Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 49/2000/QĐ-BNN-BVTV sửa đổi một số tên thuốc bảo vệ thực vật, tên đơn vị đăng ký sản phẩm trong danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng, hạn chế sử dụng ở VN kèm theo QĐ 33/2000/QĐ/BNN-BVTV do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Số hiệu: 49/2000/QĐ-BNN-BVTV Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Người ký: Ngô Thế Dân
Ngày ban hành: 05/05/2000 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 49/2000/QĐ-BNN-BVTV

Hà Nội, ngày 05 tháng 5 năm 2000

 

QUYẾT ĐỊNH

CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP & PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN SỐ 49 /2000/ QĐ-BNN-BVTV NGÀY 5 THÁNG 5 NĂM 2000 VỀ VIỆC SỬA ĐỔI MỘT SỐ TÊN THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT, TÊN ĐƠN VỊ ĐĂNG KÝ SẢN PHẨM TRONG DANH MỤC THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT ĐƯỢC PHÉP SỬ DỤNG, HẠN CHẾ SỬ DỤNG Ở VIỆT NAM BAN HÀNH KÈM THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 33/2000/QĐ/BNN-BVTV NGÀY 03 THÁNG 4 NĂM 2000 CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

Căn cứ Nghị định số 73/CP ngày 01/11/1995 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
Căn cứ Điều 26, Pháp lệnh Bảo vệ và Kiểm dịch thực vật, công bố ngày 15/2/1993;
Căn cứ Điều lệ quản lý thuốc bảo vệ thực vật ban hành kèm theo Nghị định số 92/CP ngày 27/11/1993 của Chính phủ và hướng dẫn thi hành Pháp lệnh Bảo vệ và Kiểm dịch thực vật;
Xét đề nghị của các ông Cục trưởng Cục Bảo vệ thực vật, Vụ trưởng Vụ Khoa học công nghệ và chất lượng sản phẩm và Chánh Văn phòng Bộ.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1:Sửa đổi một số tên thuốc bảo vệ thực vật trong danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng ở Việt Nam ban hành kèm theo Quyết định số 33/2000/QĐ-BNN-BVTV ngày 03 tháng 4 năm 2000 của Bộ Nông nghiệp và PTNT về việc ban hành Danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng, hạn chế sử dụng, cấm sử dụng ở Việt Nam có số thứ tự 5 (thuốc trừ sâu), 65 (thuốc trừ bệnh hại cây trồng) như sau:

TT

Tên thương mại đã có trong danh mục

Tên đơn vị đăng ký sản phẩm

Sửa đổi lại

Ghi chú

1

Fastox 5 EC

Công ty vật tư bảo vệ thực vật I

Pertox 5 EC

 

2

Jing gang meisu 5 WP

 

Vidaõ 5 WP

Công ty vật tư bảo vệ thực vật I đứng tên, được lưu hành từ 01/6/2000

3

Jing gang meisu 3 SL

 

Vacocin 3 SL

Công ty vật tư bảo vệ thực vật I đứng tên, được lưu hành từ 01/6/2000

4

Vivadamy 5 BTN

Công ty Thuốc sát trùng Việt Nam

Vivadamy 5 BHN

 

Điều 2:Điều chỉnh tên đơn vị đăng ký sản phẩm của các loại thuốc sau:

TT

Tên thương mại đã có trong danh mục

Nhóm thuốc

Tên đơn vị
đăng ký sản phẩm

Sửa đổi lại

1

Cupenix 80 BTN

Thuốc trừ bệnh hại cây trồng

Công ty Thuốc trừ sâu - Bộ Quốc phòng

Công ty Thuốc sát trùng Việt Nam

2

Dibrom 50 EC, 96 EC

Thuốc trừ sâu

Công ty TNHH Thần Nông

Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Thanh Sơn Hoá Nông

3

Dowfome 98 %

Thuốc khử trùng kho - thuốc hạn chế sử dụng

Công ty TNHH Thần Nông

Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Thanh Sơn Hoá Nông

Điều 3: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Cục Bảo vệ thực vật chịu trách nhiệm hướng dẫn chi tiết cách sử dụng an toàn và hiệu quả các thuốc bảo vệ thực vật kể trên.

Điều 4: Các ông Chánh Văn phòng Bộ, Cục trưởng Cục Bảo vệ thực vật, Vụ trưởng Vụ Khoa học công nghệ và Chất lượng sản phẩm, Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ và các tổ chức, cá nhân trong nước và người nước ngoài quản lý sản xuất , kinh doanh buôn bán và sử dụng thuốc bảo vệ thực vật ở Việt Nam chịu trách nhiệm thi hành quy định này.

 

Ngô Thế Dân

(Đã ký)

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 49/2000/QĐ-BNN-BVTV sửa đổi một số tên thuốc bảo vệ thực vật, tên đơn vị đăng ký sản phẩm trong danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng, hạn chế sử dụng ở VN kèm theo QĐ 33/2000/QĐ/BNN-BVTV do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.152
DMCA.com Protection Status

IP: 3.235.75.174