAN HÀNH KÈM THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 141/2003/QĐ-BTC NGÀY 9/9/2003 CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH

BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH

Căn cứ Nghị định số 86/2002/NĐ-CP ngày 05/11/2002 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ;
Căn cứ Nghị định số 77/2003/NĐ-CP ngày 01/07/2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính;
Theo đề nghị của Vụ trưưởng Vụ Tài chính các ngân hàng và tổ chức tài chính,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế tổ chức phát hành xổ số bóc biết kết quả ngay ban hành kèm theo Quyết định số 141/2003/QĐ-BTC ngày 9/9/2003 của Bộ trưởng Bộ Tài chính như sau:

1/ Điều 7- Tổ chức phát hành được sửa đổi, bổ sung như sau:

1.1- Thị trường tiêu thụ vé xổ số bóc biết kết quả ngay là thị trường chung các tỉnh, thành phố trong khu vực theo quy định sau:

1.1.1- Khu vực miền Bắc: gồm các tỉnh, thành phố từ tỉnh Hà Tĩnh trở ra

1.1.2- Khu vực miền Trung: gồm các tỉnh, thành phố từ tỉnh Quảng Bình đến Ninh Thuận, Đắc Nông.

1.1.3- Khu vực miền Nam: gồm các tỉnh, thành phố từ tỉnh Bình Thuận, Lâm Đồng, Bình Phước trở vào

1.2 - Khi phát hành xổ số bóc Công ty xổ số kiến thiết phải tính toán chặt chẽ số lượng vé phát hành trên cơ sở nhu cầu hợp lý của thị trường.

1.3- Thời hạn lưu hành vé của mỗi đợt phát hành xổ số bóc cần được xác định phù hợp với đặc điểm thị trường và thuận tiện cho công tác quản lý bán vé, trả thưởng.

2/ Điều 14- Hoa hồng đại lý được sửa đổi như sau:

Hoa hồng đại lý do Công ty xổ số kiến thiết quy định nhưng tối đa không quá 13% doanh thu bán vé.

Điều 2: Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày kể từ ngày đăng công báo.

Điều 3: Vụ trưưởng Vụ Tài chính các ngân hàng và tổ chức tài chính, Chánh Văn phòng Bộ Tài chính, Thủ trưưởng các đơn vị liên quan thuộc và trực thuộc Bộ Tài chính chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

Lê Thị Băng Tâm

(Đã ký)

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 61/2004/QĐ-BTC sửa đổi Quy chế tổ chức phát hành xổ số bóc biết kết quả ngay kèm theo Quyết định 141/2003/QĐ-BTC do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.311

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 44.192.253.106