Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 4527/2003/QĐ-BYT Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Y tế Người ký: Trần Chí Liêm
Ngày ban hành: 27/08/2003 Ngày hiệu lực:
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ Y TẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 4527/2003/QĐ-BYT

Hà Nội, ngày 27 tháng 08 năm 2003

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CHO PHÉP ÁP DỤNG 07 THỬ NGHIỆM PHÁT HIỆN NHANH Ô NHIỄM HOÁ HỌC VÀ VI SINH VẬT TRONG THỰC PHẨM CỦA THÁI LAN

BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ

Căn cứ Nghị định số 49/2003/NĐ-CP ngày 15/5/2003 của Chỉnh phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế;
Căn cứ Nghị định số 86/CP ngày 08/12/1995 của Chính phủ về việc phân công trách nhiệm quản lý nhà nước đối với chất lượng hàng hoá;
Căn cứ Quyết định số 14/1999/QĐ-TTg ngày 04/02/1999 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Cục Quản lý chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm;
Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Khoa học - Đào tạo, Vụ trưởng Vụ Pháp chế Bộ Y tế và Cục trưởng Cục An toàn vệ sinh thực phẩm.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Cho phép áp dụng 07 thử nghiệm phát hiện nhanh ô nhiễm hoá học và vi sinh vật trong thực phẩm sản xuất tại Thái Lan (Danh mục kèm theo) trong việc kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm tại Việt Nam. Thời gian thử nghiệm 01 năm (một năm) và sau đó đánh giá lại.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày đăng Công báo.

Điều 3. Các Ông, bà: Chánh Văn phòng, Chánh Thanh tra, Vụ trưởng của các Vụ Khoa học và Đào tạo, Vụ Pháp chế - Bộ Y tế; Cục trưởng Cục An toàn vệ sinh thực phẩm, Giám đốc Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ Y tế chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

KT. BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ
THỨ TRƯỞNG
Trần Chí Liêm

 

DANH MỤC

BỘ THỬ NGHIỆM PHÁT HIỆN NHANH Ô NHIỄM HOÁ HỌC VÀ VI SINH VẬT TRONG THỰC PHẨM SẢN XUẤT TẠI THÁI LAN.

(Ban hành kèm theo Quyết định số 4527/2003/QĐ-BYT của Bộ trưởng Bộ Y tế, ngày 27tháng 8 năm 2003)

TT

Danh mục

Nước sản xuất

1

Xác định axit axetic trong dấm

Thái Lan

Theo chuyển giao kỹ thuật của tổ chức JICA - Nhật Bản

2

Xác định chỉ số axit trong dầu, mỡ thực phẩm

Thái Lan

Theo chuyển giao kỹ thuật của tổ chức JICA - Nhật Bản

3

Xác định hypoclort trong thực phẩm

Thái Lan

Theo chuyển giao kỹ thuật của tổ chức JICA - Nhật Bản

4

Xác định tồn dư thuốc bảo vệ thực vật (nhóm carbamat và photphat) trong thực phẩm.

Thái Lan

Theo chuyển giao kỹ thuật của tổ chức JICA - Nhật Bản

5

Xác định độ ôi khét của dầu, mỡ thực phẩm

Thái Lan

Theo chuyển giao kỹ thuật của tổ chức JICA - Nhật Bản

6

Xác định Sunfit trong thực phẩm

Thái Lan

Theo chuyển giao kỹ thuật của tổ chức JICA - Nhật Bản

7

Xác định tổng số coliform trong thực phẩm

Thái Lan

Theo chuyển giao kỹ thuật của tổ chức JICA - Nhật Bản

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 4527/2003/QĐ-BYT ngày 27/08/2003 về việc cho phép áp dụng 07 thử nghiệm phát hiện nhanh ô nhiễm hoá học và vi sinh vật trong thực phẩm sản xuất tại Thái Lan do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.326

DMCA.com Protection Status
IP: 44.201.97.224
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!