Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 44/1999/QĐ-TCHQ Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Phan Văn Dĩnh
Ngày ban hành: 20/01/1999 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 44/1999/QĐ-TCHQ

Hà Nội, ngày 20 tháng 1 năm 1999

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC: HƯỚNG DẪN THỐNG NHẤT MÃ SỐ THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG HÀNG HÓA NHẬP KHẨU THEO MÃ SỐ DANH MỤC BIỂU THUẾ THUẾ NHẬP KHẨU ƯU ĐÃI CỦA BỘ TÀI CHÍNH

TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC HẢI QUAN

- Căn cứ Luật thuế Giá trị gia tăng (GTGT) do Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa IX kỳ họp thứ 11 thông qua ngày 10/5/1997.

- Căn cứ Nghị định số 28/1998/NĐ - CP ngày 11/5/1998 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế GTGT, sửa đổi, bổ sung tại nghị định số 102/1998/NĐ - CP ngày 21/12/1998 của Chính phủ.

- Căn cứ Thông tư số 89/1998/TT - BTC ngày 27/6/1998 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành nghị định 28/1998/NĐ - CP, sửa đổi, bổ sung tại Thông tư số 175/1998/TT - BTC ngày 24/12/1998 của Bộ Tài chính.

- Căn cứ Thông tư số 172/1998/TT - BTC ngày 22/12/1998 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 54/CP ngày 28/08/1993, số 94/1998/NĐ - CP ngày 17/11/1998 của Chính phủ qui định chi tiết thi hành Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và các Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu.

- Căn cứ Quyết định số 1803/1998/QĐ/BTC ngày 11/12/1998 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc ban hành Biểu thuế thuế nhập khẩu ưu đãi.

- Căn cứ Quyết định số 384/1998/QĐ - TCHQ ngày 19/11/1998 của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan về việc ban hành danh mục thuế suất của hàng hóa nhập khẩu, chịu thuế GTGT.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Hướng dẫn thống nhất mã số thuế Giá trị gia tăng hàng hóa nhập khẩu theo mã số Danh mục Biểu thuế thuế nhập khẩu ưu đãi ban hành kèm theo Quyết định số 1803/1998/QĐ/BTC ngày 11/12/1998 của Bộ trưởng Bộ Tài chính.

Điều 2. Sửa đổi, bổ sung tên và thuế suất một số mặt hàng quy định trong Danh mục thuế suất của hàng hóa nhập khẩu chịu thuế GTGT ban hành kèm theo Quyết định số 384/1998/QĐ - TCHQ ngày 19/11/1998 của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan thành tên và thuế suất thuế GTGT mới theo mã số Danh mục Biểu thuế thuế nhập khẩu ưu đãi của Bộ tài chính nói tại Điều 1.

Điều 3. Một số trường hợp do tiêu thức phân loại hàng hóa của Biểu thuế thuế nhập khẩu ưu đãi và tiêu thức phân loại nhóm hàng hóa chịu thuế GTGT quy định tại Luật thuế GTGT là không đồng nhất, vì vậy để thống nhất một mã số chỉ có một mức thuế suất thuế GTGT, Tổng cục Hải quan quy định chung một mức thuế suất là 10% (mười phần trăm). Trong trường hợp hàng hóa thực nhập khẩu nếu có đủ căn cứ để áp dụng thuế suất 5% (năm phần trăm) hoặc không thuộc diện chịu thuế GTGT, thì căn cứ vào quy định tại Luật thuế GTGT, Nghị định số 28/1998/NĐ - CP của Chính phủ và Thông tư số 89/1998/TT - BTC của Bộ tài chính, để xác định mức thuế suất cụ thể được áp dụng.

Các mặt hàng là đối tượng chịu thuế TTĐB hoặc là đối tượng không chịu thuế GTGT được ký hiệu bằng dấu (*) trong Danh mục này tại cột thuế suất thuế GTGT. Riêng nhóm mặt hàng là 8702 (xe ôtô), cột thuế suất thuế GTGT có ký hiệu là 10 (*) được hiểu là đối với loại xe không thuộc diện chịu thuế TTĐB thì áp dụng thuế suất thuế GTGT là 10%.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành đối với tất cả các tờ khai hàng hóa nhập khẩu đăng ký với cơ quan Hải quan từ ngày 01/02/1999.

Điều 5. Các ông Cục trưởng, Vụ trưởng, Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc cơ quan Tổng cục Hải quan, Cục trưởng Cục Hải quan các tỉnh, thành phố và tổ chức, cá nhân có hàng hóa nhập khẩu chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC HẢI QUAN
Phan Văn Dĩnh

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 44/1999/QĐ-TCHQ ngày 20/01/1999 hướng dẫn thống nhất mã số thuế Giá trị gia tăng hàng hóa nhập khẩu theo mã số Danh mục Biểu thuế thuế nhập khẩu ưu đãi của Bộ Tài chính do Tổng cục Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.766

DMCA.com Protection Status
IP: 35.172.165.64
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!