Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 44/2004/QĐ-UB về Quy chế quản lý và chính sách đầu tư Chương trình phát triển Kinh tế -Xã Hội vùng cao giai đoạn đến năm 2010 do Tỉnh Điện Biên ban hành

Số hiệu: 44/2004/QĐ-UB Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Điện Biên Người ký: Quàng Văn Binh
Ngày ban hành: 06/08/2004 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐIỆN BIÊN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 44/2004/QĐ-UBND

Điện Biên, ngày 06 tháng 8 năm 2004

 

QUYẾT ĐỊNH

V/V BAN HÀNH QUY CHẾ QUẢN LÝ VÀ CHÍNH SÁCH ĐẦU TƯ CHƯƠNG TRÌNH PHÁT TRIỂN KT -XH VÙNG CAO GIAI ĐOẠN ĐẾN NĂM 2010

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐIỆN BIÊN

Căn cứ Luật tổ chức HĐNĐ và UBND ngày 10/12/2003;

Căn cứ Quyết định số 41/2001/QĐ-UBND ngày 12/9/2001 của UBND tỉnh Lai Châu (Cũ) về việc phê duyệt Chương trình phát triển Kinh tế Xã hội vùng cao giai đoạn 2001 – 2010;

Căn cứ Nghị quyết số 15/2004/NQ-HĐND ngày 28 tháng 7 năm 2004 của HĐND tinh khóa XII, kỳ họp thứ 2 V/v điều chỉnh, bổ sung Quy chế quản lý và chính sách đầu tư chương trình phát triển kinh tế xã hội vùng cao;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này bản Quy chế quản lý và chính sách đầu tư Chương trình phát triển KT - XH vùng cao tỉnh Điện Biên giai đoạn đến năm 2010.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế cho các Quyết định số 22/2002/QĐ-UB ngày 01/4/2002 của UBND tỉnh Lai Châu về việc Ban hành Quy chế Quản lý và chính sách đầu tư Chương trình phát triển KT-XH vùng cao giai đoạn 2001-2005; Quyết định số 2417/2002/QĐ-UB ngày 26/12/2002 của UBND tỉnh Lai Châu V/v Sửa đổi, bổ sung Quy chế Quản lý và chính sách đầu tư Chương trình phát triển KT-XH vùng cao giai đoạn 2000-2005.

Điều 3. Các ông Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở Ban ngành đoàn thể tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, Thành phố chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

T/M ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Quàng Văn Binh

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 44/2004/QĐ-UB về Quy chế quản lý và chính sách đầu tư Chương trình phát triển Kinh tế -Xã Hội vùng cao giai đoạn đến năm 2010 do Tỉnh Điện Biên ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


613

DMCA.com Protection Status
IP: 34.201.9.19