Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 4601/QĐ-BCT năm 2012 thành lập Đoàn kiểm tra tình hình hoạt động mua bán hàng hóa qua Sở Giao dịch hàng hóa Việt Nam (VNX) do Bộ trưởng Bộ Công thương ban hành

Số hiệu: 4601/QĐ-BCT Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Công thương Người ký: Nguyễn Cẩm Tú
Ngày ban hành: 09/08/2012 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ CÔNG THƯƠNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4601/QĐ-BCT

Hà Nội, ngày 09 tháng 08 năm 2012

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC THÀNH LẬP ĐOÀN KIỂM TRA TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG MUA BÁN HÀNG HÓA QUA SỞ GIAO DỊCH HÀNG HÓA VIỆT NAM (VNX)

BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG THƯƠNG

Căn cứ Nghị định số 189/2007/NĐ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công Thương;

Căn cứ Nghị định số 44/2011/NĐ-CP ngày 14 tháng 6 năm 2011 sửa đổi, bổ sung Điều 3 Nghị định 189/2007/NĐ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công Thương;

Căn cứ Nghị định số 158/2006/NĐ-CP ngày 28 tháng 12 năm  2006 của Chính phủ quy định chi tiết Luật Thương mại về hoạt động mua bán hàng hóa qua Sở Giao dịch hàng hóa;

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Thị trường trong nước,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Đoàn công tác kiểm tra định kỳ hoạt động sáu tháng đầu năm 2012 của Sở Giao dịch hàng hóa Việt Nam (VNX) và làm việc về phương án giải quyết sự cố rủi ro về hệ thống công nghệ thông tin của Công ty cổ phần Đầu tư - Tư vấn Đỉnh Phong (DPG) - thành viên kinh doanh của VNX, gồm các ông, bà có tên sau đây:

1. Bà Lê Việt Nga, Phó Vụ trưởng Vụ Thị trường trong nước, Bộ Công Thương - Trưởng đoàn;

2. Ông Phạm Đình Thưởng, Phó Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Bộ Công Thương - Phó Trưởng đoàn;

3. Ông Lê Xuân Đài, Trưởng phòng, Phó Văn phòng đại diện Cục Quản lý thị trường tại Thành phố Hồ Chí Minh - Thành viên;

4. Ông Lê Đức Anh, Phó Trưởng phòng phòng Dịch vụ công trực tuyến, Cục Thương mại điện tử và Công nghệ thông tin - Thành viên;

5. Bà Nguyễn Phương Dung, Trưởng phòng Quản lý hoạt động của Sở Giao dịch hàng hóa, Vụ Thị trường trong nước, Bộ Công Thương - Thư ký đoàn.

Điều 2. Nhiệm vụ của Đoàn công tác và thời gian công tác

1. Nhiệm vụ của Đoàn công tác:

- Kiểm tra định kỳ tình hình hoạt động mua bán hàng hóa qua Sở Giao dịch hàng hóa tại Sở Giao dịch hàng hóa Việt Nam sáu tháng đầu năm 2012;

- Làm việc về phương án giải quyết rủi ro về hệ thống công nghệ thông tin của Công ty cổ phần Đầu tư - Tư vấn Đỉnh Phong (DPG).

Đoàn công tác tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ.

2. Thời gian công tác: từ ngày 9/8/2012 đến ngày 10/8/2012.

Điều 3. Kinh phí thực hiện

Thực hiện chế độ công tác phí trong nước, theo quy định hiện hành, từ nguồn kinh phí hoạt động không thường xuyên đã được phê duyệt.

Điều 4. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng các Vụ Pháp chế, Thị trường trong nước và các ông, bà có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Sở Giao dịch hàng hóa Việt Nam (VNX);
- Lưu: VT, TTTN.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Cẩm Tú

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 4601/QĐ-BCT năm 2012 thành lập Đoàn kiểm tra tình hình hoạt động mua bán hàng hóa qua Sở Giao dịch hàng hóa Việt Nam (VNX) do Bộ trưởng Bộ Công thương ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.226
DMCA.com Protection Status

IP: 52.91.185.49