Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 50/2001/QĐ-VGCP Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Ban Vật giá Chính phủ Người ký: Nguyễn Ngọc Tuấn
Ngày ban hành: 19/06/2001 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BAN VẬT GIÁ CHÍNH PHỦ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 50/2001/QĐ-VGCP

Hà Nội, ngày 19 tháng 06 năm 2001 

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ GIÁ GIỚI HẠN BÁN LẺ TỐI ĐA XĂNG KHÔNG PHA CHÌ RON 83

TRƯỞNG BAN BAN VẬT GIÁ CHÍNH PHỦ

Căn cứ Nghị định số 01/CP, ngày 05/01/1993 của Chính phủ quy định nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Ban Vật giá Chính phủ;
Thực hiện Quyết định số: 665/QĐ-TTg ngày 30 tháng 05 năm 2001 của Thủ tướng Chính phủ về giá bán tối đa mặt hàng xăng không pha chì;
Căn cứ Quyết định số: 12/2001/QĐ-BKHCNMT, ngày 04/6/2001 của Bộ Khoa học Công nghệ và Môi trường về việc ban hành "Quy định tạm thời về yêu cầu kỹ thuật đối với xăng không chì RON 83".
Theo đề nghị của công ty Dầu khí Thành phố Hồ Chí Minh về giá bán xăng không pha chì RON 83 (văn bản số: 1141/DK, ngày 14/6/2001);
Sau khi trao đổi thống nhất của Bộ Thương mại:

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Nay quy định giá bán lẻ giới hạn tối đa (đã bao gồm thuế giá trị gia tăng) của 1 lít xăng không pha chì RON 83 ở nhiệt độ thực tế thống nhất trong cả nước là: 4.900 đồng (bốn nghìn chín trăm đồng chẵn).

Điều 2: Địa điểm bán hàng: giá bán lẻ như quy định tại Điều 1 trên đây, được bán tại cây xăng và cửa hàng bán lẻ ở các tỉnh, thành phố trên phương tiện bên mua.

Điều 3: Các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu được quyền quyết định mức giá bán buôn và bán lẻ cụ thể xăng không chì RON 83 trong từng thời điểm phù hợp với giá vốn và giá thị trường nhưng không được vượt quá giới hạn tối đa quy định ở Điều 1.

Trường hợp giá cả xăng không chì RON 83 trên thị trường có biến động, các doanh nghiệp kinh doanh xăng không pha chì RON 83 được Nhà nước giao nhiệm vụ nhập khẩu và kinh doanh xăng dầu (gọi tắt là các doanh nghiệp khác) có trách nhiệm điều hòa cung cầu để giá thị trường không vượt mức giá giới hạn tối đa. Trong trường hợp giá vốn nhập khẩu xăng không pha chì RON 83 thay đổi và vượt mức giá giới hạn tối đa quy định tại Điều 1, thì các doanh nghiệp khác chịu trách nhiệm lập phương án kiến nghị Nhà nước xử lý.

Điều 4: Các Quyết định về giá bán lẻ xăng không pha chì RON 83 do các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu (hoặc ủy quyền cho các đơn vị trực thuộc) phải gửi cho Ban Vật giá Chính phủ, Bộ Thương mại để theo dõi, kiểm tra thực hiện. Riêng đối với Quyết định về giá bán buôn xăng không chì RON 83: các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu phải báo cáo chính xác, kịp thời khi Ban Vật giá Chính phủ, Bộ Thương mại yêu cầu.

Sở Tài chính Vật giá các tỉnh, Thành phố phối hợp với các sở Thương mại có trách nhiệm kiểm tra tình hình thực hiện giá bán xăng không pha chì tại địa phương, kịp thời phát hiện những sai phạm và xử lý trong phạm vi quyền hạn của mình theo các quy định hiện hành hoặc báo báo các cơ quan có thẩm qauyền xử lý.

Điều 5: Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 20 tháng 6 năm 2001.

 

 

Nơi nhận:
- Văn phòng TW
- Văn phòng Chủ tịch nước, Văn phòng Quốc hội
- Văn phòng Chính phủ, Ban Kinh tế TW Đảng,
- Tổng Liên đoàn Lao động VN, Mặt trận Tổ quốc VN,
- ủy ban ND các tỉnh, Thành phố trực thuộc TW
- Các Bộ: Thương mại, Tài chính, Kế hoạch - Đầu tư, Giao thông Vận tải, Công nghiệp, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
- Sở Tài chính - Vật giá các tỉnh, Thành phố trực thuộc TW
- Các Tổng công ty: Dầu khí VN, Xăng dầu VN
- Các Công ty: Dầu khí TPHCM, Thương mại - Kỹ thuật và Đầu tư, Thương mại Dầu khí, Xăng dầu Hàng không, Xăng dầu quân đội, Thương mại Dầu khí Đồng Tháp, Petrolo Mekong
- Lưu: + Lãnh đạo (3 ban).
+ Các vụ, Viện thuộc Ban, Vụ TLSX (6 bản)
+ Văn phòng Ban VGCP (A+B)

TRƯỞNG BAN BAN VẬT GIÁ CHÍNH PHỦ

 

 

Nguyễn Ngọc Tuấn

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 50/2001/QĐ-VGCP ngày 19/06/2001 về giá giới hạn bán lẻ tối đa xăng không pha chì RON 83 do Trưởng ban Ban Vật giá Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.001

DMCA.com Protection Status
IP: 35.175.107.142
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!