Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 5300/QĐ-BCT năm 2008 về việc mở điểm tiếp nhận hồ sơ đăng ký và cấp giấy phép nhập khẩu tự động tại TP. Hồ Chí Minh do Bộ trưởng Bộ Công thương ban hành

Số hiệu: 5300/QĐ-BCT Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Công thương Người ký: Nguyễn Thành Biên
Ngày ban hành: 30/09/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ CÔNG THƯƠNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

------------

Số: 5300/QĐ-BCT

Hà Nội, ngày 30 tháng 09 năm 2008

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC MỞ ĐIỂM TIẾP NHẬN HỒ SƠ ĐĂNG KÝ VÀ CẤP GIẤY PHÉP NHẬP KHẨU TỰ ĐỘNG TẠI TP. HỒ CHÍ MINH

BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG THƯƠNG

Căn cứ Nghị định số 189/2007/NĐ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công Thương;
Căn cứ Quyết định số 24/2008/QĐ-BCT ngày 01 tháng 8 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Công Thương về việc áp dụng chế độ cấp giấy phép nhập khẩu tự động đối với một số mặt hàng;
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Xuất Nhập khẩu,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Mở điểm tiếp nhận hồ sơ đăng ký và cấp giấy phép nhập khẩu tự động tại Cơ quan đại diện của Bộ Công Thương tại TP. Hồ Chí Minh, số 45 Trần Cao Vân, Phường 6, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh kể từ ngày 01 tháng 10 năm 2008.

Điều 2. Giao cho Vụ Xuất Nhập khẩu phối hợp với Cơ quan đại diện của Bộ tại Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức thực hiện: Bố trí nhân sự, địa điểm, cơ sở vật chất và phương tiện làm việc. Mọi chi phí mua sắm và các chi phí khác phục vụ cho hoạt động cấp giấy phép nhập khẩu tự động tại Cơ quan đại diện của Bộ tại Thành phố Hồ Chí Minh được cấp từ kinh phí của Bộ.

Điều 3. Ủy quyền cho Ông Phan Thế Hào – Vụ trưởng, Trưởng Cơ quan đại diện của Bộ tại Thành phố Hồ Chí Minh cùng Lãnh đạo Vụ Xuất Nhập khẩu ký giấy phép nhập khẩu tự động và sử dụng con dấu của Cơ quan đại diện Bộ Công Thương tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Điều 4. Chánh văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Xuất Nhập khẩu, Vụ trưởng Vụ Tài chính và Trưởng Cơ quan đại diện của Bộ tại Thành phố Hồ Chí Minh chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

Nơi nhận:
- Như điều 4;
- Bộ trưởng;
- Lưu VT, XNK.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Thành Biên

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 5300/QĐ-BCT năm 2008 về việc mở điểm tiếp nhận hồ sơ đăng ký và cấp giấy phép nhập khẩu tự động tại TP. Hồ Chí Minh do Bộ trưởng Bộ Công thương ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.486
DMCA.com Protection Status

IP: 54.84.236.168