Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 47-CT năm 1990 về việc quản lý sản xuất, kinh doanh, sử dụng thuốc bảo vệ thực vật do Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng ban hành

Số hiệu: 47-CT Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng Người ký: Võ Văn Kiệt
Ngày ban hành: 20/02/1990 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 47-CT

Hà Nội, ngày 20 tháng 2 năm 1990

 

QUYẾT ĐỊNH

SỐ 47-CT NGÀY 20 THÁNG 2 NĂM 1990 CỦA CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG VỀ VIỆC QUẢN LÝ SẢN XUẤT, KINH DOANH, SỬ DỤNG THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG

Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng Bộ trưởng ngày 4 tháng 7 năm 1981;
Để đảm bảo số lượng và chất lượng thuốc bảo vệ thực vật cho sản xuất nông nghiệp;
Theo đề nghị của Bộ Nông nghiệp và Công nghiệp thực phẩm và Tổng cục Hoá chất;

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1 - Bộ Nông nghiệp và Công nghiệp thực phẩm quản lý Nhà nước về sử dụng các loại thuốc bảo vệ thực vật. Bộ có trách nhiệm:

1/ Đề xuất nhu cầu về số lượng và chủng loại thuốc bảo vệ thực vật từng vụ và hàng năm để Tổng cục Hoá chất tổ chức, chỉ đạo sản xuất. Bộ Kinh tế đối ngoại cấp giấy phép cho các cơ sở sản xuất, xuất nhập khẩu nguyên liệu và chế phẩm phù hợp.

2/ Quy định các chủng loại thuốc, dạng thuốc, tiêu chuẩn chất lượng các loại thuốc được phép sản xuất, chế biến và sử dụng ở trong nước, các chủng loại thuốc cấm sử dụng và tổ chức kiểm tra việc thực hiện các quy định trên.

3/ Quy định, hướng dẫn, chỉ đạo và kiểm tra việc sử sụng các loại thuốc bảo vệ thực vật, bảo đảm hiệu quả sử dụng thuốc, bảo vệ tốt sản xuất, chống ô nhiễm môi sinh, môi trường và nhiễm độc thuốc ảnh hưởng đến sức khoẻ của nhân dân.

4/ Đề xuất các chính sách, chế độ về công tác bảo vệ thực vật phù hợp với tình hình sản xuất.

5/ Quản lý quỹ thuốc dự phòng và sử dụng dập dịch theo cơ chế dự trữ vật tư Quốc gia.

Điều 2 - Tổng cục Hoá chất quản lý Nhà nước và sản xuất, cung ứng thuốc hoá chất bảo vệ thực vật. Tổng cục có trách nhiệm:

1/ Tổ chức, chỉ đạo việc sản xuất, chế biến đủ thuốc hoá chất và tổ chức bán ra kịp thời, thuận lợi cho nhu cầu sản xuất nông nghiệp từng vụ theo đúng số lượng, chủng loại thuốc, tiêu chuẩn, chất lượng các loại thuốc theo quy định của Bộ Nông nghiệp và Công nghiệp thực phẩm.

Quản lý công nghệ sản xuất thuốc hoá chất bảo vệ thực vật, và chịu trách nhiệm về chất lượng thuốc đưa ra lưu thông, sử dụng trong nước, chống đầu cơ, tích trữ, chống thuốc giả, thuốc kém phẩm chất, thuốc không đúng chủng loại, nhằm đảm bảo lợi ích cho người sản xuất về giá cả và chất lượng thuốc.

3/ Quy định, hướng dẫn và kiểm tra các biện pháp bảo đảm vệ sinh, an toàn lao động, chống ô nhiễm môi sinh, môi trường tại các cơ sở sản xuất chế biến thuốc.

Điều 3 - Các Công ty, xí nghiệp thuốc sát trùng, thuốc bảo vệ thực vật của Tổng cục Hoá chất, Bộ Nông nghiệp và Công nghiệp thực phẩm, của các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và của các ngành có điều kiện sản xuất và có giấy phép của Tổng cục Hoá chất được sản xuất, chế biến thuốc bảo vệ thực vật và tổ chức tiêu thụ thẳng đến người tiêu dùng, theo đúng chủng loại thuốc, dạng thuốc, tiêu chuẩn, chất lượng các loại thuốc do Bộ Nông nghiệp và Công nghiệp thực phẩm quy định từng vụ và hàng năm ở từng vùng.

- Các cơ sở sản xuất kinh doanh thuốc bảo vệ thực vật phải đăng ký nhãn hiệu hàng hoá, tiêu chuẩn, chất lượng sản phẩm theo đúng các quy định của Nhà nước

- Các đơn vị sản xuất kinh doanh thuốc bảo vệ thực vật thực hiện nguyên tắc hạch toán kinh tế, tự chịu trách nhiệm về hiệu quả sản xuất kinh doanh của mình.

- Các Công ty, xí nghiệp sản xuất kinh doanh thuốc bảo vệ thực vật được xuất nhập khẩu nguyên liệu hoặc thành phẩm theo đúng quy chế của Nhà nước.

- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam có trách nhiệm ưu tiên chuyển đổi ngoại tệ cho các cơ sở để nhập nguyên liệu thuốc bảo vệ thực vật.

Điều 4 - Các đồng chí Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Công nghiệp thực phẩm, Tổng Giám đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Tổng cục trưởng Tổng cục Hoá chất, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố, đặc khu trực thuộc trung ương và Thủ trưởng các ngành có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

Võ Văn Kiệt

(Đã ký)

 

Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 47-CT năm 1990 về việc quản lý sản xuất, kinh doanh, sử dụng thuốc bảo vệ thực vật do Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.968
DMCA.com Protection Status