Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 4036/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục địa điểm, lĩnh vực ưu tiên được tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại trên địa bàn tỉnh Quảng Nam năm 2020

Số hiệu: 4036/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Quảng Nam Người ký: Huỳnh Khánh Toàn
Ngày ban hành: 11/12/2019 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NAM
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------------

Số: 4036/QĐ-UBND

Quảng Nam, ngày 11 tháng 12 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ DANH MỤC ĐỊA ĐIỂM, LĨNH VỰC ƯU TIÊN ĐƯỢC TỔ CHỨC HỘI CHỢ, TRIỂN LÃM THƯƠNG MẠI TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG NAM NĂM 2020

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Thương mại ngày 14/6/2005;

Căn cứ Nghị định số 81/2018/NĐ-CP ngày 22/5/2018 của Chính phủ quy định chi tiết Luật Thương mại về hoạt động xúc tiến thương mại;

Theo đề nghị của Sở Công thương tại Tờ trình số 1441/TTr-SCT ngày 16/10/2019,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố Danh mục địa điểm, lĩnh vực ưu tiên được tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại trên địa bàn tỉnh năm 2020, như sau:

I. Địa điểm tổ chức hội chợ, triển lãm:

1. Thành phố Tam Kỳ.

2. Thành phố Hội An:

- Trung tâm Văn hóa thể thao phường Tân An;

- Trung tâm Văn hóa thể thao phường Cẩm Châu.

3. Thị xã Điện Bàn:

- Xã Điện Hồng;

- Xã Điện Quang.

4. Huyện Đông Giang:

- Thị trấn P’rao;

- Xã Ba.

5. Huyện Phú Ninh:

- Trung tâm Văn hóa huyện Phú Ninh;

- Nhà Văn hóa xã Tam Phước.

6. Huyện Núi Thành: Khu công viên trước UBND huyện Núi Thành.

7. Huyện Phước Sơn: Sân vận động huyện Phước Sơn, khối phố 7, thị trấn Khâm Đức.

8. Huyện Thăng Bình: Sân vận động Vườn Quả, thị trấn Hà Lam.

9. Huyện Nam Giang: Trung tâm Văn hóa, Thể dục thể thao, Truyền thanh Truyền hình huyện Nam Giang.

II. Lĩnh vực ưu tiên được tổ chức hội chợ, triển lãm:

1. Tiểu thủ công nghiệp, lương thực, thực phẩm, thủ công mỹ nghệ, hàng tiêu dùng.

2. Hội chợ giới thiệu sản phẩm nông nghiệp trên địa bàn tỉnh.

3. Công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, sản phẩm nông nghiệp, đồ gia dụng.

4. Lương thực, thực phẩm, thủ công mỹ nghệ, công nghiệp, nông sản, sản phẩm công nghiệp nông thôn, hàng tiêu dùng, sản phẩm dịch vụ du lịch.

5. Nông nghiệp nông thôn, thủ công mỹ nghệ, công nghiệp, nông sản, hàng tiêu dùng.

6. Hội chợ trưng bày, triển lãm thành tựu kinh tế - xã hội nhân các ngày Lễ lớn của địa phương.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

- UBND các huyện, thị xã, thành phố chịu trách nhiệm phối hợp với Sở Công thương hướng dẫn các đơn vị thực hiện các thủ tục để được cấp phép tổ chức hội chợ, triển lãm trên địa bàn đảm bảo đúng quy định.

- Sở Công thương, UBND các huyện, thị xã, thành phố chịu trách nhiệm thực hiện quản lý các hoạt động tổ chức hội chợ theo đúng quy định.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố; Giám đốc Sở Công thương và thủ trưởng các đơn vị, cá nhân liên quan căn cứ quyết định thi hành.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ Công thương (Báo cáo);
- CT và các PCT UBND tỉnh;
- Công an tỉnh;
- Các Sở: NN và PTNT, KH và ĐT, TC, YT;
- Hội Nông dân tỉnh;
- CPVP;
- Lưu: VT, TH, KTTH, KTN.
F:\Tien Dong\Quyet dinh\2019\Công bo Danh muc dia diem, linh vuc uu tien to chuc Hoi cho, trien lam nam 2020.doc

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Huỳnh Khánh Toàn

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 4036/QĐ-UBND ngày 11/12/2019 công bố danh mục địa điểm, lĩnh vực ưu tiên được tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại trên địa bàn tỉnh Quảng Nam năm 2020

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


272

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 52.90.49.108