Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 6-CP Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Hội đồng Chính phủ Người ký: Tố Hữu
Ngày ban hành: 05/01/1981 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

HỘI ĐỒNG CHÍNH PHỦ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 6-CP

Hà Nội, ngày 05 tháng 1 năm 1981

 

QUYẾT ĐỊNH

CỦA CHÍNH PHỦ SỐ 6 - CP NGÀY 5 THÁNG 1 NĂM 1981 VỀ THẨM QUYỀN XỬ LÝ CỦA HỘI ĐỒNG TRỌNG TÀI KINH TẾ ĐỐI VỚI CÁC VỤ TRANH CHẤP VỀ HỢP ĐỒNG KINH TẾ

HỘI ĐỒNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ điều 107 của Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam và nghị quyết ngày 18 tháng 12 năm 1980 của Quốc hội quy định một số điểm về việc thi hành Hiến pháp;
Căn cứ Luật tổ chức Toà án nhân dân ngày 14 tháng 7 năm 1960;
Căn cứ điều lệ về chế độ hợp đồng kinh tế ban hành kèm theo nghị định số 54-CP ngày 10 tháng 3 năm 1979 của Hội đồng Chính phủ;
Theo đề nghị của đồng chí Chủ tịch Hội đồng trọng tài kinh tế Nhà nước, có sự thoả thuận của đồng chí Chánh án Toà án nhân dân tối cao;
Để xử lý những vụ tranh chấp về hợp đồng kinh tế được đúng pháp luật và kịp thời, nhằm bảo vệ tải sản xã hội chủ nghĩa, bảo vệ quyền lợi hợp pháp của các bên ký kết, góp phần vào việc thực hiện kế hoạch Nhà nước,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1 - Từ nay hội đồng trọng tài kinh tế chỉ xử lý những vụ tranh chấp về hợp đồng kinh tế giữa các tổ chức sau đây:

- Xí nghiệp quốc doanh, hoặc công tư hợp doanh;

- Các cơ quan Nhà nước;

- Các đơn vị bộ đội;

- Các đoàn thể và tổ chức xã hội;

- Các hợp tác xã được phép kinh doanh và có tài khoản ở ngân hàng.

Đối với những vụ tranh chấp về hợp đồng kinh tế sau đây cần chuyển sang toà án nhân dân xét xử:

- Hợp đồng kinh tế mà một bên ký kết là tập đoàn sản xuất, tổ sản xuất, hộ sản xuất cá thể hoặc kinh doanh tư nhân;

- Hợp đồng kinh tế mà một bên ký kết không được phép kinh doanh hoặc không có tài khoản ở ngân hàng.

Điều 2 - Quyết định này được thi hành kể từ ngày ký.

Những quy định trước đây về thẩm quyền xử lý của của hội đồng trọng tài kinh tế trái với quyết định này đều bãi bỏ.

Điều 3 - Các đồng chí bộ trưởng, thủ trưởng các cơ quan ngang Bộ, cơ quan trực thuộc Hội đồng Chính phủ và chủ tịch Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương chịu trách nhiệm thi hành quyết định này. Đồng chí Chủ tịch Hội đồng trọng tài kinh tế Nhà nước có trách nhiệm hướng dẫn việc thực hiện quyết định này.

 

Tố Hữu

(Đã ký)

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 6-CP ngày 05/01/1981 về thẩm quyền xử lý của Hội đồng Trọng tài kinh tế đối với các vụ tranh chấp về hợp đồng kinh tế do Hội đồng chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.324

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.87.250.158