Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 55/2001/QĐ-BNN/KNKL Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Người ký: Ngô Thế Dân
Ngày ban hành: 11/05/2001 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 55/2001/QĐ-BNN/KNKL

Hà Nội, ngày 11 tháng 05 năm 2001 

 

QUYẾT ĐỊNH

V/V CÔNG BỐ DANH MỤC THỨC ĂN CHĂN NUÔI, NGUYÊN LIỆU DÙNG CHẾ BIẾN THỨC ĂN CHĂN NUÔI ĐƯỢC NHẬP KHẨU VÀO VIỆT NAM THỜI KỲ 2001 – 2005

BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

Căn cứ Nghị định số 73/CP ngày 01/11/1995 của Chính phủ quy định chức năng nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Bộ Nông nghiệp và PTNT;
Căn cứ Nghị định 15/CP ngày 19/3/1996 của Chính phủ về quản lý thức ăn chăn nuôi;
Để thực hiện quyết định số 46/2001/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về cơ chế điều hành xuất khẩu, nhập khẩu hàng hoá thời kỳ 2001-2005.
Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Khuyến nông và Khuyến lâm;

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo quyết định này:

Danh mục thức ăn chăn nuôi, nguyên liệu dùng chế biến thức ăn chăn nuôi được nhập khẩu vào Việt Nam thời kỳ 2001-2005. Danh mục gồm 3 phần:

Phần 1: Loại cấm nhập khẩu

Phần 2: Các loại nguyên liệu đơn nhập khẩu theo yêu cầu chất lượng.

Phần 3: Thức ăn chăn nuôi, thức ăn bổ sung, phụ gia thức ăn chăn nuôi nhập khẩu theo danh mục (61 đơn vị đã được đăng ký chất lượng).

Điều 2. Vào tháng 01 và tháng 7 hàng năm Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn bổ sung mặt hàng mới và có thể loại bỏ mặt hàng đã có nếu thấy không còn tiếp tục dùng làm nguyên liệu TĂCN và TĂCN.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký.

Điều 4. Danh mục này thay cho danh mục TĂCN, nguyên liệu làm TĂCN được xuất khẩu, nhập khẩu vào Việt Nam năm 2000 (công bố kèm theo quyết định số 35/2000-QĐ-BNN-KNKL ngày 5/4/2000).

Điều 5. Cục trưởng Cục Khuyến nông và Khuyến lâm, Thủ trưởng các cơ quan có liên quan, các tổ chức, cá nhân trong nước và nước ngoài có hoạt động liên quan đến sản xuất kinh doanh thức ăn chăn nuôi tại Việt Nam chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 

 

KT. BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
THỨ TRƯỞNGNgô Thế Dân

DANH MỤC

THỨC ĂN CHĂN NUÔI, NGUYÊN LIỆU DÙNG CHẾ BIẾN THỨC ĂN CHĂN NUÔI ĐƯỢC NHẬP KHẨU VÀO VIỆT NAM THỜI KỲ 2001 - 2005 

(Ban hành kèm theo quyết định số 55/2001/QĐ/BNN-KNKL ngày 11  tháng  5  năm 2001)

 

Phần 1: Loại cấm nhập khẩu

 

1- Thức ăn chăn nuôi, nguyên liệu thức ăn chăn có chứa hoocmôn hoặc kháng hoocmôn,các độc tố và các chất có hại trên mức qui định (Mục 5 , điều 12, Nghị định 15/CP, ngày 19/3/1996 về Quản lý Thức ăn chăn nuôi)

 

Phần 2: Loại  nhập khẩu theo yêu cầu chất lượng

 

Tên nguyên liệu

Yêu cầu chất lượng

1- Ngô :

- Ngô hạt

- Ngô mảnh

- Ngô bột 

- Màu, mùi  đặc trưng của  ngô, không có mùi chua,  mùi mốc

- Hàm lượng AFLATOXIN Max 100 PPb

- Độ ẩm Max 14%

2- Thóc, gạo:

-  Thóc

- Tấm

- Cám gạo (cám Y, Cám lau có dạng bột hoặc đã ép thành viên)

- Màu, mùi đặc trưng của  thóc, tấm, cám, không có mùi chua, mốc

- Hàm lượng AFLATOXIN Max 50 PPb

- Độ ẩm: + Thóc, tấm Max 12%

                + Cám Max 13%

 

3- Lúa mì :

- Mì hạt

- Bột mì ( Loại dùng trong chăn nuôi)

- Cám mì (dạng bột hoặc viên)

 

- Màu,  mùi đặc trưng của  lúa mì, bột mì, cám mì, không có mùi chua, mùi mốc

-  Hàm lượng AFLATOXIN Max 50 PPb

- Độ ẩm: + Hạt, bột Max 12%

               + Cám Max 13%

4- Một số loại khác (Đại mạch, Yến mạch, Cao lương…)

- Dạng hạt

- Dạng bột

- Cám

 

- Màu, mùi  đặc trưng theo từng loại, không có mùi chua,  mốc. 

-  Hàm lượng AFLATOXIN Max 50 PPb

- Độ ẩm: + Hạt, bột Max 12%

               + Cám Max 13%

5- Sắn khô:

 

- Màu, mùi đặc trưng của sắn khô theo từng loại, không có mùi chua,  mốc. 

-  Hàm lượng AFLATOXIN Max 50 PPb

- Độ ẩm: Max 12%

6- Đậu tương:

- Đậu tương hạt

- Bột đậu tương nguyên dầu (Cả vỏ hoặc  tách vỏ)

-Khô dầu đậu tương (phần còn lại sau khi ép hoặc chiết, có dạng bánh, mảnh hoặc bột)

Màu, mùi  đặc trưng của đậu tương, khô dầu đậu tương không có mùi chua,  mùi mốc.

- Hàm lượng AFLATOXIN: Max 50 PPb

- Độ ẩm: Max 12%

- Đối với bột đậu tương, khô dầu đậu tương hoạt lực urease activity từ 0,05- 0,35 mg N2/mg mẫu trong 1 phút ở 30oC

7- Các loại khô dầu khác (phần còn lại sau khi ép, hoặc chiết dầu, có dạng bột, mảnh, viên)

- Khô dầu lạc

- Khô dầu cọ

- Khô dầu hạt cải

-Khô dầu vừng

- Khô dầu hướng dương

- Khô dầu lanh

- Khô dầu dừa

- Khô dầu bông

- Khô dầu lupin

 

 

- Màu, mùi  đặc trưng của từng  loại không có mùi chua, mốc

-  Hàm lượng AFLATOXIN: Max 100 PPb

- Độ ẩm: Max12%

 

 

8- Nguyên liệu có nguồn gốc thuỷ sản:

- Bột cá

- Bột vỏ sò

- Bột đầu tôm

- Bột phụ phẩm chế biến  thuỷ  sản

 

 

- Độ ẩm Max 10%

- Không có E coli và Salmonella

- Bột cá chỉ nhập loại:  + Đạm thô Min 60%

+ Muối ăn Max 3%

+ Hàm lượng Nitơ bay hơi Max 130mg/100g mẫu

9- Nguyên liệu có nguồn gốc gia súc, gia cầm:

- Bột xương

- Bột thịt xương

- Bột sữa gầy

- Bột máu

- Bột lông vũ

- Bột phụ phẩm chế biến thịt

 

- Độ ẩm: + Bột sữa gầy Max 5%

               + Loại khác Max 10%

- Không có E coli và Salmonella

- Khi nhập khẩu các sản phẩm có nguồn gốc từ gia súc, gia cầm phải thực hiện các quy định hiện hành của Bộ Nông nghiệp và PTNT về An toàn dịch bệnh

10- Các a xít amin tổng hợp:

- L-Lysine

- DL- Methionine

- Threonine

- Triptophan

- Các a xít amin tổng hợp khác

 

Độ tinh khiết Min 98%

 

11- Dầu, mỡ:

- Dầu thực vật

- Dầu cá

- Mỡ 

 

- Độ ẩm Max 0,5%

- Chất béo Min 98%

12- Các loại viatmin đơn dùng bổ sung vào thức ăn:

- VitaminA

- Vitamin E

- Vitamin D3

-  Vitamin đơn khác

 

 

Phần 3:

Thức ăn chăn nuôi, thức ăn bổ sung, phụ gia thức ăn chăn nuôi được nhập khẩu

theo danh mục (61 đơn vị đã được đăng ký chất lượng) 

1-Văn phòng đại diện tại Viet Nam KEMIN VIETNAM

STT

Tên nguyên liệu

Số đăng ký nhập khẩu                          

 Công dụng

Quy cách bao gói

Hãng, nước sản xuất

1

BAROX  LIQUID

KM-15-10/99-KNKL

Chống oxy hoá

 

25kg ,190kg

KEMIN

2

MYCO CURB DRY

KM-16-10/99-KNKL

 Chống mốc

 

25kg

INDUSTRY (ASIA)

3

MYCO  CURB LIQUID

KM-17-10/99-KNKL

 Chống mốc

 

25kg, 200kg, 1tấn

PTE LIMITED

4

SAL CURB  DRY

KM-18-10/99-KNKL

Kháng khuẩn & chống mốc                     

 25kg

SINGAPORE

5

SAL CURB LIQUID

KM-19-10/99-KNKL

Kháng khuẩn & chống mốc                     

25kg, 200kg, 1tấn

 

6

KEMZYME HF

KM-20-10/99-KNKL

Cung cấpmen tiêu hoá

1kg,  5kg, 25kg

 

7

KEMZYME PS

KM-21-10/99-KNKL

Cung cấp men tiêu hoá cho lợn con

1kg,  5kg, 25kg

KEMIN  INDUSTRY          (ASIA)

8

KEMZYME PLUS DRY

KM-23-10/99-KNKL

Cung cấpmen tiêu hoá

1kg,  5kg, 25kg

PTE  LIMITED

9

KEMZYME

W  DRY

KM-24-10/99-KNKL

Cung cấpmen tiêu hoá

1kg,  5kg, 25kg

SINGAPORE

10

 PIG LURE

( PIG LURE TM DRY)

KM-80-3/01-KNKL

 Chất tạo hương và tạo sự ngon miệng,tăng khả năng tiêu thụ thức ăn.

- Dạng bột, màu nâu nhạt

- Bao : 20Kg

 

KEMIN

INDUSTRIES

( ASIA)

PTE, LTD

SINGAPORE

11

ACID LAC LIQUID

(ACID LAC TM LIQUID)

KM-81-3/01-KNKL

Chất điều chỉnh độ PH trong dạ dày, ngăn chặn sự phát triển của các chủng vi khuẩn có hại, tăng sức hoạt động của các men tiêu hoá

- Dạng lỏng, màu nâu

- Thùng: 25Kg

 

 

12

ORO GLO DRY

(ORO GLOR DRY )

KM-82-3/01-KNKL

 Chất chiết từ hoa cúc vàng, dùng làm chất tạo màu cho thức ăn  CN.

- Dạng bột, màu vàng đậm

- Bao : 20Kg

 

 

 

 

 

 

 

KEMIN

INDUSTRIES

( ASIA)

PTE, LTD

SINGAPORE

13

KEM GLO DRY

( KEM GLO TM DRY)

KM-83-3/01-KNKL

 Chất chiết từ   ớt quả, dùng làm chất tạo màu cho thức ăn chăn nuôi

- Dạng bột, màu đỏ

- Bao : 20Kg

 

14

MYCO CURB  M  DRY

( MYCO CURBR M  DRY)

KM-84-3/01-KNKL

Chất chống mốc

- Dạng bột, màu trắng

- Bao : 25Kg

 

15

KEM TRACE TM CHROMIUM DRY 0,04%

KM-85-3/01-KNKL

Tăng năng suất vật nuôi

 

- Dạng bột, màu lục nhạt

- Bao : 25Kg

 

16

PIG SAVOR LIQUID

(PIG SAVORR LIQUID)

KM-86-3/01-KNKL

Cải thiện hệ vi sinh đường ruột, tăng khả năng tiêu hoá của thức ăn

- Dạng lỏng, màu lục hơi

nâu

 -Thùng:25Kg

 

17

1-BUTTER  VANILLA DRY

KM-121-4/01-KNKL

 Chất tạo hương:

Tạo mùi bơ, mùi vani

-Dạng bột mịn, màu vàng nhạt

- Bao: 25kg

 

 

KEMIN INDUSTRIES ( ASIA)     

 Pte, Ltd

SINGAPORE

18

2- SAL CURB  RM LIQUID

KM-122-4/01-KNKL

Chất kháng khuẩn

-Dạng lỏng, màu nâu nhạt

- Thùng:200kg

 

19

 3- KEM  TRACE CHROMIUM DRY 4,0%

KM-123-4/01-KNKL

Chất bổ sung khoáng vi lượng

-Dạng bột mịn, màu lục nhạt

- Bao: 25kg

 

20

4 - KEMZIN  2000  DRY

KM-124-4/01-KNKL

Chất bổ sung khoáng vi lượng

-Dạng bột mịn, màu trắng nhạt

- Bao: 1kg

 

21

5- BIO CURB DRY

KM-125-4/01-KNKL

Chất ức chế hoạt động của men ureasa, giảm khí amoniac, tăng tính ngon miệng

-Dạng bột mịn, màu trắng nhạt

- Bao: 25kg

 

 

2- Công ty  GUYOMARCH NUTRITION ANIMAL

và Công ty Liên doanh  GUYO MARCH- VCN (Viện Chăn Nuôi)

 

TT

Tên ng. liệu

Số đăng ký nhập khẩu

Công dụng

Dạng vàquy cách bao gói

Hãng, nước SX

22

ANTITOX

GUYO-60-1/2000-KNKL

Bổ sung vitamin,phòng ngừa bệnh cho gia súc, gia cầm

100g, 1kg,5kg và25kg

 

GUYOMARCH

NUTRITION

ANIMAL

-  PHAP

23

HIT

GUYO-61-1/2000-KNKL

Bổ sung vitamin & chống Stress

100g, 1kg,5kg và25kg

 

24

TICOL

GUYO-62-1/2000-KNKL

Bổ sung vitamin,phòng ngừa bệnh cho gia súc, gia cầm

100g, 1kg,5kg và25kg

 

25

POLYVIT

GUYO-63-1/2000-KNKL

Bổ sung vitamin & axit amin

100g, 1kg,5kg và25kg

 

26

EUROTIOXP-07

NS-126-5/00-KNKL

Chất chông oxy hoá          (ANTIOXIDANT)

25kg

NUTRITEC

S.A

Bỉ

27

EUROTIOXP-BP

NS-127-5/00-KNKL

Chất chông oxy hoá          (ANTIOXIDANT)

25kg

 

28

EUROMOLDP -PLUS

NS-128-5/00-KNKL

Chất chông mốc         (ANTIMOLD)

25kg

 

29

DETOX

NS-129-5/00-KNKL

Kháng độc tố aflatoxin

(Aflatoxin inactivating agent )

40kg

 

30

EUROPENLIN HC PB.1402

NS-259-8/00-KNKL

Chất kết dính và tăng độ cứng cho thức ăn viên  (Pellet binder and improve pellet durability)

 

- Bột, màu vàng nhạt

-Bao: 25kg

 

31

PRIMOLAC

*GUY-5-8/00-KNKL

Bổ sung protein, a xít amin, chất khoáng

- Dạng bột

- Bao: 25kg

GUYOMARCH Nutrition Animale- Pháp

32

EUROTIOXR 32 Premix

NS-322-11/00-KNKL

Chất chông oxy hoá          (ANTIOXIDANT)

- Dạng bột, màu nhựa thông sáng

- Bao: 25kg

 

 

NUTRITEC

S.A

Bỉ

33

EUROACID OPCLP

NS-323-11/00-KNKL

Chất chông nấm mốc          (ANTIMOLD)

- Dạng bột, màu nâu sáng

- Bao: 25kg

 

34

EUROTIOXR 32

NS-324-11/00-KNKL

Chất chông oxy hoá          (ANTIOXIDANT)

- Dạng lỏng, màu nâu xẩm

-  25kg/bao, 190kg/thùng, 900kg/phi

 

3-Văn phòng đại diện công ty RHODIA KOFRAN

STT

 

Tên nguyên liệu

 

Số đăng ký nhập khẩu                           

Công dụng

 

Dạng và quy cách bao gói

Hãng , nước sản xuất

35

TIXOLEX 28F

RK-66-3/2000-KNKL

Chất chống vón    (Anticaking)

- Bao : 25kg

RHODIA KOFRAN          Co, Ltd

- Korea

36

VITALTMFOR ALL POULTRY

AN-155-5/00-KNKL

Premix vitamin, khoáng cho gia cầm

- Bao : 20kg

AVENTIS

ANIMAL

NUTRITION

úc

37

VITALTMFOR CHICKEN & PULLET

AN-156-5/00-KNKL

Premix vitamin, khoáng cho gà

Bao : 20kg

 

38

HOGRO FOR ALL PIGS

AN-157-5/00-KNKL

Premix vitamin, khoáng cho lợn

Bao : 20kg

 

39

PRECIPITATED  SILICA -              TIXOSIL 38

Rh-15-1/01-KNKL

Chất chống kết vón

- Bột màu trắng

- Bao: 20kg

RHODIA KOFRAN 

 Co, Ltd

Hàn Quốc

 4- XI NGHIÊP  NUTRIWAY  VIETNAM

 

STT

 

Tên nguyên liệu

 

Số đăng ký nhập khẩu

Công dụng

 

Quy cách bao gói

Hãng , nước sản xuất

40

 NUTRIDOX

NW-22-10/99-KNKL

Chống oxy hoá

 

25kg/bao

Franklin Products Int. B.V-Hà Lan

41

COBALT 5% BMP

NW-29-11/99-KNKL

Bổ sung khoáng

 

25kg/bao

 

 

Hãng DOXAL - Pháp

 

142

IODINE 10% BMP

NW-30-11/99-KNKL

Bổ sung khoáng

 

25kg/bao

 

43

SELENIUM 4,5% BPM

NW-31-11/99-KNKL

Bổ sung khoáng

 

25kg/bao

 

44

MANGANESE SULPHATE 98%

NW-48-1/2000-KNKL

Bổ sung khoáng

 

25kg/bao

Guangxi Quangzhou 

45

MANGANESE CONCENTRATED 62%

(MANGANESE OXIDE 62%)

NW-49-1/2000-KNKL

Bổ sung khoáng

 

25kg/bao

Changsha Industry

Trung Quốc

46

ORANGE FLAVOUR

NW-53-1/2000-KNKL

Chất tạo hương

 

25kg/bao

TECHNIC AROES - Pháp

47

TUBERMINE

NW-54-1/2000-KNKL

Bổ sung đạm và axít amin

 

25kg/bao

ROQUETTE

-Pháp

48

VANILLE CREME S193

PHO-350-12/00-KNKL

Chất tạo hương

- Dạng lỏng, màu vàng

- Thùng 25kg

 

Phodé S.A

Pháp

49

FRUIT ROUGE S07

PHO-351-12/00-KNKL

Chất tạo hương

- Dạng lỏng,

Không màu

- Thùng 25kg

 

 

50

FERROUS SULPHATE MONOHYDRATE

 NW-55-1/2000-KNKL

Bổ sung khoáng

 

25kg/bao

FUJI- Nhật

51

COPPER  SULPHAT PENTAHYDRATE

NW-56-1/2000-KNKL

Bổ sung khoáng

 

25kg/bao

TIMNA- ISRAEL

52

THEPAX POUDRE

NW-57-1/2000-KNKL

Thức ăn bổ sung hỗ trợ hệ vi sinh vật đường ruột

25kg/bao

 

 

DOXAL - Pháp

53

THEPAX SPRAY

NW-58-1/2000-KNKL

Thức ăn bổ sung hỗ trợ hệ vi sinh vật đường ruột

25kg/bao

 

54

THEPAX LIQUID

NW-59-1/2000-KNKL

Thức ăn bổ sung hỗ trợ hệ vi sinh vật đường ruột

25kg/thùng

 

55

ZINC OXIDE 99,5%

NW-68-3/2000-KNKL

Bổ sung khoáng

 

25kg/bao

YINLI  GROUP -

Trung Quốc

56

POISSON S69

PF-217-7/00-KNKL

Chất tạo hươngcá cho thức ăn chăn nuôi

          25kg/thùng

Phodé aromas & Nutrition - Pháp

5- VPĐD công ty DEGUSSA HULS  (S) PTE  tại Việt Nam.

TT

 

Tên nguyên liệu

 

Số đăng ký nhậP khẩu                           

Công dụng

 

Quy cách bao gói

Hãng, nước  sản xuất

57

VITAMIN E 50 Feed grade

DHG-67-3/2000-KNKL

Bổ sung vitamin

 

25kg/bao

DEGUSSA HULS-

Đức

58

LECITHIN                

  NUTRIPUR-G)

LM-154-5/00-KNKL

Nhũ hoá mỡ làm tăng khả năng tiêu hoá, hấp thu lipit

25kg/hộp

LUCAS  MEYER-Đức

59

HP100

HP-158-5/00-KNKL

Bột đậu tương cao đạm

25kg/bao

HAMLET PROTEIN

Đan mạch

60

HP300

HP-159-5/00-KNKL

Bột đậu tương cao đạm

25kg/bao

 

61

FEEDOX DRY

IT-160-5/00-KNKL

Chất chống oxy hoá

25kg/bao

IMPEXTRACO- Bỉ

62

TECHNOLAT EXTRA 42

MP-179-6/00-KNKL

Chất thay thê bột sữa gầy

25kg/bao

MILVOKA PRODUCTS

Hà lan

63

Bột váng sữa   (Whey powder Permeate )

AD-216-7/00-KNKL

Bổ sung đường lacto và các chất dinh dưỡng

25kg/bao

( 50Lb)

ALTO DAIRY COOPERATIVE- Hoa kỳ

64

Chất thay thê sữa

(PORCOLAC 20)

MP-243-7/00-KNKL

Chất thay thê bột sữa dùng trong thức ăn cho lợn

25kg/bao

( 50Lb)

MILVOKA PRODUCTS

Hà lan

65

Calprona P-CAR-65

VB-257-8/00-KNKL

Chất chống mốc

- Bột mịn,màu trắng

- Bao : 25kg

VERDUGT

B.V

Hà lan

66

Calprona C/CA                            (Calcium propionate)

VB-258-8/00-KNKL

Chất chống mốc

- Bột mịn,màu trắng

- Bao : 25kg

 

 

67

SQUID LIVER OIL  (Dầu gan mực)

EG-305-10/00-KNKL

Thức ăn bổ sung chất béo

- Dung dịch, màu nâu đậm

- Thùng: 200kg

EAST GULF INDUSTRIAL PRODUCT- Hàn quốc

68

DINITOLMIDE 98% (D.O.T 98%)

MI-64-2/01-KNKL

Trộn vào thức ăn gia cầm để kháng cầu trùng

- Dạng bột mịn, màu kem, vàng nhạt

- Thùng: 50kg

Hãng  MPEXTRACO của Bỉ tại ấn Độ

69

KILLOX  160 DRY

IT-97-3/01-KNKL

Chất  chống o xy hoá

- Dạng bột mịn, màu nâu

- Bao : 25kg,

IMPEXTRACO- Bỉ

70

TRUBEN (Bentonite, Sodium Bentontie)

AB-75-3/01-KNKL

- Chất kết dính

- Chất đệm, điều hoà axit trong đường tiêu hoá

- Dạng bột mịn, màu ghi nhật

- Bao 25 kg

AUSTRALIN BENTONITE

 úc

6- Văn phòng đại diện công ty Action Chimique et Terapeutique ( A.C.T)

STT

 

Tên nguyên liệu

 

Số đăng ký nhập khẩu                           

Công dụng

 

Quy cách bao gói

Hãng , nước sản xuất

 71

BIACALCIUM

BA-1- 1999-KNKL

Premix vitamin-khoáng

500g, 3kg

 

Hãng BIARD

PHáP

72

WOU

BA-2- 1999-KNKL

Premix vitamin-khoáng

500g

 

 7- Công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại Thành Nhơn

TT

Tên nguyên liệu

Số đăng ký nhập khẩu                           

Công dụng

Quy cách bao gói

Hãng , nước sản xuất

73

SWEET WHEY POWDER

HW-151-5/00-KNKL

Cung cấp đường sữa

50Lb/bao; 2250Lb/tải

hoặc hàng rời

Hoogwegt U.S  In Hoa kỳ

74

COMBILAC

MG-152-5/00-KNKL

Chất thay thế sữa

25kg/bao

Meggle GMBH- Đức

75

SUPER -VIT FOR LAYERS

FP-167-6/00-KNKL

Chất bổ sung vitamin, khoáng vi lượng

Bao : 100g, 200g, 500g, 1kg, 25kg

FRANKLIN PHARMACEUTICALS- IRELAND

76

DIGESTASE  ADO

FP-300-10/00-KNKL

Bổ sung men tiêu hoá

- Dạng bôt, màu nâu

- Bao: 25kg

FRANKLIN PRODUCT INTERNATINAL- B.V-

Hà Lan

77

15%

chlortetracycline Feed grade

FA-312-11/00-KNKL

Chất kháng khuẩn, có tác dụng làm tăng sức đề kháng cho vật nuôi

- Bột hoặc hạt màu nâu

Fuzhou Antibiotic Group Corp-          Trung Quốc

78

 

Acid Whey           Powder HF

 

PR-313-11/00-KNKL

 

Cung cấp đường sữa

- Bột màu trắng, màu kem

- Bao : 25kg, 50kg, 1200kg hoặc hàng rời

PROTILACT

 Pháp

 

79

Sweet Whey           Powder HF

PR-314-11/00-KNKL

Cung cấp đường sữa

- Bột  màu kem sữa

- Bao : 25kg

PROTILACT- Pháp

80

ORGANIC GREEN CULTURE ZS

NS-325-11/00-KNKL

Bổ sung các chủng vi sinh vật có lợi

- Dạng bột, màu vàng nâu

- Bao: 1kg

Han Poong Industry Co, Ltd- Hàn Quốc

81

SOWLAC

*HP-7-12/00-KNKL

Thức ăn thay thế sữa cho lợn

- Bột

- 25kg/bao

Holland Dairy pact- Hà Lan

82

SOGEVIT

*SG-8-12/00-KNKL

Bổ sung vitamin cho vật nuôi

- Bột

- 1kg/bao

SOGEVAL- Pháp

83

FRARMOULD V DRY

FP-20-2/01-KNKL

Chất chông mốc chỉ dùng bảo quản thức ăn chăn nuôi, nguyên liệu TĂCN

- Bột

- 25kg/bao

FRANKLIN PRODUCT INTERNATINAL-

B.V- Hà Lan

 

84

OVUM PLUS

DN-111-4/01-KNKL

 

Bổ sungkhoáng   đa vi lượng

- Dạng bột mịn, màu ghi sáng

-Bao: 25kg

DIVERSIFIED

NUTRI-AGRI

TECHNOLOGIES INC.

(DNATEC)

Hoa Kỳ

85

DINAFERM

DN-112-4/01-KNKL

 Bổ sung men và vitamin B

- Dạng bột

-Bao: 25kg

 

86

DINAMUNE

DN-113-4/01-KNKL

 

Tăng sức đề kháng cho vật nuôi

- Dạng bột , màu kem

-Bao: 25kg

 

87

DINASE 30 FA

DN-114-4/01-KNKL

 

Giảm khí amoniac, giảm mùi hôi của chất thải vật nuôi

- Dạng bột , màu  hổ phách nâu

-Bao: 25kg

 

88

DINASE 1000 IR DRY

DN-115-4/01-KNKL

 

Giảm khí amoniac, giảm mùi hôi của chất thải vật nuôi

- Dạng bột , màu  hổ phách nâu

-Bao: 25kg

 

89

DINASE 10 LIQUID

DN-116-4/01-KNKL

 

Giảm khí amoniac và các khí độc khác

- Dạng lỏng , màu nâu xẩm

-Thùng:25kg, 200kg

 

90

FRA ACID  DRY

FP-117-4/01-KNKL

 

Chất điều hoà axit, ngăn cản sự phát triển của các chủng vi khuẩn  có hại

- Dạng bột , màu nâu nhạt

-Bao: 25kg

FRANKLIN PRODUCTS INTERNATIONAL

 Hà Lan

8- Công ty liên doanh việt pháp sản xuất thức ăn gia súc   (PROCONCO)

STT

 

Tên nguyên liệu

 

Số đăng ký nhập khẩu                            

Công dụng

 

Quy cách bao gói

Hãng , nước sản xuất

91

FLUTEC 10

SA-36-1/2000-KNKL

Bổ sung vitamin, khoáng vi lượng

 

25kg

SANDRES   ALIMENTS - Pháp.

 

92

LIGNOBOND 2X-US

LT- 37-1/2000-KNKL

Chất kết dính dùng trong sản xuất thức ăn viên

25kg

Hãng LIGNOTECH

- Hoa kỳ

93

Sun phát đồng ngậm nước

(Copper sulphate pentahydrate )

MS-38-2/2000-KNKL

Bổ sung khoáng

 

50kg

MANICA S.P.A

ý

94

AVELUT POWDER

A-7263-004

PV-101-4/00-KNKL

Chất tạo màu

 

- Dạng bột, màu nâu sáng

- Bao: 25kg

Pigmentos Vegetables del Centro S.A de C.V- MEXICO

95

Đậu Lupin

PRO-356-12/00-KNKL

Chế biến thức ăn gia súc

-Dạng hạt

- Đóng bao đay hoặc hàng rời

úc

(Australia)

96

DAIRY CONCENTRATE FOR PIGLETS C882

VO-57-2/01-KNKL

Sản phẩm giầu đạm sữa, đạm thực vật dùng trong thức ăn chăn nuôi

- Dạng bột

- bao: 25kg

VOREAL-Pháp

 

9- Văn phòng đại diện công ty TAIWAN CHYUAN NONG CORP

STT

 

Tên nguyên liệu

 

Số đăng ký nhập khẩu                           

Công dụng

 

Quy cách bao gói

Hãng , nước sản xuất

97

NUTRIMAC

NV-27-11/99-KNKL

Sản phẩm thay thế sữa

 

1kg,5kg

10kg,25kg

Công ty

NUTRIFEED

98

PORCO SWEET

NV-27-11/99-KNKL

Thức ăn tập ăn cho lợn con 

1kg,5kg

10kg,25kg

VEGHEL

Hà Lan

99

PCS 21%

(Monocalcium phosphate)

CBR-7- 8/99-KNKL

Bổ sung khoáng

 

25kg,50kg

hoặc rời

CONNELLBROS

Co.LTD-Hoa kỳ

100

PRELAC

NV-353-12/00-KNKL

Chất thay thế sữa

- Bột màu vàng nhạt

- Bao: 1kg, 25kg

NUTRIFEED VEGHEL- Hà Lan

10-  Công ty TNHH Thương mại và  Sản xuất Thiện Nguyễn

STT

Tên nguyên liệu

Số đăng ký nhập khẩu                           

Công dụng

Dạng &quy cách bao gói

Hãng, nước SX

101

PLASTIN

TN-14-8/99-KNKL

Bổ sung khoáng; Ca,P              

0,5kg,1kg,50kg

BIOVETA, a-s - nước CH séc

102

MENHADEN FISH OIL

TN-25-11/99-KNKL

Bổ sung năng lượng

 

1lít,  200lít

 

OMEGA PROTEIN

INC. HAMMOND

Hoa kỳ

103

MENHADEN CONDENSED FISH SOLUBLE

TN-26-11/99-KNKL

Bổ sung a xít amin, khoáng chất, vitamin

1lít, 5lít,

10lít, 200lít

 

 

104

MEAT & BONE MEAL 55% Protein, low fat

TN-39-1/2000-KNKL

Bổ sung đạm, khoáng

 

25kg, 50kg

 

 

Hãng

INTRACO

Bỉ

105

BLOOD MEAL 

 88-90% Protein

TN-40-1/2000-KNKL

Bổ sung đạm

 

25kg, 50kg

 

106

SUPERGRO 72 (FISH MEAL ANALOGUE 72%)

TN-41-1/2000-KNKL

Bổ sung đạm

 

25kg, 50kg

 

107

MEAT & BONE MEAL 50% Protein, low fat

TN-42-1/2000-KNKL

Bổ sung đạm, khoáng

 

25kg, 50kg

 

108

Flo Bond Plus

BrA-172-6/00-KNKL

Chất chống kết vón

500g, 1kg, 5kg

 

 

BROOKSIDE

AGRA

Hoa kỳ

 

 

109

Spray Dried Porcine digest

BrA-173-6/00-KNKL

Cung cấp protein

10kg, 25kg

 

110

Agra Bond

BrA-174-6/00-KNKL

Chất kết dính dùng trong chê biên thức ăn viên

 

 

111

Agra Yucca Meal 15%

BrA-175-6/00-KNKL

Thức ăn bổ sung

181,44kg (400Pounds)

 

112

Pro-fat

BrA-176-6/00-KNKL

Bổ sung chất béo (nguyên liệu giầu năng lượng)

1Lít, 5Lít,10Lít, 20Lít

 

113

Pro-Kcal

BrA-177-6/00-KNKL

Bổ sung chất béo (nguyên liệu giầu năng lượng)

240ml/ chai

 

 

114

HEADSTART

MG-221-7/00-KNKL

Thức ăn cho lợn con tập ăn

500g, 1kg, 5kg, 10kg, 25kg

 

MEGGLE

GMBH- Đức

115

ANILAC

MG-222-7/00-KNKL

Chất thay thế, sữa dùng cho lợn con, bê, cừu non

500g, 1kg, 5kg, 10kg, 25kg

 

116

PERMEAT

(PERMEATPULVER)

MG-223-7/00-KNKL

Thức ăn bổ sung cho lợn con

500g, 1kg, 5kg, 10kg, 25kg

 

117

DRIED PORCINE SOLUBLE (DPS)

 *NP-1-8/00-KNKL

Bổ sung protein, a xít amin

- Dạng bột

- Bao: 25kg

NUTRA FLO

Hoa kỳ

 

FERMENTED

PRODUCT

Hoa kỳ

 

118

BIOKING

*NP-2-8/00-KNKL

Bổ sung men tiêu hoá

- Dạng bột

- Bao: 25kg

 

119

 

 

DESERT GOLD DRY

 

*NP-3-8/00-KNKL

Nâng cao năng suất vật nuôi, hạn chê mùi của chất thải

- Dạng bột

- Bao: 25kg

 

 

120

 

DESERT GOLD  LIQUID

*NP-4-8/00-KNKL

Nâng cao năng suất vật nuôi, hạn chê mùi của chất thải

- Dạng lỏng

- Thùng 200Lít

 

FERMENTED

PRODUCT

Hoa kỳ

121

 

KULACTIC PLUS

FP-301-10/00-KNKL

Bổ sung men tiêu hoá

- Bột màu vàng đậm

-Bao:500g, 1kg, 5kg, 10kg, 25kg

 

122

 

ULTRAPHOS

( DCP)

YP-304-10/00-KNKL

Bổ sung chất khoáng

- Bột màu trắng

-Bao:500g, 1kg, 5kg, 10kg, 25kg,40kg,50kg

YUNNAN PHOSPHATE-Co-Trung Quốc

123

 PROTEXIN  CONCENTRATE

PI-69-2/01-KNKL

Dạng men vi sinh, cung cấp cho vật nuôi các chủng vi sinh vật có lợi

- Dạng bột, màu trắng kem.

- Bao: 100g, 500g, 1kg, 25kg, 50kg

 

 

 

 

PROBIOTICS

International

Limited- Vương Quốc Anh     

124

PROTEXIN ELECTROZYME

PI-70-2/01-KNKL

Chất cân bằng điện giải, có lợi cho quá trình chuyển hoá thức ăn

- Dạng lỏng

- Chai nhựa: 250ml, 5lít

 

125

 

PROTEXIN LIFESTART

PI-71-2/01-KNKL

 Cung cấp cho lợn con các chủng vi sinh vật có lợi , vitamin và chất khoáng

- Dạng lỏng, màu vàng nhạt

- ống xịt : 200ml

 

126

PROTEXIN NUTRICIN FOR PIGLETS

PI-72-2/01-KNKL

Cung cấp cho lợn con các chất giầu năng lượng, chất kháng khuẩn

- Dạng lỏng, màu vàng  đậm

- ống xịt : 200ml

 

127

 

DK SARSAPONIN 30

 

NB-96-3/01-KNKL

Chất chiết thực vật dùng cải thiện hệ vi sinh trong đường tiêu hoá

- Dạng bột, màu nâu nhạt

- Bao: 100g, 500g, 1kg, 25kg, 50kg

NATURE  S  BEST INGREDIENTS INC.- Hoa Kỳ

128

 

BIOPOWDERMR

 

AGR-127-5/01-KNKL

Là chất chiết cây YUCCA SCHIDIGERA  có tác dụng điều chỉnh khí amoniac và các khí  có hại khác, làm giảm mùi hôi của chất thải vật nuôi

- Dạng bột, màu nâu

- Bao :100g, 500g, 1kg,  25 kg, 50kg

 

 

AGROINDUSTRIAS

EL ALANO  S.A

CALIFORNIA

MEXICO  CP

           Hoa Kỳ

11- Công ty TNHH Thương mại Thú Y Tân Tiến

STT

 

Tên nguyên liệu

 

Số đăng ký nhập khẩu                           

Công dụng

 

Quy cách bao gói

Hãng, nước sản xuất

129

Chlortetracyline feed grade15% (Citifac 15%)

HuC-10-8/99-KNKL

Tăng sức đề kháng cho vật nuôi

25kg

 

Huazhong Chia Tai Co, LTD -  Trung Quốc

12-  Công ty Phát triển công nghệ nông thôn

STT

Tên nguyên liệu

 

Số đăng ký nhập khẩu                           

Công dụng

 

Quy cách bao gói

Hãng , nước sản xuất

130

LIVFIT VET  (Concentrate premix)

DAY-11-8/99-KNKL

Tăng cường sức đề kháng, kháng độc tố aflatoxin

500g

5kg

 

Công ty

DABUR

AYURVET  LTD

ấn độ

131

TOXIROAK Premix

DAY-12-8/99-KNKL

Tăng cường sức đề kháng, kháng độc tố Mycotoxin

2,5kg,10kg

25kg

 

132

AYUCAL   D Premix

DAY-13-8/99-KNKL

Bổ sung Ca, P, VitaminD3.....

500g

10kg

 

13- Văn phòng đại diện Công ty RHÔNE-POULENC tại Việt Nam

Tên mới : Aventis Animal Nutrition (AAN)

STT

Tên nguyên liệu

 

Số đăng ký nhập khẩu                           

Công dụng

 

Quy cách bao gói

Hãng, nước sản xuất

133

MICROVIT B12

Promix 10000

RhP-8-8/99-KNKL

Cung cấp Vitamin

20kg

25kg

Công ty RHÔNE POULENC tại Pháp

134

WIT  DL- ETHIONINE

RhP-9-8/99-KNKL

Cung cấp A xít amin

25kg

 Công ty RHÔNE POULENC  tại Trung Quốc

14- Văn phòng đại diện tại Việt Nam DIETHELM & CO,LTD

 

STT

 

Tên nguyên liệu

 

 

Số đăng ký nhập khẩu                           

 

Công dụng

 

Quy cách bao gói

 

Hãng , nước sản xuất

135

NUKLOSPRAY K10

SL-31-12/99-KNKL

Cung cấp đạm, đường Lacto làm thức ăn cho gia súc non tập ăn

25kg

 

CÔNG TY

 

SLOTEN  B.V

 

Hà Lan

136

NUKLOSPRAY K09

SL-32-12/99-KNKL

Cung cấp đạm, đường Lacto làm thức ăn cho gia súc non tập ăn

 25kg

 

137

NUKLOSPRAY K53

SL-33-12/99-KNKL

Cung cấp đạm, đường Lacto làm thức ăn cho gia súc non tập ăn

 25kg

 

138

SPRAYFO PORC MILK

SL-34-12/99-KNKL

Chất thay thế sữa dùng cho lợn con

10kg

 

139

SPRAYFO PORC MILK

SL-35-12/99-KNKL

Thức ăn cho lợn con tập ăn

25kg

 

140

PIG STARTER PREMIX

AN-283-9/00-KNKL

Premix Vitamin, khoáng cho lợn con

- Dạng bột, màu nâu xẩm

- Bao: 2,5kg, 25kg

ANGLIAN NUTRITION PRODUCTS

COMPANY           (ANUPCO)- Anh

141

PIG GROWER PREMIX

AN-284-9/00-KNKL

Premix Vitamin, khoáng cho lợn

- Dạng bột, màu nâu xẩm

- Bao: 2,5kg, 25kg

 

15- Văn phòng đại diện Cty  NEO AGRO BUSINESS CO, LTD

 

TT

Tên nguyên liệu

 

Số đăng ký nhập khẩu

dạng &qui cách Bao gói

Công dụng

 

Xuất sứ

 

142

Premix Pig Stater S111

NE-69-3/2000-KNKL

Bao 25 kg

 Bổ sung vitamin & chất khoáng cho lợn con

TOP FEED

MILLS

CO,, LTD

Thái lan

143

Premix Pig Grower S222

NE-70-3/2000-KNKL

Bao 25 kg

Bổ sung vitamin & chất khoáng cho lợn choai

 

144

Premix Hog Finisher S333

NE-71-3/2000-KNKL

Bao 25 kg

Bổ sung vitamin & chất khoáng cho lợn thịt

 

145

 Pig Breeder Premix S444

NE-72-3/2000-KNKL

Bao 25 kg

Bổ sung vitamin & chất khoáng cho lợn giống

 

146

Broiler stater Premix B111

NE- 94-3/2000-KNKL

Bao 25 kg

Bổ sung vitamin &chất khoáng cho gà con

 

147

Broiler  Premix B444

NE- 95-3/2000-KNKL

Bao 25 kg

Bổ sung vitamin & chất khoáng cho gà thịt

 

148

 Layer  Premix  L444

NE- 96-3/2000-KNKL

Bao 25 kg

Bổ sung vitamin & chất khoáng cho gà đẻ

 

149

Duck Premix D111

NE- 97-3/2000-KNKL

Bao 25 kg

Bổ sung vitamin & chất khoáng cho vịt

 

150

ROVIMIX 33-9515

RT-220-7/00-KNKL

Bao:20kg

Bổ sung vitamin & chất khoáng

ROVITHAI LIMITED- Thái Lan

 

 

151

KEMZYME DRY

KM-265-8/00-KNKL

- Màu trắng ngà

-Bao: 1kg, 25kg

Bổ sung men

 

 

Kemin Industries

(Asia) Pte, Ltd-                     Singapore

 

 

152

ACIDLAC DRY

KM-265-8/00-KNKL

- Màu nâu nhạt

-Bao: 1kg, 25kg

Ngăn sự phát triển của vi khuẩn có hại, kích thích sự hoạt động của các men

 

153

FEED CURB DRY

KM-276-9/00-KNKL

- Bột màu trắng

- Bao: 25kg

Chất chống mốc

 

154

ENDOX DRY

KM-277-9/00-KNKL

 - Bột màu nâu nhạt

- Bao: 25kg

Chất chống  oxy hoá

 

16- CTY TNHH thương mại  sản xuất thuốc thú y ruby

 

TT

Tên nguyên liệu

 

Số đăng ký nhậpkhẩu

 

Dạng &qui cách Bao gói                   

Công dụng

 

Xuất sứ

 

155

MILK REPLACER C882

RUBY-73-3/2000-KNKL

Bao 25 kg

Chất thay thế sữa dùng cho lợn con

VOREAL

Pháp

156

MOLD - NIL DRY

RUBY-74-3/2000-KNKL

Bao 25 kg

Chống mốc

 

 

NUTRI-AD

INTERNATIONAL

 

BVBA

 

Bỉ

157

OXY - NIL DRY

RUBY-75-3/2000-KNKL

Bao 25 kg

 

Chống oxy hoá

 

158

NUTRIBIND

RUBY-76-3/2000-KNKL

Bao 25 kg

 

Chất kết dính

 

159

ULTRACID DRY

RUBY-77-3/2000-KNKL

Bao 25 kg

Chất axit hoá

 

160

ULTRACIDLAC DRY

RUBY-78-3/2000-KNKL

Bao 25 kg

Chất axit hoá

 

161

LACTOSE TECHNICAL FINE  POWDER

RUBY-79-3/2000-KNKL

Bao 25 kg

Bổ sung đường lacto

BORCULO DOMO INGREDIENTS

Hà lan

 

162

TASTEX  F/30F

RUBY-80-3/2000-KNKL

 Bao 25 kg

Chất tạo mùi

EXQUIM , S.&

JOAN BUSCALA

Tây Ban Nha

163

TASTEX  B/30F

RUBY-81-3/2000-KNKL

Bao 25 kg

Chất tạo mùi sữa

 

164

TASTEX  F1/10

RUBY-82-3/2000-KNKL

Bao 25 kg

Chất tạo mùi cá

 

165

HF WHEY POWDER

PL-153-5/00-KNKL

Bao 25 kg

 Cung cấp đường sữa (Đường lacto)

PROTILAC-Pháp

166

DICALCIUM PHOSPHATE FEED GRADE  (DCP)

 

GC-242-7/00-KNKL

 

Bao 50 kg

 

Bổ sung can xi, phốt pho

GUIZHOU CHIA TAI ENTERPRICE Co, Ltd - Trung Quốc ( China)

167

NUTRI-ZYM TM DRY

 

NI-268-8/00-KNKL

- Bột màu trắng ngà tới nâu nhạt

- Bao: 1kg, 25kg

 

Bổ sung men tiêu hoá

 

NUTRI-AD INTERNATIONAL

B.V.B.A - Bỉ

168

NUTRI-ZYM TM S DRY

NI-268-8/00-KNKL

 - Bột màu trắng ngà tới nâu nhạt

- Bao: 1kg, 25kg

 

Bổ sung men tiêu hoá

 

169

DICALCIUM PHOSPHATE 17%

SL-319-11/00-KNKL

- Bột màu trắng ngà

- Bao: 1kg, 25kg

 

Bổ sung can xi, phốt pho

Sichuan Lomon Limited Corporation- Trung Quốc

170

RED ROCKIES

TL-73-2/01-KNKL

- Dạng khối, màu đỏ hồng

- Khối: 2x20kg

Dạng tảng liếm, bổ sung khoáng vi lượng cho bò, bê, ngựa, dê, cừu

 

TITHEBARN LIMITED -

 Anh  ( England)

171

PHOSRICH ROCKIES

TL-73-2/01-KNKL

- Dạng khối

- Khối: 2x20kg

Dạng tảng liếm, bổ sung khoáng vi lượng cho bò sữa, cừu mẹ

 

172

PYGGYLAC

SB-126-4/01-KNKL

Chất thay thế bột sữa

- Dạng bột, màu trắng

- Bao : 25 kg

SCHILS  BV

Hà Lan

173

CHOLINE CHLORIDE 60% POWDER

Hiệu quả-129-4/01-KNKL

Bổ sung vitamin nhóm B

- Dạng bột, màu nâu vàng

- Bao : 25 kg

HELEN  QINGDAO  F.T.Z

CO, LTD

Trung Quốc

17-  CÔNG TY TNHH  Việt áo

TT

Tên nguyên liệu

Số đăng ký nhập khẩu

 Bao gói

Công dụng

Xuất sứ

174

Stater Premix BA111 (Premix cho gà thịt  1-21 ngày BA111)

BIO-83 -3/2000-KNKL

 

1kg, 20kg, 25kg

Bổ sung Vitamin,  khoáng

Công ty

BIOMIN

ở  áo hoặc

Chi nhánh

của

Công ty ở Singapore

hay ở Malaysia

175

Broiler Premix BA112 (Premix cho gà thịt (21-42 ngày BA112)

BIO-84 -3/2000-KNKL

 

1kg, 20kg, 25kg

Bổ sung Vitamin, khoáng

 

176

Finisher Broiler Premix BA113 (Premix cho gà thịt  từ 42 ngày BA113)

BIO-85 -3/2000-KNKL

1kg, 20kg, 25kg

Bổ sung Vitamin, khoáng

 

177

Breeder Premix BA 120 (Premix cho gà giống  (1-9 tuần) BA120)

BIO-86 -3/2000-KNKL

1kg, 20kg, 25kg

Bổ sung Vitamin, khoáng

 

178

Breeder Premix BA 121 (Premix cho gà giống (10-20 tuần) BA121)

BIO-87 -3/2000-KNKL

1kg, 20kg, 25kg

Bổ sung Vitamin, khoáng

 

179

Breeder Premix BA 122 (Premix cho gà giống (Từ 21 tuần) BA122)

BIO-88 -3/2000-KNKL

1kg, 20kg, 25kg

Bổ sung Vitamin, khoáng

 

180

Piglet Premix BA 131 (Premix cho lợn con (Đến 15 kg ) BA131)

BIO-89 -3/2000-KNKL

1kg, 20kg, 25kg

Bổ sung Vitamin, khoáng

 

181

Pig Premix BA 132

(Premix cho lợn lứa (15-30 kg) BA132)

BIO-90 -3/2000-KNKL

1kg, 20kg, 25kg

Bổ sung Vitamin, khoáng

 

182

Premix cho lợn thịt BA133

BIO-91 -3/2000-KNKL

1kg, 20kg, 25kg

Bổ sung Vitamin,  khoáng

 

183

Sows Premix BA142

(Premix cho lợn chửa, nái đẻ &nuôi con BA140, BA 141, BA142)

BIO-92 -3/2000-KNKL

1kg, 20kg, 25kg

Bổ sung Vitamin, khoáng

 

184

Duck Premix BA 151

(Premix cho vịt  BA 151)

BIO-93 -3/2000-KNKL

1kg, 20kg, 25kg

Bổ sung Vitamin, khoáng

 

185

MYCOFIX  PLUS

BIO-102 -4/00-KNKL

 20kg, 25kg, 30kg

Kháng độc tố nấm mốc mycotoxin

 

186

ECOSTAT

BIO-103 -4/00-KNKL

20kg, 25kg, 30kg

Tăng sức đề kháng, tăng năng suất cho lợn con

 

187

BIOTRONIC SE

BIO-104 -4/00-KNKL

20kg, 25kg, 30kg

Kháng khuẩn gram (-)

 

188

BIOTRONIC P

BIO-105 -4/00-KNKL

20kg, 25kg, 30kg

Tăng tiết dịch tiêu hoá, tăng sự ngon miệng

 

18-  VPĐD công ty BEHN MEYER tại Việt Nam.

STT

 

Tên nguyên liệu

 

Số đăng ký nhập khẩu                           

Công dụng

 

Dạng &quy cách bao gói

Hãng, nước sản xuất

 

189

SODIUM BICARBONATE

PS-125-4/00-KNKL

Cân bằng ion, chống Stres

Bao: 25kg

PENRICE SODA PRODUCTS  PTY, LTD-úc

190

KINOFOS 21 FINES (Monocalcium phosphate feed grade)

KKA-180-6/00-KNKL

Bổ sung chất khoáng

- Bao: 50kg, 1050kg, hàng rời đóng conterner

 

KK ANIMAL

191

KINOFOS  18                   (Dicalcium phosphate dihydrate feed grade)

KKA-181-6/00-KNKL

Bổ sung chất khoáng

- Bao: 50kg, 1050kg, hàng rời đóng conterner

NUTRITION

Nam Phi

192

BOLIFOR DPC-P                   (Dicalcium phosphate dihydrate feed grade)

KKA-182-6/00-KNKL

Bổ sung chất khoáng

- Bao: 50kg, 1000kg, hàng rời

KK Animal Nutrition Thuỵ Điển

193

BOLIFOR DPC-S           (Dicalcium phosphate dihydrate feed grade structured)

KKA-183-6/00-KNKL

Bổ sung chất khoáng

- Bao: 50kg, 1000 kg

KK Animal Nutrition  Đan Mạch

194

KLINOFEED

UA-168-6/00-KNKL

Bất hoạt độc tố nấm mốc Mycotoxin, chống kết vón

- Bao: 25kg

UNIPOINT

A.G

Thuỵ Sĩ

195

KLINO-ACID

UA-169-6/00-KNKL

Chống mốc,bất hoạt độc tố nấm mốc Mycotoxin, bất hoạt Salmonella

 - Bao: 25kg

 

196

KLINOSAN

UA-170-6/00-KNKL

Bất hoạt độc tố nấm mốc Mycotoxin, phục hồi chức năng gan

- Bao: 25kg

 

197

STANDARD QPH1

FI-171-6/00-KNKL

Ngăn chặn sự phát triển của  nấm mốc  vầ vi khuẩn

- Bao: 25kg

FEED Industry Service- ý

198

MERITOSE 200

GL-233-7/00-KNKL

Cung cấp đường đơn dextrose

- Bột màu trắng

- Bao:25kg

AMYLUM

Bungari

199

Refined Edible Lactose 100 mesh

GL-234-7/00-KNKL

Cung cấp đường lacto

- Bột màu trắng

- Bao:25kg

GLANBIA

Hoa kỳ

200

Refined Edible Lactose 200 mesh

GL-235-7/00-KNKL

Cung cấp đường  Lacto

- Bột màu trắng

- Bao:25kg

 

201

 Edible Coarse Lactose

GL-236-7/00-KNKL

Cung cấp đường  Lacto

- Bột màu trắng

- Bao:25kg

 

202

BM-ZEO 157

HD-250-8/00-KNKL

Kết dính các độc tố mycotoxin, cation độc ammonium

- Bột màu trắng ngà

- Bao: 25kg

PT. Hasmindo Dinamika- Indonesia

203

Manganese Sulphate 98%

CX-327-12/00-KNKL

Bổ sung khoáng

( Mn)

- Bột màu xám

-25kg/bao

Changsha Xianben Chemical Plant

Trung Quốc

204

Manganous oxide

AUS-352-12/00-KNKL

Chất bổ sung khoáng

- Bột màu nâu có ánh xanh

-25kg/bao

AUSMINCO  

 Pty, Ltd- úc

205

SQUID  LIVER OIL

YP-55-2/01-KNKL

Dầu gan mực bổ sung chất beo giầu năng lượng cho thức ăn chăn nuôi

- Dạng lỏng, màu vàng nâu

- thùng : 190kg

 

YOUNG POUNG PRECISION CO,..LTD- Hàn Quốc

206

SQUID  LIVER  PASTE

YP-56-2/01-KNKL

Dầu gan mực bổ sung chất beo giầu năng lượng cho thức ăn chăn nuôi

- Dạng sệt, màu vàng ,nâu xẩm

- thùng : 200kg

 

207

AMYTEX 100

(Vital Wheat Gluten)

AG-58-2/01-KNKL

Sản phẩm giầu đạm          

(protein) dùng trong thức ăn chăn nuôi

- Dạng bột, màu vàng kem

-Bao: 25kg

AMYLUM GROUP -Bỉ

(hoặc của hãng này nhưng sản xuất tại Pháp

hay Hà Lan)

208

ZINC OXIDE   72%

ALL-109-4/01-KNKL

 

Bổ sung chất khoáng (Zn)

- Dạng bột, màu xám

- Bao : 25 kg

QUANGXI CHEMICAL IMPORT AND EXPORT

Trung Quốc

209

MANGANOUS CXIDE 62%

NV-110-4/01-KNKL

Bổ sung chất khoáng (Mn)

- Dạng bột, màu nâu xanh

 - Bao : 25 kg

NAG VIDARBHA CHAMBER OF COMMERCE- Ân Độ

19- Công ty TNHH Chăn nuôi  C.P Việt Nam

 

STT

 

 

Tên nguyên liệu

 

 

Số đăng ký nhập khẩu                           

 

Công dụng

 

 

Dạng &quy cách bao gói

 

Hãng, nước sản xuất

210

Dicalcium phosphate feed grade ( DCP)

GC-238-7/00-KNKL

Bổ sung khoáng

(Ca, P)

Bao: 50kg

GUIZHOW Chia Tai Enterprice Co, Ltd- Trung Quốc

211

Biofos                              (Monocalcium phosphate for feed)

IA-239-7/00-KNKL

Bổ sung khoáng

(Ca, P)

Bao: 22,67kg, 25kg, 30kg, 40kg, 50kg và hàng rời

IMC-Agro Company

 Hoa kỳ

212

SucramR/ Pigor

 Tek TM 217                   (code 6217)

PF-240-7/00-KNKL

Tạo hương sữa, hương hoa quả và vị ngọt

Bao: 25kg

Pancosma S.A- Pháp

213

Soy Lecithin

Yelkin R TS

GC-241-7/00-KNKL

Cung cấp các phốt pho lipítd có tác dụng làm ẩm, nhũ tương hoá

Thùng: 450Lb,           hoặc 1 tấn

 

ADM- Hoa Kỳ

214

Vital Wheat Gluten Meal

(Gluten lúa mì)

CH-270-8/00-KNKL

Làm nguyên liệu chế biến thức ăn chăn nuôi

- Bột màu trắng ngà

- Bao: 25kg, 50kg

Cargill-                   Hà Lan

215

SQUID  LIVER POWDER ( Bột gan mực)

HS-271-8/00-KNKL

Làm nguyên liệu chế biến thức ăn chăn nuôi

- Bột màu nâu đậm và dính

- Bao: 25kg,

Hyundai Special  Feed Ind. Co, Ltd- Hàn Quốc

216

PIGOR MAGNASWEET R 219

PM-288-9/00-KNKL

Tạo hương thơm, vị ngọt cho thức ăn chăn nuôi

- Bột màu hồng nhạt.

- Bao: 25kg

Pancosma S.A- Pháp

 

217

FEED GRADE FLUID LECITHIN                 ( F1-100 -7999)

CS-302-10/00-KNKL

Cung cấp phospholipid, a xít béo,có tác dụng nhũ tương hoá

- Dung dịch , màu nâu, vàng

- Thùng: 450kg, 1000kg

CENTRAL SOYA COMPANY INC. - Hoa Kỳ

 218

Choline Chloride 75% (AKZO Nobel CC75)

AN-303-10/00-KNKL

Cung cấp Vitamin nhóm B

- Dung dịch, trong

- Thùng: 230kg, 250kg

AKZO NOBEL-             Hà Lan

219

Choline Chloride 60%

AN-340-12/00-KNKL

Bổ sung vitamin          nhóm B

- Dạng bột, màu nâu, vàng nhạt

-Bao: 25kg

AKZO NOBEL

ý

220

TR-EGG Formula Premix For          Layer 5X

 

AP-341-12/00-KNKL

Premix bổ sung Vitamin, khoáng cho gà đẻ

- Bột thô, màu nâu nhạt

-Bao: 450g, 500g

 

 

 

ADVANCE

 

PHARMA

 

Co, LTD

 

 

Thái Lan

221

TR-EGG Formula Premix For Duck        Layer 5X

 

AP-342-12/00-KNKL

Premix bổ sung Vitamin, khoáng cho vịt  đẻ

- Bột thô, màu nâu nhạt

-Bao: 450g, 500g

 

222

Biofac-200  5X

 

AP-343-12/00-KNKL

Hợp chất bổ sung vitamin, khoáng cho lợn, gia cầm

- Bột thô, màu nâu nhạt

-Bao: 450g, 500g

 

223

Hogtonal 10X

 

AP-344-12/00-KNKL

Hợp chất bổ sung  vitamin, khoáng cho lợn

- Bột  mịn, màu hồng tới da cam

-Bao: 450g, 500g

 

224

Mineral  10X

 

AP-345-12/00-KNKL

Hợp chất bổ sung  khoáng cho vật nuôi

- Bột mịn, màu  hồng.

-Bao: 1kg

 

 

20- Công ty TNHH CARGILL  Việt Nam.

 

STT

 

Tên nguyên liệu

 

Số đăng ký nhập khẩu                           

Công dụng

 

Dạng &quy cách

 bao gói

Hãng, nước sản xuất

225

Monocalcium phosphate

CF-218-7/00-KNCKL

Bổ sung khoáng          (Ca,P)

- Hàng rời

Cargill Fertilizer Inc- Hoa Kỳ

226

Lactose

UD-219-7/00-KNCKL

Bổ sung đường sữa       (Đường Lacto)

-Bao: 25kg

United Dairymen of Arizona- Hoa Kỳ

227

Leprino Le-Pro Lactose

LF-320-11/00-KNKL

Bổ sung đường sữa       (Đường Lacto)

- Bột màu trắng ngà

- Bao: 25kg

Leprino Food

Hoa Kỳ

228

Bột gan mực

( SQUID LIVER POWDER)

MR-134-5/01-KNKL

Bổ sung Protein và chất béo

-Dạng bột, màu  xám  tới xám đen

- Bao: 50 kg

MILAE RESOURCES   ML  CO. LTD-

Hàn Quốc

229

Bột phụ phẩm gia cầm  (POULTRY BY PRODUCT MEAL )

GI-135-5/01-KNKL

Thức ăn bổ sung

Chất chống kết vón

-Dạng bột  , màu vàng nhạt đến vàng đậm

- Hàng rời ( Hàng xá)

GRIFFIN INDUSTRIES  INC.-  Hoa Kỳ

 

21- Công ty TNHH Thương mại & Dịch vụ APC.

 

STT

 

Tên nguyên liệu

 

Số đăng ký nhập khẩu                           

Công dụng

Dạng &quy cách bao gói

Hãng, nước sản xuất

230

DIAMOND V "XP"TM Yeast Culture

DV-187-7/00-KNKL

Nâng cao hiệu quả sử dụng thức ăn chăn nuôi

1kg, 5kg, 10kg, 25kg

Diamond Mills Co, Ltd- Hoa Kỳ

231

AP920TM SPRAY DRIED Animal Plasma

AP-188-7/00-KNKL

Cung cấp đạm và các chất dinh dưỡng khác

1kg, 5kg, 10kg, 25kg

 

American

Protein

Corporation -  Hoa Kỳ

232

AppeteinTM, AP920 SPRAY DRIED Animal Plasma

AP-189-7/00-KNKL

Cung cấp đạm và các chất dinh dưỡng khác

1kg, 5kg, 10kg, 25kg

 

233

AP 301 TM &

AP 301G TM SPRAY DRIED BLOOD CELLS

AP-190-7/00-KNKL

Cung cấp đạm và các chất dinh dưỡng khác

1kg, 5kg, 10kg, 25kg

 

 

22- Công ty TNHH Thức ăn chăn nuôi HOA Kỳ

 

STT

 

Tên nguyên liệu

 

Số đăng ký nhập khẩu                           

Công dụng

 

Dạng &quy cách bao gói

Hãng, nước sản xuất

234

D ry Fish Krave

 FF-142-5/00-KNKL

Chất tạo mùi cá

25kg, 50kg

Feed Flavor Inc.

Hoa Kỳ

235

AFC Super Pig Flavor

FF-143-5/00-KNKL

Chất tạo mùi

25kg, 50kg

 

236

999N Swine Premix

ADM-144-5/00KNKL

Premix cung cấp khoáng đa , vi lương cho lợn

25kg, 50kg

Animal Health

And

Nutrition

Trung Quốc

237

888N Broiler Premix

ADM-145-5/00-KNKL

Premix cung cấp khoáng đa , vi lương cho gà thịt

25kg, 50kg

 

238

111N Pig Premix

ADM-146-5/00-KNKL

Premix cung cấp khoáng đa , vi lương cho lợn

25kg, 50kg

 

239

Choline Chloride 60% Dry

ADM-147-5/00-KNKL

Chất bổ sung Vitamin nhóm B

25kg, 50kg

 

240

Bioprotect Plus

ACG-178-6/00-KNKL

Chất bổ sung các loại Vitamin 

Lọ, bình

ACG Product LTD- Hoa Kỳ

241

Dry Butter Scotch-   Ade 02080

FF-289-9/00-KNKL

Chất tạo hương : Tạo mùi kem

- Bột màu nâu nhạt

- Bao: 25kg

Feed

Flavor

INC.- Hoa Kỳ

242

D ry Pig Krave 16091

FF-290-9/00-KNKL

Chất tạo hương : Tạo mùi sữa

 - Bột màu nâu nhạt

- Bao: 25kg

 

243

Dry Sweet Milk Replace- 13044

FF-291-9/00-KNKL

Chất tạo hương : Tạo mùi sữa

- Bột màu trắng ngà

- Bao: 25kg

 

244

Dry Strawberry             Ade- 18010

FF-292-9/00-KNKL

Chất tạo hương : Tạo mùi dâu

- Bột màu trắng ngà

- Bao: 25kg

 

245

Dry Rum Butter

Maple- 18004

FF-293-9/00-KNKL

Chất tạo hương : Tạo mùi bơ

- Bột màu nâu nhạt

- Bao: 25kg

 

 23- Công ty TNHH Thương mại và Sản xuất Thú Y Nam Long

STT

 

Tên nguyên liệu

 

Số đăng ký nhập khẩu                           

Công dụng

 

Dạng &quy cách bao gói

Hãng, nước sản xuất

246

BIO-PSN-30

AME-113-4/00-KNKL

Thức ăn tập ăn cho lợn con

25kg/bao

Công ty

AMECO-BIOS

AND CoHoa Kỳ

247

BIO-PSN-35

AME-114-4/00-KNKL

Nguyên liệu cao đạm, giầu a xít amin

25kg/bao

 

248

BIO-PSN-50

AME-115-4/00-KNKL

Bổ sung đạm

25kg/bao

 

249

DFS-42

 AME-116-4/00-KNKL

Bổ sung đạm của cá

25kg/bao

 

250

COZYME 10X

AME-117-4/00-KNKL

Bổ sung men tiêu hoá

25kg/bao

 

251

AMECO-ACIDS

 AME-118-4/00-KNKL

Chất a xít hoá

25kg/bao

 

252

ECORGEN

AME-119-4/00-KNKL

Tăng khả năng miễn dịch, tăng năng suất vật nuôi

25kg/bao

 

253

ECOFERM-MIX

AME-120-4/00-KNKL

Giầu khoáng vi lượng và men tiêu hoá

25kg/bao

 

254

BIO- ACTOR

AME-121-4/00-KNKL

Tăng năng suất và sức khoẻ vật nuôi

25kg/bao

 

255

CATOXI-BIO

AME-122-4/00-KNKL

Ngăn ngừa độc tố nấm mốc Mycotoxins

25kg/bao

 

256

MYCOBLOCK

BIA-123-4/00-KNKL

Chất chống mốc

25kg/bao

BIAKON N.V

Bỉ

257

BIANOX

BIA-124-4/00-KNKL

Chất chống oxy hoá

25kg/bao

 

258

LACTOGEN

NB-191-7/00-KNKL

Sản phẩm lên men dùng cho lợn

25kg/bao

NUTRIBIOS

CORPORATION

CANADA

259

NUTRAGEN PCW

NB-192-7/00-KNKL

Sản phẩm lên men dùng  gia cầm

25kg/bao

 

260

NUTRAGEN- P

NB-193-7/00-KNKL

Bổ sung men tiêu hoá

25kg/bao

 

261

NUTRAMIX

NB-194-7/00-KNKL

Nâng cao hiệu quả sử dụng các phụ phẩm từ ngũ cốc

25kg/bao

 

 

262

FERM MOS

NB-195-7/00-KNKL

Bổ sung các men tiêu hoá peptides, carbohydrate

25kg/bao

NUTRIBIOS

CORPORATION

CANADA

263

NUTRIACID              DRY TM

NB-196-7/00-KNKL

Điều hoà độ PH, tăng khả năng tiêu hoá

25kg/bao

 

264

Acidmix Water Soluble TM

NB-197-7/00-KNKL

Điều hoà độ PH, tăng khả năng tiêu hoá

25kg/bao

 

265

NUTRIPROP

NB-198-7/00-KNKL

Chất chống môc

25kg/bao

 

266

NUTRASEL YR

NB-199-7/00-KNKL

Chất chống oxy hoá

25kg/bao

 

267

NUTRACRO YR

NB-200-7/00-KNKL

Hoạt hoá một số enzyme, giảm  stress

25kg/bao

 

268

NUTRIZYME-V

NB-201-7/00-KNKL

Cải thiện khả năng tăng trọng,tăng khả năng sử dụng thức ăn

25kg/bao

 

269

NUTRIZYME CS-V

NB-202-7/00-KNKL

Cải thiện khả năng tăng trọng,tăng khả năng sử dụng thức ăn

25kg/bao

 

270

NUTRASAC -T-PAK

NB-203-7/00-KNKL

Cải thiện khả năng tăng trọng,tăng khả năng sử dụng thức ăn

25kg/bao

 

271

NUTRIOX

NB-204-7/00-KNKL

Chống oxy hoá

25kg/bao

 

272

ODORSTOP

NB-205-7/00-KNKL

Khử mùi hôi trong chăn nuôi lợn và gia cầm

25kg/bao

 

273

PIG FLAV-R

NB-206-7/00-KNKL

Tăng sự hấp dẫn cho thức ăn, ổn định mức tiêu thụ thức ăn

25kg/bao

 

274

PIG FLAV-R-ULTRASWEET

NB-207-7/00-KNKL

Tăng sự hấp dẫn cho thức ăn, ổn định mức tiêu thụ thức ăn

25kg/bao

 

 

275

SWEET FLARV-R-V

NB-208-7/00-KNKL

Tăng sự hấp dẫn cho thức ăn, ổn định mức tiêu thụ thức ăn

25kg/bao

 

NUTRIBIOS CORPORATION.- CANADA

276

FISH FERM 42*

NB-209-7/00-KNKL

Bổ sung đạm, vitamin, canxi, a xít amin

 25kg/bao

 

277

FISHFACTOR 48*

NB-210-7/00-KNKL

Bổ sung đạm, vitamin, canxi, a xít amin

25kg/bao

 

278

SEAPRO 40*

NB-211-7/00-KNKL

Bổ sung đạm, vitamin, canxi, Kali, a xít amin

25kg/bao

 

279

SANOLAC R

NB-212-7/00-KNKL

Bổ sung đạm,  Chất koáng, a xít amin

25kg/bao

 

280

PIGIPLUS R

NB-213-7/00-KNKL

Bổ sung đạm, Chất béo, Chất khoáng, a xít amin

25kg/bao

 

281

PROTILAC R  20/40

NB-214-7/00-KNKL

Bổ sung đạm, Chất béo, chất khoáng, a xít amin

25kg/bao

 

282

WHEYLACTIC

 

NB-215-7/00-KNKL

Cung cấp đường sữa, đạm sữa, a xít lactíc.

25kg/bao

 

283

NUTRIACID LIQUID

NB-237-7/00-KNKL

Giúp giảm độ PH trong ruột và làm tăng khả năng tiêu hoá cho gia súc non

25kg/bình

 

284

MICROFERM II WITH   ENZYME

IN-7-1/01-KNKL

Bổ sung men tiêu hoá

- Bột màu vàng nâu

- Gói: 1kg, 10kg, 25kg

INTER- NATIONAL

NUTRITION

Hoa Kỳ

285

POULTRY AMINO ACID PREMIX

IN-8-1/01-KNKL

Bổ sung  a xít amin cho gia cầm

- Bột màu vàng nâu

- Gói: 1kg, 10kg, 25kg

 

286

JUMBO   BICAL

IN-9-1/01-KNKL

Bổ sung  vitamin, chất khoáng

- Bột màu  xám

- Gói: 1kg, 10kg, 25kg

 

 

287

AVIAN V-E-T PAK

 IN-10-1/01-KNKL

Bổ sung vitamin, chất khoáng

- Bột màu trắng

- Gói: 1kg, 10kg, 25kg

 

INTERNATIONAL

NUTRITION

Hoa Kỳ

288

VITAMINO  14

IN-11-1/01-KNKL

Bổ sung vitamin, chất khoáng

- Bột màu vàng nâu

- Gói: 1kg, 10kg, 25kg

 

289

FISH   FAC

IN-12-1/01-KNKL

Chất thay thế bột cá

- Bột màu  nâu đậm

Gói: 1kg, 10kg, 25kg

 

290

SWINE AMINO ACID PREMIX

IN-13-1/01-KNKL

Bổ sung a xít amin cho g lợn

- Bột màu vàng nâu

- Gói: 1kg, 10kg, 25kg

 

291

FAMILY PIG BALANCE  PLUS

IN-14-1/01-KNKL

Bổ sung  vitamin, chất khoáng, a xít amin

- Bột màu vàng nâu

- Gói: 1kg, 10kg, 25kg

 

292

ACIDIFIER COPPER  SULPHATE

IN-23-2/01-KNKL

Bổ sung Cu,súc tác hệ enzyme trong trao đổi chất nhằm ngăn ngừa bệnh thiếu máu

- Màu xanh

- Bao: 453,6g, 5kg, 10kg, 12kg, 20kg,25kg

 

293

CITRIC ACID

IN-24-2/01-KNKL

Chất kháng khuẩn, có tác dụng cải thiện việc sử dụng khoáng vi lượng và vitamin

- Màu trắng

- Bao: 453,6g, 10kg

 

294

VAC-PROTEC+

IN-25-2/01-KNKL

Sản phẩm đạm sữa trung tính

- Màu trắng

- Bao: 453,6g, 5kg, 10kg, 12kg, 20kg,25kg

 

295

VAC-PROTEC

IN-26-2/01-KNKL

Sản phẩm đạm sữa trung tính

- Màu trắng

- Bao: 453,6g, 5kg, 10kg, 20kg,25kg

 

296

GP  HYDRAID

IN-27-2/01-KNKL

Chất cân bằng điện giải, điều hoà thân nhiệt

 

 

 Đơn vị đứng tên đăng ký : 24: Công ty XNK và đầu tư chợ lớn ( Cholimex)

 

STT

 

 

Tên nguyên liệu

 

 

Số đăng ký nhập khẩu                           

 

Công dụng

 

 

Dạng &quy cách bao gói

 

Hãng, nước sản xuất

297

MINTAI FEED ANTIMOLD

MC-223-7/00-KNKL

Chất chống mốc

30kg/ thùng

MINTAI

CHONG

QING

CHEMICAL

INDUSTRY

CO,.LTD   -

Trung Quốc

 

298

MINTAI FLAVOUR

MC-224-7/00-KNKL

Chất tạo hương cho thức ăn

100g/gói

 

299

MINTAIFISH FLAVOURS

MC-298-10/00-KNKL

Chất tạo hương: tạo mùi cá

- Bột màu vàng

- 1kg/gói,  20 kg/ thùng

 

300

MINTAI SWEETENING

MC-299-10/00-KNKL

Chất tạo vị ngọt cho thức ăn

 

- Bột màu  trắng

- 1kg/gói,                 20kg/ thùng

 

 25- Công ty TNHH Phát triển chăn nuôi PETER  HAND  Hà Nội.

 

TT

 

Tên nguyên liệu

 

Số đăng ký nhập khẩu

Công dụng

 

Dạng &quy cách bao gói

Hãng, nước sản xuất

 

301

PIG VITAMIN

(BOO5)

QP-252-8/00-KNKL

Bổ sung Vitamin cho lợn

15kg/ thùng

 

QUANGXI

PETER HAND

Trung Quốc

302

PIG MINERAL

(BOO2)

QP-253-8/00-KNKL

Bổ sung chất khoáng cho lợn

25kg/bao

 

303

PIG FLAVOUR

(DOO9)

QP-254-8/00-KNKL

Chất tạo mùi

20kg/bao

 

YILIANG CHEMICAL

Trung Quốc

304

DICALCIUM PHOSPHATE

(COO1)

YC-255-8/00-KNKL

Bổ sung chất khoáng Ca, P

40kg/bao

 

 

305

LUPROSIL SALT

(CALCIUM PROPIONATE)

BC-256-8/00-KNKL

Chất chống mốc

25kg/bao

BASF

COMPANY-

Đức

306

FEED  GRADE CHOLINE CHLORIDE

LT-272-8/00-KNKL

Bổ sung vitamin

nhóm B

- Bột màu trắng

- Bao:25kg

LOUTA FEED ADDITIVE PLANT- Trung Quốc

307

FEED  GRADE

COPPER SULPHATE

GP-273-8/00-KNKL

Bổ sung chất khoáng (Cu)

- Bột màu xanh nhạt

- Bao:25kg, 40kg, 50kg.

QUANGXI

PETER HAND

PREMIX

FEED COMPANY LTD

Trung Quốc

308

FEED  GRADE

MANGANESE SULPHATE

GP-274-8/00-KNKL

Bổ sung chất khoáng  (Mn)

- Bột màu trắng hoặc hồng

- Bao:25kg, 40kg, 50kg.

 

309

FEED  GRADE

FERROUS SULPHATE

GP-275-8/00-KNKL

Bổ sung chất khoáng  (Fe)

- Bột màu trắng sữa

- Bao:25kg,40kg, 50kg.

 

310

FEED  GRADE

LECITHIN

FA-280-9/00-KNKL

Nhũ hoá các chất dinh dưỡng trong thức ăn & cải thiện khả năng tiêu hoá hấp thu các chất dinh dưỡng

- Bột màu  vàng

- Bao:25kg

FRONTLINE ANIMAL HEALTH TECHNOLOGY CENTER - Trung Quốc

311

FEED  GRADE

ETHOXYQUIN

FA-281-9/00-KNKL

Chất chống oxy hoá

- Bột màu nâu

- Bao:25kg

NANTONG CITY FENGTIAN AUXILIARY FACTORY-Trung Quốc

312

AQUATIC FEED BINDING AGENT

HJ-282-9/00-KNKL

Chất kết dính dùng trong công nghệ chế biến thức ăn viên

- Bột màu trắng hoặc vàng

- Bao:20kg ( trong chứa 20 túi nhỏ mỗi túi 1kg )

HUZHOU JINGBAO GROUP  ORPORATION LTD-  Trung Quốc

313

         

ZH-313-11/00-KNKL

Chất kháng khuẩn có tác dụng tăng sức đề kháng cho vật nuôi

- Bột màu nâu đậm

- Bao:25kg

ZHUMADIAN HUAZHONG CHIATAI Co, Ltd- Trung Quốc

 

26- Công ty BETAGRO  Company Limited.

 

STT

 

Tên nguyên liệu

 

Số đăng ký nhập khẩu

Công dụng

 

Dạng &quy cách bao gói

Hãng, nước sản xuất

 

314

LUCTAPLUS

35999Z

LC-285-9/00-KNKL

Bổ sung men tiêu hoá, tạo hương thơm, bổ sung chất a xít hoá vào thức ăn cho lợn con trước và sau cai sữa

- Bột trơn màu nâu nhạt.

- Bao: 1kg, 5kg,10kg, 25kg

 

LUCTA S.A-

Tây Ban Nha

315

ACTIMIX PIG STATER

BP-294-9/00-KNKL

Premix vitamin, khoáng cho lợn con

- Bột  màu nâu lẫn đốm xanh.

- Bao: 1kg, 5kg,10kg, 20kg

 

BETTERPHARMA

Co, Ltd-

Thái Lan

316

ACTIMIX PIG

BREEDER

BP-295-9/00-KNKL

Premix vitamin, khoáng cho lợn  giống

- Bột thô màu nâu .

- Bao: 1kg, 5kg,10kg, 20kg

 

317

LUCTAROM SUCKLERS "S" 33091-Z

LS-309-11/00-KNKL

Chất tạo hương : Tạo mùi bơ sữa, mùi vani

- Bột  màu  trắng

- Bao: 1kg, 5kg,10kg, 25kg

LUCTA

S.A

 

Tây Ban Nha

318

LUCTAROM SUCKLERS "S" 31933Z

LS-310-11/00-KNKL

Chất tạo hương : Tạo mùi  thơm trái mâm  xôi

- Bột  màu  trắng

- Bao: 1kg, 5kg,10kg, 25kg

 

319

LUCTAROM SUCKLERS "S" 1775-Z

LS-311-11/00-KNKL

Chất tạo hương : Tạo mùi bơ sữa, mùi thơm trái cây

- Bột  màu  vàng nhạt

- Bao: 1kg, 5kg,10kg, 25kg

 

320

LUCTAMOLD  LS 1491-Z

LS-355-12/00-KNKL

 Chất chống mốc

-Dạng lỏng, không màu

- Lọ, thùng : 1lít, 25lít, 1000lít, 1 gallon

 

321

LUCTANOX LG  1680-Z

LS-356-12/00-KNKL

Chất chống oxy hoá

-Dạng lỏng, màu  nâu

- Lọ, thùng : 1lít, 25lít, 1000lít, 1 gallon

 

 

27- Công ty TNHH Thương mại Quang Dũng.

 

STT

 

Tên nguyên liệu

 

Số đăng ký nhập khẩu                           

Công dụng

 

Dạng &quy cách bao gói

Hãng, nước sản xuất

322

FISMATE

AC-184-6/00-KNKL

 Cung cấp đạm

- Bao 40kg hoặc hàng rời

Arrow Commodities úc

323

MONOCALCIUM PHOSPHATE

CB-185-6/00-KNKL

Bổ sung khoáng     (Ca,P)

- Bao 40kg hoặc hàng rời

Connell Bros Company Ltd

Hoa Kỳ

28- Tổng công ty Chăn nuôi Việt Nam

STT

 

Tên nguyên liệu

 

Số đăng ký nhập khẩu                           

Công dụng

 

Dạng &quy cách bao gói

Hãng, nước sản xuất

324

IDEAL FISHY FLAVOUR

GI-279-9/00-KNKL

Chất tạo hương :

Tạo mùi cá

- Bột màu vàng

- Gói: 1kg

Guangzhou Ideal Feed Development-Trung Quốc

325

JIAMEI FLAVOUR

CJ-279-9/00-KNKL

Chất tạo hương :

Tạo mùi sữa

- Bột màu vàng nhạt

- Gói: 1kg

Chongoing  Jiamei essence Material Co, Ltd- Trung Quốc

326

KANGYUE FLAVOUR

NK-279-9/00-KNKL

 Chất tạo hương :

Tạo mùi thơm

- Bột màu vàng

- Bao: 20kg

Nanning Kangyue Co, Ltd - Trung Quốc

 29- Công ty giống Thuỷ cầm Trung Ương.

STT

Tên nguyên liệu

Số đăng ký nhập khẩu                           

Công dụng

Dạng &quy cách bao gói

Hãng, nước sản xuất

327

FARMWIN PIG GROWER- 312

FW-244-8/00-KNKL

Bổ sung Vitamin, khoáng đalượng, vi lượng cho lợn

Bao:25kg

 

FARMWIN

B.V

Hà Lan

 

328

FARMWIN PIG G STATER - 315

FW-245-8/00-KNKL

Bổ sung Vitamin, khoáng đalượng, vi lượng cho lợn con

Bao:25kg

 

329

FARMWIN  BROILER- 322

FW-246-8/00-KNKL

Bổ sung Vitamin, khoáng đalượng, vi lượng cho gà thịt

Bao:25kg

 

 30- Công ty XNK Nông lâm hải sản ( AGRIMEXCO)

STT

 

Tên nguyên liệu

 

Số đăng ký nhập khẩu                           

Công dụng

 

Dạng &quy cách bao gói

Hãng, nước sản xuất

330

CMO-FACTORS 013

( 6013)

PM-134-5/00-KNKL

Chất tạo hương hoa quả

Bao: 25kg

Hãng

PANCOSMA

Pháp

331

CMO-FACTORS 022

( 6022)

PM-135-5/00-KNKL

Chất tạo hương sữa

Bao: 25kg

 

332

VANILLE-PAN870.051

( 6051)

PM-136-5/00-KNKL

Chất tạo hương kem

Bao: 25kg

 

333

PAN-FISH 136( 6136)

PM-137-5/00-KNKL

Chất tạo hương cá

Bao: 25kg

 

334

PAN-FISH 139( 6139)

PM-138-5/00-KNKL

Chất tạo hương cá

Bao: 25kg

 

335

PIGOR  757 (6757)

PM-139-5/00-KNKL

Chất tạo hương thơm tự nhiên

Bao: 25kg

 

336

CHOCOLATE 019

( 6019)

PM-140-5/00-KNKL

Chất tạo hương

sô cô la

Bao: 25kg

 

337

SUCRAM 200 (6830)

PM-141-5/00-KNKL

Chất tạo vị ngọt

Bao: 25kg

 

338

 PIGOR R 730

Code; 6730

PM-296-9/00-KNKL

Chất tạo mùi bơ

- Bột màu trắng ngà đến hồng nhạt

-Bao: 25kg

 

 

31- Công ty XNK Nông sản III.

 

 

STT

 

 

Tên nguyên liệu

 

 

Số đăng ký nhập khẩu                           

 

Công dụng

 

 

Dạng &quy cách bao gói

 

Hãng, nước sản xuất

339

COPRA EXPELLET CAKE MEAL

 

CP-260-8/00-KNKL

Khô dầu dừa( Bã cơm dừa)

Phụ phẩm chế biến dầu dừa được dùng làm nguyên liệu chế biến thức ăn chăn nuôi

 

- Màu nâu

- Bao : 50kg hoặc hàng rời

 

COPRA

 

PHILIPPIN

 

32- Công ty Thương mại tổng hợp Sài gòn.

 

 STT

 

 

Tên nguyên liệu

 

 

Số đăng ký nhập khẩu                           

 

Công dụng

 

 

Dạng &quy cách bao gói

 

Hãng, nước sản xuất

 

340

COPRA EXTRACTION PELLET

 

CP-261-8/00-KNKL

Khô dầu dừa( Bã cơm dừa)

Phụ phẩm chê biên dầu dừa được dùng làm nguyên liệu chê biên thức ăn chăn nuôi

 

- Màu nâu

- Bao : 50kg hoặc hàng rời

COPRA

PHILIPPIN

(hoặc Indonesia hoặc Malaysia hoặc Trung Quốc)

 33- Công ty TNHH Thương mại Song Hằng.

STT

Tên nguyên liệu

Số đăng ký nhập khẩu                           

Công dụng

Dạng &quy cách bao gói

Hãng, nước sản xuất

341

PEDIGREE  BEEF

SH-106-4/00-KNKL

Thức ăn hỗn hợp dùng cho chó

- Viên ,khô

- Bao: 2kg, 8kg,15kg,

EFFEM

FOODS-          

Thái Lan

342

PEDIGREE PUPPY

SH-107-4/00-KNKL

Thức ăn hỗn hợp dùng cho chó

- Viên, khô

- Bao: 1,5kg, 12kg,

 

 

343

PEDIGREE Chicken

SH-108-4/00-KNKL

Thức ăn hỗn hợp dùng cho chó

-Viên, khô

- Bao: 2kg, 12kg,

EFFEM

FOODS-          

Thái Lan

344

PEDIGREE  BEEF

SH-109-4/00-KNKL

Thức ăn hỗn hợp dùng cho chó

- Sệt

- Lon: 400g,  700g

 

Uncle Ben s

úc

345

PEDIGREE CHICKEN

SH-110-4/00-KNKL

Thức ăn hỗn hợp dùng cho chó

- Sệt

- Lon: 400g, 700g

 

346

Whiskas  ocean Fish

SH-111-4/00-KNKL

Thức ăn hỗn hợp dùng cho mèo

- Viên , khô

- Hộp: 500g

 

 

 

EFFEM

FOODS-

  Thái Lan

347

Whiskas Tuna and Anchovy

SH-112-4/00-KNKL

Thức ăn hỗn hợp dùng cho mèo

- Viên , khô

- Hộp: 500g

 

348

CHAPPI  BEEF 16 kg

EF-271-8/00-KNKL

Thức ăn hỗn hợp dùng cho chó

- Dạng viên nhiều hình, nhiều màu; Bao 16 kg

 

349

PEDIGREE CHICKEN  AND VEGETABLE FLAVOUR

EF-336-12/00-KNKL

Thức ăn hỗn hợp dùng cho chó

- Viên ,khô

- Bao:15kg,

 

350

WHISKAS BEEF MINCE

EF-337-12/00-KNKL

Thức ăn hỗn hợp dùng cho mèo

- Dạng sệt

- Hộp: 400g

 

Uncle Ben s

úc

351

WHISKAS CHICKEN AND LIVERR MINCE

EF-338-12/00-KNKL

Thức ăn hỗn hợp dùng cho mèo

- Dạng sệt

- Hộp: 400g

 

352

PEDIGREE TASTY BONE

EF-94-3/01-KNKL

Thức ăn hỗn hợp cho chó

 - Dạng viên

- Bao: 1,2kg

EFFEM  FOODS

Thái Lan

353

KITEKAT CHICKEN GOURMET

EF-95-3/01-KNKL

Thức ăn hỗn hợp cho mèo

- Dạng viên

- Bao: 8kg

 

354

PEDIGREE 5 KINDS OF MEAT

UB-128-4/01-KNKL

Thức ăn cho chó

- Dạng sệt

- Hộp :400g,

 

   UNCLE  BEN S

            úc

355

PEDIGREE  PUPPY

UB-129-4/01-KNKL

Thức ăn cho chó

- Dạng sệt

- Hộp :400g,

 

34- Công ty LNB International- Hà Lan

 

STT

 

 

Tên nguyên liệu

 

 

Số đăng ký nhập khẩu                           

 

Công dụng

 

 

Dạng &quy cách bao gói

 

Hãng, nước sản xuất

 

356

LNB PIG PRESTATER CONCENTRATE

LNB-286-9/00-KNKL

Thức ăn đậm đặc dùng cho lợn con

- Dạng bột, màu nâu

- Bao: 50kg

LNB International- Hà Lan

35- VPĐD Công ty AUM IMPEX ( PVT), LTD

 

STT

 

 

Tên nguyên liệu

 

 

Số đăng ký nhập khẩu                           

 

Công dụng

 

 

Dạng &quy cách bao gói

 

Hãng, nước sản xuất

 

357

CHOLINE CHLORIDE 60% DRY

VO-251-8/00-KNKL

Bổ sung Vitamin nhóm B

- Dạng bột, màu nâu

- Bao: 25kg

VAM ORGANIC CHEMICALS LTD - Ân Độ       

36- VPĐD Công ty RUDOLF LIETZ, INC.

 

STT

 

Tên nguyên liệu

 

Số đăng ký nhập khẩu                           

 

Công dụng

Dạng &quy cách bao gói

Hãng, nước sản xuất

358

EDIBLE LACTOSE

# 400A

FD-262-8/00-KNKL

Cung cấp chất dinh dưỡng, làm cho thức ăn thơm, ngọt

- Dạng tinh thể, màu trắng, màu kem phớt

- 25kg/bao( 50Lb)               

 

FIRST

DISTRICT

 

ASSOCIATION

 

Hoa Kỳ

359

EDIBLE LACTOSE

# 1000A

FD-263-8/00-KNKL

Cung cấp chất dinh dưỡng, làm cho thức ăn thơm, ngọt

- Dạng tinh thể, màu trắng, màu kem phớt

- 25kg/bao( 50Lb)               

 

360

EDIBLE LACTOSE

# 2000A

FD-264-8/00-KNKL

Cung cấp chất dinh dưỡng, làm cho thức ăn thơm, ngọt

- Dạng tinh thể, màu trắng, màu kem phớt

- 25kg/bao( 50Lb)               

 

 

37- VPĐD Công ty SHANGHAI UCB-SBC  Choline Chloride Co, Ltd.

 

 

STT

 

 

Tên nguyên liệu

 

 

Số đăng ký nhập khẩu                           

 

Công dụng

 

 

Dạng &quy cách bao gói 

 

Hãng, nước sản xuất

 

361

choline Chloride

(Veg 50%)

SC-247-8/00-KNKL

Bổ sung vitamin nhóm B

- Dạng bột màu nâu nhạt

- Bao: 25kg

SHANGHAI UCB-SCB

choline Chloride

CO, LTD

Trung Quốc

 

362

choline Chloride

(Veg 60%)

SC-248-8/00-KNKL

Bổ sung vitamin nhóm B

- Dạng bột màu nâu nhạt

- Bao: 25kg

 

363

Choline Chloride

(Liquid 75%)

SC-249-8/00-KNKL

Bổ sung vitamin nhóm B

- Dạng lỏng màu trong suốt

- Phuy: 220kg

 

 38- VPĐD Công ty NOVARTIS CONSULTING AG

 

STT

 

 

Tên nguyên liệu

 

 

Số đăng ký nhập khẩu                           

 

Công dụng

 

 

Dạng &quy cách bao gói

 

Hãng, nước sản xuất

364

MYCOSTATINR -20

NO-278-9/00-KNKL

Phòng chống nấm mốc

- Bột màu nâu nhạt, vàng kem.

- Gói: 100g, 1kg, 50kg

NOVATIS

CO, LTD-           Đài Loan

365

CHLORSTECLIN (Chlortetracycline 15% Feed grade)

NC-69-3/2000-KNKL

Chất kháng khuẩn

Bao: 25 kg

Zhumadian Huazhong ChiaTai Co.Ltd Trung Quốc

39- VPĐD Công ty HELM AG  tại Hà Nội.

STT

 

Tên nguyên liệu

 

Số đăng ký nhập khẩu                           

Công dụng

 

Dạng &quy cách bao gói

Hãng, nước sản xuất

 

366

VITAMIN A

5.000.000UI/G

XK-306-11/00-KNKL

Bổ sung VitaminA

- Bột màu nâu nhạt

-Bao: 25kg

XIAMEN KINGDOMWAY

vitamin Ltd- Trung Quốc

367

FERROUS SULPHATE MONO

NK-307-11/00-KNKL

Bổ sung khoáng

( Fe)

- Bột màu nâu nhạt

-Bao: 25kg

Nanning Kangmu

Trung Quốc

368

MANGANESSE OXIDE

QT-308-11/00-KNKL

Bổ sung khoáng

( Mn)

- Bột màu nâu tro

-Bao: 25kg

Quangzhou Tianxing- Trung Quốc

40- VPĐD Công ty Suchiang Chemical & Pharmaceutical tại T.P Hồ Chí Minh.

 

STT

 

Tên nguyên liệu

Số đăng ký nhập khẩu                           

Công dụng

 

Dạng &quy cách bao gói

Hãng, nước sản xuất

369

NOVASILTM ALUMINOSILICATE FEED ADDITIVE  (1327-36-2)

EC-148-5/00-KNKL

Chất chống kết vón

- Bao : 22,68kg

ENGELHARD

CORP -

Hoa Kỳ